Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 4

ŚrīmadBhāgavatam
Cantoul 10. Capitolul 4 Versurile 1-46

śrī-śuka uvāca
bahir-antaḥ-pura-dvāraḥ
sarvāḥ pūrvavad āvṛtāḥ
tato bāla-dhvaniḿ śrutvā
gṛha-pālāḥ samutthitāḥ

te tu tūrṇam upavrajya
devakyā garbha-janma tat
ācakhyur bhoja-rājāya
yad udvignaḥ pratīkṣate


Śrī Śuka spuse - śrī-śukaḥ uvāca
Toate ușile de afară și dinăuntrul clădirii - sarvāḥ dvāraḥ bahiḥ-antaḥ-pura
s-au închis ca mai înainte - āvṛtāḥ pūrva-vat
după care locuitorii palatului au fost treziți, - tataḥ gṛha samutthitāḥ
auzind plânsul noului născut - śrutvā pālāḥ bāla-dhvanim
iar aceștia s-au prezentat repede la regele casei Bhogea (Kamsa) - tu te upavrajya tūrṇam bhoja-rājāya
care aștepta cu mare anxietate - yat pratīkṣate udvignaḥ
nașterea acestuia din pântecul lui Devaki - janma tat ācakhyuḥ garbha devakyāḥ

sa talpāt tūrṇam utthāya
kālo 'yam iti vihvalaḥ
sūtī-gṛham agāt tūrṇaḿ
praskhalan mukta-mūrdhajaḥ


Acesta (Kaḿsa) se ridică repede din pat - sa utthāya tūrṇam talpāt
și astfel copleșit (se gândi): acesta este Timpul (cel ce distruge totul) - iti vihvalaḥ ayam kālaḥ
și se duse repede răvășit și cu părul desfăcut la locul nașterii- agāt tūrṇam mūrdha-jaḥ praskhalan sūtī-gṛham

tam āha bhrātaraḿ devī kṛpaṇā karuṇaḿ satī
snuṣeyaḿ tava kalyāṇa striyaḿ mā hantum arhasi


Casta zeiță (Devakī) îi spuse cu compasiune și demnă de milă fratelui ei (Kaḿsa) - satī devī āha tam kṛpaṇā karuṇam bhrātaram
Acest (copil) va deveni fica fiului tău - snuṣā iyam tava
Nu se cade și nici nu este auspicios să ucizi o femeie - mā arhasi kalyāṇa hantum striyam

bahavo hiḿsitā bhrātaḥ śiśavaḥ pāvakopamāḥ
tvayā daiva-nisṛṣṭena putrikaikā pradīyatām


Frate, tu ai ucis datorită destinului - bhrātaḥ tvayā hiḿsitāḥ daiva-nisṛṣṭena
mulți bebeluși frumoși ce străluceau ca focul - bahavaḥ śiśavaḥ pāvaka-upamāḥ
fă-mi cadou această fică (și nu o ucide) - pradīyatām ekā putrikā

nanv ahaḿ te hy avarajā dīnā hata-sutā prabho
dātum arhasi mandāyā ańgemāḿ caramāḿ prajām


Frate, sunt totuși sora ta mai mică - ańga nanu aham te hi avarajā
Și sunt amărâtă, fiind fara copii - dīnā hata-sutā
Domnul meu, sunt fără putere, de aceea merit să-mi dai acest ultim copil- prabho mandāyāḥ dātum arhasi imām caramām prajām

śrī-śuka uvāca
upaguhyātmajām evaḿ rudatyā dīna-dīnavat
yācitas tāḿ vinirbhartsya hastād ācicchide khalaḥ


Śrī Śuka spuse - śrī-śukaḥ uvāca
Fiind rugat de cea demnă de compasiune, care plângea - yācitaḥ dīna-dīna-vat rudatyā
și-și îmbrățișa fica - upaguhya ātmajām
și mustrat în acest fel - tām vinirbhartsya evam
cel rău (Kaḿsa) îi smulse (copilul) din brațe - khalaḥ ācicchide hastāt

tāḿ gṛhītvā caraṇayor jāta-mātrāḿ svasuḥ sutām
apothayac chilā-pṛṣṭhe svārthonmūlita-sauhṛdaḥ


Distrugând din rădăcină relația dragă cu sora sa - sva-artha-unmūlita sauhṛdaḥ svasuḥ
Acesta (Kaḿsa) luând copilul care tocmai se născuse de picioare - tām gṛhītvā sutām jāta-mātrām caraṇayoḥ
Încercă să-l zdrobească de suprafața unei pietre -apothayat śilā-pṛṣṭhe

sā tad-dhastāt samutpatya sadyo devy ambaraḿ gatā
adṛśyatānujā viṣṇoḥ sāyudhāṣṭa-mahābhujā


