Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 33

Șrimad Bhagavatam 10.33.1-5 (Cantoul 10, Capitolul 32 Strofele 1-5)

Celebrul dans al lui Krișna cu gopiile
Gandarvii zboară într-acolo


śrī-śuka uvāca
itthaṁ bhagavato gopyaḥ
śrutvā vācaḥ su-peśalāḥ
jahur viraha-jaṁ tāpaṁ
tad-aṅgopacitāśiṣaḥ  1

Șri Șuka spuse, „Auzind astfel cuvintele încântătoare - śrī-śukaḥ uvāca śrutvā ittham vācaḥ su-peśalāḥ
Ale Domnului Transcendental, gopiile au scăpat - bhagavataḥ gopyaḥ jahuḥ
De suferința cauzată de dorul (de El) - tāpam viraha-jam
Brațele Acestuia îndeplinindu-le dorințele - upacita  tat āśiṣaḥ

tatrārabhata govindo
rāsa-krīḍām anuvrataiḥ
strī-ratnair anvitaḥ prītair
anyonyābaddha-bāhubhiḥ  2

Acolo (pe malurile Yamunei) Govinda (Krișna) a început - tatra govindaḥ ārabhata
Jocurile dansului împreună cu - krīḍam rāsa anvitaḥ
femeile asemenea giuvaerurilor - strī ratnaiḥ
ce urmaseră jurământul (de a-l avea ca soț pe El, vezi Capitol 22 ) - anu-vrataiḥ
care încântate se țineau de mâini - anyonya prītaiḥ ābaddha bāhubhiḥ

rāsotsavaḥ sampravṛtto
gopī-maṇḍala-maṇḍitaḥ
yogeśvareṇa kṛṣṇena
tāsāṁ madhye dvayor dvayoḥ
praviṣṭena gṛhītānāṁ
kaṇṭhe sva-nikaṭaṁ striyaḥ
yaṁ manyeran nabhas tāvad
vimāna-śata-saṅkulam
divaukasāṁ sa-dārāṇām
autsukyāpahṛtātmanām  3

(Astfel) gopiile în cerc avându-L pe Krișna ca ornament - gopī-maṇḍala kṛṣṇena maṇḍitaḥ
au început festivalul Dansului - sampravṛttaḥ rāsa utsavaḥ
Acesta prin controlul Puterii de Asociere (Yoga), - tāsām īśvareṇa yoga kṛṣṇena
se afla printre ele, multiplicându-se, prezent de ambele părți - madhye praviṣṭena  yam dvayoḥ nikaṭam
și ținându-l de gât femeile considerau că formau propriul cuplu - gṛhīṭānām kaṇṭhe striyaḥ manyeran sva dvayoḥ
În acest timp cerul s-a umplut de sute de obiecte zburătoare -  tāvat nabhaḥ saṅkulam śata vimāna
Ce purtau rezidenți celești însoțiți de soțiile lor - apahṛta okasām diva sa dārāṇām
Ale căror minți erau dornice (să fie de față) - ātmanām autsukya

tato dundubhayo nedur
nipetuḥ puṣpa-vṛṣṭayaḥ
jagur gandharva-patayaḥ
sa-strīkās tad-yaśo ’malam 4
valayānāṁ nūpurāṇāṁ
kiṅkiṇīnāṁ ca yoṣitām
sa-priyāṇām abhūc chabdas
tumulo rāsa-maṇḍale 5

Apoi au răsunat timpane și o ploaie de flori a căzut - tataḥ neduḥ dundubhayaḥ vṛṣṭayaḥ puṣpa nipetuḥ
(în timp ce) gandarvii ce zburau cântau - gandharva-patayaḥ jaguḥ
Cu soțiile lor gloriile fără de pată ale Acestuia (Krișna) - sa-strīkāḥ yaśaḥ amalam tat
Iar brățările, clopoțeii de la glezne - valayānām nūpurāṇām
și cei de la brâul femeilor - ca kiṅkiṇīnām yoṣitām
ce erau cu iubitul lor (Krișna) în cercul dansului - abhūt sa-priyāṇām maṇḍale rāsa
sunau tumultos - śabdaḥ tumulaḥ 
 
