Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 44

Lupta începe și femeile sunt deranjate de diferența de statură și masă musculară a celor două perechi

śrī-śuka uvāca
evaṁ carcita-saṅkalpo
 bhagavān madhusūdanaḥ
āsasādātha caṇūraṁ
 muṣṭtikaṁ rohiṇī-sutaḥ
hastābhyāṁ hastayor baddhvā
 padbhyām eva ca pādayoḥ
vicakarṣatur anyonyaṁ
 prasahya vijigīṣayā
aratnī dve aratnibhyāṁ
 jānubhyāṁ caiva jānunī
śiraḥ śīrṣṇorasoras tāv
 anyonyam abhijaghnatuḥ
paribhrāmaṇa-vikṣepa-
 parirambhāvapātanaiḥ
utsarpaṇāpasarpaṇaiś
 cānyonyaṁ pratyarundhatām
utthāpanair unnayanaiś
 cālanaiḥ sthāpanair api
parasparaṁ jigīṣantāv
 apacakratur ātmanaḥ
1-5

Șri Șuka spuse: Astfel hotărâtă, Personalitatea Transcendentală - śrī-śukaḥ uvāca evam carcita bhagavān
Madhusudan (Kṛṣṇa) și-a dorit să lupte cu Ceanur -  madhusūdanaḥ saṅkalpaḥ āsasāda cāṇūram
Iar fiul lui Rohini (Bal) cu Muștik - atha rohiṇī-sutaḥ muṣṭikam

Prinzându-se mână la mână și - baddhvā hastābhyām hastayoḥ eva ca
picior la picior au tras unii de alții - padbhyām pādayoḥ vicakarṣatuḥ anyonyam
cu forță, dorindu-și victoria - prasahya vijigīṣayā

Și se loveau unul pe altul, câte doi - abhijaghnatuḥ anyonyam dve
Pumn contra pumn, genuchi contra genuchi - aratnī aratnibhyām jānubhyām ca eva jānunī
Cap la cap și piept la piept, în perechi - śiraḥ śīrṣṇā urasā uraḥ tau

Fiecare îl învârtea pe celălalt, îl presa la sol zdrobindu-l- paribhrāmaṇa anyonyam vikṣepa parirambha
îl arunca, îi dădea drumul și-i ajungea în față - avapātanaiḥ utsarpaṇa
îi mergea în spate și opunea rezistență -apasarpaṇaiḥ pratyarundhatām
Erau ridicați în aer, se împingeau, deveneau de neclintit - unnayanaiḥ utthāpanaiḥ cālanaiḥ sthāpanaiḥ
Și fiecare dorindu-și victoria se răneau chiar pe ei înșiși - parasparam jigīṣantau apacakratuḥ api ātmanaḥ

tad balābalavad yuddhaṁ
 sametāḥ sarva-yoṣitaḥ
ūcuḥ parasparaṁ rājan
 sānukampā varūthaśaḥ
mahān ayaṁ batādharma
 eṣāṁ rāja-sabhā-sadām
ye balābalavad yuddhaṁ
 rājño ’nvicchanti paśyataḥ  
kva vajra-sāra-sarvāṅgau
 mallau śailendra-sannibhau
kva cāti-sukumārāṅgau
 kiśorau nāpta-yauvanau
dharma-vyatikramo hy asya
 samājasya dhruvaṁ bhavet
yatrādharmaḥ samuttiṣṭhen
 na stheyaṁ tatra karhicit
6-9

O rege, fiind miloase femeile – rājan sa-anukampāḥ yoṣitaḥ
La vederea luptei inechitabile  - yuddham tat bala-abala vat
Adunându-se în grupuri au început să vorbească între ele: - sametāḥ sarva varūthaśaḥ ūcuḥ parasparam
"Vai, acesta este un mare act împotriva Datoriei Prescrise - bata ayam ahān adharmaḥ

În această adunare regală - eṣām rāja-sabhā
Regele dorește să privească o luptă - rājñaḥ anvicchanti paśyataḥ yuddham
între persoane inegale din punct de vedere al puterii -  sadām ye bala-abala-vat

