Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 10

SB 10.10.1-37

śrī-rājovāca
kathyatāṁ bhagavann etat
 tayoḥ śāpasya kāraṇam
yat tad vigarhitaṁ karma
 yena vā devarṣes tamaḥ

Regele spune: „Povestește Domn Suprem” - śrī-rājā uvāca kathyatām bhagavan
despre cauza pentru care cei doi au fost blestemați - yat kāraṇam tat tayoḥ śāpasya
ce act abominabil au săvârșit față de Devarși (Narada) - vā vigarhitam karma yena devarṣeḥ
ca acesta să se întunece (și să-i blesteme să devină copaci) - etat tamaḥ

śrī-śuka uvāca
rudrasyānucarau bhūtvā
 sudṛptau dhanadātmajau
kailāsopavane ramye
 mandākinyāṁ madotkaṭau
vāruṇīṁ madirāṁ pītvā
 madāghūrṇita-locanau
strī-janair anugāyadbhiś
 ceratuḥ puṣpite vane


Śrī Śuka spuse: „Cei doi devoți ai lui Șiva“ - śrī-śukaḥ uvāca anucarau rudrasya
Erau îngâmfați datorită bogăției lor - su-dṛptau bhūtvā
Fii ai lui Kuverra (tresorierul semizeilor), ei se aflau - dhanada-ātmajau
într-o încântătoare grădină din muntele Kailās (unde rezidează Șiva) - ramye upavane kailāsa
pe unde curgea răul Mandākinī - mandākinyām
îmbătați și înebuniți de băuturi amețitoare - utkaṭau mada vāruṇīm
ochii li se întorceau în cap datorită amețelii - locanau āghūrṇita mada
datorită băuturii intoxicante - pītvā madirām
și hoinăreau în pădurile înflorite - ceratuḥ puṣpite vane
cu femei care le cântau - strī-janaiḥ anugāyadbhiḥ

antaḥ praviśya gaṅgāyām
 ambhoja-vana-rājini
cikrīḍatur yuvatibhir
 gajāv iva kareṇubhiḥ


Și au intrat în Gangele (celest – Mandākinī) plin de lotuși - praviśya antaḥ gaṅgāyām ambhoja
Pe ale cărui maluri se aflau păduri - rājini vana
asemenea a doi elefanți însoțiți de elefantițe – iva gajau kareṇubhiḥ
Dorindu-și porția de plăcere în compania fetelor – cikrī ḍatuḥ yuvatibhiḥ

yadṛcchayā ca devarṣir
 bhagavāṁs tatra kaurava
apaśyan nārado devau
 kṣībāṇau samabudhyata


Urmaș al dinastiei Kuru, iar datorită aranjamentului Celui Suprem - kaurava ca yadṛcchayā bhagavān
zeul vizionar Narada ce se afla acolo în deplină pace interioară - deva-ṛṣiḥ nāradaḥ tatra samabudhyata
i-a văzut pe cei doi zei intoxicați de băutură - apaśyat devau kṣībāṇau

taṁ dṛṣṭvā vrīḍitā devyo
 vivastrāḥ śāpa-śaṅkitāḥ
vāsāṁsi paryadhuḥ śīghraṁ
 vivastrau naiva guhyakau


Văzându-l pe acesta zeițele fiind dezbrăcate - dṛṣṭvā tam devyaḥ vivastrāḥ
s-au rușinat și fiindu-le frică să nu fie blestemate- vrīḍitāḥ śāpa-śaṅkitāḥ
și-au acoperit repede cu îmbrăcămintea - paryadhuḥ śīghram vāsāṁsi
dar cei doi Guhyaka (fii ai lui Kuvera) nu s-au deranjat că erau goi - guhyakau na eva vivastrau

tau dṛṣṭvā madirā-mattau
 śrī-madāndhau surātmajau
tayor anugrahārthāya
 śāpaṁ dāsyann idaṁ jagau