Gopiile își prezintă talentul dansului

tatrātiśuśubhe tābhir
bhagavān devakī-sutaḥ
madhye maṇīnāṁ haimānāṁ
mahā-marakato yathā 6

pāda-nyāsair bhuja-vidhutibhiḥ sa-smitair bhrū-vilāsair
bhajyan madhyaiś cala-kuca paṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍa-lolaiḥ
svidyan-mukhyaḥ kavara-rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa-vadhvo
gāyantyas taṁ taḍita iva tā megha-cakre virejuḥ 7

uccair jagur nṛtyamānā
rakta-kaṇṭhyo rati-priyāḥ
kṛṣṇābhimarśa-muditā
yad-gītenedam āvṛtam 8

Acolo Domnul Transcendental, fiul lui Devaki (Krișna) - tatra bhagavān devakī-sutaḥ
Strălucea în mijlocul acestora - atiśuśubhe madhye tābhiḥ
Asemenea unui ornament ca un safir (albastru)-  yathā maṇīnām marakataḥ
În marele (lanț) auriu (al gopiilor) - mahā haimānām
Ale căror picioare s-au pornit - pāda nyāsaiḥ
Iar mâinile le făceau gesturi (conform dansului) - bhuja vidhutibhiḥ
zâmbeau, făceau mișcări jucăușe cu sprâncenele - sa-smitaiḥ vilāsaiḥ bhrū
Se îndoiau de la mijloc, își mișcau sânii - bhajyan madhyaiḥ cala kuca
Hainele (se învârteau) și cerceii li se învârteau pe obraji - paṭaiḥ kuṇḍalaiḥ lolaiḥ gaṇḍa
Iar fețele le erau transpirate. - mukhyaḥ svidyan

Consoartele lui Krișna ale căror - kṛṣṇa-vadhvaḥ
Cozi și cingători era strânse tare - kavara rasanā āgranthayaḥ
Au început să cânte despre Acesta - gāyantyaḥ tam
Ele semănând cu niște fulgere (având o culoare deschisă) -  tāḥ iva taḍitaḥ
Într-o roată de nori strălucitori (formele lui Krișna printre gopii) - megha-cakre virejuḥ
Dansând și cântând tare - nṛtyamānāḥ jaguḥ uccaiḥ

Cântecele lor vesele acopereau întregul loc - gītena muditāḥ āvṛtam idam
Iar Krișna atingându-le pe gât - abhimarśa kaṇṭhyaḥ kṛṣṇa
S-au înroșit datorită afecțiunii pentru dragul lor - rakta rati priyāḥ yat 
 
Diferite ipostaze ale activității gopiilor în timpul dansului

Cântecul în duet
Oboseala – sprijinirea de brațul și umărul lui Krișna
Parfumul pastei de santal cu care este uns Krișna - sărutul


kācit samaṁ mukundena svara-jātīr amiśritāḥ
unninye pūjitā tena prīyatā sādhu sādhv iti
tad eva dhruvam unninye
tasyai mānaṁ ca bahv adāt  9

O anumită (gopi) cântând împreună cu Mukunda (Cel ce dă Eliberarea din Iluzia Materială - Krișna) - kācit svara-jātīḥ samam mukundena
fără a-și amesteca sunetele (vocile adică în duet) a fost lăudată de Acesta - amiśritāḥ unninye pūjitā tena
(spunând) astfel „Draga (mea), excelent, excelent! “ - iti prīyatā sādhu sādhu
Iar chiar pentru aceeași melodie neschimbată - ca tat eva  dhruvam unninye
el a lăudat-o mult - adāt mānam tasyai bahu

kācid rāsa-pariśrāntā
pārśva-sthasya gadā-bhṛtaḥ
jagrāha bāhunā skandhaṁ
ślathad-valaya-mallikā  10

tatraikāṁsa-gataṁ bāhuṁ
kṛṣṇasyotpala-saurabham
candanāliptam āghrāya
hṛṣṭa-romā cucumba ha 11

Una dintre ele fiind cam obosită datorită dansului - kācit pariśrāntā rāsa
Stând alături de Cel ce o purta - sthasya pārśva gadā-bhṛtaḥ
s-a sprijinit de brațele și umerii (Acestuia) - jagrāha bāhunā skandham
iar brățările și florile au început să i se desprindă - valaya mallikā ślathat

Uneia (dintre gopi), mirosind parfumul - ekā tatra āghrāya saurabham
Pastei de lemn de santal cu care era uns - candana āliptam
umărul asemenea lotusului albastru al lui Krișna - aṁsa utpala kṛṣṇasya
pe care-și pusese brațele -  gatam bāhum
i s-a ridicat părul pe corp și l-a sărutat - romā hṛṣṭa cucumba ha 
 