Ce să spunem despre cei doi luptători a căror esență a tuturor membrelor - kva mallau sāra sarva aṅgau
este fulgerul și care sunt asemenea marilor munți - vajra sannibhau indra śaila
Și ce să spunem despre membrele fragede - kva ca ati aṅgau su-kumāra
Acestor doi tineri care nu au atins majoratul - kiśorau; na āpta yauvanau

Într-adevăr, principiile Datoriei Prescrise au fost violate - dharma vyatikramaḥ hi
Și în mod cert nu trebuie să rămâi nici o secundă - dhruvam na stheyam karhicit
În compania celor care au declanșat - asya samājasya bhavet
Aici încâlcarea Datoriei Prescrise - yatra adharmaḥ tatra
 
Faptul că Vișnu sub forma lui Krișna se ascunsese în Vraja
și că păstorițele din Vraja prin iubirea lor amoroasă pentru Acesta atinseseră o o conștiință transcendentală,
pare să fi fost cunoscut și de anumite femei din Mathura


na sabhāṁ praviśet prājñaḥ
 sabhya-doṣān anusmaran
abruvan vibruvann ajño
 naraḥ kilbiṣam aśnute
10

(Femeile continuară)
O persoană înțeleaptă nu intră într-o sală unde se adună ofensele (și) - prājñaḥ na praviśet sabhām sabhya doṣān
ține minte să nu spună ceea ce este fals (dar) - anusmaran abruvan vibruvan
Neavând cunoaștere omul face păcate - ajñaḥ naraḥ aśnute kilbiṣam

valgataḥ śatrum abhitaḥ
 kṛṣṇasya vadanāmbujam
vīkṣyatāṁ śrama-vāry-uptaṁ
 padma-kośam ivāmbubhiḥ
kiṁ na paśyata rāmasya
 mukham ātāmra-locanam
muṣṭikaṁ prati sāmarṣaṁ
 hāsa-saṁrambha-śobhitam
11-12

Priviți fața asemenea lotusului al lui Krișna - vīkṣyatām vadana ambujam kṛṣṇasya
Care dansează în toate părțile (în jurul) dușmanului, - valgataḥ abhitaḥ śatrum
față asemenea lotusului, care datorită efortului, - vadana ambujam śrama
Este acoperită de transpirație așa cum cupa florii de lotus (e acoperită) de picături de apă- uptam vāri iva kośam padma ambubhiḥ

Nu vedeți fața entuziasmată a lui Raam - kim na paśyata mukham saṁrambha rāmasya
Ai cărui ochi sunt roșii datorită furiei îndrepată spre Muștik – locanam ātāmra sa-amarṣam prati muṣṭikam
Și al cărui râs o înfrumusează? - hāsa śobhitam

puṇyā bata vraja-bhuvo yad ayaṁ nṛ-liṅga
 gūḍhaḥ purāṇa-puruṣo vana-citra-mālyaḥ
gāḥ pālayan saha-balaḥ kvaṇayaṁś ca veṇuṁ
 vikrīdayāñcati giritra-ramārcitāṅghriḥ
gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṁ
 lāvaṇya-sāram asamordhvam ananya-siddham
dṛgbhiḥ pibanty anusavābhinavaṁ durāpam
 ekānta-dhāma yaśasaḥ śriya aiśvarasya
yā dohane ’vahanane mathanopalepa
 preṅkheṅkhanārbha-ruditokṣaṇa-mārjanādau
gāyanti cainam anurakta-dhiyo ’śru-kaṇṭhyo
 dhanyā vraja-striya urukrama-citta-yānāḥ
prātar vrajād vrajata āviśataś ca sāyaṁ
 gobhiḥ samaṁ kvaṇayato ’sya niśamya veṇum
nirgamya tūrṇam abalāḥ pathi bhūri-puṇyāḥ
 paśyanti sa-smita-mukhaṁ sa-dayāvalokam
13-16