Această zeiță (Maya-devi), sora mai mică a lui Vișnu, - sā devī anujā viṣṇoḥ
alunecă în întregime din mâinile lui (Kaḿsa) - sam-utpatya tat-hastāt
Și se ridică imediat (plutind) în aer - gatā sadyaḥ ambaram
Fiind văzută (afișând) opt brațe puternice ce purtau arme - adṛśyata aṣṭa mahā-bhujā sa-āyudhā

divya-srag-ambarālepa- ratnābharaṇa-bhūṣitā
dhanuḥ-śūleṣu-carmāsi- śańkha-cakra-gadā-dharā

siddha-cāraṇa-gandharvair apsaraḥ-kinnaroragaiḥ
upāhṛtoru-balibhiḥ stūyamānedam abravīt


Purtând îmbrăcăminte și ghirlande divine - ambara srak divya
Fiind decorată cu ornamente, paste și givaeruri - bhūṣitā ābharaṇa ālepa ratna
Ținând (în mâini) arcul, tridentul, sageți, scut, sabie - dharā dhanuḥ-śūla-iṣu-carma-asi
Cochilia, discul, și buzduganul - śańkha-cakra-gadā

Și fiind lăudată de Siddhas, Cāraṇas, Gandharvas - stūyamānā siddha-cāraṇa-gandharvaiḥ
Apsarās, Kinnaras și Uragas - apsaraḥ-kinnara-uragaiḥ
Care aveau tot felul de cadouri - upāhṛta-uru-balibhiḥ
Ea spuse aceste (cuvinte) - abravīt idam

kiḿ mayā hatayā manda jātaḥ khalu tavānta-kṛt
yatra kva vā pūrva-śatrur mā hiḿsīḥ kṛpaṇān vṛthā


Nemernicule, ce folos ai să mă ucizi pe mine (o femeie) - manda kim hatayā mayā
Fostul tău dușman, cel ce este sfârșitul tău - pūrva-śatruḥ anta-kṛt tava jātaḥ
s-a născut cu siguranță în altă parte - khalu yatra kva vā
(de aceea) nu omorî zadarnic alți sărmani - mā hiḿsīḥ vṛthā kṛpaṇān

iti prabhāṣya taḿ devī māyā bhagavatī bhuvi
bahu-nāma-niketeṣu bahu-nāmā babhūva ha


Māyā Devī (Zeița energiei iluzorii, materiale) adresându-se astfel acestuia (Kaḿsa) - māyā devī prabhāṣya iti tam
(Cunoscută) în diferite locuri sub diferite nume - niketeṣu bahu-nāma
A apărut asemenea Domnului Suprem pe pământ - babhūva bhagavatī bhuvi
Într-adevăr cu nenumărate nume - ha bahu-nāmā

tayābhihitam ākarṇya kaḿsaḥ parama-vismitaḥ
devakīḿ vasudevaḿ ca vimucya praśrito 'bravīt

Auzind vorbele spuse de aceasta - ākarṇya abhihitam tayā

Kaḿsa s-a minunat tare - kaḿsaḥ parama-vismitaḥ
Și cu umilință le-a dat drumul imediat lui Devakī și Vasudev spunând - ca praśritaḥ vimucya devakīm vasudevam abravīt

aho bhaginy aho bhāmamayā vāḿ bata pāpmanā
puruṣāda ivāpatyaḿ bahavo hiḿsitāḥ sutāḥ


Vai, surioară, vai cumnate, - aho bhagini aho bhāma
Datorită păcatelor mele, asmenea unui mâncător de oamnei - pāpmanā mayā iva puruṣa-adaḥ
v-am omorât într-adevăr mulți fii - vām hiḿsitāḥ bata bahavaḥ sutāḥ apatyam

sa tv ahaḿtyakta-kāruṇyas tyakta-jñāti-suhṛtkhalaḥ
kān lokān vai gamiṣyāmi brahma-heva mṛtaḥśvasan


Într-adevăr am fost crud și lipsit de milă - saḥ tu aham khalaḥ tyakta kāruṇyaḥ
Iar cei dragi m-au părăsit - jñāti-suhṛttyakta
Asemenea ucigașului unui brahmana - ivabrahma-hā
Mort (sau viu) încă respirând nu știu) în ce loc să mă duc - mṛtaḥ śvasan kān lokān vai gamiṣyāmi

daivam apy anṛtaḿvakti namartyāevakevalam
yad-viśrambhād ahaḿpāpaḥ svasur nihatavāñ chiśūn