Alte ipostaze ale activității gopiilor în timpul dansului
Obraz lângă obraz o gopi primește nuca de betel din gura lui Krișna
O altă gopi pune mâna lui Krișna pe sânii ei pentru a se liniștikasyāścin nāṭya-vikṣipta
kuṇḍala-tviṣa-maṇḍitam
gaṇḍaṁ gaṇḍe sandadhatyāḥ
prādāt tāmbūla-carvitam  12

În timpul dansului, când cerceii ce o împodobeau - nāṭya kuṇḍala maṇḍitam
tremurau strălucind - vikṣipta tviṣa 
Una (dintre gopi) și-a pus obrazul - kasyāścit sandadhatyāḥ gaṇḍam
De obrazul (lui Krișna), care i-a dat - gaṇḍe prādāt
Astfel nuca de betel afrodisiacă ce o mesteca El - tāmbūla carvitam

nṛtyatī gāyatī kācit
kūjan nūpura-mekhalā
pārśva-sthācyuta-hastābjaṁ
śrāntādhāt stanayoḥ śivam  13

O gopi, ai cărei clopoței de la picioare și de la brâu zăngăneau - kācit nūpura mekhalā kūjan
obosită datorită dansului și cântatului - śrāntā nṛtyatī gāyatī
stând alături de Acyuta (Krișna) - pārśva-stha acyuta
i-a pus mâna asemenea lotusului pe sânii ei, - adhāt hasta-abjam stanayoḥ
liniștindu-se și a fost mulțumită (în felul acesta) - śivam 
 
Era de ajuns ca Krișna să le țină pe gopi de mâini și de gât pentru a fi încântate
Krișna însuși a găsit plăcere în a dansa cu gopiile
Părul și ghirlandele gopiilor ce dansau se răsfiră


gopyo labdhvācyutaṁ kāntaṁ
śriya ekānta-vallabham
gṛhīta-kaṇṭhyas tad-dorbhyāṁ
gāyantyas tam vijahrire 14

Gopiile l-au obținut pe Cel Infailibil ca iubit - gopyaḥ labdhvā acyutam kāntam
Care este soțul exclusiv al Zeiței Fericirii - vallabham ekānta śriyaḥ
Și în timp ce cântau despre El, erau încântate – gāyantyaḥ tam vijahrire
Căci El le ținea de gât și de mâini - tat gṛhīta kaṇṭhyaḥ dorbhyām

karṇotpalālaka-viṭaṅka-kapola-gharma-
vaktra-śriyo valaya-nūpura-ghoṣa-vādyaiḥ
gopyaḥ samaṁ bhagavatā nanṛtuḥ sva-keśa-
srasta-srajo bhramara-gāyaka-rāsa-goṣṭhyām  15

Florile de lotus de la urechi - utpala karṇa
Buclele părului ce le decorau obrajii - alaka vitaṅka kapola
Și transpirația feței le înfrumusețeau - gharma vaktra śriyaḥ

Muzica brățărilor și a cloboțeilor de la glezne răsuna - vādyaiḥ valaya nūpura ghoṣa
Iar părul și ghirlandele gopiilor ce dansau - sva keśa srajaḥ  gopyaḥ nanṛtuḥ
împreună cu Domnul Transcendental se răsfirau -  samam bhagavatā srasta
în timp ce albinele cântau acompaniindu-i în dans - bhramara gāyaka goṣṭhyām rāsa

evaṁ pariṣvaṅga-karābhimarśa-
snigdhekṣaṇoddāma-vilāsa-hāsaiḥ
reme rameśo vraja-sundarībhir
yathārbhakaḥ sva-pratibimba-vibhramaḥ 16

În acest fel Domnul Zeiței Fericirii a găsit plăcere - evam īśaḥ ramā reme
Atingându-le îmbrățișându-le cu afecțiune - abhimarśa kara pariṣvaṅga
pe frumoasele din Vraja - vraja-sundarībhiḥ
și zâmbi larg și jucăuș - hāsaiḥ uddāma vilāsa
Asemenea unui băiat privind propria reflexie neliniștită - yathā arbhakaḥ īkṣaṇa sva pratibimba vibhramaḥ 
 
