Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 13

śrī-śuka uvāca
sādhu pṛṣṭaṁ mahā-bhāga
 tvayā bhāgavatottama
yan nūtanayasīśasya
 śṛṇvann api kathāṁ muhuḥ  1


Șri Șuka spuse, „O mare domn, “ - śrī-śukaḥ uvāca mahā-bhāga
Tu ești un devot de cel mai înalt rang - tvayā bhāgavata-uttama
Ce pui întrebări excelente - sādhu pṛṣṭam
Și deși asculți povestiri despre Controlorul Suprem - śṛṇvan api kathām īśasya
Pui mereu noi (întrebări) - yat nūtanayasi muhuḥ

satām ayaṁ sāra-bhṛtāṁ nisargo
 yad-artha-vāṇī-śruti-cetasām api
prati-kṣaṇaṁ navya-vad acyutasya yat
 striyā viṭānām iva sādhu vārtā  2


Pentru cei virtuoși aceasta este esența achizițiilor primite - satām ayam sāra-bhṛtām nisargaḥ
Aceasta conștiință este chiar cauza ascultării mesajului scrierilor revelate – yat cetasām api artha vāṇī śruti
Acest (mesaj) despre Cel Imperisabil este parcă în fiecare moment neu - yat acyutasya prati-kṣaṇam navya-vat
Așa cum cei proști sunt foarte ocupați cu femeile (cu sexul opus) - iva viṭānām sādhu vārtā striyāḥ

śṛṇuṣvāvahito rājann
 api guhyaṁ vadāmi te
brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya
 guravo guhyam apy uta  3


O, rege, ascultă-mă cu atenție, ce spun este confidențial - rājan śṛṇusva avahitaḥ vadāmi guhyam
totuși îți voi explica - api te brūyuḥ
așa cum gurul este confidențial cu un discipol supus - api uta guravaḥ guhyam śiṣyasya snigdhasya

tathāgha-vadanān mṛtyo
 rakṣitvā vatsa-pālakān
sarit-pulinam ānīya
 bhagavān idam abravīt  4


După ce i-a salvat pe dragii copii de la moarte- tathā rakṣitvā vatsa-pālakān mṛtyoḥ
Din gura lui Agha, i-a dus pe malul râului - agha-vadanāt ānīya pulinam sarit
Domnul Suprem (Krișna) spuse acestea - bhagavān abravīt idam

aho ’tiramyaṁ pulinaṁ vayasyāḥ
 sva-keli-sampan mṛdulāccha-bālukam
sphuṭat-saro-gandha-hṛtāli-patrika-
 dhvani-pratidhvāna-lasad-drumākulam  5


O, prieteni, cât de frumoase sunt malurile râului - aho vayasyāḥ ati-ramyam pulinam
Cu propriile lor mijloace de a ne juca - sva-keli-sampat
Apa cristalină și nisipul - mṛdula-accha-bālukam
Albinele atrase de aroma lotușilor înfloriți - ali hṛta saraḥ-gandha sphuṭat
Copaci frumoși în care păsările mișcându-se încoace și-n colo - druma-ākulam patrika lasat
În timp ce cântă și ecourile răsună - dhvani-pratidhvāna

atra bhoktavyam asmābhir
 divārūḍhaṁ kṣudhārditāḥ
vatsāḥ samīpe ’paḥ pītvā
 carantu śanakais tṛṇam  6


Aici trebuie să mâncăm, căci ziua a crescut (s-a făcut târziu) - atra bhoktavyam asmābhiḥ diva-ārūḍham
Suntem chinuiți de foame - arditāḥ kṣudhā
vițeii sunt aproape, beau apă și se mișcă încet pe iarbă - vatsāḥ samīpe pītvā apaḥ carantu śanakaiḥ tṛṇam

tatheti pāyayitvārbhā
 vatsān ārudhya śādvale
muktvā śikyāni bubhujuḥ
 samaṁ bhagavatā mudā  7


Și așa a fost, copiii au adăpat vițeii - tathā iti arbhāḥ pāyayitvā vatsān
și i-au împiedicat într-un loc plin de iarbă - ārudhya śādvale
și-au desfăcut traistele dorind să mânânce - muktvā śikyāni bubhujuḥ
cu aceeași plăcere ca însuși Domnul - samam mudā bhagavatā
their baskets of food and began eating with Kṛṣṇa in great transcendental pleasure.

kṛṣṇasya viṣvak puru-rāji-maṇḍalair
 abhyānanāḥ phulla-dṛśo vrajārbhakāḥ
sahopaviṣṭā vipine virejuś
 chadā yathāmbhoruha-karṇikāyāḥ  8


Așa cum centrul plantei lotus este stălucitor - yathā karṇikāyāḥ chadāḥ ambhoruha virejuḥ
Krișna strălucind era înconjurat de multe cercuri - kṛṣṇasya rāji viṣvak puru maṇḍalaiḥ
Ca o pădure de copii din Vraja ce stăteau împreună - vipine vraja-arbhakāḥ saha-upaviṣṭāḥ
Cu fețele strălucitoare privind spre Acesta - abhyānanāḥ phulla-dṛśaḥ

kecit puṣpair dalaiḥ kecit
pallavair aṅkuraiḥ phalaiḥ 
śigbhis tvagbhir dṛṣadbhiś ca
bubhujuḥ kṛta-bhājanāḥ 9


