Psalmul 82 - zeii fiii Celui Suprem

În Psalmul 82: 1 același zeu El este descris în adunarea zeilor (numiți El-ohim pentru că sunt considerați fiii lui) și judecându-i.
 
Iată varianta originală evreiască tradusă cuvânt cu cuvânt în limba engleză, Psalmul 82:1: conform cu Intraliniara online
 
Zeul El (zeul tată) se află în adunarea Zeilor (fiii lui El - elohim) și este cel ce-i judecă pe zei.
   Elohim one being stationed in congregation of El in within of Eohim he is judging

2 Cât timp veți face nedreptate, ca răii să se ridice?
3 Apărați-i pe săraci și orfani și faceți dreptate pentru cei ce suferă și sunt nevoiași.
4 Eliberați-i pe cei săraci și nevoiași din mâinilor celor răi.
5 Aceștia nu știu și nici nu înțeleg (dreptatea), căci se află în întuneric; întreaga temelie a pământului nu se mai află la locul ei.


6 "Iar eu v-am spus zeilor, vouă tuturor, că sunteți fiii celui suprem."

7 Dar veți muri ca oamenii și veți cădea (din posturile voastre) așa cum o fac și regii (pe pământ)
8 Ridicați-vă Zeilor și judecați pământul, pentru că vouă vă vor fi împărțite popoarele.


Despre Împărțirea popoarelor la zei poți citi următorul articol:
Deuteronom 32:1-9

 Psalmul 82, Versul 6 se spune: „V-am spus zei că voi sunteți fiii Celui Suprem,...”
iată varianta originală evreiască tradusă cuvânt cu cuvânt în limba engleză,, Psalmul 82:6:
כְּלֶּכם עְלי ן וְּבֵני אֶתּם אלִֹהים א מְר תּי  אִני

ani ־amrthi  - I said - Eu am spus
aleim -  Elohim - zeii (fiii zeului El)
athm - you  - voi
u·bni - and sons - iar fiii
oliun  - supreme-one - cel suprem
ֻ kl·km -  all-of·you - voi toți

Zeul El li se adresează zeilor Elohim
"Iar eu v-am spus vouă tuturor că sunteți fiii celui suprem."

De aici este evident că doctrina creștină după care Isus ar fi unicul fiu al unui „(Dumne)zeu“...Iehova saul El... sau altul necunoscut? ... este falsă.
În acest sens
- după creștini există doar un zeu... cu ceva mai târziu inventata trinitate și venerare ulterioară a zeității numită..."Maica Domnului")
- creștinii ...nu au vrut ca "Zeul lor" să fie zeul evreiesc Iehova; printre cei mai susținători au fost cei din puternica sectă Marcionită a creștinismului timpuriu.
Vezi și inventarea noțiunii de Dumnezeu Theos - singurul Dumnezeu