Energie Marginală II

Această zonă tampon cunoscută și ca Oceanul Cauzal este locul
în care sufletele sunt mai întâi poziționate și de unde
apropiinde-se de lumile spirituale sau cele materiale
aleg viitoarea lor aventură.

Cele care aleg lumea spirituală primesc ca întârire energia spirituală hladini șakti
prin care dezvoltă de la sine iubirea divină pentru Cel Atoate Atrăgător
iubire care există ca o sămânță în ei, și care dă naștere unui corp spiritual
fiind conduși în lumea Vaikuntha,
excelând prin toate opulențele de neînchipuit ale lumilor spirituale.

Cele care aleg lumea materială primesc pentru uitarea propriei identități spirituale
Falsul Ego
 prin care se vor identifica imediat cu corpul material deosebit de atrăgător
pe care la început sunt îndreptățite să-l primească.

Dacă aceste suflete din lumea materială își doresc doar eliberarea, neglijând pe Domnul Suprem
ele nu vor intra în lumea spirituală unde El este atotprezent,
ci rămân în zidul de lumină plină de iubire - brahma-gioti - care înconjoară lumile spirituale.

Deși aceste suflete degustă extazul iubirii impersonale - brahm-ananda - ele sunt dispuse
să cadă de pe această poziție datorită eventualei dorințe de a fi activi; lucru care nu este posibil acolo.
Căderea lor în lumea materială îi poate pune pe pozții foarte elevate de conducători de universuri
sau în familii de mari devoți, prin care vor avea șansa să audă de Domnul Suprem și să dezvolte
interes și atracție pentru Acesta, până când datorită activităților lor devoționale, prin care
dorința de a avea o relație cu Acesta devine însăși rațiunea de a exista, Domnul Suprem
se revelează direct devotului Său, confirmând astfel acea relație transcendentală.

Numai după aceasta devotul atinge în viața următoare lumea spirituală.
De fapt încă în timpul ultimei vieți materiale, corpul spiritual i-a fost revelat.