Bucurându-se ei au împărțit mâncarea - bubhujuḥ kṛta-bhājanāḥ
pe flori, petale și frunze - kecit puṣpaiḥ dalaiḥ
crengii cu muguri, rădăcini, fructe - kecit pallavaiḥ aṅkuraiḥ phalaiḥ
scoarță de copac, pietre mari - śigbhiḥ tvagbhiḥ dṛṣadbhiḥ

sarve mitho darśayantaḥ
sva-sva-bhojya-ruciṁ pṛthak 
hasanto hāsayantaś cā-
bhyavajahruḥ saheśvarāḥ 10


Toți au arătat unul altuia propria mâncare - sarve darśayantaḥ mithaḥ sva-sva-bhojya
având diferite gusturi - rucim pṛthak
și bucurându-se de mâncare împreună cu Controlorul Suprem - abhyavajahruḥ saha-īśvarāḥ
râdeau și îi făceau pe ceilalți să râdă - hasantaḥ hāsayantaḥ ca

bibhrad veṇuṁ jaṭhara-paṭayoḥ śṛṅga-vetre ca kakṣe
vāme pāṇau masṛṇa-kavalaṁ tat-phalāny aṅgulīṣu 
tiṣṭhan madhye sva-parisuhṛdo hāsayan narmabhiḥ svaiḥ
svarge loke miṣati bubhuje yajña-bhug bāla-keliḥ 11


Cel ce degustă ofrandele din riturile sacrificiale - yajña-bhuk
se bucură (acum) în jocuri copilărești - bubhuje bāla-keliḥ
stând în mijolocul propriilor săi asociați dragi - tiṣṭhan madhye sva-pari-suhṛdaḥ śṛṅga-vetre
ținând (vestitul flaut) venu, între haină și abdomen - bibhrat veṇum
iar cornul de suflat și toiagul în stânga la piept - jaṭhara-paṭayoḥ ca vāme kakṣe
bând o gură de apă - - pāṇau kavalam
și cu acele degete delicate luând fructe - tat aṅgulīṣu masṛṇa phalāni
râzând și jucându-se cu ai Lui - hāsayan narmabhiḥ svaiḥ
în timp ce die Paradisul de sus erau priviți - svarge loke miṣati

bhārataivaṁ vatsa-peṣu
bhuñjāneṣv acyutātmasu 
vatsās tv antar-vane dūraṁ
viviśus tṛṇa-lobhitāḥ 12


O urmaș al dinastiei Bharata totuși vițeii dragi Celui Infailibil - bhārata tu vatsa acyuta-ātmasu
s-au împrăștiat fiind preocupați de mâncare - peṣu bhuñjāneṣu
și astfel vițeii au intrat adânc în pădure - evam vatsāḥ viviśuḥ antaḥ-vane
îndepărtându-se datorită dorinței de iarbă verde - dūram tṛṇa-lobhitāḥ

tān dṛṣṭvā bhaya-santrastān
ūce kṛṣṇo ’sya bhī-bhayam 
mitrāṇy āśān mā viramate-
hāneṣye vatsakān aham 13


Văzând aceasta (că vițeii plecaseră) Krișna de care frica îi este frică - dṛṣṭvā tān kṛṣṇaḥ bhī-bhayam
le spuse prietenilor săi cuprinși de frică - ūce mitrāṇi asya santrastān bhaya
nu vă opriți din mâncat - mā viramata āśāt
Eu am să aduc vițeii (înapoi) aici - aham āneṣye vatsakān iha

ity uktvādri-darī-kuñja-
gahvareṣv ātma-vatsakān 
vicinvan bhagavān kṛṣṇaḥ
sapāṇi-kavalo yayau 14


Spunând acestea, Kṛṣṇa Domnul Suprem a luat o gură de apă - iti uktvā kṛṣṇaḥbhagavān sa-pāṇi-kavalaḥ
reflectând asupra sufletului, crângurilor și munților stâncoși - vicinvan ātma kuñja gahvareṣu darī adri
plecă după viței - yayau -vatsakān

ambhojanma-janis tad-antara-gato māyārbhakasyeśitur
draṣṭuṁ mañju mahitvam anyad api tad-vatsān ito vatsapān 
nītvānyatra kurūdvahāntaradadhāt khe ’vasthito yaḥ purā
dṛṣṭvāghāsura-mokṣaṇaṁ prabhavataḥ prāptaḥ paraṁ vismayam 15


O continuator al dinastei Kuru (Mahārāgi Parīkṣit) - kurūdvaha
Cel ce a fost născut din floarea de lotus (universal, floare ce apăruse din obilicul Domnului Suprem Vișnu) - ambho-janma
naștere ce a plecat din interiorul acestuia - janiḥ tat-antara-gataḥ
care (Brahmaa, prima ființă condiționată din univers) aflat în ceruri - yaḥ avasthitaḥ khe
a fost foarte uimit - prāptaḥ param vismayam
văzând eliberarea (din planul material) a lui asura ("demonul") Agha (sufletul acestuia intrând în corpul lui Krișna) - draṣṭum aghāsura-mokṣaṇam
și potențe dezvăluite anterior - prabhavataḥ purā
pentru a vedea totuși ce alte puteri are acest încântător Controlor - dṛṣṭvā anyat api mahitvam itaḥ mañju īśituḥ
i-a dus pe copiii ce aveau grijă de viței și vițeii acestora - nītvā arbhakasya vatsa-pān tat-vatsān
prin putera sa iluzorie într-un loc diferit și i-a ținut ascunși - māyā anyatra antara-dadhāt

tato vatsān adṛṣṭvaitya
puline ’pi ca vatsapān 
ubhāv api vane kṛṣṇo
vicikāya samantataḥ 16