Oamenii din Vraja sunt cu adevărat pioși - vraja-bhuvaḥ bata puṇyāḥ
Pentru că acolo Personalitatea Primordială ale cărei picioare - purāṇa-puruṣaḥ yat aṅghriḥ
sunt venerate de Șiva și Zeița Fericirii – arcita giritra ramā
s-a ascuns luând o formă umană - gūḍhaḥ liṅga nṛ
și purtând ghirlande din diferite (flori) ale păduri hoinărea, - mālyaḥ vana añcati
păștea vacile împreună cu Bal – ayam pālayan gāḥ saha balaḥ
se juca și cânta din flaut - vikrīḍayā kvaṇayan ca veṇum

Ce austerități trebuie să fi executat gopiile (în viețile anterioare) - kim yat tapaḥ acaran gopyaḥ
Ca să bea cu ochii forma Sa - pibanti dṛgbhiḥ rūpam amuṣya
Care este constant nouă, greu de obținut - anusava-abhinavam durāpam
Singurul lăcaș al faimei, frumuseții și opulenței și - ekānta-dhāma yaśasaḥ śriyaḥ aiśvarasya
esența  de neegalat de nici o altă perfecțiune - lāvaṇya-sāram asama-ūrdhvam ananya-siddham

Femeile din Vraja sunt binecuvântate, pentru că - vraja-striyaḥ dhanyāḥ
În timp ce mulgeau vacile, treierau, băteau laptele, se ungeau - yaḥ dohane avahanane mathana upalepa
Dădeau în leagăn copiii - preṅkha iṅkhana arbha-rudita
Udau și curățau (curtea) - ukṣaṇa mārjana ādau
Se gândeau și cântau despre Cel cu pași uriași (Domnul Transcendental care din doi pași a acoperit între universul sub forma avatarului Vamana) - dhiyaḥ gāyanti ca urukrama
Și datorită atașamentului pentru Acesta lacrimi le curgeau pe gât - anurakta enam aśru kaṇṭhyaḥ
atingând o conștiință transcendentală - yānāḥ citta

Datorită faptelor lor pioase femeile auzind flautul Acestuia - bhūri puṇyāḥ abalāḥ niśamya veṇum asya
Dimineața când pleacă din Vraja - prātaḥ vrajataḥ vrajāt
Și pe înserate când se întoarce cu vacile - ca sāyam āviśataḥ gobhiḥ samam
Ies repede în drum pentru a vedea - nirgamya tūrṇam pathi paśyanti
Fața zâmbitoare a Acestuia, care le privește binevoitor - mukham sa smita avalokam sa-daya
 
Ceanur și Muștik își găsesc sfârșitul

evaṁ prabhāṣamāṇāsu
 strīṣu yogeśvaro hariḥ
śatruṁ hantuṁ manaś cakre
 bhagavān bharatarṣabha
17

Erou al neamului Bharata, în timp ce femeile vorbeau în felul acesta – bharata-ṛṣabha evam prabhāṣamāṇāsu strīṣu
Controlorul Practicii Yoghine, Hari, Personalitatea Transcendentală - yoga-īśvaraḥ hariḥ bhagavān
s-a hotărât să-și omoare oponentul - manaḥ cakre hantum

sa-bhayāḥ strī-giraḥ śrutvā
 putra-sneha-śucāturau
pitarāv anvatapyetāṁ
 putrayor abudhau balam
  18

Datorită afecțiunii pentru fiii lor, părinții (Devakī și Vasudev) auzind– sneha putra pitarau śrutvā
cuvintele pline de teamă ale femeilor - giraḥ sa-bhayāḥ strī
Au fost copleșiți de îngrijorare și suferință - āturau śuca anvatapyetām
Necunoscând putrerea fiiilor lor - abudhau balam putrayoḥ

tais tair niyuddha-vidhibhir
 vividhair acyutetarau
yuyudhāte yathānyonyaṁ
 tathaiva bala-muṣṭikau  
19

Bal și Muștik luptau așa cum o făceau - bala-muṣṭikau niyuddha tathā eva
Și Cel Infailibil (Krișna) cu celălalt - acyuta-itarau anyonyam
Folosind acele tehnici variate de luptă - yathā taiḥ taiḥ vidhibhiḥ vividhaiḥ yuyudhāte

bhagavad-gātra-niṣpātair
 vajra-nīṣpeṣa-niṣṭhuraiḥ
cāṇūro bhajyamānāṅgo
 muhur glānim avāpa ha
sa śyena-vega utpatya
 muṣṭī-kṛtya karāv ubhau
bhagavantaṁ vāsudevaṁ
 kruddho vakṣasy abādhata
nācalat tat-prahāreṇa
 mālāhata iva dvipaḥ
bāhvor nigṛhya cāṇūraṁ
 bahuśo bhrāmayan hariḥ
bhū-pṛṣṭhe pothayām āsa
 tarasā kṣīṇa jīvitam
visrastākalpa-keśa-srag
 indra-dhvaja ivāpatat
20-23