Părul, îmbrăcămintea, ornamentele și ghirlandele gopiilor, copleșite de bucurie, s-au desfăcut
Krișna, multiplicându-se, s-a bucurat cu ele, deși El este satisfăcut în sine însuși

tad-aṅga-saṅga-pramudākulendriyāḥ
keśān dukūlaṁ kuca-paṭṭikāṁ vā
nāñjaḥ prativyoḍhum alaṁ vraja-striyo
visrasta-mālābharaṇāḥ kurūdvaha 17

Erou al dinastiei Kuru - kuru-udvaha
Simțurile fiindu-le compleșite de bucuria - indriyāḥ ākula pramudā
De a avea asocierea corporală cu acesta - aṅga-saṅga tat
Femeile din Vraja nici nu au mai fost în stare - vraja-striyaḥ vā na alam
Să-și păstreze adunate părul, îmbrăcămintea, - prativyoḍhum añjaḥ keśān dukūlam
Bluzele ce le acopereau sânii, - kuca-paṭṭikām
Ornamentele și ghirlandele, care s-au desfăcut - ābharaṇāḥ mālā visrasta

kṛṣṇa-vikrīḍitaṁ vīkṣya
mumuhuḥ khe-cara-striyaḥ
kāmārditāḥ śaśāṅkaś ca
sa-gaṇo vismito ’bhavat  18

Femeile ce călătoreu pe cer au fost uimite - striyaḥ khe-cara mumuhuḥ
Și agitate de dorințele voluptoase - arditāḥ kāma
La vederea jocurilor lui Krișna - vīkṣya kṛṣṇa-vikrīḍitam
iar luna și însoțitoarele ei au devenit uimite - śaśāṅkaḥ ca sa-gaṇaḥ abhavat vismitaḥ

kṛtvā tāvantam ātmānaṁ
yāvatīr gopa-yoṣitaḥ
reme sa bhagavāṁs tābhir
ātmārāmo ’pi līlayā 19

Devenind tot atât de multe suflete - kṛtvā tāvantam ātmānam
Câte păstorițe erau - yāvatīḥ gopa-yoṣitaḥ
Domnul Transcendental s-a bucurat de jocul cu ele - bhagavān reme līlayā tābhiḥ
Deși El este satisfăcut în sine însuși - api saḥ ātma-ārāmaḥ 
 
Krișna șterge fețele gopiilor cu propria sa mână
Gopiile îl venerează pe Krișna
prin zâmbetele și privirile trimise,
prin cântecele și activitățiile lor nectariene

tāsāṁ rati-vihāreṇa
śrāntānāṁ vadanāni saḥ
prāmṛjat karuṇaḥ premṇā
śantamenāṅga pāṇinā  20

Rege, acestea fiind obosite datorită jocurilor iubirii - aṅga tāsām śrāntānām vihāreṇa rati
El le șterse fețele cu mărinimie și iubire - saḥ prāmṛjat vadanāni karuṇaḥ premṇā
Liniștându-le cu mâna Sa - śantamena pāṇinā

gopyaḥ sphurat-puraṭa-kuṇḍala-kuntala-tviḍ-
gaṇḍa-śriyā sudhita-hāsa-nirīkṣaṇena
mānaṁ dadhatya ṛṣabhasya jaguḥ kṛtāni
puṇyāni tat-kara-ruha-sparśa-pramodāḥ  21

Gopiile înfrumusețate de cerceii de aur - gopyaḥ śriyā kuṇḍala puraṭa
Ce străluceau pe obrajii lor - sphurat gaṇḍa
Și de părul lor ca soarele, - kuntala tviṭ
l-au venerat pe excelentul lor erou - mānam ṛṣabhasya
Cu zâmbetele și privirile trimise - hāsa nirīkṣaṇena dadhatyaḥ
Și cântecele și activitățiile lor nectariene și auspicioase - jaguḥ kṛtāni sudhita puṇyāni
Fiind deosebit de încântate când Acesta le-a atins cu unghiile (Sale) - pramodāḥ tat sparśa kara-ruha 
 
Pentru a le îndepărta oboseala au intrat în apele Yamunei
Toate dorințele amoroase ale grupului de fete
au devenit reale în noapte, sub razele strălucitoare ale lunii de tomnă

tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga-saṅga-
ghṛṣṭa-srajaḥ sa kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ
gandharva-pālibhir anudruta āviśad vāḥ
śrānto gajībhir ibha-rāḍ iva bhinna-setuḥ  22