După aceea nevăzând vițeii - tataḥ adṛṣṭvā vatsān
Krișna s-a apropiat de malurile (Yamunei) - kṛṣṇaḥ etya puline
dar ambii nici (vițeii) și nici păstorașii nu erau în pădure - api ubhau ca vatsapān vane
deși I-a căutat peste tot - api vicikāya samantataḥ

kvāpy adṛṣṭvāntar-vipine
vatsān pālāṁś ca viśva-vit 
sarvaṁ vidhi-kṛtaṁ kṛṣṇaḥ
sahasāvajagāma ha 17


Nevăzând nicăieri, nici în adâncul pădurii - adṛṣṭvā kva api antaḥ-vipine
nici pe vițeii și nici pe cei ce-i protejau - vatsān pālān ca
Cel Atoate Cunoscător Șri Krișna - sarvam viśva kṛṣṇaḥ
a fost copleșit înțelegând imediat ce s-a întâmplat - avajagāma ha vidhi sahasā kṛtam

tataḥ kṛṣṇo mudaṁ kartuṁ
tan-mātṝṇāṁ ca kasya ca 
ubhayāyitam ātmānaṁ
viśva-kṛd īśvaraḥ 18

yāvad vatsapa-vatsakālpaka-vapur yāvat karāṅghry-ādikaṁ
yāvad yaṣṭi-viṣāṇa-veṇu-dala-śig yāvad vibhūṣāmbaram 
yāvac chīla-guṇābhidhākṛti-vayo yāvad vihārādikaṁ
sarvaṁ viṣṇumayaṁ giro ’ṅga-vad ajaḥ sarva-svarūpo babhau 19


După aceea Krișna, Controlorul cu discul (de foc) - tataḥ kṛṣṇaḥ īśvaraḥ cakre
pentru a le face plăcere - tataḥ kṛṣṇaḥ kartum mudam
astfel ambelor mame ale acestora (păstorașilor și vițeilor) - ubhayāyitam mātṝṇām ca kasya ca
s-a transformat în toate acele suflete- viśva-kṛt ātmānam

prin energia iluzorie a (Domului Suprem) Vișnu - viṣṇu-mayam
Cel necreat (Șri Krișna) a creat toate formele în întregime original - ajaḥ sarva-svarūpaḥ babhau ādikam sarvam
exact ca trupurile mici ale păstorașilor și vițeilor - yāvat alpaka-vapuḥ vatsapa vatsaka
exact cu mărimea mâinilor și picioarelor - yāvat kara-aṅghri-ādikam
exact cu toate accesoriile, cornurile (de suflat), flautele și petale strălucitoare - yāvat yaṣṭi-viṣāṇa-veṇu-dala-śik
exact ca ornamentele și îmbrăcămintea - yāvat vibhūṣā-ambaram
cu voci exact cu ale lor - giraḥ aṅga-vat
exact cu caracterul, calitățile și felurile (fiecăruia) - yāvat śīla-guṇa-abhidhā-ākṛti-vayaḥ
exact cu jocurile (lor) - yāvat vihāra

svayam ātmātma-govatsān
 prativāryātma-vatsapaiḥ
krīḍann ātma-vihāraiś ca
 sarvātmā prāviśad vrajam  20


Propriul suflet a devenit sufletele (noilor) viței - svayam ātmā ātma-go-vatsān
Și sufletele celor ce au grijă de viței - ātma prativārya vatsapaiḥ
Și astfel bucurându-și sufletul în astfel de jocuri - ca krīḍan ātma-vihāraiḥ ca
Toate sufletele au intrat în Vraja - sarva-ātmā prāviśat vrajam

tat-tad-vatsān pṛthaṅ nītvā
 tat-tad-goṣṭhe niveśya saḥ
tat-tad-ātmābhavad rājaṁs
 tat-tat-sadma praviṣṭavān  21


O, rege, El (Krișna) care devenise diferiți viței - rājan saḥ tat-tat pṛthak vatsān
i-a dus la diferitele grajduri - nītvā tat-tat-goṣṭhe
și existând ca tot atâtea persoane neexistente (copiii) - niveśya tat-tat-ātmā abhavat
a intrat în respectivele lor case - praviṣṭavān tat-tat-sadma

tan-mātaro veṇu-rava-tvarotthitā
 utthāpya dorbhiḥ parirabhya nirbharam
sneha-snuta-stanya-payaḥ-sudhāsavaṁ
 matvā paraṁ brahma sutān apāyayan  22


Mamele acestora datorită sunetelor flautelor - tat-mātaraḥ veṇu-rava
Imediat s-au sculat și ridicându-i în brațe i-au îmbrățișat - tvara utthitāḥ utthāpya dorbhiḥ parirabhya
iar datorită intensei afecțiuni - nirbharam sneha
sânii lor au început să curgă - stanya snuta
iar Domnul Suprem (Krișna) a început să bea sucul pur- param brahma payaḥ sudhā-āsavam
sub form acelor copii, ce erau alăptați - matvā sutān apāyayan

tato nṛponmardana-majja-lepanā-
 laṅkāra-rakṣā-tilakāśanādibhiḥ
saṁlālitaḥ svācaritaiḥ praharṣayan
 sāyaṁ gato yāma-yamena mādhavaḥ  23


