3. Practica spirituală

Iubirea divină, prema, este o funcţie a sufletului aflat în starea de bunătate pură - shudha sattva,
adică bunătate care nu este îndreptată spre corpurile grosiere şi subtile ale acestei lumi,
forme temporare pe care le pune la dispoziţie energia materială,
ci transcede lumea materială.

Pentru a atinge această stare, sufletul condiţionat de natura materială,
în care se aflā prizonier, se angajează în procesul deşteptării iubirii divine.

Acest proces se numeşte sadhana-bhakti.

Şrila Rupa Gosvami spune că ceea ce se execută cu ajutorul corpului material
şi are ca scop atingerea începutului iubirii divine, bhava, se numeşte sadhana-bhakti.

kṛti sādhya bhavet sādhya / bhāvā sa sādhanābhidhā,

adică fructul pe care îl culege cel ce face cu adevărat sadhana-bhakti, este bhava-bhakti.

Această bhava care este etern existentă în suflet, se manifestă, sau altfel spus este deşteptată
în urma executării procesului de deşteptare a iubirii divine, numit sadhana bhakti.

nitya siddhasya bhāvasya / prākatyam hṛdi sādhyatā

Atunci când sufletul condiţionat (de natura materială achiziţionată), prin propriul său efort
execută incantarea Numelui Sfânt al Domnului, cu limba materială,
sau ascultă despre jocurile Personalităţii Supreme, cu urechile materiale, asemenea strădanii se numesc
- indrya vyapara – angajarea simţurilor sau
- indrya prevana – indus de către simţuri

Acestea sunt activităţi preliminare seviciului devoţional divin – bhakti, care este executat cu corpul spiritual.
Aceste activităţi îl pregătesc pe aspirant pentru bhakti.

Deşi sadhana-bhakti nu este uttama-bhakti, adică bhakti pur, totuşi pentru că sadhana-bhakti este parte intrinsecă din procesul care duce la uttama bhakti - serviciului devoţional divin, ea este considerată uttama-bhakti. 

Practica spirituală
    1 Luarea ca adăpost a gurului
        1.1 Tipuri de guru
        1.2 De ce este nevoie de guru
    2 Acceptarea inițierii spirituale
        2.1 Gurul și sunetul transcendental
        2.2 Tipuri de sunete și conștiința
        2.3 Sunetul AUM, legătura cu sufletul și tipurile de conștiiță
    3 Servirea cu iubire a maestrului spiritual
    4 Urmarea căii oamenilor spirituali (cei ce au atins iubirea divină)