Prima mențiune a Israelului

Numele "Israel" apare pentru prima dată în Merneptah Stele c. 1209 BCE: "Israel a fost pustiit și sămânța sa nu mai există."[16]
Acest "Israel" a fost o entittate culturală și probabil politică, desturl de bine stabilită pentru a fi percepută de Egipteni (pentru prima dată - nici o poveste despre Robia Egipteană de 400 de ani ) pentru a fi percepută ca o posibilă provocare, dar mai degrabă un grup etnic și nu uns stat organizat.
(sursa Late Bronze Age background)


Dovezile arheologice și literare see wikipedia.org/wiki/Canaan.

Cultura canaanită a apărut în același timp cu cultura babiloniană din haosul din jurul invaziei / infiltrării semitice
a amoriților din Sumeria începând în jurul anului 2.200 î.num.cr.
Până în momentul în care stabilitatea culturală a fost restaurată în jurul anului 1800 î.num.cr., babilonienii au existat în Mesopotamia
în timp ce canaaniții (fenicieni) au existat de-a lungul Mediteranei.

Tăblițe care descriu zeii canaanieni inclusiv Baal au fost găsite în ruinele orașului canaanit Ugarit (actual Ras Shamra),
situat pe coasta modernă a Libanului. Aceste tăblițe au fost dictate de preotul principal al lui Ugarit unui scrib între 1375 și 1345 î.num.cr.
Orașul în sine a fost distrus în jurul anului 1200 î.num.cr. de către Popoarele Mării în același timp în care israeliții au apărut în istorie.

Extracte din Povestea lui Aqhat
BAAL vorbind - "Deci, tatăl meu, EL taurul (vițelul venerat și de evrei -
și prezentat apoi într-o formă distorisionată - după inventarea lui Moise și a lui Iehova ca zeu al evreilor,
vezi
Arheologia și Eliberarea din sclavia egipteană
Cronicele, Samuel și Regi
Ieșirea lui Avram din Mesopotamia
nu-l vei binecuvânta? Creatorul tuturor, nu îi vei arăta favoarea ta?"

O acțiune a zeiței ANAT - "Și-a ștampilat picioarele și a părăsit pământul;
apoi s-a îndreptat către (zeul) EL, ...; a deschis cortul lui EL și a intrat în altarul Regelui, tatăl timpului ".

Extracte din Povestea lui Kirta
Visul patriarhului Kirta - "Căci în visul său (zeul) EL a coborât, în viziunea sa, Tatăl Bărbaților.
Ulterior EL spune - ridică mâinile la cer, sacrifică-te taurului, tatălui tău EL; servește-l pe  BAAL cu jertfa ta, fiul lui  DAGON cu proviziile tale. "
Adunarea zeilor a sosit, iar BAAL cuceritorul a spus: „Vino acum, EL, cel bun, compătimitorul: binecuvântează-l pe Kirta cel nobil”,
(zeul) EL vorbind - O va purta pe Yassib Lad, care va bea laptele de la ASHERAH, va suge sânii fecioarei ANAT, cele două asistente ale zeilor ".

Vezi:
Adunarea Zeilor - Împărțirea popoarelor -Deuteronom 32:1-9
Contopirea zeului El cu Iehova - Exodul 6:3