După aceea, o rege, toate femeile - tataḥ nṛpa saṁ-lālitaḥ
Acționând cum le era obiceiul – sva-ācaritaiḥ
Masându-i cu ulei, spălându-i, ungându-i cu alifie de santal - unmardana majja lepana
Decorându-i, incantând matre pentru a-i proteja - alaṅkāra rakṣā
Decorându-i cu tilak și dându-le de mâncare - tilaka aśana
Cu fiecare parte a zilei care trecea pînă venea seara - yāma-yamena sāyam gata
Mulțumindu-i în mod deosebit - praharṣa-
Care de fapt (erau cu toții) Madhava (Krișna) - yan mādhavaḥ 

gāvas tato goṣṭham upetya satvaraṁ
 huṅkāra-ghoṣaiḥ parihūta-saṅgatān
svakān svakān vatsatarān apāyayan
 muhur lihantyaḥ sravad audhasaṁ payaḥ  24


După aceea vițeii ajungând la grajduri - tataḥ gāvaḥ upetya goṣṭham
Imediat au început să mugească pentru a chema vacile - satvaram huṅkāra-ghoṣaiḥ parihūta-saṅgatān
Fiecare vițeluș scăpând - svakān svakān vatsatarān apāyayan
Fiind tot mereu linși - muhuḥ lihantyaḥ
Beau din ugere (laptele) ce curgea din abundență - payaḥ audhasam sravat

go-gopīnāṁ mātṛtāsminn
 āsīt snehardhikāṁ vinā
purovad āsv api hares
 tokatā māyayā vinā  25


Afecțiunea de mamă a vacilor și văcărițelor - sneha mātṛtā go-gopīnām
fără aceștia (fii lor) a crescut, nefiind ca înainte - vinā asmin ṛdhikām puraḥ-vat
tocmai datorită Domnului Superm - api hareḥ
cel închis la culoare (Șri Krișna are culoarea albastru închis) - āsīt
a cărui copilărie pură nu era influențată de energia iluzorile - āsu tokatā māyayā vinā

vrajaukasāṁ sva-tokeṣu
 sneha-vally ābdam anvaham
śanair niḥsīma vavṛdhe
 yathā kṛṣṇe tv apūrvavat  26


La fel ca mai înainte (ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic) - yathā tu apūrva-vat
Locuitorii din Vraja l-au acceptat pe Kṛṣṇa ca pe propriul fiu - vraja-okasām kṛṣṇe sva-tokeṣu
Și timp de un an, catifelata plantă a afecțiunii - ā-abdam śanaiḥ sneha-vallī
a crescut în fiecare zi, fără de măsură - vavṛdhe anu-aham niḥsīma

ittham ātmātmanātmānaṁ
 vatsa-pāla-miṣeṇa saḥ
pālayan vatsapo varṣaṁ
 cikrīḍe vana-goṣṭhayoḥ  27


Astfel Sufletul sufletelor însuși - ittham ātmā ātmanā ātmānam
avea forma vițelușilor și a păzitorilor lor - vatsa-pāla-miṣeṇa
El având grijă și păstorind vițeii timp de un an - saḥ pālayan vatsa-paḥ varṣam
s-a bucurat de jocurile din pădure cât și din grajduri (cu vacile) - cikrīḍe vana-goṣṭhayoḥ.

ekadā cārayan vatsān
 sa-rāmo vanam āviśat
pañca-ṣāsu tri-yāmāsu
 hāyanāpūraṇīṣv ajaḥ  28

tato vidūrāc carato
 gāvo vatsān upavrajam
govardhanādri-śirasi
 carantyo dadṛśus tṛṇam  29

dṛṣṭvātha tat-sneha-vaśo ’smṛtātmā
 sa go-vrajo ’tyātmapa-durga-mārgaḥ
dvi-pāt kakud-grīva udāsya-puccho
 ’gād dhuṅkṛtair āsru-payā javena  30


Într-o zi Cel nenăscut (Śrī Kṛṣṇa) împreună cu Balarāma - ekadā ajaḥ sa-rāmaḥ
au intrat în pădure plimbându-se cu vițelușii - āviśat vanamcārayan vatsān
cinci sau șase apusuri de soare - pañca-ṣāsu tri- yāmāsu
înainte de împlinierea unui an - apūraṇīṣu hāyana

și atunci vacile care pășteau departe de viței - tataḥ gāvaḥ carataḥ vidūrāt vatsān
în apropiere de Vraja, pe vârful dealului Govadan - upavrajam govardhana-adri-śirasi
păscând iarbă au izbucnit - carantyaḥ tṛṇam dadṛśuḥ
în alergare la vederea vițeilor - agāt dṛṣṭvā vaśaḥ

Uitând de ele însele datorită acelei afecțiuni, - asmṛta-ātmā atha tat-sneha
acele vaci din Vraja, foarte însuflețite - saḥ go-vrajaḥ ati-ātma
deși calea era abruptă începură să alerge - pa-durga-mārgaḥ dvi-pāt
mugind cu putere - huṅkṛtaiḥ
cu cocoașele și gâturile mișcându-se - kakut-grīvaḥ
având capetele și cozile ridicate - udāsya-pucchaḥ
iar lacrimile curgându-le din belșug - āsru-payāḥ

sametya gāvo ’dho vatsān
 vatsavatyo ’py apāyayan
gilantya iva cāṅgāni
 lihantyaḥ svaudhasaṁ payaḥ  31