Asemenea oamenilor chiar și zeii spun minciuni -martyāḥevadaivamapivaktianṛtam
(pentru că anunțul celest despre omorârea lui Kamasa de cel de-al optulea fiu al lui Devadki se părea că nu s-a împlinit)
doar pentru că am crezut acea profeție celestă - nakevalamyat-viśrambhāt
păcătuind am ucis atât de mulți fii ai surorii (mele) - pāpaḥahamnihatavānśiśūnsvasuḥ

māśocataḿmahā-bhāgāv ātmajānsva-kṛtaḿbhujaḥ
jāntavo na sadaikatra daivādhīnās tadāsate


Nu vă mai plângeți, voi cei care sunteți dotați cu mare înțelepciune - māśocatammahā-bhāgau
Fiii voștri au suferit datorită propriilor lor activități (din viețile anterioare) - ātmajānbhujaḥsva-kṛtam
Ființele se află sub controlul zeilor destinului -jāntavaḥ daiva-adhīnāḥ
Și ca atare nu pot trăi veșnic împreună - tadā na āsate sadā ekatra

bhuvi bhaumāni bhūtāni yathā yānty apayānti ca
nāyam ātmā tathaiteṣu viparyeti yathaiva bhūḥ


Așa cum din pământ apar ființe - yathā bhuvi yānti bhūtāni
Și dispar din nou în pământ - ca apayānti bhaumāni
La fel ca și pământul sufletul acestor (ființe) cu siguranță nu se schimbă - tyathā athā bhūḥ ayam ātmā eteṣu evana viparyeti

yathānevaḿ-vido bhedo yata ātma-viparyayaḥ
deha-yoga-viyogau ca saḿsṛtir na nivartate


Astfel cel ce are cunoaștere dualistă (materialistă) - yathā an-evam-vidaḥ bhedaḥ
Care este opusă (cunoașterii despre) suflet - yata viparyayaḥ ātma
Va primi (va fi cuplat cu) un corp material și va fi decuplat de acesta (va „muri”) - deha-yoga-viyogau
Si prin care existența (sa) materială nu se sfârșește - ca saḿsṛtiḥ na nivartate

Tika:
Înțelesul acestui vers este că cel ce este lipsit de cunoașterea despre suflet,
neînțelegând că trebuie să ajungă să se cunoască pe sine,
prin procesul de revelare a sufletului,
care este iluminat asemenea Soarelui de Domnul Suprem,
care de asemenea va trebui descoperit,
va continua să se învârte în ciclul nașterii și-al morții,
primind în tot acest timp tot felul de identități false,
pe care însă, aflându-se în iluzie, le consideră adevărate,
„viață după viață”.

tasmād bhadre sva-tanayān mayā vyāpāditān api
mānuśoca yataḥ sarvaḥ sva-kṛtaḿ vindate 'vaśaḥ


De aceea dragă surioară deși din nefericire i-am ucis pe fiii tăi - tasmāt bhadre api mayā vyāpāditān sva-tanayān
n-are rost să suferi deoarece toți obțin automat rezultatele propriilor lor fapte - mā anuśoca yataḥ sarvaḥ vindate avaśaḥ sva-kṛtam

yāvad dhato 'smi hantāsmī- ty ātmānaḿ manyate 'sva-dṛk
tāvat tad-abhimāny ajño bādhya-bādhakatām iyāt


Atâta timp cât te gândești - yāvat ātmānam manyate
eu sunt ucis și eu sunt cel ce ucide - hataḥ asmi hantā asmi
înseamnă că nu ai vedere (cunoaștere) despre sine - iti a-sva-dṛk
și astfel continuă acea concepție falsă a ignorantului - tāvat iyāt tat abhimānī ajñaḥ
impusă sufletelor condiționate (de iluzia materială) - bādhya-bādhakatām

kṣamadhvaḿ mama daurātmyaḿ sādhavo dīna-vatsalāḥ
ity uktvāśru-mukhaḥ pādau śyālaḥ svasror athāgrahīt


