3.47 Dasyam -Servitudine

Practica devoțională care implică o atitudine de servitudine

Dispoziția constituțională pură (șuddha-svarupa) a ființei (jiva)
este aceea de a fi un slujitor al Domnului Krișna. Viziunea lui jiva este
deturnată de la Domnul Transcendental Șri Krișna, pentru că natura sa pură 
constituțională este acoperită de maya (energia iluzorie).

Dacă va avea parte de mila Domnului  Transcendental, jiva poate să afle
adevărata sa identitate, primind asocierea celor ce cunosc Adevărul,
prin care practicantul (sadhaka) începe să se gândească:
"Sunt un servitor al lui Șri Krișna ". Această atitudine se numește dasya.

Există două tipuri de dasya:
(1) în forma sa de început, dasya înseamnă a oferi toate activitățile Domnului Transcendental
(2) de a face tot felul de servicii Domnului Transcendental cu sentimentul că
"Eu sunt slujitorul lui Șri Krishna și El este stăpânul meu".

Această atitudine se numește kainkarya. Șri Caitanya Mahaprabhu a spus următoarele
despre Șuddha-svarupa (forma pură) a lui jiva (Padyavali (74)):

nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśyo na śūdro
nāhaṁ varṇī na ca gṛha-patir no vanastho yatir vā
kintu prodyan-nikhila-paramānanda-pūrnāmṛtābdher
gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ


"Eu nu sunt un brahmana, un ksatriya (rege/războinic/administrator), un vaișya (comerciant/fermier) sau un șudra (servitor al celorlalte clase). 
Nu sunt nici un brahmacari (celibatar), un grihastha (familist), un vanaprastha (retras în pădure) sau un sannyasi. 
Eu sunt un servitor al servitorului, servitorului picioarelor asemenea lotușilor ai lui Șri Krișna, 
care este iubitul drag al gopiilor și un ocean de nectar plin de extaz spiritual."

Sadhaka (practicanții) trebuie tot timpul să păstreze această concepție.