După aceea vacile, deși aveau noi viței - adhaḥ gāvaḥ api vatsa-vatyaḥ
s-au asocit cu vițeii (care erau manifestări directe ai lui Krișna) - sametya vatsān
și cu ugerele din care curgea lapte - sva-odhasam payaḥ
le-au dat să bea și le-au lins corpurile - apāyayan lihantyaḥ aṅgāni
ca și cum ar fi vrut să-i înghită - iva ca gilantyaḥ

gopās tad-rodhanāyāsa-
 maughya-lajjoru-manyunā
durgādhva-kṛcchrato ’bhyetya
 go-vatsair dadṛśuḥ sutān  32


Păstorii s-au străduit să le oprească - gopāḥ āyāsa tat-rodhana
S-au rușinat de propria neputință - lajjā maughya
Și au devenit foarte furioși - uru-manyunā
Coborând cu mare dificultate pe drum - durga kṛcchrataḥ adhva
ajungând unde se aflau vacile și vițeii, - abhyetya go-vatsaiḥ
i-au văzut și pe fiii lor (care erau manifestări directe ale lui Krișna) - dadṛśuḥ sutān

tad-īkṣaṇotprema-rasāplutāśayā
 jātānurāgā gata-manyavo ’rbhakān
uduhya dorbhiḥ parirabhya mūrdhani
 ghrāṇair avāpuḥ paramāṁ mudaṁ te  33


Vederea acestora - tat-īkṣaṇa
A făcut să izbucnească în inimă sentimentele de iubire (parentală) - āpluta āśayāḥ rasa utprema
Experimentând o puternică atracție, iar furia dispăru - jāta-anurāgāḥ gata-manyavaḥ
Și-au ridicat copiii în brațe - te uduhya arbhakān dorbhiḥ
i-au îmbrățișat și le-au mirosit capetele - parirabhya ghrāṇaiḥ mūrdhani
obținând plăcerea supremă - avāpuḥ paramām mudam

tataḥ pravayaso gopās
 tokāśleṣa-sunirvṛtāḥ
kṛcchrāc chanair apagatās
 tad-anusmṛty-udaśravaḥ  34


După aceea păstorii mai în vârstă - tataḥ gopāḥ pravayasaḥ
Fiind fericiți datorită îmbrățișării copiilor - sunirvṛtāḥ āśleṣa toka
Încet, încet și cu mare greutate s-au îndepărtat - śanaiḥ kṛcchrāt apagatāḥ
Și amintindu-și de aceștia au plâns doar auzindu-i - tat-anusmṛti-uda-śravaḥ

vrajasya rāmaḥ premardher
 vīkṣyautkaṇṭhyam anukṣaṇam
mukta-staneṣv apatyeṣv apy
 ahetu-vid acintayat  35


Balarām a observat că în Vraja - rāmaḥ vīkṣya vrajasya
cu fiecare clipă iubirea și afecțiunea creșterea - anu-kṣaṇam prema autkaṇṭhyam
pentru (vițeii) care nu mai depindeau de țâțele (mamelor) - mukta-staneṣu ṛdheḥ
totuși nu înțelegea cauza în legătura cu aceasta - api ahetu-vit apatyeṣu
și începu să considere - acintayat

kim etad adbhutam iva
 vāsudeve ’khilātmani
vrajasya sātmanas tokeṣv
 apūrvaṁ prema vardhate  36


Ce lucru minunat - kim etat adbhutam
Iubirea locuitorilor din Vraja și a mea însămi - prema vrajasya sa-ātmanaḥ
pentru acești copii tot crește - tokeṣu apūrvam vardhate
Ca cea pentru Domnul Suprem (Kṛṣṇa), sufletul tuturor - iva vāsudeve akhila-ātmani

keyaṁ vā kuta āyātā
 daivī vā nāry utāsurī
prāyo māyāstu me bhartur
 nānyā me ’pi vimohinī  37


Cine și de unde vine această zeiță din regiunea de sus - kā vā kutaḥ āyātā iyam daivī
Sau femeie, sau zeiță din regiunea de jos, care ne forțează - vā nārī uta āsurī prāyaḥ
Trebuie să fie Energia Iluzorie a maestrului meu (Krișna) - astu māyā me bhartuḥ
Nu e nimeni altul care m-ar putea iluziona - na anyā me api vimohinī

iti sañcintya dāśārho
 vatsān sa-vayasān api
sarvān ācaṣṭa vaikuṇṭhaṁ
 cakṣuṣā vayunena saḥ  38


Gândind astfel cel din dinastia Dașaha (Raam) - iti sañcintya dāśārhaḥ
A putut vedea cu ochi transcendentali - ācaṣṭa cakṣuṣā vayunena
Că toți acei vițeluși și însoțitorii lor - api sarvān vatsān sa-vayasān
Erau din Vaikuntha (lumea spirituală) - vaikuṇṭham

naite sureśā ṛṣayo na caite
 tvam eva bhāsīśa bhid-āśraye ’pi
sarvaṁ pṛthak tvaṁ nigamāt kathaṁ vadety
 uktena vṛttaṁ prabhuṇā balo ’vait  39


Aceștia nu sunt nici zei din lumea de sus, și nici riși - ete na sura-īśāḥ ṛṣayaḥ na ca
Aceștia sunt manifestarea ta, Controlor Suprem - ete bhāsi tvam eva īśa
Toți își au originea, deși separați, în Tine - sarvam bhit-āśraye api pṛthak tvam
Spune cum s-a întâmplat - vada katham nigamāt
Și astfel Domnul (Krișna) i-a spus lui Balaram ce s-a-ntâmplat- iti prabhuṇā uktena balaḥ vṛttam avait

tāvad etyātmabhūr ātma-
mānena truṭy-anehasā 
purdovad ābdaṁ krīḍantaṁ
dadṛśe sa-kalaṁ harim 40

yāvanto gokule bālāḥ
sa-vatsāḥ sarva eva hi 
māyāśaye śayānā me
nādyāpi punar utthitāḥ
 41