El, având ghirlanda zdrobită - saḥ srajaḥ ghṛṣṭa
Și mânjită de pudra de kunkum de pe pieptul (gopiilor) - rañjitāyāḥ kuṅkuma kuca
Pentru a le îndepărta oboseala – apohitum śramam
Datorată asocierii corporale cu acestea - aṅga-saṅga tābhiḥ
A intrat în apele (Yamunei) ca un lider al gandarvilor (persoane celeste) - āviśat vāḥ gandharva-pa
Urmat de rapidele albine - anudrutaḥ alibhiḥ
asemenea unui domn al elefanților - iva ibha-rāṭ
Însoțit de elefăntițe obosite - yutaḥ gajībhiḥ śrāntaḥ
Ce au rupt digurile unui câmp de orez - bhinna setuḥ

so ’mbhasy alaṁ yuvatibhiḥ pariṣicyamānaḥ
premṇekṣitaḥ prahasatībhir itas tato ’ṅga
vaimānikaiḥ kusuma-varṣibhir īdyamāno
reme svayaṁ sva-ratir atra gajendra-līlaḥ  23

O, rege, aflat în apă, Acesta a fost stropit din abundență - aṅga ambhasi saḥ pariṣicyamānaḥ alam
De fetele zâmbitoare - yuvatibhiḥ prahasatībhiḥ
Care-L priveau cu iubire -  īkṣitaḥ premṇā
Și peste tot ploua cu flori Kusuma din obiectele zburătoare. - itaḥ tataḥ varṣibhiḥ kusuma vaimānikaiḥ
Fiind astfel venerat a degustat propriile jocuri - atra īḍyamānaḥ reme svayam līlaḥ
Ca regele elfanților satisfăcut în sine însuși - gaja-indra sva-ratiḥ

tataś ca kṛṣṇopavane jala-sthala
prasūna-gandhānila-juṣṭa-dik-taṭe
cacāra bhṛṅga-pramadā-gaṇāvṛto
yathā mada-cyud dviradaḥ kareṇubhiḥ 24

Apoi, înconjurat de albine, s-a dus cu grupul de femei, - tataḥ āvṛtaḥ bhṛṅga cacāra gaṇa pramadā
asemenea unui elefant excitat - yathā dviradaḥ mada
Împreună cu elefăntițele (sale) - juṣṭa kareṇubhiḥ
Într-o mică pădure de pe malurile Întunecatei (Yamuna) - upavane taṭe kṛṣṇā
Iar mireasmele florilor din apă  și de pe uscat - ca gandha prasūna jala sthala
erau purtate de brize (în toate) direcțiile - anila dik

evaṁ śaśāṅkāṁśu-virājitā niśāḥ
sa satya-kāmo ’nuratābalā-gaṇaḥ
siṣeva ātmany avaruddha-saurataḥ
sarvāḥ śarat-kāvya-kathā-rasāśrayāḥ  25

Astfel toate dorințele amoroase ale grupului de fete ce-l urmau - evam sarvāḥ kāmaḥ abalā-gaṇaḥ anurata
Au devenit reale în noapte, sub razele strălucitoare ale lunii de tomnă - satya niśāḥ aṁśu virājitāḥ śaśāṅka śarat
ce sunt adăpostul narațiunilor poetice despre sentimentele erotice - āśrayāḥ kathā kāvya rasa
Căci El le-a acordat sufletelor lor obținerea plăcerii amoroase - saḥ siṣeve ātmani avaruddha saurataḥ 
 
śrī-parīkṣid uvāca
saṁsthāpanāya dharmasya
praśamāyetarasya ca
avatīrṇo hi bhagavān
aṁśena jagad-īśvaraḥ
sa kathaṁ dharma-setūnāṁ
vaktā kartābhirakṣitā
pratīpam ācarad brahman
para-dārābhimarśanam 26-27

Śrī Parīkṣit spuse, „Brahmane, Domnul Transcendental, - śrī-parīkṣit uvāca brahman bhagavān
Controlorul universului, a coborât (pe pământ) cu expansiunile sale - īśvaraḥ jagat avatīrṇaḥ aṁśena
pentru a prezerva Datoria Prescrisă - saṁsthāpanāya dharmasya
Și a distruge ceea ce-i este opus - ca praśamāya itarasya
El este cu-adevărat cel ce a enunțat și cel ce protejează - hi saḥ vaktā kartā abhirakṣitā
Principiile obligatorii ale Datoriei Prescrise - dharma-setūnām pratīpam
Cum se poate atunci comporta astfel atingând femeile altora - katham ācarat abhimarśanam dāra para

