Sfânta Treime

Inventarea "Sfintei Treimi"
Cele două versuri celebre din așa zisa Epistolă a lui Ioan 5:7-8 reprezintă singura referinţă despre existenţa aşa zisei Sfinte Treimi, epistolă pe care tu oricum o recunoști ca falsă.

Traducere în biblia ortodoxă:
7. Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt.
8. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel.


Această epistolă are același stil cu falsul intitulat Faptele Apostolilor din a doua jumătate a secolului al 2-lea.
Vezi Evangheliile

Dacă luăm numai aceste versuri pentru a le analiza, apare evident că ele
nu există în nici un manuscript grec anterior creerii așa zisei epistole a lui Ioan.
Aceaste versete fiind preluate de la teologii creştini din secolele 3 şi 4 ca Tertulian, Cyprian din Cartagina, Priscillian,
care după afirmaţiile creştinilor ar cita aceste versuri... neexistente în acel manuscript!

Părintele protestului creştinilor înşişi, Dr. Martin Luther, a exclus aceste versete din Biblia
pe care a tradus-o pentru tot poporul (în limba germană), scriind că versetele în cauză sunt falsuri.

În vestita sa carte Comentarii Biblice, Adam Clarke, un celebru creştin metodist 1762-1832,
când ajunge la 1 Ioan 5:7, comentează:
"Dar este probabil ca acest vers să nu fie original. Lipseşte în orice manuscript al acestei epistole, scris înainte de inventarea tiparului, cu excepţia Codexului Montfortii, al Colegiului Trinităţii din Dublin."

Celelalte manuscripte care omit acest versete sunt în total 112.
Lipseşte în manuscriptul Syriac, toate Arabicele, cel AEthiopic, Coptic, Sahidic, Armenian, Slavonian, &c., într-un cuvânt, în toate versiunile vechi ale Vulgatei;
şi chiar în această versiune, multe dintre cele mai vechi şi mai corecte MSS (manuscript mazoretice) nu-l au.
De asemenea lipseşte din toate manuscriptele vechi ale Părinţilor greci… "