După ce trecuse un truti (0,000474(074) sec) - tāvat truṭi-anehasā
după propriul său (timp) - ātmamānena —
Brahmā apropiindu-se de Domnul Suprem (Șri Krișna) - ātma-bhūḥ etya harim
l-a văzut ca mai înainte jucându-se - dadṛśe puraḥ-vat krīḍantam
cu propriile sale expansiuni - sa-kalam
după ce trecuse un an (după timpul de pe pământ) - ā-abdam

(și s-a gândit) orice băieți și vițeluși s-au aflat în Gokula - yāvantaḥ bālāḥ sa-vatsāḥ gokule
pe toți i-am adormit cu siguranță pe patul iluzie mele - sarve śayānāḥ eva hi me māyā-āśaye
și până acum nu s-au sculat - api adya punaḥ na utthitāḥ

ita ete ’tra kutratyā
man-māyā-mohitetare 
tāvanta eva tatrābdaṁ
krīḍanto viṣṇunā samam  42


De unde au venit aici- kutratyāḥ itaḥ atra
În ciuda puterii mele de iluzie deosebite - itare mat-māyā-mohita tāvantaḥ
într-adevăr de un an aceștia se joacă acolo împreună cu Vișnu - eva ā-abdam ete krīḍantaḥ tatra viṣṇunā samam

evam eteṣu bhedeṣu
ciraṁ dhyātvā sa ātma-bhūḥ 
satyāḥ ke katare neti
jñātuṁ neṣṭe kathañcana
 43

Astfel sufletul universului material (Brahmaa) după ce a meditat mult timp - evam ātma-bhūḥ ciram dhyātvā
în ciuda dorinței sale n-a înțeles adevărul - iti na iṣṭe saḥ na jñātum satyāḥ
diferența dintre aceștia- bhedeṣu eteṣu
având mare dificultate să afle care cine este - kathañcana ke katare

evaṁ sammohayan viṣṇuṁ
vimohaṁ viśva-mohanam 
svayaiva māyayājo ’pi
svayam eva vimohitaḥ
 44

Astfel cel nenănascut de o ființă (Brahmaa) deși (a vrut) - evam ajaḥ api
să-l facă pe Vișnu (Krișna), care nu poate fi iluzionat - viṣṇum vimoham
și care de fapt iluzionează întregul univers material - eva viśva-mohanam
prin propria sa energie iluzorie, - svayā māyayā
să fie stupefiat, - sammohayan
a fost desigur el însuși stupefiat - eva svayam vimohitaḥ

tamyāṁ tamovan naihāraṁ
khadyotārcir ivāhani 
mahatītara-māyaiśyaṁ
nihanty ātmani yuñjataḥ
 45

Asemenea întunericului (produs de) ceață în întunericul (nopții) - iva tamaḥ-vat naihāram tamyām
și a luminii unui licurici în timpul zilei - khadyota-arciḥ ahani
putere energiei iluzorii nu mai are efect, fiind anihilată - aiśyam māyā itara nihanti
când este îmbinată cu cea a unei personlități superioare - yuñjataḥ ātmani mahati

tāvat sarve vatsa-pālāḥ
paśyato ’jasya tat-kṣaṇāt 
vyadṛśyanta ghana-śyāmāḥ
pīta-kauśeya-vāsasaḥ 46

catur-bhujāḥ śaṅkha-cakra-
gadā-rājīva-pāṇayaḥ 
kirīṭinaḥ kuṇḍalino
hāriṇo vana-mālinaḥ  47

śrīvatsāṅgada-do-ratna-
kambu-kaṅkaṇa-pāṇayaḥ 
nūpuraiḥ kaṭakair bhātāḥ
kaṭi-sūtrāṅgulīyakaiḥ 48În timp ce cel nenănăscut de o ființă (Brahmaa) îi privea pe vițeluși și pe cei ce avaua grijă de ei - tāvat ajasya paśyataḥ vatsa-pālāḥ
dintr-o dată a devenit vizibil că toți aveau culoarea închisă - tat-kṣaṇāt vyadṛśyanta sarve śyāmāḥ
a norului de ploie și purtau îmbrăcăminți de mătase aurie - ghana pīta-kauśeya-vāsasaḥ

Aveau patru brațe și purtau în mâinile lor - catuḥ-bhujāḥ pāṇa-yaḥ
o cochilie, un disc, un buzdugan și un lotus albastru - śaṅkha-cakra-gadā-rājīva
aveau coroane, cercei, coliere de perle, ghirlande din flori de pădure- kirīṭinaḥ kuṇḍalinaḥ hāriṇaḥ vana-mālinaḥ
emblema zeiței Fericirii (pe piept), brățări pe brațe - śrīvatsa-aṅgada
piatra prețioasă Kaustubha și brățări la încheieturile mâinilor - do-ratna-kambu-kaṅkaṇa-pāṇayaḥ
clopoței și brățări ce străluceau la glezne - nūpuraiḥ kaṭakaiḥ bhātāḥ
purtau centuri iar pe degete aveau inele - kaṭisūtra aṅgulī-yakaiḥ