Iertați-mi atrocitățile săvârșite - kṣamadhvam mama daurātmyam
voi sunteți persoane sfinte, afectuase față de cei amărâți - sādhavaḥ dīna-vatsalāḥ
și spunând acestea, cu fața plină de lacrimi - iti uktvā aśru-mukhaḥ
se prinse de picioarele cumnatului și surorii sale - atha agrahīt pādau śyālaḥ svasraḥ

mocayām āsa nigaḍād viśrabdhaḥ kanyakā-girā
devakīḿ vasudevaḿ ca darśayann ātma-sauhṛdam


Kaḿsa i-a eliberat din lanțuri pe Devaki și Vasudev - mocayām āsa nigaḍāt devakīm vasudevam ca
având încredere în ce rostise Durga Devi (când Kamsa a încercat s-o omoare) - avviśrabdhaḥ kanyakā-girā
s-a arătat afectuos și drăguț- darśayan ātma-sauhṛdam

bhrātuḥ samanutaptasya kṣānta-roṣā ca devakī
vyasṛjad vasudevaś ca prahasya tam uvāca ha


Deoarece arăta regrete - samanu taptasya
Devaki a lăsat la o parte furia pe fratele ei - devakī kṣānta-roṣā bhrātuḥ
și Vasudev a renunțat și zâmbind i s-a adresat acestuia - vasudevaḥ ca vyasṛjat prahasya uvāca tam

evam etan mahā-bhāga yathā vadasi dehinām
ajñāna-prabhavāhaḿ-dhīḥ sva-pareti bhidā yataḥ


Oh Domn peste o mulțime de bogății, ai avut dreptate mai înainte- mahā-bhāga evam etat
când ai vorbit despre ființa încorporată - yathā vadasi dehinām
că datorită ignoranței crede că este cea care ia hotărârile - ajñāna-prabhavā aham-dhīḥ
și astfel sinele se identifică cu un altul; aceasta este diferența - iti sva-parā yataḥ bhidā

śoka-harṣa-bhaya-dveṣa- lobha-moha-madānvitāḥ
mitho ghnantaḿ na paśyanti bhāvair bhāvaḿ pṛthag-dṛśaḥ


Cei ce văd diferența (lumii materiale) sunt absorbiți în - pṛthak-dṛśaḥ anvitāḥ
lamentare, jubilare - śoka harṣa
frică, invidie - bhaya dveṣa
lăcomie, iluzie - lobha moha
nebunie - mada
și angajați în a se omorî unul pe altul - ghnantam mithaḥ
nu văd existența Domnului Suprem - na paśyanti bhāvaiḥ bhāvam

śrī-śuka uvāca
kaḿsa evaḿ prasannābhyāḿ viśuddhaḿ pratibhāṣitaḥ
devakī-vasudevābhyām nanujñāto 'viśad gṛham


Śrī Śuka spuse - śrī-śukaḥ uvāca
Astfel i-au răspuns lui Kamsa - evam pratibhāṣitaḥ kaḿsaḥ
purii Devakī și Vasudeva, care se liniștiseră - viśuddham devakī-vasudevābhyām prasannābhyām
și după ce le-a permis să plece (Kamsa) a intrat în palat- anujñātaḥ aviśat gṛham

tasyāḿ rātryāḿ vyatītāyāḿ kaḿsa āhūya mantriṇaḥ
tebhya ācaṣṭa tat sarvaḿ yad uktaḿ yoga-nidrayā


După ce a trecut acea noapte - vyatītāyām tasyām rātryām
Kaḿsa și-a chemat miniștrii - kaḿsaḥ āhūyamantriṇaḥ
și i-a informat pe aceștia despre tot ce spusese Yogamāyā- tebhyaḥ ācaṣṭa tat sarvam yat uktam yoga-nidrayā
(special despre faptul că cel ce-l va omrâ pe Kaḿsa se născuse în altă parte)

ākarṇya bhartur gaditaḿ tam ūcur deva-śatravaḥ
devān prati kṛtāmarṣā daiteyā nāti-kovidāḥ


Auzind ce spusese stăpânul lor - ākarṇya gaditam bhartuḥ
dușmanii zeilor, invidioși pe zei - deva-śatravaḥ kṛta-amarṣāḥ prati devān
demonii, care nu erau prea inteligenți se adresară acestuia - daiteyāḥ na ati-kovidāḥ tam ūcur

Tika:
Unii consideră în general demonii ca fiind persoane nevăzute,
care îți vorbesc să faci fapte rele sau te posedă, fiind împotriva creștinismului.

evaḿ cet tarhi bhojendra pura-grāma-vrajādiṣu
anirdaśān nirdaśāḿś ca haniṣyāmo 'dya vai śiśūn