Văzându-i pe cei doi fii zeifici îmbătați de băutura amețitoare- dṛṣṭvā tau sura-ātmajau mattau madirā
Orbiți de iluzia în persoană - andhau śrī-mada
Pentru a le arăta mila sa și a le face un serviciu - anugraha-arthāya dāsyan
Îi blestemă spunâdu-le acestea - śāpam jagau tayoḥ idam

śrī-nārada uvāca
na hy anyo juṣato joṣyān
 buddhi-bhraṁśo rajo-guṇaḥ
śrī-madād ābhijātyādir
 yatra strī dyūtam āsavaḥ


Nārada Muni spuse: Într-adevăr nu exista altceva - śrī-nāradaḥ uvāca hi na anyaḥ
Mai plăcut decât satisfacerea dorințelor voluptoase - juṣataḥ joṣyān śrī-madāt
Care se nasc datorită femeilor, jocurilor de noroc și alcoholului (trei cauze ale decăderii în situații tot mai suferinde) - ābhijātya-ādiḥ yatra strī dyūtam āsavaḥ
Datorată modului de acțiune în pasiune - rajaḥ-guṇaḥ
Și care duce la declinul capacității de discernământ - bhraṁśaḥ buddhi

hanyante paśavo yatra
 nirdayair ajitātmabhiḥ
manyamānair imaṁ deham
 ajarāmṛtyu naśvaram


Astfel cel ce nu-și controlează sinele - yatra ajita-ātmabhiḥ
Este crud și lasă să se omoare animale (cea de-a patra cauză a decăderii)- nirdayaiḥ hanyante paśavaḥ
El gândește cumva că acest corp nu îmbătrânește - manyamānaiḥ imam deham ajara
că nu va muri și că nu este trecător - amṛtyu naśvaram

deva-saṁjñitam apy ante
kṛmi-viḍ-bhasma-saṁjñitam 
bhūta-dhruk tat-kṛte svārthaṁ
kiṁ veda nirayo yataḥ 


Deși ai devenit un locuitor al lumilor paradisiace (primind corpul unui semizeu) - api deva-saṁjñitam
după aceea poți deveni un vierme, fecale sau cenușă (din punct de vedere al corpului) - ante saṁjñitam kṛmi viḍ bhasma
cine din cei ce-și cunosc interesul - kim veda sva-artham
are o astfel de purtare jignitoare - tat-kṛte bhūta-dhruk
ce duce în lumile infernurilor - yataḥ nirayaḥ

dehaḥ kim anna-dātuḥ svaṁ
niṣektur mātur eva ca 
mātuḥ pitur vā balinaḥ
kretur agneḥ śuno ’pi vā 


Cine hrănește propriul corp - kim anna-dātuḥ svam dehaḥ
cu siguranță nici progenitorii, mamă sau tată - eva vā niṣektuḥ mātuḥ ca mātuḥ pituḥ
nici cel puternic, nici cel ce-l cumpără - balinaḥ kretuḥ
nici focul prosperității - api vā agneḥ śunaḥ

evaṁ sādhāraṇaṁ deham
avyakta-prabhavāpyayam 
ko vidvān ātmasāt kṛtvā
hanti jantūn ṛte ’sataḥ 


Astfel, e binecunoscut că și corpul din nemanifestat - evam sādhāraṇam deham avyakta
prinde existență și din nou dispare - prabhava apyayam
Cine din cei ce au cunoaștere transcendentală - kaḥ vidvān
ar spune că este propria lor proprietate - ātmasāt kṛtvā
cu excepția celor fără virtute, (care cred că astfel au dreptul) să ucidă animale - ṛte asataḥ hanti jantūn

asataḥ śrī-madāndhasya
dāridryaṁ param añjanam 
ātmaupamyena bhūtāni
daridraḥ param īkṣate 


