Adi/ Rajya-labha Parva 212-214

Mahabharata Cartea 1.
Rajya-labha Parva din Adi parva 212


Sunda și Upasunda cuceresc cele trei lumi
Și îi exterminează pe riși, regi, și cei ce au legătură cu riturile Vedice, ce-i sprijină pe zeii Sura


'Narada continuă, 'De îndată ce s-au terminat acele festivități, Sunda și Upasunda, dorind să obțină suveranitate asupra celor trei lumi, au fost consiliați și au comandat pregătirea forțelor armate. Obținând aprobarea prietenilor și rudelor, a celor mai în vârstă din neamul Daitya (fiii lui Diti - Asurii - dușmani ai zeilor Sura) și a consilierilor guvernamentali, după ce au executat riturile preliminare ale plecării, au pornit în noaptea când constelația Magha se afla în ascendent.

Frații au plecat cu o mare forță armată Daitya, purtând armuri, buzdugane, topoare și lănci. ... Furioși în luptă, frații Daitya, fiind capabili să meargă oriunde își doreau, au urcat în ceruri în regiunea zeilor Sura (cei celești). Aceștia din urmă, știind că vin și având cunoștiință de bincuvăntările primite de la Suprema Zeitate (Brahmaa), au părăsit „ceruriile“  și au căutat refugiu în regiunea superioară a lui Brahmaa.

Dotați cu puteri teribile, eroii Daitya au pus stăpânire pe regiunea lui Indra și au învins diferitele neamuri de Yakshasi și Rakshasasi și toate ființele care cutreierau cerurile. Apoi i-au subjugat pe Nagas, din regiunile paradisiace de sub sistemele planetare pământene, pe locuitorii oceanelor și toate triburile de Mleceas. Apoi dorind să subjuge zonele pământene, și-au chemat soldații și le-au dat următoare comandă crudă, 'Brahmanii și înțelepții regali, datorită limbațiilor și a alimentelor oferite în mari sacrificii, fac să crească energia și puterea, cât și prosperitatea zeilor Sura.

Fiind angajați în astfel de acte, ei sunt dușmanii zeilor Asura. De aceea trebuie să ne concentrăm cu toții să-i îndepărtăm de pe fața pământului!' Astfel frații din neamul Asura s-au dus în toate direcțiile și i-au ucis pe loc pe cei ce participau în executarea sacrificiilor. ... În timp ce soldații aruncau în apă focuriile sacrificiale, care se aflau în azilurile Munilor, care aveau mintea complet sub control, iluștri riși au rostit blesteme ce nu au avut nici un efect asupra binecuvântărilor primite (de la Brahmaa) și nu i-au afectat  pe frații Asura.

Când brahmanii au văzut că blestemele lor nu au avut nici cel mai mic efect, că niște săgeți trase în pietre, au fugit în toate direcțiile, lăsând deoparte riturile și jurămintele. Chiar și acei riși care erau încununați cu succes ascetic și își aveau pasiunile complet controlate, fiind și pe deplin ocupați cu meditația asupra zeității, datorită friicii de frații Asura, au fugit asemnenea șerpilor la apropierea fiului Vinatei (care este Garuda, purtătorul lui Vișnu).

Sacrele aziluri fuseseră toate dărâmate și pustiite. Recipientele sacrificiale și vasele fuseseră sparte, iar conținutul le fusese împrăștiat pe sol. Întregul univers devenise gol, ca și cum creaturile sale fuseseră doborâte în timpul disoluției generale. Iar după ce rișii s-au ascuns, cei doi mari Asura, hotărâți să-i distrugă, au început să ia diferte forme. Luând forme de elefanți înebuniți cei doi  Asura i-au căutat pe riși, care se adăpostiseră în peșteri și i-au trimis în regiunea lui Yama (Cel ce aplică disciplina pentru cei care și-au părăsit corpul).

Alteori devenind lei și apoi tigri și dispărând în momentul următor, prin aceste metode și altele, crudul cuplu, văzând riși, i-au ucis pe loc. Riturile Sacrificiile  și studiul Vedelor a încetat iar regii și brahmanii au fost exterminați. Pământul a devenit și el complet lipsit de sacrificii și festivaluri. Oamenii îngroziți scoteau strigăte de „oh” și „vai” și toate cumpărările și vânzările s-au oprit.