Datorită puternicelor lovituri zdrobitoare asemenea fulgerului - niṣṭhuraiḥ niṣpātaiḥ niṣpeṣa vajra
ale Personalității Transcendentale, membrele și întregul corp al lui Ceanur - bhagavat gātra aṅgaḥ cāṇūraḥ
erau rănite, acesta simțindu-se din ce în ce mai obosit.  - bhajyamāna avāpa ha muhuḥ glānim

Înfuriat, acesta s-a năpustit asupra Domnului Transcendental - kruddhaḥ saḥ utpatya bhagavantam
Cu viteza unui vultur lovind cu amândoi pumnii - vegaḥ śyena abādhata kṛtya ubhau muṣṭī karau
Pieptul lui Vasudev (Krișna) - vakṣasi vāsudevam
care la loviturile acestuia nici nu s-a clintit - tat-prahāreṇa na acalat
Ca un elefant lovit de o ghirlandă de flori - iva dvipaḥ āhata mālā

Apoi Personalitatea Transcendentală l-a apucat pe Ceanur de ambele brațe - hariḥ nigṛhya cāṇūram bāhvoḥ
l-a învârtit de câteva ori și l-a trântit cu forță de pământ- bhrāmayan bahuśaḥ pothayām āsa tarasā bhū pṛṣṭhe
Îmbrăcămintea, părul și ghirlanda i s-au împrăștiat – ākalpa keśa srak visrasta
Și și-a pierdut viața arătând asemenea unei coloane festive căzute - kṣīṇa jīvitam iva indra-dhvajaḥ apatat

tathaiva muṣṭikaḥ pūrvaṁ
 sva-muṣṭyābhihatena vai
balabhadreṇa balinā
 talenābhihato bhṛśam
pravepitaḥ sa rudhiram
 udvaman mukhato ’rditaḥ
vyasuḥ papātorvy-upasthe
 vātāhata ivāṅghripaḥ
24-25

La fel și Muștik îl lovise mai înainte - tathā eva muṣṭikaḥ abhihatena pūrvam
Cu pumnii pe Balabhadra (Bal) - sva-muṣṭyā vai balabhadreṇa
Care dintr-o palmă puternică dată cu violență - saḥ talena balinā abhihataḥ bhṛśam
l-a făcut (pe Muștik) să tremure și să scuipe sânge pe gură - pravepitaḥ udvaman rudhiram
Chinuit, acesta a căzut fără de viață la pământ - arditaḥ papāta vyasuḥ urvī upasthe
Asemenea unui copac doborât de vânt – iva aṅghripaḥ āhataḥ vāta
 
Kamsa ordonă alungarea lui Raam și Krișna,
legarea lui Nanda și uciderea lui Vasudev și Ugrasen


tataḥ kūṭam anuprāptaṁ
 rāmaḥ praharatāṁ varaḥ
avadhīl līlayā rājan
 sāvajñaṁ vāma-muṣṭinā  
tarhy eva hi śalaḥ kṛṣṇa-
 prapadāhata-śīrṣakaḥ
dvidhā vidīrṇas tośalaka
 ubhāv api nipetatuḥ
cāṇūre muṣṭike kūṭe
 śale tośalake hate
śeṣāḥ pradudruvur mallāḥ
 sarve prāṇa-parīpsavaḥ
26-28

O rege, apoi a apărut Kuta, iar Raam - rājan tataḥ anuprāptam kūṭam rāmaḥ
Cel mai bun dintre luptători l-a omorât în joacă - varaḥ praharatām avadhīt līlayā
Fără efort, (dintr-o lovitură dată) cu pumnul stâng - sa-avajñam muṣṭinā vāma