Cel mai bun unguent (medicament) - param añjanam
pentru cel orbit și intoxicat de frumusețea trecătoare - andhasya mada śrī asataḥ
este să-l faci sărac - dāridryam
cel lovit de sărăcie, comparându-se cu alte ființe - dāridryam ātmaupamyena
are o viziune superioară - īkṣate param

yathā kaṇṭaka-viddhāṅgo
jantor necchati tāṁ vyathām 
jīva-sāmyaṁ gato liṅgair
na tathāviddha-kaṇṭakaḥ 


Așa cum simptomul ființei perfect echilibrată - yathā liṅgaiḥ jīva-sāmyam
este că nu are nici o dorință - na icchati
la fel de evident est că cel care - tathā tām
nu a fost străpuns de un spin - aviddha-kaṇṭakaḥ
nu înțelege durerea unui animal - na gataḥ vyathām jantoḥ
al cărui picior a fost străpuns de un spin - aṅgaḥ kaṇṭaka viddha

daridro nirahaṁ-stambho
muktaḥ sarva-madair iha 
kṛcchraṁ yadṛcchayāpnoti
tad dhi tasya paraṁ tapaḥ


Cel sărac este eliberat de propria aroganță - daridraḥ muktaḥ nir-aham-stambhaḥ
și orice mândrie - sarva madaiḥ
În această lume el obține cu mare greutate - iha āpnoti kṛcchram
prin deosebite austerități - param tapaḥ
ceea ce i-a fost destinat - tat hi tasya yadṛcchayā

nityaṁ kṣut-kṣāma-dehasya
daridrasyānna-kāṅkṣiṇaḥ 
indriyāṇy anuśuṣyanti
hiṁsāpi vinivartate


Tot timpul flămând și suferind - nityam kṣut a kṣāma
cel sărac își dorește de mâncare - daridrasya kāṅkṣiṇaḥ anna
simțurile și corpul îi sunt slăbite - indriyāṇi dehasy anuśuṣyanti
iar tendința de a răni și a jigni sunt reduse - api hiṁsā vinivartate

daridrasyaiva yujyante
 sādhavaḥ sama-darśinaḥ
sadbhiḥ kṣiṇoti taṁ tarṣaṁ
 tata ārād viśuddhyati


Într-adevăr, deși persoanele spirituale îi privesc pe toți la fel - eva sādhavaḥ sama-darśinaḥ
Cei loviți de sărăcie se asociază mai ușor cu cei spirituali - daridrasya yujyante sadbhiḥ
Distrugând astfel complet dorințele (pentru plăcerile lumii acesteia) - kṣiṇoti tam tarṣam
După aceea devenid repede purificați - tataḥ ārāt viśuddhyati

Tika:
Purificarea nu are sensul că ai fost curățat de „păcate“,
și că astfel au fost distruse reacțiunile propriilor activități negative,
în urma cărora trebuia să suferi, ci este mult mai profundă,
ea implicând distrugere rădăcinii „păcatelor“
și anume distrugerea dorințelor de a realiza ceva în lumea aceasta,
dorințe în urma cărora mintea devine locul neliniștii
locul vârtejurilor
planurilor
pentru realizarea acelor dorințe,
îndepărtându-se astfel de la atingerea
scopului real al vieții:
iubirea spirituală pentru Domnul lumii spirituale.

sādhūnāṁ sama-cittānāṁ
 mukunda-caraṇaiṣiṇām
upekṣyaiḥ kiṁ dhana-stambhair
 asadbhir asad-āśrayaiḥ


Persoanele spirituale care sunt în mod egal dispuse către toate ființele - sādhūnām sama-cittānām
Își doresc să vadă picioarele Celui ce Acordă Eliberarea - eṣiṇām upekṣyaiḥ caraṇa mukunda
De ce ar căuta adăpostul celor bogați, mândri - kim āśrayaiḥ dhana-stambhaiḥ
lipsiți de spiritualitate și preocupați de existența aceasta efemeră - asat asadbhiḥ

tad ahaṁ mattayor mādhvyā
 vāruṇyā śrī-madāndhayoḥ
tamo-madaṁ hariṣyāmi
 straiṇayor ajitātmanoḥ