Toate riturile vedice au încetat și pământul a fost lipsit de ceremonii sacre și căsătorii. Agricultura a fost neglijată iar animalele nu  au mai fost crescute. Orașele și azilurile au devenit dezolate iar pământul presărat cu oase și schelete luase un aspect înfricoșător. Ceremoniile în amintirea și onoarea celor decedați, care ajunseseră în lumea paradisiacă a strămoșilor – Pitri au fost suspendate. Sunetul sacru Vașat și întregul ciclul al riturilor auspicioase au încetat. Pământul devenise înfricoșător la vedere. Soarele și Luna, planetele, stelele, constelațiile și ceilalți locuitori ai firmamentului, fiind martorii acestor acte ale lui Sunda și Upasunda, au devenit foarte mâhniți. Subjugând toate punctele celeste prin astfel de acte crude, frații Asura și-au făcut reședința în Kurukshetra, fără nici un rival.'" 
 
Rajya-labha Parva din Adi parva 213

Plângerea rișilor la Brahmaa
Crearea frumoasei Tilottama de către Vișwakarma
Șiva devine cunoscut ca cel cu patru fețe și o mie de ochi


"Narada continuă, 'Apoi riși celești, siddhas, și marele suflete ce posedau atributele păcii interioare și a cumpătării, privind acel act de măcelărire universală, au fost totuși deranjați. De aceea s-au dus la marele Domn (Brahmaa) fiind mișcați de compasiune pentru întregul univers. Sosiți acolo l-au privit stând împreună cu zeii Sura, Siddhas și Brahmarshis. Acolo se afla prezent și Zeul Zeilor – Mahadeva (Șiva) și Agni, Vayu, Soma, Surya, Sakra, riși devotați contemplării luminii spirituale Brahma, Vaikhanasas, Valakhilyas, Vanaprasthas, Maricipas, Ajas, Avimudas și alți asceți ce posedau o mare energie.

Și au povestit în detaliu ceea ce săvârșiseră, cum și în ce ordine o făcuseră cei doi frați Sunda și Upasunda. După ce a ascultat cele spuse Marele Domn a reflectat un moment despre modul în care să-i distrugă pe frații Asura. În acest scop l-a chemat, pe Vișwakarma (renumitul designer celest) și i-a poruncit să creeze o domnișoară, care să fie capabilă să captiveze toate inimile.

Plecându-se în fața Marelui Domn, acesta a creat o domnișoară celestă cu o deosebită atenție. Viswakrit a adunat mai întâi toate caracteristicile frumuseții în corpul domnișoarei pe care a creat-o. Și într-adevăr celesta domnișoară era aproape asemenea unei mase de pietre prețioase, devenind fără rivală în cele trei lumi. Nici cea mai mică parte a corpului ei nu putea să nu atragă privirea celor ce o vedeau.

Și asemenea unei incorporări a Zeiței Fericirii (Șri) ea captiva ochii și inimile oricărei ființe. Datorită faptului că ea fusese creată din bucăți din fiecare nestemată, într-o măsură foarte mică, Marele Domn i-a pus numele de Tilottama (tila-uttama). De îndată ce a fost însuflețită, domnișoara s-a plecat în fața lui Brahmaa și cu palmele în fața pieptului a spus, 'Domn al tuturor creaturilor, ce sarcină am de îndeplinit și pentru ce am fost creată?'
Marele Domn răspunse, 'Du-te, O Tilottama, la asurii Sunda și Upasunda; tentează-i cu frumusețea ta captivantă și comportă-te în așa fel  încât frații asura să se certe de îndată ce te vor vedea.'

"Narada continuă, 'Înclinându-se în fața Marelui Domn, ea spuse, 'Așa să fie'. Apoi ea înconjură conclavul în semn de respect. Ilustrul Brahmaa privi spre est ca și Mahadev, ceilalți celești și rișii au privit în toate direcțiile (după ea).
În timp ce Tilottama a înconjurat conclavul celor celești, Indra (Jehova) și ilustrul Sthanu (Mahadev) au fost singurii care au reușit să-și păstreze liniștea mentală. Dar dorindu-și mult să o privească pe corpul lui Mahadev a apărut o altă față asemenea unui lotus înflorit în partea dinspre sud, vest și nord. Mahadev a făcut 1000 de ochi mari și ușor înroșiți în față în spate și în părți, (datorită dorinței de a privi).

Și astfel Sthanu (Cel ferm fixat) a făcut patru fețe și ca cel ce l-a ucis pe Vala, mai este cunoscut și ca cel cu o mie de ochi. Cu excepția Marelui Domn toți au urmat cu privirea corpul Tilottamei iar când ea a plecat, toți au considerat sarcina încredințată acesteia ca fiind ca și îndeplinită...'" 
 