Apoi Krișna l-a lovit pe Șala întradevăr cu piciorul la cap- tarhi eva kṛṣṇa āhata śalaḥ hi prapada śīrṣakaḥ
și l-a rupte pe Toșal în două și amândoi au căzut (morți) - vidīrnaḥ tośalaka dvidhā ubhau api nipetatuḥ

Fiind uciși Ceanur, Muștik, Kuta, Șala și Toșal - hate cāṇūre muṣṭike kūṭe śale tośalake
Luptătorii rămași au fugit cu toții pentru a-și salva viețile - mallāḥ śeṣāḥ pradudruvuḥ sarve parīpsavaḥ prāṇa

gopān vayasyān ākṛṣya
 taiḥ saṁsṛjya vijahratuḥ
vādyamāneṣu tūryeṣu
 valgantau ruta-nūpurau  
janāḥ prajahṛṣuḥ sarve
 karmaṇā rāma-kṛṣṇayoḥ
ṛte kaṁsaṁ vipra-mukhyāḥ
 sādhavaḥ sādhu sādhv iti
29-30

Adunându-i pe păstorii care erau prietenii lor mai tineri - ākṛṣya gopān vayasyān
Au începută să joace cu aceștia - vijahratuḥ taiḥ saṁsṛjya
În timp ce instrumentele cântau - vādyamāneṣu tūryeṣu
Iar în timp ce dansau, clopoțeii de la gleznele celor doi răsunau - valgantau ruta nūpurau

toată lumea s-a bucurat de faptele lui Raam și Krișna- karmaṇā rāma-kṛṣṇayoḥ sarve janāḥ prajahṛṣuḥ
În afara lui Kamsa iar principalli brahmani - ṛte kaṁsam mukhyāḥ vipra
și oamenii în modul de existență al virtuții au exclamat, excelent, excelent! - sādhavaḥ sādhu sādhu iti

hateṣu malla-varyeṣu
 vidruteṣu ca bhoja-rāṭ
nyavārayat sva-tūryāṇi
 vākyaṁ cedam uvāca ha  
niḥsārayata durvṛttau
 vasudevātmajau purāt
dhanaṁ harata gopānāṁ
 nandaṁ badhnīta durmatim  
vasudevas tu durmedhā
 hanyatām āśv asattamaḥ
ugrasenaḥ pitā cāpi
 sānugaḥ para-pakṣa-gaḥ
31-33

Cei mai buni luptători fiind uciși sau fugind - malla-varyeṣu hateṣu ca vidruteṣu
Regele familiei Bhogea (Kamsa) a oprit propria muzică - bhoja-rāṭ nyavārayat sva tūryāṇi
Și s-a adresat cu următorele cuvinte - vākyam ca idam uvāca ha.

Izgoniți-i pe cei doi fii răi ai lui Vasudev din oraș - niḥsārayata vasudeva-ātmajau durvṛttau purāt
Luați bunurile păstorilor și legați-l pe încrezutul de Nanda - harata dhanam gopānām badhnīta durmatim nandam
Iar încrezutul de Vasudev (aici Tatăl lui Krișna în Mathura) - tu durmedhā vasudevaḥ
Și tatăl meu Ugrasen, cei mai decăzuți oameni, - pitā ca api grasenaḥ asat-tamaḥ
Și susținătorii lor, care au trecut de partea dușmanilor - sa anugaḥ para pakṣa-gaḥ
Să fie uciși imediat - hanyatām āśu
 
Destinul lui Kamsa se adeverește
Conștiința atinsă este cea care determină destinația următoarei vieți


evaṁ vikatthamāne vai
 kaṁse prakupito ’vyayaḥ
laghimnotpatya tarasā
 mañcam uttuṅgam āruhat  
tam āviśantam ālokya
 mṛtyum ātmana āsanāt
manasvī sahasotthāya
 jagṛhe so ’si-carmaṇī  
taṁ khaḍga-pāṇiṁ vicarantam āśu
 śyenaṁ yathā dakṣiṇa-savyam ambare
samagrahīd durviṣahogra-tejā
 yathoragaṁ tārkṣya-sutaḥ prasahya  
pragṛhya keśeṣu calat-kirītaṁ
 nipātya raṅgopari tuṅga-mañcāt
tasyopariṣṭāt svayam abja-nābhaḥ
 papāta viśvāśraya ātma-tantraḥ  
taṁ samparetaṁ vicakarṣa bhūmau
 harir yathebhaṁ jagato vipaśyataḥ
hā heti śabdaḥ su-mahāṁs tadābhūd
 udīritaḥ sarva-janair narendra
34-38