āpta-kāmo yadu-patiḥ
kṛtavān vai jugupsitam
kim-abhiprāya etan naḥ
śaṁśayaṁ chindhi su-vrata  28

Mare om ce urmează jurăminte sacre,  - su-vrata
Îndepărtează-ne îndoielile - chindhi naḥ etat śaṁśayam
Care a fost intenția Celui care este satisfăcut în El însuși, - kim-abhiprāyaḥ āpta-kāmaḥ
Cel ce protejează dinastia Yadu, - yadu-patiḥ
Când a acționat într-un mod demn de dispreț? - kṛtavān vai jugupsitam

śrī-śuka uvāca
dharma-vyatikramo dṛṣṭa
īśvarāṇāṁ ca sāhasam
tejīyasāṁ na doṣāya
vahneḥ sarva-bhujo yathā 29

Śrī Śuka spuse, „Încălcarea Datoriei Prescrise - śrī-śukaḥ uvāca dharma-vyatikramaḥ
Văzută în cazul controlorilor (universali) de mare energie - dṛṣṭaḥ īśvarāṇām tejīyasām
ca în cazul adulterului, nu reprezintă o greșeală - yathā sāhasam na doṣāya
căci ei sunt brațele tuturor focurilor - bhujaḥ vahneḥ sarva

naitat samācarej jātu
manasāpi hy anīśvaraḥ
vinaśyaty ācaran mauḍhyād
yathārudro ’bdhi-jaṁ viṣam  30
īśvarāṇāṁ vacaḥ satyaṁ
tathaivācaritaṁ kvacit
teṣāṁ yat sva-vaco-yuktaṁ
buddhimāṁs tat samācaret  31
kuśalācaritenaiṣām
iha svārtho na vidyate
viparyayeṇa vānartho
nirahaṅkāriṇāṁ prabho 32

Cei ce nu sunt astfel de controlori - hi anīśvaraḥ
Nu trebuie să execute vreodată - na etat samācaret jātu
Nici măcar în minte, acestea - manasā api
Așa cum o persoană care nu este Rudra (Șiva) este distrusă - yathā arudraḥ vinaśyati
(dacă) acționează din ignoranță (bând) - ācaran mauḍhyāt
Otrava generată (la baterea Oceanului de Lapte) - viṣam abdhijam

Cuvintele controlorilor (universali) sunt adevărate - vacaḥ īśvarānām satyam
Ca și ceea ce ei fac – eva yat ācaritam
de aceea un om inteligent ar trebui să acționeze - tatha buddhi-mān samācaret tat –
oricând conform propriilor cuvinte ale acestora - kvacit yuktam sva-vacaḥ teṣām

Domnule, în această lume activitățile acestora sunt pioase - prabho iha ācaritena eṣām kuśala
Necunoscând propriul interes, opoziție - na vidyate sva-arthaḥ  viparyayeṇa
Lipsa de sens sau fals ego - anarthaḥ vā nirahaṅkāriṇām

Tika:
De fapt Gopiile acestea îl acceptaseră pe Krișna ca soțul lor de mult, vezi Capitolul 20.

Noi nu suntem și nu vom fi niciodată Krișna,
Și nici nu avem Cunoașterea Lui, și ca atare
Nici nu putem face, ce face El, și nici nu putem cunoaște toate motivele acțiunilor Sale. 
 
Krișna se află deasupra pietății sau impietății lumii materiale iluzorii

kim utākhila-sattvānāṁ
tiryaṅ-martya-divaukasām
īśituś ceśitavyānāṁ
kuśalākuśalānvayaḥ 33

yat-pāda-paṅkaja-parāga-niṣeva-tṛptā
yoga-prabhāva-vidhutākhila-karma-bandhāḥ
svairaṁ caranti munayo ’pi na nahyamānās
tasyecchayātta-vapuṣaḥ kuta eva bandhaḥ 34

Ce să spunem atunci despre (Krișna) Controlorul tuturor ființelor - kim uta īśituḥ akhila sattvānām
Care are putere asupra animalelor, oamenilor și rezidenților cerurilor - īśitavyānām tiryak martya ca diva-okasām  
Că ar avea vreo legătură cu pietatea sau impietatea - anvayaḥ kuśala akuśala