Rajya-labha Parva din Adi parva 214

Tilotama apare în prezența frațillor Sunda și Upasunda
Pandavii fac o regulă de comportament în privința asocierii cu Draupadi

"Narada continuă, 'Între timp frații Asura, subjugând cele trei lumi, nu mai aveau rival, privându-se ca persoane ce realizaseră tot ceea ce se putea realiza. Aducând toate comorile zeilor Asura, ale Gandharvilor, Yakshas, Nagas, Rakshasas și ale regilor pământului, frații au început să-și petreacă zilele în mari distracții, asemenea persoanelor celeste. Ei au experimentat mare fericire, bucurându-se de toate felurile de distracții pe care le pot furniza femeile, parfumurile, ghirlandele de flori, cărnurile, băuturile și multe alte lucruri agreabile din belșug și pretutindeni...

Într-o zi, ducându-se în munții Vindhya, s-au bucurat de tot felul de obiecte ale plăcerii în compania frumoaselor femei. Acestea, dorind să le facă pe plac fraților, au început să danseze, acompaniate de muzică și au cântat dulce cântece spre lauda puternicei perechi.'

"Între timp Tilottama îmbrăcată cu o singură piesă de îmbrăcăminte de mătase de culoare roșie, care expunea întregul ei șarm, s-a apropiat culegând flori sălbatice în drumul ei spre locul unde se aflau puternicii Asuri. Aceștia fiind intoxicați de ceea ce băuseră, au fost uluiți de frumusețea domnișoarei, a cărei frumusețe părea transcendentală. Părăsindu-și locurile aceștia s-au dus imediat spre aceasta.

Amândoi fiind sub influența dorinței voluptoase, își doreau fata fiecare pentru el. Sunda a prins fata de mâna ei dreaptă. Intoxicați de binecuvântările obținute prin puterea fizică, prin bogății și pietre prețioase, precum și de vinul băut și fiind influențați de dorința voluptoasă, ei s-au adresat unul altuia, încordându-și cu furie arcurile, 'Ea este soția mea și ca urmare este superioara ta,' spuse Sunda.

'Ea este soția mea și ca urmare este cumnata ta', replică Upasunda. Și fiecare spuse celuilalt, 'Ea este a mea, nu a ta.' Și în curând furia a pus stăpânire pe deplin pe ei. Înebuniți de frumusețea domnișoarei, curând au uitat de iubirea și afecțiunea reciprocă. Amândoi fiind deprivați de rațiune datorită pasiunii, și-au luat în mâini buzduganele îngrozitoare. Fiecare repetând, eu am fost primul, eu am fost primul,' s-au lovit unul pe altul cu buzduganele și au căzut la pământ, corpurile fiindu-le într-o baltă de sânge, ca doi sori ce au căzut de pe firmament.

Vâzând acestea, femeile și ceilalți asuri prezenți acolo, au fugit cu toții, tremurând datorită supărării și a fricii, refugiindu-se în regiunile inferioare (ale universului). Marele Domn (Brahmaa) însoțit de zeii Suri și marii rișii sosi acolo. Ilustrul Mare Domn a aplaudat-o pe Tilottama și și-a exprimat dorința de a-i da o binecuvântare. Înainte ca Tilottama să vorbească, ilustra Zeitate, dorind să-i acorde o binecuvântare, spuse cu veselie, 'O frumoasă domnișoară, tu te vei locui în regiunea zeilor Aditya (din neamul lui Aditi, sora lui Diti).

Splendoarea ta va fi atât de mare, că nimeni nu va fi în stare să te privească mult timp!' Marele Domn al tuturor creaturilor, acordând această binecuvântare, a dat din nou cele trei lumi sub conducerea lui Indra și s-a reîntors în propria sa regiune.'
"Narad continuă, 'Și astfel acei asura care fuseseră tot timpul uniți și inspirați de același scop, s-au omorât unul pe altul la furie, de dragul Tilottamei. De aceea, datorită afecțiunii pentru voi, vă spun o fraților din dinastia Bharata, că dacă doriți să-mi faceți pe plac, faceți astfel de aranjamente încât să nu apară certuri datorită soției voastre comune Draupadi.'

"Vaisampayana continuă, 'Iluștrii Pandavi, după ce s-au consultat, au stabilit o regulă în prezența celestului Rishi; și anume: când unul dintre ei s-ar afla cu Draupadi în intimitate, oricare dintre ceilalți patru care ar intra peste ei, va trebui să se retragă în pădure timp de 12 ani și să-și petreacă vremea acolo ca brahmacearin (în celibat). După ce Pandavii au stabilit această regulă, marele Muni Narada, fiind mulțumit, i-a părăsit. Astfel, o Geaname-geaya, Pandavii, urmând sfatul lui Narad, au stabilit această regulă de comportament în privința soției lor comune. În felul acesta nu a apărut nici un fel de dispute între aceștia.'"