Când Kamsa a strigat (acele ordine) plin de furie - evam kaṁse vikatthamāne prakupitaḥ
Cel Transcendental (Krișna) s-a cățărat cu ușurință - avyayaḥ vai āruhat laghimnā
Și a sărit repede pe înalta platformă regală - utpatya tarasā uttuṅgam mañcam

Văzându-l intrând ca propria-i moarte - ālokya tam āviśantam ātmanaḥ mṛtyum
Acesta se ridică și se gândi să ia repede spada și scutul - saḥ āsanāt utthāya manasvī jagṛhe sahasā asi carmaṇī
Cu spada în mână, acesta se deplasa repede - khaḍga pāṇim tam vicarantam āśu
Asemenea unui vultur pe cer, în stânga și în dreapta - yathā śyenam ambare dakṣiṇa-savyam
Dar a fost prins irezistibil, de puterea înfricoșătoare (a lui Krișna) - samagrahīt durviṣaha tejāḥ ugra
Așa cum un șarpe este prins cu forță de fiul lui Trkșya (Garuda) - yathā uragam prasahya tārkṣya-sutaḥ

Apucându-l de păr și aruncându-i coroana - pragṛhya keśeṣu calat kirīṭam
l-a împins de pe platforma regală în arena de luptă - nipātya mañcāt tuṅga raṅga-upari
Și apoi Sufletul Independent, Adăpostul Universului – ātma-tantraḥ āśrayaḥ viśva
Cel al cărui ombilic este asemenea lotusului se puse peste el - abja-nābhaḥ svayam tasya upariṣṭāt

Apoi l-a ucis și l-a târât pe jos - tam samparetam vicakarṣa bhūmau
Așa cum face leul cu un elefant - yathā hariḥ ibha

O rege, oamenii văzând aceasta au strigat “Oh, oh!” -  nara-indra jagataḥ vipaśyataḥ śabdaḥ hā hā
Și un mare tumult s-a ridicat din spusele oamenilor - su-mahān tadā abhūt udīritaḥ sarva-janaiḥ

sa nityadodvigna-dhiyā tam īśvaraṁ
 pibann adan vā vicaran svapan śvasan
dadarśa cakrāyudham agrato yatas
 tad eva rūpaṁ duravāpam āpa
39

Fiindu-i tot timpul frică de Controlorul Transcendental (Krișna) - saḥ nityadā udvigna īśvaram
Când se gândea, bea, mânca, se plimba, dormea sau doar respira - dhiyā piban adan vā vicaran svapan śvasan
(Kamsa) îl vedea în fața sa pe Acesta cu discul în mână - dadarśa agrataḥ tam cakra āyudham
și astfel a atins (în viața următoare eliberarea din lumea materială, primind) - yataḥ āpa
aceeași formă cu cea a Domnului Transcendental, care e foarte dificl de atins - tat eva rūpam  duravāpam

Tika: Conștiința antinsă prin concentrarea constantă asupra anumitor obiecte sau persoane este cea care dictează următoarea destinație în viața viitoare. Acest lucru este confirmat de Personalitatea Transcendentală în discuția sa cu Argiuna, așa cum este înregistrat în Bhagavad-gītā (9.23-25):

ye ’py anya-devatā-bhaktā
 yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya
 yayanty avidhi-pūrvakam
ahaṁ hi sarva-yajñānāṁ
 bhoktā ca prabhur eva ca
na tu mām abhijānanti
 tattvenātaś cyavanti te
yānti deva-vratā devān
 pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
 yānti mad-yājino ’pi mām
Bhagavad-gītā (9.23-25):

Cei ce sunt devotați zeilor, pe care îi venerează cu încredere,
de fapt mă venerează tot pe Mine, oh fiu al lui Kuntī, fără însă ca ei să știe.