āṅghri-mastakam āpūrṇās
tulasī-nava-dāmabhiḥ 
komalaiḥ sarva-gātreṣu
bhūri-puṇyavad-arpitaiḥ 49

candrikā-viśada-smeraiḥ
sāruṇāpāṅga-vīkṣitaiḥ 
svakārthānām iva rajaḥ-
sattvābhyāṁ sraṣṭṛ-pālakāḥ  50


Toate părțile corpului, de la picioare până în creștet - sarva-gātreṣu ā-aṅghri-mastakam
erau complet decorate - āpūrṇāḥ arpitaiḥ
din abundență cu ghirlande din tulasi proaspete și delicate - bhūri dāmabhiḥ tulasī-nava komalaiḥ

al căror zâmbet strălucea asemenea lunii - smeraiḥ viśada candrikā
privind (pieziș) din colțul roșiatic al ochilor - vīkṣitaiḥ apāṅga sa-aruṇa
propria dezvoltare - svaka-arthānām
asemenea unor regi în modul de existență al Bunătății - iva rajaḥ-sattvābhyām
cretori și protectori ai universurilor—sraṣṭṛ-pālakāḥ

ātmādi-stamba-paryantair
mūrtimadbhiś carācaraiḥ 
nṛtya-gītādy-anekārhaiḥ
pṛthak pṛthag upāsitāḥ 51


Ființele de la un capăt la altul - ātma-ādi-stamba-paryantaiḥ
luând forme mobile și imobile - mūrti-madbhiḥ cara-acaraiḥ
îi venerează în diferite moduri. - upāsitāḥ pṛthak pṛthak
Începând cu dansul și cântecul există multe feluri de venerare - ādi nṛtya-gīta aneka-arhaiḥ

aṇimādyair mahimabhir
ajādyābhir vibhūtibhiḥ 
catur-viṁśatibhis tattvaiḥ
parītā mahad-ādibhiḥ 52


Și erau înconjurate de cele 24 principii elementare ale creației - parītāḥ catuḥ-viṁśatibhiḥ tattvaiḥ
începând cu principiul inițial - mahat-ādibhiḥ
și puterilw mistice începând cu cea de a deveni foarte mic sau foarte mare - vibhūtibhiḥ aṇimā-ādyaiḥ mahimabhiḥ
și cea a iluziei - ajā-ādyābhiḥ

kāla-svabhāva-saṁskāra
 kāma-karma-guṇādibhiḥ
sva-mahi-dhvasta-mahibhir
 mūrtimadbhir upāsitāḥ  53


Propria măreție a naturii intrinseci a Timpului universal, - sva-mahi svabhāva kāla
a ceremoniei purificării, a plăcerii, a Activitatății prescrise - saṁskāra kāma karma
a Modurilor Naturii Materiale ș.a.m.d. - guṇa ādibhiḥ
sunt eclipsate de măreția acestor form e încântătoare - dhvasta-mahibhiḥ mūrti-madbhiḥ;
ce sunt venerate - upāsitāḥ

satya-jñānānantānanda-
 mātraika-rasa-mūrtayaḥ
aspṛṣṭa-bhūri-māhātmyā
 api hy upaniṣad-dṛśām  54


Dulceața unică a formelor (Domnului Suprem) - eka-rasa mūrtayaḥ
Pure, pline du cunoaștere, nelimitate, și pline de extaz - satya jñāna ananta ānanda
Nu poate fi atins în întreaga măreție și glorie - aspṛṣṭa mātra bhūri māhātmyāḥ
Nichi chiar de cei ce privesc prin intermediul Upanișadelor - api hi upaniṣat-dṛśām

evaṁ sakṛd dadarśājaḥ
 para-brahmātmano ’khilān
yasya bhāsā sarvam idaṁ
 vibhāti sa-carācaram  55


Astfel cel nenăscut (de o ființă, prima ființă (condiționată) din univers - Brahmā) –evam ajaḥ
A văzut deodată Pe Cel ce este deasupra Energiei Spirituale - sakṛt dadarśa para-brahma
Sufletul complet - ātmanaḥ akhilān
Ale cărui manifestări erau toți acei (viței și băieți) - yasya; bhāsā; sarvam idam
Și care manifestă tot ce se mișcă sau nu - vibhāti sa-cara-acaram

tato ’tikutukodvṛtya-
 stimitaikādaśendriyaḥ
tad-dhāmnābhūd ajas tūṣṇīṁ
 pūr-devy-antīva putrikā  56


Astel Cel nenăscut de o ființă (ci apărând din Lotusul Universal - Brahmā) - tataḥ ajaḥ
A fost copleșit de acea splendoare - stimita tad-dhāmnā
Care a depășit curiozitatea (sa inițială)- ati-kutuka
Făcând ca cele unsprezece simțuri să-i explodeze - ekādaśa-indriyaḥ udvṛtya
Deveni mut și purificat (de ofensa de a fi furat copiii) - abhūt tūṣṇīm pūḥ
Ca un copil în prezența zeității - iva putrikā anti devī

itīreśe ’tarkye nija-mahimani sva-pramitike
 paratrājāto ’tan-nirasana-mukha-brahmaka-mitau
anīśe ’pi draṣṭuṁ kim idam iti vā muhyati sati
 cacchādājo jñātvā sapadi paramo ’jā-javanikām  57