Al cărui praf al picioarelor ca lotușii - tasya parāga pāda-paṅkaja
Îi satisfac pe cei devotați și - tṛptāḥ yat niṣeva
Îndepărtează prizonieratul (lumii materiale) - vidhuta bandhāḥ
(Creat de) toate activitățile. - akhila karma

Înțelepții vizionari acționând - munayaḥ caranti
prin puterea yoga devin independenți (de energia materială illuzorie) - prabhāva  yoga svairam
Atunci cum se poate accepta condiționarea materială (a lui Krișna) -  kutaḥ eva ātta bandhaḥ -
De vreme ce El nu este legat să ia un corp pe care nu-l dorește - api nahyamānāḥ vapuṣaḥ na icchayā

Tika:
Domnul Transcendental nu poate fi controlat de energia materială iluzorie,
unde pietatea și impietatea sunt noțiuni ale lumii materiale a dualității, iluzorii, pentru cei ce sunt atașați de această lume.

Domnul Transcendental se află tot timpul în corpul său transcendental și vine în această lume, fără a fi atașat de aceasta,
în deplină cunoștință de cauză, că este doar un joc.

Noi, sufletele condiționate de energia materială, iluzorie, a Domnului Transcendental, nu primim corpul pe care ni-l dorim,
ci cel pe care energia materială ni-l pune la dispoziție, conform reacțiunilor la activitățile din viețile anterioare,
care ne prefigureanză în fiecare viață un anumit destin. 
 
Krișna ia anumite forme transcendentale conform cu jocurile pe care vrea să le joace
Pentru a le arăta milă celor devotați Lui El acceptă un corp semenea celui uman
Și servește în astfel de jocuri, ca cei care aud despre ele să vrea să facă parte din ele, meditând asupra lor

gopīnāṁ tat-patīnāṁ ca
sarveṣām eva dehinām
yo ’ntaś carati so ’dhyakṣaḥ
krīḍaneneha deha-bhāk 
35

Cel ce le întreține pe Gopii și se răspândește într-adevăr - tat-patīnām gopīnām carati eva
În toate ființele încorporate ca Cel ce vede (martorul) interior - ca  sarveṣām dehinām yaḥ adhyakṣaḥ antaḥ
Își asumă corpuri de dragul jocurilor - saḥ bhāk deha iha krīḍanena

anugrahāya bhaktānāṁ
mānuṣaṁ deham āsthitaḥ
bhajate tādṛśīḥ krīḍa
yāḥ śrutvā tat-paro bhavet
 36

Pentru a le arăta milă celor devotați Lui - anugrahāya bhaktānām
El acceptă un corp semenea celui uman- āsthitaḥ deham mānuṣam
Și servește în astfel de jocuri - bhajate tādṛśīḥ kriḍāḥ
Ca să se ducă vestea despre Cel care este Transcendental - yāḥ śrutvā tat-paraḥ bhavet

Tika:

Mila Domnului Transcendental este esențială în tot ceea ce noi credem că am face.

In Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 19.151 se spune:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja


Călătorind prin univers (în diferite vieţi pe plante pământeşti, paradisiace sau de iad) - brahmāṇḍa bhramite
Unele fiinţe deosebit de norocoase -kona jīva bhāgyavān
Obţin sămânţa plantei devoţionale- pāya bīja bhakti-latā
Prin mila maestrului spiritual şi a lui Krişna — prasāde guru kṛṣṇa

kṛṣṇa yadi kṛpā kare kona bhāgyavāne
guru-antaryāmi-rūpe śikhāya āpane 
Caitanya Caritāmṛta Madhya 22. 47

Dacă Krişna arată milă unei persoane favorizată de noroc -yadi kṛṣṇa kare kṛpā kona bhāgyavāne
El personal, sau sub forma Suprasufletului, sau ca maestru spiritual dă învaţături - āpane rūpe antaryāmi guru śikhāya : 
Energia Iluzorie a lui Krișna acționează asupra bărbaților gopiilor
Dansul (rasa) a durat o întreagă noapte a lui Brahmaa (1000 de cicluri de 4 ere)


nāsūyan khalu kṛṣṇāya
mohitās tasya māyayā
manyamānāḥ sva-pārśva-sthān
svān svān dārān vrajaukasaḥ 37