Eu sunt cel ce de fapt se bucură și este totodată Domnul Sacrificiilor
iar cei care nu cunosc adevărata Mea Natură cad (în primul rând din punct de vedere al Conștiinței, adică al Atașamentului, cum este explicat în versul următor).

Cei ce slujesc zeilor, se duc la zei (în lumile paradisiace – nu cele spirituale);
Cei ce-i slujesc pe Strămoși, se duc la Strămoși (pe planeta paradisiacă a strămoșilor - Pitri)
Cei ce slujesc duhurile se duc la duhuri (între lumi)
iar cei ce-Mi slujesc mie, ajung la Mine (Lumea Spirituală)

Tika: Orice alte destinații în afara Lumii spirituale sunt locații temporare, materiale.
 
Zeii în frunte cu Brahmaa presară flori și incantează laude pentru Krișna și Bal

tasyānujā bhrātaro ’ṣṭau
 kaṅka-nyagrodhakādayaḥ
abhyadhāvann ati-kruddhā
 bhrātur nirveśa-kāriṇaḥ
tathāti-rabhasāṁs tāṁs tu
 saṁyattān rohiṇī-sutaḥ
ahan parigham udyamya
 paśūn iva mṛgādhipaḥ
  40-41

Cei opt frați mai tineri ai acestuia (Kaṁsa) - aṣṭau bhrātaraḥ anujāḥ tasya
Conduși de Kaṅka și Nyagrodhaka s-au năpustit furioși la atac - kaṅka-nyagrodhaka-ādayaḥ abhyadhāvan ati-kruddhāḥ
făcându-și astfel datoria față de fratele lor - kāriṇaḥ nirveśa bhrātuḥ
Și astfel alergând cu viteză, gata de atac - tathā ati-rabhasān  tu saṁyattān
Fiul lui Rohini (Bal) i-a doborât cu buzduganul - rohiṇī-sutaḥ tān ahan parigham
Așa cum regele animalelor o face cu alte animale - iva udyamya mṛga-adhipaḥ paśūn

nedur dundubhayo vyomni
 brahmeśādyā vibhūtayaḥ
puṣpaiḥ kirantas taṁ prītāḥ
 śaśaṁsur nanṛtuḥ striyaḥ
42

Din cer au răsunat timpane iar zeii conduși - vyomni  neduḥ dundubhayaḥ vibhūtayaḥ ādyāḥ
De controlorul Brahmā (prima ființă condiționată din univers, care conduce creația din interiorul unui univers) au aruncat mulțumiți flori peste El - brahma-īśa kirantaḥ prītāḥ puṣpaiḥ tam
Au incantat laude iar soțiile acestora au dansat - śaśaṁsuḥ striyaḥ nanṛtuḥ
 
1. Și răii, hoții și ticăloșii au femei și copii, care să-i iubească, chiar fiind conștienți de natura rea a acestora
2. Conștientizarea atotputerniciei lui Krișna – piedică în realizarea unei iubiri intime cu acesta


teṣāṁ striyo mahā-rāja
 suhṛn-maraṇa-duḥkhitāḥ
tatrābhīyur vinighnantyaḥ
 śīrṣāṇy aśru-vilocanāḥ
śayānān vīra-śayāyāṁ
 patīn āliṅgya śocatīḥ
vilepuḥ su-svaraṁ nāryo
 visṛjantyo muhuḥ śucaḥ
hā nātha priya dharma-jña
 karuṇānātha-vatsala
tvayā hatena nihatā
 vayaṁ te sa-gṛha-prajāḥ
tvayā virahitā patyā
 purīyaṁ puruṣarṣabha
na śobhate vayam iva
 nivṛttotsava-maṅgalā
anāgasāṁ tvaṁ bhūtānāṁ
 kṛtavān droham ulbaṇam
tenemāṁ bho daśāṁ nīto
 bhūta-dhruk ko labheta śam
  43-47