Aceștia nu-și controlează simțurile - ajita-ātmanoḥ
Fiind atașați de femei, băuturi amețitoare alcoolice - straiṇayoḥ mādhvyā vāruṇyā
Iar efectul este că au devenit aroganți - andhayoḥ śrī-mada
De aceea am să-i îndepărtez (din acest paradis) - tat aham hariṣyāmi
Pe acești aroganți aflați în întunericul igoranței - madam tamaḥ

yad imau loka-pālasya
 putrau bhūtvā tamaḥ-plutau
na vivāsasam ātmānaṁ
 vijānītaḥ sudurmadau

ato ’rhataḥ sthāvaratāṁ
 syātāṁ naivaṁ yathā punaḥ
smṛtiḥ syān mat-prasādena
 tatrāpi mad-anugrahāt

vāsudevasya sānnidhyaṁ
 labdhvā divya-śarac-chate
vṛtte svarlokatāṁ bhūyo
 labdha-bhaktī bhaviṣyataḥ


Deoarece aceste două suflete - ataḥ yat imau ātmānam
Ce există ca doi fii ai unui protector al direcțiilor (Kuvera - protectorul Nordului) - bhūtvā putrau loka-pālasya
plutesc în ignoranță fără să fie îmbrăcați - plutau tamaḥ na vivāsasam
și deosebit de aroganți - su-durmadau
merită să se nască imobili (ca și copaci) - arhataḥ vijānītaḥ sthāvaratām
iar prin mila mea nu vor mai face astfel - mat-prasādena na punaḥ evam syātām yathā
având aducerea aminte - syāt smṛtiḥ
Pe deasupra datorită favorii mele speciale - tatra api mat-anugrahāt
vor obține după 100 de ani celești (36000 ani pământeni) - labdhvā divya-śarat-śate vṛtte
asocierea cu Vasudev (Krișna) (fiind copaci în curtea Sa) - sānnidhyam vāsudevasya
și apoi vor deveni din nou locuitori ai paradisului - bhaviṣyataḥ svarlokatāṁ
obținând pe deasupra devoțiunea spirituală - labdha bhūyaḥ bhaktī 

śrī-śuka uvāca
evam uktvā sa devarṣir
 gato nārāyaṇāśramam
nalakūvara-maṇigrīvāv
 āsatur yamalārjunau


Śrī Śuka spuse, “Rostind acestea“ deva-riși (Narada) - śrī-śukaḥ uvāca evam uktvā saḥ devarṣiḥ
Plecă spre așramul Narayan - gataḥ nārāyaṇa-āśramam
Iar Nalakūvara și Maṇigrīva datorită propriei greșeli - nalakūvara maṇigrīvau āsatuḥ
Au devenit o pereche de copaci argiuna - yamala-arjunau

ṛṣer bhāgavata-mukhyasya
 satyaṁ kartuṁ vaco hariḥ
jagāma śanakais tatra
 yatrāstāṁ yamalārjunau


Domnul Suprem (Hari – Krișna) pentru a face cuvintele - hariḥ kartum vacaḥ
vizionarului înțelept (Nārada), unul dintre principalli săi devoții să se adeverească - ṛṣeḥ mukhyasya bhāgavata satyam
se duse încet (trăgând după El mojarul de care era legat) acolo - jagāma śanakaiḥ tatra
unde se afla perechea de copaci argiuna - yatra āstām yamala-arjunau

devarṣir me priyatamo
 yad imau dhanadātmajau
tat tathā sādhayiṣyāmi
 yad gītaṁ tan mahātmanā


Așa cum a fost vorbit de deva-riși (Narada) - ); yat gītam devarṣiḥ
Care-mi este deosebit de drag și este un suflet mare - tat me priya-tamaḥ mahātmanā
Așa voi și face - tat tathā sādhayiṣyāmi
Cu acești doi fii ai unui bogătaș (Kuvera) - yat imau dhanada

ity antareṇārjunayoḥ
 kṛṣṇas tu yamayor yayau
ātma-nirveśa-mātreṇa
 tiryag-gatam ulūkhalam


