Imaginile și inscripțiile din Luxor

Gerald Massey și Imaginile și inscripțiile din Luxor

Pentru o mai bună înțelegere pe ce s-a bazat Massey în afirmațiile sale, iată
Rezumatul lui Gerald Massey despre imaginile și inscripțiile din Luxor din Cartea sa „Isusul istoric și Cristosul mitic”:

„Vom vedea că istoria Evangheliei a fost "scrisă înainte (de creștini)" de la început până la sfârșit. Povestea
„Bunei Vestiri”, „Miraculoasa Zămislire (sau întrupare)”, Nașterea și Adorarea copilului ceresc” fuseseră deja gravate în hieroglife și reprezentate în patru scene consecutive, pe pereții interiori ai sfântului sfinților dinTemplul lui Luxor, construit de Amen-hept al III-lea, un faraon din dinastia a optsprezecea. Aici tânăra regină Ment-em-Ua, mama lui Amen-hept, viitorul ei copil, are rolul mamei virgine care a născut fără bărbat... (Alte personaje istorice )

Prima scenă din partea stângă îl arată pe zeul Taht [Thoth], Mercurul lunar, divinul Cuvânt sau Logos, în actul de a saluta regina virgină, anunțându-o că va da naștere unui fiu.

În următoarea scenă, zeul Kneph (împreună cu Hathor) îi dă viată. Acesta este Sfântul Duhul sau Spirit care provoacă Zămislirea.
Insămânțarea și concepereea sunt evidențiate în forma plină (de gravidă) a fecioarei. În continuare mama este așezată pe scaunul moașei, iar copilul este ținut în mâinile uneia dintre asistente.

A patra scenă este cea a adorației. Aici copilul este întronat, fiind omagiat de zei și primind daruri de la oameni. În spatele divinității Kneph, în dreapta sunt trei bărbați care îngenunchează și oferă daruri cu mâna dreaptă și viață cu stânga. ...”

În Prelegerile lui Gerald Massey apare un eseu mai scurt cu același titlu, care este puțin diferit.
... De exemplu el înlocuiește termenul "miraculos" cu "imaculat" atunci când descrie Zămislirea și elimină cuvintele "magi" și "spirite" ca descrieri ale celor trei indivizi din "Adorația" egipteană. Aceste modificări din urmă indică faptul că munca lui Massey trebuie să fi fost criticată că folosea terminologia creștină.
Massey descrie aceste scene și în alte lucrări, inclusiv în „Egiptul Antic, Lumina Lumii”, în care, în ceea ce privește panoul cu Taht-aan / Thoth

anunțând "regina virgină "că "va da naștere unui fiu", adaugă el că, "Acestea au loc pentru a concepe regalul Repa (fiul zeific în care Ra era zeul tată) ca având caracterul lui Horus sau Aten, moștenitorul divin."

Astfel, copilul divin este identificat cu Horus, devreme ce ambii îl reprezintă pe rege. Din prezentarea lui Massey sunt evidente o serie de corespondențe importante cu creștinismul.

Descrierea scenei de la Luxor din punctul de vedere al relației sale cu creștinismul nu provine inițial de la Massey, ea aparținând de fapt lui Dr. Samuel Sharpe,care prezintă ultimele două panouri și apoi face unele remarci surprinzătoare:

„În această imagine avem Buna Vestire, Concepția, Nașterea și Adorarea,
așa cum sunt descrise în primul și al doilea capitol al Evangheliei „după Luca”;
și așa cum avem asigurarea istoriei manuscriselor creștine că de fapt capitolele din Evanghelia „după Matei”,
care conțin Miraculoasa Naștere a lui Isus sunt o adăugare târzie, ele neapărând în manuscrisele mai vechi,
este destul de „probabil” că aceste două capitole din „după Luca” ea însăși o lucrare mult mai târzie,
după cum însuși autorul afirmă, sunt de asemenea împrumutate din relatările egiptene ale „nașterii miraculoase” a regiilor lor.

Sursa: Christ in Egypt The Horus-Jesus Connection by D.M. Murdock