Theodosius și Şcoala Misterelor Eleusine

Vandalism și teroare


Urmatoarea mişcare a Împăratului Theodosius s-a îndreptat împotriva Şcolii Misterelor, pe care a distrus-o.
Există o scurtă descriere a distrugerii Şcolii Misterelor Eleusine din apropiere de Atena.

“În anul 396 o parte din armata barbară a lui Alaric a fost condusă de către călugări creştini – “cămăşile negre”
sau “oamenii in negru” prin faimosul pas de la Termopile, in Eleusis, unde vastul templu care putea adăposti
peste 300 000 de veneratori a fost transformat in ruine.” Astfel a dispărut ultima Şcoală a Misterelor din Grecia."

Theodosius, mânat de biserica catolică, s-a îndreptat spre Alexandria, care era considerată centrul cultural al bazinului Mediteranean. Marele Muzeu se afla deja sub controlul preoţilor catolici încă din timpul domniei Împăratului Constantin,
dar marele grup de clădiri, cunoscute sub numele de Serapeum, se afla încă in mâinile “păgânilor”.
Pe atunci magnificul templu al lui Serapis era folosit ca universitate, unde vechile religii şi ştiinte erau predate.

Librăria de la Serapion adapostea o vastă colecţie de cărţi, din toate părţile lumii.
Această cunoaştere era o mare ameninţare pentru biserica extremistă “creştină” in dorinţa conducătorilor ei de a domina in lume.
În acel timp marele filozof Olympius, pe care Suidas il descrie ca fiind
un om cu un caracter nobil şi o deosebită elocvenţă, preda in Templul lui Serapis.
Mase de studenţi atraşi de cunoaşterea şi elocvenţa acestuia, luau parte la cursurile sale.

Pe de altă parte exista o descriere a conducatorului Bisericii, Theophilus, Arhiepiscop de Alexandria.
Istoricul Gibon scrie despre acesta, că era inamicul veşnic al păcii si virtuţii,
un om rău şi cutezător ale cărui măini erau pătate de sânge şi aur.
Caracterul său era atat de josnic incât incerca să mituiască sclavii de la Serapion pentru a fura cărţi,
pe care le vindea apoi la străini pentru preţuri exorbitante.

In timpul procesului de distrugere al Templului lui Osiris, ordonat de creştini pentru a construi pe ruinele sale o biserică,
Theophilus a luat simbolurile sfinte ale templului pentru a fi demonstrativ batjocorite in piaţa publică.
In urma oponenţei populatiei, Theophilus a cerut ajutorul armatei romane,
iar o parte a celor care se revoltaseră, sub conducerea lui Olympus s-au refugiat in Templul lui Serapis.

Cănd creştinul împarat Theodosius a auzit despre această „revoltă”, a ordonat distrugerea completă a templului şi a celor asediaţi in templu. După distrugerea templului şi masacrarea celor adapostiţi acolo, care a avut loc in anul 398 “numărătoare crestină” a fost ridicată pe ruinele templului o biserică in onoarea ... “martirilor”!? crestini care au murit in timpul revoltei ! (culmea ipocriziei).

După aceea a urmat distrugerea faimoasei biblioteci de la Serapion.