Astfel Krișna intră între cei doi copaci argiuna - iti kṛṣṇaḥ tu yayau yamayoḥ antareṇa arjunayoḥ
Și pur și simplu pentru a elibera sufletele lor de păcate - mātreṇa ātma-nirveśa
duse marele mojar la rădăcini- gatam ulūkhalam tiryak

bālena niṣkarṣayatānvag ulūkhalaṁ tad
 dāmodareṇa tarasotkalitāṅghri-bandhau
niṣpetatuḥ parama-vikramitātivepa-
 skandha-pravāla-viṭapau kṛta-caṇḍa-śabdau


Legat în jurul burții copilul a extras și a fost urmat de mojar - dāma-udareṇa bālena niṣkarṣayatā anvak ulūkhalam
Ce cu mare forță a eliberat de legăturile rădăcinilor - tat tarasā utkalita aṅghri-bandhau
Cele două trunchiuri cu ramuri și frunze - skandha viṭapau pravāla
Care datorită supremei puteri au căzut - parama-vikramita
Făcându-i să tremure și să facă un zgomot îngrozitor - kṛta ati-vepa caṇḍa-śabdau 

tatra śriyā paramayā kakubhaḥ sphurantau
 siddhāv upetya kujayor iva jāta-vedāḥ
kṛṣṇaṁ praṇamya śirasākhila-loka-nāthaṁ
 baddhāñjalī virajasāv idam ūcatuḥ sma


Și acolo au început să fie percepuți (cei doi zei) - tatra upetya vedāḥ
Apărând din cei doi copaci - jāta kujayoḥ
Asemenea a două persoane perfecte - iva siddhau
Extraordinar de frumoși și deosebit de stărlucitori - paramayā śriyā sphurantau kakubhaḥ
Plecându-și capul în fața lui Krișna - praṇamya śirasā kṛṣṇam
Domnul tuturor lumilor - nātham akhila-loka
Și cu mâinile lipite în fața pieptului, fiind purificați - baddha-añjalī virajasau
Au rostit următoarele (cuvinte) - ūcatuḥ sma idam

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-yogiṁs
 tvam ādyaḥ puruṣaḥ paraḥ
vyaktāvyaktam idaṁ viśvaṁ
 rūpaṁ te brāhmaṇā viduḥ


O, Krișna, mare yoghin - kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-yogin
Tu ai fost inițialul și transcendentalul Purușa - tvam ādyaḥ paraḥ puruṣaḥ
Care din starea nemanifestată a manifestat această lume - vyakta-avyaktam idam viśvam
Brahmanii știu că aceasta este (de asemenea) forma Ta - brāhmaṇāḥ viduḥ rūpam te

tvam ekaḥ sarva-bhūtānāṁ
 dehāsv-ātmendriyeśvaraḥ
tvam eva kālo bhagavān
 viṣṇur avyaya īśvaraḥ
tvaṁ mahān prakṛtiḥ sūkṣmā
 rajaḥ-sattva-tamomayī
tvam eva puruṣo ’dhyakṣaḥ
 sarva-kṣetra-vikāra-vit


Tu ești unicul Suprem Controlor al tuturor ființelor- tvam ekaḥ mahān īśvaraḥ sarva-bhūtānām
Al corpului, suflului vital, simțurilor și al sufletului - deha asu indriya ātma
Tu ești într-adevăr timpul, Domnul Suprem, Imperisabilul Vișnu - tvam eva kālaḥ bhagavān avyayaḥ viṣṇuḥ
Tu ești controlorul modurilor subtile ale naturii materiale iluzorii - tvam īśvaraḥ sūkṣmā prakṛtiḥ mayī
Pasiune, virtute (bunătate, lumină) și neștiință (răutate, întuneric) - rajaḥ-sattva-tamaḥ
Tu ești desigur Purușa, proprietarul tuturor spațiilor - tvam eva puruṣaḥ adhyakṣaḥ sarva-kṣetra
și cunoscătorul tranformării - vikāra-vit

gṛhyamāṇais tvam agrāhyo
 vikāraiḥ prākṛtair guṇaiḥ
ko nv ihārhati vijñātuṁ
 prāk siddhaṁ guṇa-saṁvṛtaḥ