Oh, rege, soțiile dragi ale celor omorâți, - mahārāja striyaḥ suhṛt teṣām maraṇa
Suferind, s-au apropiat astfel - duḥkhitāḥ  tatra abhīyuḥ
Cu lacrimi în ochi și lovindu-și capetele (cu pumnii) - aśru vilocanāḥ vinighnantyaḥ śīrṣāṇi
Și-au îmbrățișat soții care se aflau întinși - āliṅgya patīn śayānān
Pe patul (de moarte) al eroului (pământul) - śayāyām vīra

Femeile tot plângeau și lamentându-se tare, spuneau - nāryaḥ visṛjantyaḥ śucaḥ śocatīḥ vilepuḥ su-svaram muhuḥ
"Vai Stăpâne, Dragule Cunoscător al Datoriei Prescrise - ha nātha priya dharma-jña
Ce ai milă și afecțiune pentru de cei lipsiți de protectori - karuṇa vatsala anātha
Prin moartea ta și noi am fost ucise -  tvayā hatena nihatāḥ vayam
Împreună cu căminele și urmașii tăi -  sa gṛha prajāḥ te

Mare erou printre oameni, fără de Tine, care ne întreții, - ṛṣabha puruṣa virahitā tvayā patyā
Acest oraș nu mai este frumos - purī iyam na śobhate
Căci pentru noi festivalul auspicios s-a terminat - vayam iva utsava maṅgalā nivṛtta

Tika: Și răii, hoții și ticăloșii au femei și copii, care să-i iubească.

Oh puternicule, ai fost adus în această stare - bho nītaḥ imām daśām
Datorită violenței teribile pe care ai comis-o - droham ulbaṇam tvam tena kṛtavān
Împotriva unori ființe inocente - bhūtānām anāgasām
Cum poți să atingi pacea, dacă faci rău altor ființe - kaḥ labheta śam dhruk bhūta

Tika: Femeile erau conștiente că trăiau cu ticăloși.

sarveṣām iha bhūtānām
 eṣa hi prabhavāpyayaḥ
goptā ca tad-avadhyāyī
 na kvacit sukham edhate  
48

Acesta (Kṛṣṇa) este cu siguranță cauza apariției și dispariției - eṣaḥ hi prabhava apyayaḥ
tuturor ființelor din această lume - sarveṣām bhūtānām iha
El este și cel ce le întreține, iar cei ce-l ignoră - goptā ca tat avadhyāyī
Nu prosperă și nu sunt fericiți- na kvacit edhate sukham

śrī-śuka uvāca
rāja-yoṣita āśvāsya
 bhagavāḻ loka-bhāvanaḥ
yām āhur laukikīṁ saṁsthāṁ
 hatānāṁ samakārayat
  49

Șri Șuka spuse: Domnul Transcendental - śrī-śukaḥ uvāca bhagavān
Cel ce susține toate lumile consolă femeile regelui și - yām bhāvanaḥ loka āśvāsya yoṣitaḥ rāja
aranjă pentru executarea oblațiilor riturilor funerare - samakārayat āhuḥ laukikīm saṁsthām hatānām

mātaraṁ pitaraṁ caiva
 mocayitvātha bandhanāt
kṛṣṇa-rāmau vavandāte
 śirasā spṛśya pādayoḥ  
50

Apoi Krișna și Raam i-au eliberat pe mama și tatăl lor - kṛṣṇa-rāmau mocayitvā mātaram pitaram ca
Din cătușe și apoi s-au plecat atingându-le picioarele cu capul - bandhanāt eva atha vavandāte spṛśya pādayoḥ śirasā

devakī vasudevaś ca
 vijñāya jagad-īśvarau
kṛta-saṁvandanau putrau
 sasvajāte na śaṅkitau
51

Devakī și Vasudev i-au recunoscut ca domni ai universului - devakī vasudevaḥ ca vijñāya jagat īśvarau
Și și-au venerat fiii, neavând curajul să-i îmbrățișeze - kṛta saṁvandanau putrau na śaṅkitau sasvajāte

Tika:
Fiind conștient de atotputernicia lui Krișna este deosebit de greu ca să ai o relație de iubire intimă cu acesta,
lucru exemplificat în comportamentul reținut al lui Devakī și Vasudev, care nu au avut curajul să-l îmbrățișeze ca pe propriul copil.