Iehova redefinit - Eu sunt cel ce sunt

„Cel ce ESTE” este o redefinire a lui Iehova, nou zeu tribal, care a fost contopit cu zeul El inițial împrumutat de la fenicienii din Canaan.

„Nu există aproape niciun consens cu privire la semnificația și originile numelui Iehova [14], care în această formă nu este atestat decât în rândul israeliților și care pare să nu aibă nici o etimologie plauzibilă (exprimată și prin definiția dată acestuia): Ehyeh ašer ehyeh („Eu sunt cel ce sunt”), explicație prezentată în Exodul 3:14, care pare a fi o strălucire teologică târzie, inventată pentru a explica numele lui Iehova într-un moment în care sensul inițial canaanit fusese uitat.” (sursa Wiki- Iehova nu este zeul El).

În celebrul Exodul 6:3 nu este vorba de Dumnezeu, ci de zeul Iehova,care pretinde că i s-ar fi arătat lui Iacov ș.a.m.d sub forma zeului El, și că altfel nu ar fi nici o deosebire între ei.
De fapt este vorba de politica religioasă evreiască de a-i absorbi pe zei (elohim) și zeul tată (El) din propriul panteon de zeități, preluate de la fenicienii din Canaan, în zeul Iehova, care conform variantei inventate de evrei fusese zeitatea care avea grijă de evrei, vezi Deuteronom 32:1-9 și pentru ai determina să nu mai venereze și alți zei,

Iehova care este prezentat ca fiind invidios pe ceilalți zei și foarte răzbunător, vezi Exodus 20 i-ar fi pedepsit pe evrei cu Sclavia Babiloniană.

Dovezi:
Exodul 6:3  "Eu (Iehova - vezi sfârșitul versului 6:2 interliara online)" i-am apărut lui Abraham, Isac și Iacov ca zeul El și nu le-am fost cunoscut sub numele meu Iehova

Conform Wiki- Iehova nu este zeul El
Iehova a fost zeul național al regatelor Israelului (Samaria) și Iuda.  Originile sale ajung cel puțin până la epoca timpurie a fierului și, aparent, în bronzul târziu [4], iar în cea mai veche literatură biblică este o zeitate furtunoasă și războinică  care conduce armata cerească împotriva dușmanilor lui Israel.

În acea perioadă, israeliții se închinau lui Iehova alături de o varietate de zei și zeițe canaanite, inclusiv El, Asherah și Baal, însă, cu timpul, El și Yahweh au devenit contopiți,
Epitetele legate de El, precum El Shaddai, au devenit aplicate numai pentru Yahweh, și alți zei și zeițe precum Baal și Asherah au fost absorbiți în religia Iehovistă.

Începând cu secolele IX-VI, religia Iehovistă s-a separat de moștenirea canaanită, deoarece Iehova a devenit zeul principal al Regatului lui Israel (Samaria) și al lui Iuda [11],
iar în timp, curtea regală și Templul din Ierusalim l-au promovat pe Iehova ca zeu al întregului cosmos, care posedă toate calitățile pozitive atribuite anterior celorlalți zei și zeițe. [12] [13]
Abia către sfârșitul captivității babiloniene (sec. VI), existența zeilor străini a fost negată, iar Iehova a fost proclamat ca fiind creatorul cosmosului și singurul zeu adevărat al întregii lumi.

Această renunțare la politeism a fost făcută "inteligent" de-a lungul secolelor

Vezi și Moise o invenție literară