Cel aflat în concepția vieții conjugale - gṛhya māṇaiḥ
Nu te poate înțelege - tvam agrāhyaḥ
Fiind agitat de calitățile naturii materiale - vikāraiḥ guṇaiḥ prākṛtaiḥ
Cine în această lume merită să înțeleagă - kaḥ iha arhati vijñātum
Cum anterior ai fost perfect - prāk siddham
Și-acum ești acoperit de calitățile naturii materiale - nu saṁvṛtaḥ guṇa

tasmai tubhyaṁ bhagavate
vāsudevāya vedhase 
ātma-dyota-guṇaiś channa-
mahimne brahmaṇe namaḥ 


De aceea oferim plecăciuni Ție Domnul Suprem Vasudev - tasmai namaḥ tubhyam bhagavate
creatorul a cărei măreție, esență, calități - vedhase mahimne ātma guṇaiḥ
și strălucire Brahman sunt acoperite (de energia iluzorie) - dyota brahmaṇe channa

yasyāvatārā jñāyante
śarīreṣv aśarīriṇaḥ 
tais tair atulyātiśayair
vīryair dehiṣv asaṅgataiḥ 

sa bhavān sarva-lokasya
bhavāya vibhavāya ca 
avatīrṇo ’ṁśa-bhāgena
sāmprataṁ patir āśiṣām 


Ale cărui avataruri sunt cunoscute - yasya avatārāḥ jñāyante
ca având corpuri imateriale - śarīreṣu aśarīriṇaḥ
corpurile și puterea lor sunt reale (transcendentale nu iluzorii) - dehiṣu vīryaiḥ saḥ śayaiḥ
ale căror activități sunt de neegalat și supraumane - taiḥ taiḥ atulya ati
Măria Ta, Maestru al celor eliberați, - bhavān patiḥ āśiṣām
ești lipsit de atașament (pentru această lume) - asaṅgataiḥ
și ai coborât acum cu o parte a opulențelor- avatīrṇaḥ sāmpratam aṁśa-bhāgena
pentru protejarea și bunăstarea tuturor planetelor - bhavāya ca vibhavāya sarva-lokasya 

namaḥ parama-kalyāṇa
namaḥ parama-maṅgala 
vāsudevāya śāntāya
yadūnāṁ pataye namaḥ


Plecăciunile noastre Supremei Generozități - namaḥ parama-kalyāṇa
Plecăciunile noastre Supremei Auspiciuni - namaḥ parama-maṅgala
Domnului Suprem Vasudev vāsudevāya, Cel ce este Liniște —Vāsudeva śāntāya
Plecăciunile noastre celui ce face să cadă dinastia Yadu - namaḥ pataye yadūnām

anujānīhi nau bhūmaṁs
tavānucara-kiṅkarau 
darśanaṁ nau bhagavata
ṛṣer āsīd anugrahāt 


Este datorită milei înțeleptului clarvăzător (Nārada) - āsīt anugrahāt ṛṣeḥ
care este servitorul confidențial al picioarelor Tale -tava anucara-kiṅkarau
că ne-am născut pentru a te vedea - nau anujānīhi darśanam
agregatul a tot ceea ce există, Domnul Suprem - bhūman bhagavataḥ

vāṇī guṇānukathane śravaṇau kathāyāṁ
hastau ca karmasu manas tava pādayor naḥ 
smṛtyāṁ śiras tava nivāsa-jagat-praṇāme
dṛṣṭiḥ satāṁ darśane ’stu bhavat-tanūnām