Domnul lui Ira (Brahmaa) fusese confuzionat - irā-īśe muhyati
și nu a putut înțelege cum aceștia (copiii și vițeluși ce erau identici cu cei pe care el îi furase) se aflau acum în altă parte- anīśe jñātvā kim idam paratra
De aceea Cel Nenăscut (Șri Krișna) a ridicat cortina - iti ajaḥ cacchāda javanikām
energiei iluzorii a Domnului - sati brahmaka ajā
și deodată a văzut (că acei copii și vițeluși) - sapadi draṣṭum
erau de fapt propriile forme transcendentale ale Domnului - sva-pramitike atarkye ajātaḥ
din ale căror guri ieșeau propriile glorii mărețe - mukha nirasana nija-mahimani paramaḥ

tato ’rvāk pratilabdhākṣaḥ
 kaḥ paretavad utthitaḥ
kṛcchrād unmīlya vai dṛṣṭīr
 ācaṣṭedaṁ sahātmanā  58

sapady evābhitaḥ paśyan
 diśo ’paśyat puraḥ-sthitam
vṛndāvanaṁ janājīvya-
 drumākīrṇaṁ samā-priyam  59

yatra naisarga-durvairāḥ
 sahāsan nṛ-mṛgādayaḥ
mitrāṇīvājitāvāsa-
 druta-ruṭ-tarṣakādikam  60


Apoi Brahmaa și-a recăpătat percepția senzorială anterioară - tataḥ kaḥ pratilabdha-akṣaḥ arvāk
Și ca un mort s-a ridicat cu dificultate- pareta-vat utthitaḥ kṛcchrāt
Și-a deschis ochii și s-a văzut pe sine și ce era în jur - unmīlya vai dṛṣṭīḥ ācaṣṭa saha-ātmanā idam

De îndată privind, nu a văzut regiunea din fața sa - sapadi eva abhitaḥ paśyan diśaḥ puraḥ-sthitam
Ci (transcendentala) invizibila Vrindavan - apaśyat vṛndāvanam
Plină de copaci - druma-ākīrṇam
În mod egal dragă oamenilor care se desfătau acolo - samā-priyam jana-ājīvya


Rezidența celui de Neînvins -āvāsa ajita
Unde furia, setea și alte (defecte) ca - yatra ruṭ tarṣaka-ādikam
Dușmania naturală lipsesc - naisarga durvairāḥ druta
Oamenii și animalele trăind împreună ca prieteni - nṛ mṛga-ādayaḥ saha āsan iva mitrāṇi

tatrodvahat paśupa-vaṁśa-śiśutva-nāṭyaṁ
 brahmādvayaṁ param anantam agādha-bodham
vatsān sakhīn iva purā parito vicinvad
 ekaṁ sa-pāṇi-kavalaṁ parameṣṭhy acaṣṭa  61


Apoi Domnul Brahmaa a văzut - tatra parameṣṭhī acaṣṭa
Nondualul, nelimitatul, Adevăr Absolut - advayam anantam param brahma
A cărui cunoaștere este fără de limite - agādha-bodham
Luănd forma unui copil păstor cu fluier- udvahat śiśutva paśupa vaṁśa
La fel ca mai înainte, singur - iva purā ekam
Un actor cu mâncare în mînă ce-și căuta - nāṭyam sa-pāṇi-kavalam vicinvat
Pretudindeni vițelușii și prietenii - paritaḥ vatsān sakhīn

dṛṣṭvā tvareṇa nija-dhoraṇato ’vatīrya
 pṛthvyāṁ vapuḥ kanaka-daṇḍam ivābhipātya
spṛṣṭvā catur-mukuṭa-koṭibhir aṅghri-yugmaṁ
 natvā mud-aśru-sujalair akṛtābhiṣekam  62


Văzând aceasta coborî repede din vehicolul său - dṛṣṭvā avatīrya tvareṇa nija-dhoraṇataḥ
Și s-a aruncat cu corpul pe pământ ca un stâlp de aur - abhipātya vapuḥ pṛthvyām iva daṇḍam kanaka
Atingând cu partea de sus a celor patru coroane - spṛṣṭvā catuḥ-mukuṭa-koṭi-bhiḥ
Preaplect, cele două picioare (ale lui Krișna) - natvā aṅghri-yugmam
Și l-a îmbăiat cu apa lacrimilor sale de bucurie - akṛta abhiṣekam mut-aśru-su-jalaiḥ

utthāyotthāya kṛṣṇasya
 cirasya pādayoḥ patan
āste mahitvaṁ prāg-dṛṣṭaṁ
 smṛtvā smṛtvā punaḥ punaḥ  63


Ridicându-se în mod repetat și căzând din nou- utthāya utthāya patan
Pentru o lungă perioadă de timp - cirasya
A rămas la picioarele lui Krișna -āste pādayoḥ kṛṣṇasya
Tot amintindu-și măreția văzută anterior - smṛtvā smṛtvā punaḥ punaḥ mahitvam -dṛṣṭam

śanair athotthāya vimṛjya locane
 mukundam udvīkṣya vinamra-kandharaḥ
kṛtāñjaliḥ praśrayavān samāhitaḥ
 sa-vepathur gadgadayailatelayā  64


Apoi ridicându-se încet, în timp ce din ochi îi curgeau lacrimi - atha utthāya śanaiḥ locane vimṛjya
s-a uitat la Cel ce dă Eliberare (Krișna) - udvīkṣya mukundam
și a început să se lamenteze cu umilință și să-l laude cu mâinile în fața pieptului- kandharaḥ praśraya-vān ailata īlayā kṛta-añjaliḥ
concentrându-se, în timp ce tremura, vocea i se oprea în gât și plângea - samāhitaḥ sa-vepathuḥ gadgadayā