Locuitorii din Vraja fiind înșelați de Energia Iluzorie a lui Krișna- vraja-okasaḥ mohitāḥ māyayā kṛṣṇāya
Nu au fost deloc geloși pe Acesta - na asūyan khalu tasya
Gândind că soțiile lor stau alături de ei - manyamānāḥ dārān svānsvān sthān sva-pārśva

brahma-rātra upāvṛtte
vāsudevānumoditāḥ
anicchantyo yayur gopyaḥ
sva-gṛhān bhagavat-priyāḥ 38

După ce a trecut o întreagă noapte a lui Brahmaa - upāvṛtte brahma-rātre
Vasudev, Domnul Transcendental, (Krișna) le-a sfătuit - vāsudeva bhagavat anumoditāḥ
Pe dragile sale gopii, deși acestea nu doreau, -  priyāḥ gopyaḥ anicchantyaḥ
Să se ducă acasă la ele - yayuḥ sva-gṛhān

Tika:
O noapte a lui Brahmaa durează 1000 de cicluri universale.
Un ciclu universal durează  4 ere (yuga) care sunt
Satya-, Treta-, Dwapara- și Kali-yuga adică 4 320 000 000 de ani pământeni
Deci o noapte a lui Brahmaa durează 1000 * 4 320 000 000 = 4 320 000 000 000 de ani pământeni

În timpul nopţii sale are loc o distrugere parţială a universului
care afectează şi planetele pământene care fac parte din sistemul Bhu-mandala.

Prima eră pe pământ se numeşte Krit sau Satya-Yuga şi durează 4000 de ani după numărătoarea semizeilor.
O zi pe planetele semizeilor durează o jumătate de an pe pământ, şi tot atât durează şi noaptea lor.
Satya Yuga durează 4000 x 360 ani pământeni = 1 440 000 ani pământeni

Treta Yuga durează 3000 x 360 = 1 080 000 ani pământeni
Dwapara Yuga durează 2000 x 360 = 720 000 ani pământeni
Kali Yuga durează 1000 x 360 = 360 000 ani pământeni,
este era în care trăim noi şi care a început când Krişna a părăsit pământul, acum aprox. 5200 ani.

Între ere există perioade de tranziţie 1/10 din era respectivă care are calităţile acelei ere
Tranziţia înainte şi după Satya Yuga câte 144 000 ani
Tranziţia înainte şi după Treta Yuga câte 108 000 ani
Tranziţia înainte şi după Dvapara Yuga câte 72 000 ani
Tranziţia înainte şi după Kali Yuga - câte 36 000 de ani de tranziţie
- pentru a ajunge în cei 144 000 de ani de tranziţie spre Satya-yuga – era Adevărului şi a Virtuţii
care durează 1 440 000 ani şi în care fiinţele umane trăiesc 100 000 ani şi sunt deosebit de uriaş
pentru a începe după cei 72000 de ani de terminare a calităților ce definesc era anterioară erei în care trăim noi,
era dwapara-yuga în care fințele umane trăiesc 1000 de ani și sunt de 3-4 ori mai mari ca ființele actuale
și pe jumătate mai înclinate spre virtute și a spune adevărul decât oamenii actuali.
Cel ce ascultă sau descrie cu încredere aceste jocuri ale femeilor din Vraja cu Krișna
Va obține cel mai de seamă tip de Serviciu din devoțiune (bhakti) pentru Domnul Transcendental
Iar boala dorinței voluptoase va fi îndepărtată din inimă repede
Și curând va fi o personalitate profundă

vikrīḍitaṁ vraja-vadhūbhir idaṁ ca viṣṇoḥ
śraddhānvito ’nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
bhaktiṁ parāṁ bhagavati pratilabhya kāmaṁ
hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ 39

Cel ce ascultă sau descrie cu încredere - yaḥ anuśṛṇuyāt atha varṇayet śraddhā-anvitaḥ
Aceste jocuri ale femeilor din Vraja cu Vișnu - idam vikrīḍitam vraja-vadhūbhiḥ viṣṇoḥ
Va obține cel mai de seamă tip de Serviciu din devoțiune - pratilabhya parām bhaktim
Pentru Domnul Transcendental - bhagavati
Iar boala dorinței voluptoase - rogam kāmam
Va fi îndepărtată repede din inimă - āśu apahinoti hṛt
Și curând va deveni profund - acireṇa dhīraḥ