Fie ca vorbele noastre să urmeze calitățile și activitățile (Tale) - astu vāṇī naḥ anu guṇa kathane
(iar auzul) ascultarea povestirilor (despre Tine) - śravaṇau kathāyām
mâinile, activitățile și mintea (să urmeze) picioarele Tale - hastau ca manaḥ karmasu pādayoḥ tava
Să ne aducem aminte că tu ești cauza și lăcașul universului - smṛtyām tava śiraḥ nivāsa-jagat
ne plecăm în fața Adevărului pe care l-am văzut - praṇāme satām dṛṣṭiḥ
văzând corpul Domniei Tale - darśane tanūnām bhavat

śrī-śuka uvāca
itthaṁ saṅkīrtitas tābhyāṁ
bhagavān gokuleśvaraḥ 
dāmnā colūkhale baddhaḥ
prahasann āha guhyakau 


Șri Śuka spuse, "Fiind glorificat în felul acesta - śrī-śukaḥ uvāca saṅkīrtitaḥ ittham— being glorified and praised; de cei doi (semizei) Domnul Suprem, Maestrul Gokulei - tābhyām bhagavān gokula-īśvaraḥ
ce era legat cu o sfoară de mojar - dāmnā baddhaḥ ca ulūkhale
zâmbi și se adresă celor doi guhyaka" - prahasan āha guhyakau

śrī-bhagavān uvāca
jñātaṁ mama puraivaitad
ṛṣiṇā karuṇātmanā 
yac chrī-madāndhayor vāgbhir
vibhraṁśo ’nugrahaḥ kṛtaḥ 


Domnul Suprem spuse, "Totul îmi este cunoscut" - śrī-bhagavān uvāca jñātam mama
acest incident a fost într-adevăr declanșat în trecut - etat eva purā
de mila sufletului Rișiului (Narada) -karuṇā-ātmanā ṛṣiṇā
care datorită faptului că erați orbiți de opulențe și frumuseșe v-a blestemeat - yat śrī-mada-andhayoḥ vāgbhiḥ
făcându-vă favoare de a cădea din lumea paradisiacă - anugrahaḥ kṛtaḥ vibhraṁśaḥ

sādhūnāṁ sama-cittānāṁ
sutarāṁ mat-kṛtātmanām 
darśanān no bhaved bandhaḥ
puṁso ’kṣṇoḥ savitur yathā 


Cei ce au audiența celor spirituali - puṁsaḥ darśanāt sādhūnām
ucenicii mei care sunt sufletele perfecte - sutarām mat ātmanām kṛta
care sunt în mod egal dispuși (față de toate ființele) - sama-cittānām
privesc spre soare (lumină) - akṣṇoḥ savituḥ yathā
no bhavet bandhaḥ - existența nemaifiindu-le condiționată (de natura materială)

tad gacchataṁ mat-paramau
nalakūvara sādanam 
sañjāto mayi bhāvo vām
īpsitaḥ paramo ’bhavaḥ 


Nalakūvara acum puteți să vă reîntoarceți acasă - nalakūvara tat gacchatam sādanam
fiind pregătiți pentru existența Mea Supremă- sañjātaḥ mayi bhāvaḥ mat-paramau
Dorința voastră supremă nu poate fi anihilată - vām īpsitaḥ paramaḥ abhavaḥ

śrī-śuka uvāca
ity uktau tau parikramya
praṇamya ca punaḥ punaḥ 
baddholūkhalam āmantrya
jagmatur diśam uttarām 


Śrī Śuka spuse: "Vorbind astfel cei doi l-au înconjurat (pe Krișna) -śrī-śukaḥ uvāca iti uktau tau parikramya
oferind în mod repetat respectul lor - praṇamya ca punaḥ punaḥ
luându-și la revedere de la Celce era legat de putinei - āmantrya baddha-ulūkhalam
s-au întreptat spre destinația lor - jagmatuḥ diśam uttarām