Pavel creat și ca atac împotriva evreilor

Deşi Autorul epistolelelor lui Pavel se laudă că este evreu, şi că Zeul lui Izrael (Iehova) este zeul tuturor,
el îi denigrează şi îi condamnă pe toţi evrei ce urmează „Legea” şi nu creştinismul .
Citatele trunchiate şi în mod avantajos reasamblate, dau impresia că autorul Epistolei către Romani ar fi un iubitor al evreilor:
Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu (Iehova!), pentru Israel, este spre mântuire. (Romani 10:1)
când de fapt el este în mod evident împotriva evreilor... dar nu împotriva tuturor ci numai acelora care nu se dezic de credinţa lor,... care sunt însă... imensa majoritate... cum el însuşi recunoaşte în Romani 11,
neputându-se însă abţine, în a reaminti cât de nemernici sunt evreii:

3. "Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei caută să-mi ia sufletul!".  
4. Dar ce-i spune Iehova (Zeul lui Izrael), proclamat de "Pavel" ca zeul tuturor?
"Mi-am pus deoparte şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal".  
5. Deci tot aşa şi în vremea de acum este o rămăşiţă aleasă prin "har".

Romani 11 începe cu mărturisirea aparteneţei la poporul evreu, după care urmează dezicerea de acesta.

1. Întreb deci: Oare lepădat-a Dumnezeu (Iehova) pe poporul Său? Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din urmaşii lui Avraam, din seminţia lui Veniamin.  
2. Nu a lepădat Dumnezeu (Iehova!pe poporul Său, pe care mai înainte l-a cunoscut. Nu ştiţi, oare, ce zice Scriptura despre Ilie? Cum se roagă el împotriva lui Israel, zicând:  
3. "Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei caută să-mi ia sufletul!".  
7. Ce este deci? Nu tot Israelul a dobândit ceea ce căuta; ci cei aleşi au dobândit, iar ceilalţi s-au împietrit,  
8. Precum este scris: "Dumnezeu (Iehova) le-a dat duh de amorţire (Nu Satana!), ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă până în ziua de azi".

Faptul că autorul (autorii) epistolelor atribuite personajului Pavel sunt anti-evrei se vede începând cu capitolul 4 din Romani, în care autorii încearcă să demonteze religia evreilor:

13. Pentru că Avraam şi seminţia lui nu prin lege au primit făgăduinţa că vor moşteni lumea, ci prin dreptatea cea din credinţă.  
14. Căci dacă moştenitorii sunt cei ce au legea, atunci credinţa a ajuns zadarnică, …

Această ultimă afirmaţie însă este falsă, căci însăşi credinţa ... în Dumnezeul lui Izrael (Iehova) îi face pe evrei să urmeze „Legea”,
dar bineînţeles că autorii epistolelor se referă la ...credinţa creştinilor ...în Dumnezeul lor, Isus, al cărui tată totuși conform afirmațiilor lui "Pavel" ar fi de fapt Iehova.
Iar în Romani 1  autorii lui Pavel atacă în mod direct vorbele Dumnezeului lui Izrael care i-a poruncit lui Avram ca semn al Făgăduielii tăierea în prejur.

Geneza 17
4."Eu sunt şi iată care-i legământul Meu cu tine: vei fi tată a mulţime de popoare,
8. Şi-ţi voi da ţie şi urmaşilor tăi pământul în carte pribegeşti acum ca străin, tot pământul Canaanului, ca moştenire veşnică (nu cum spun autorii lui Pavel că vor moşteni lumea), şi (vouă) vă voi fi Zeu".
10.Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur.

Atacarea cuvântului Dumnezeului lui Izrael are loc și în Romani 1:

28. Pentru că nu cel ce se arată pe din afară e iudeu (adică din „poporul lui Dumnezeu“), nici cea arătată pe dinafară în trup, este tăiere împrejur;  
29. Ci este iudeu (adică din „poporul lui Dumnezeu“) cel întru ascuns, iar tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, (aluzie la creştini) nu în literă (aluzie la evrei care ascultă de „Lege“); …

În aceste verste autorii încearcă să redifinească noţiunea de evreu, încă de la începutul epistolei.
„Evreul” adevărat –- creştinul, şi evreul cel rău, cel ce urmează legea Dumnezeului lui Izrael.

Atacul la adresa evreilor se vede şi în Romani 9
30. Ce vom zice, deci? Că neamurile care nu căutau dreptatea au dobândit dreptatea, însă dreptatea din credinţă (în Dumnezeul Isus);  
31. Iar Israel, urmărind legea dreptăţii (a Dumnezeului lui Izrael), n-a ajuns la legea dreptăţii.  
32. Pentru ce? Pentru că nu o căutau din credinţă (în Dumnezeul lor sau în Isusul creştin?), ci ca din faptele Legii. S-au poticnit de piatra poticnirii ( Isus „Mesia” creştinilor).

În Romani 10 autorul acestei epistole îi bagă pe evrei la categoria prostime, nesupuşi lui Dumnezeu, popor neascultător (de "Dumnezeu") şi împotrivă grăitor:

2. Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu (Iehova), dar sunt fără cunoaştere.  
3. Deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu (Iehova) şi căutând să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu (Iehova) ei nu s-au supus.
20. Isaia îndrăzneşte şi zice: "Am fost aflat de cei ce nu Mă căutau şi M-am făcut arătat celor ce nu întrebau de Mine".  
21. Dar către Israel zice: "Toată ziua întins-am mâinile Mele către un popor neascultător şi împotrivă grăitor".

"Pavel" este şi el creat de acceaşi doctrină anti-evreiască, care însă nu se mulţumeşte doar cu denigrarea evreilor, ci merge mai departe:
încearcă să demonstreze că Legea Dumnezeului creștinilor aparţine este Legea tot legea lui Iehova şi dacă vor să se salveze,
să trecă la venerarea lui Isus, deşi admite în mod paradoxal că Dumnezeu (Iehova) le-ar fi împietrit inimile, probabil ştiind cât de greu mergea convertirea evreilor.