Conducător al dinastiei Bhogea, dacă este așa - bhoja-indra cet evam
atunci în orașe, sate și pe pășuni - tarhi pura-grāma-vraja-ādiṣu
începând de astăzi îi vom omorî - adya haniṣyāmaḥ
pe toți copiii mai mici de zece zile sau puțin peste zece zile - vai śiśūn anirdaśān nirdaśān ca

(demonii se adresează mai departe lui Kamsa)

kim udyamaiḥ kariṣyanti devāḥ samara-bhīravaḥ
nityam udvigna-manaso jyā-ghoṣair dhanuṣas tava


Ce pot face zeii care se tem cu toții - kim udyamaiḥ kariṣyanti devāḥ samara-bhīravaḥ
și ale căror minți sunt mereu agitate - manasaḥ nityam udvigna
de sunetul corzii arcului tău- jyā-ghoṣaiḥ dhanuṣaḥ

asyatas te śara-vrātair hanyamānāḥ samantataḥ
jijīviṣava utsṛjya palāyana-parā yayuḥ


Străpunși de multitudinea de săgeți (trase) de tine au fost uciși - asyataḥ śara-vrātaiḥ te hanyamānāḥ
Dorind să trăiască conducătorul (lor) a renunțat (la luptă) și a fugit dorind să scape - jijīviṣavaḥ samantataḥ utsṛjya yayuḥ palāyana-parāḥ

kecit prāñjalayo dīnā nyasta-śastrā divaukasaḥ
mukta-kaccha-śikhāḥ kecid bhītāḥ sma iti vādinaḥ

na tvaḿ vismṛta-śastrāstrān virathān bhaya-saḿvṛtān
haḿsy anyāsakta-vimukhān bhagna-cāpān ayudhyataḥUnii dintre semizei erau amărâți cu palmele lipite în fața pieptului - kecit divaukasaḥ dīnāḥ prāñjalayaḥ
fiind lipsiți de arme cu părul și îmbrăcămintea răvășită - nyasta-śastrāḥ mukta-kaccha-śikhāḥ
unii spuseră astfel: suntem înfricoșați - kecit sma iti vādinaḥ bhītāḥ
iar tu nu i-ai ucis (pe acei semizei) care au uitat să folosească armele- tvam na haḿsi vismṛta-śastra-astrān
sau erau fără care de luptă sau erau confuzi datorită fricii - virathān bhaya-saḿvṛtān
sau nu erau atașați sau aveau aversiune (față de război) - anya-āsakta-vimukhān
sau aveau arcurile distruse și astfel nu luptau - bhagna-cāpān ayudhyataḥ

Tika:
Acestea sunt reguli care fac parte din codul de luptă vedic.

kiḿ kṣema-śūrair vibudhair asaḿyuga-vikatthanaiḥ
raho-juṣā kiḿ hariṇā śambhunā vā vanaukasā
kim indreṇālpa-vīryeṇa brahmaṇā vā tapasyatā


Ce poate fi prosper (în persoana) puternicilor semizei - kim kṣema vibudhaiḥ śūraiḥ
Care se laudă că stau retrași într-un loc solitary - vikatthanaiḥ asaḿyuga rahaḥ-juṣā
Ce să mai spunem de Cel asemenea unuri cerb, sau de Șiva - kim hariṇā vā śambhunā
Care trăiește în pădure - vana-okasā
Ce să mai spunem de Indra (conducătorul zeilor) - kim indreṇa
Care nu-i așa viteaz sau Brahmaa care practică renunțarea - alpa-vīryeṇa brahmaṇā vā Brahmā tapasyatā

tathāpi devāḥ sāpatnyān nopekṣyā iti manmahe
tatas tan-mūla-khanane niyuńkṣvāsmān anuvratān


Totuși datorită dușmăniei (lor) zeii nu trebuiesc neglijați - tathā api devāḥ na upekṣyāḥ
Aceasta este părerea noastră - iti manmahe
De aceea trebuiesc stârpiți din rădicină - tataḥ tat-mūla-khanane
Angajează-ne (în luptă); suntem gata să te urmăm -niyuńkṣva asmān anuvratān

yathāmayo 'ńge samupekṣito nṛbhir
na śakyate rūḍha-padaś cikitsitum
yathendriya-grāma upekṣitas tathā
ripur mahān baddha-balo na cālyate


Așa cum o bolă a corpului, dacă este neglijată de oameni - yathā āmayaḥ ańge samupekṣitaḥ nṛbhiḥ
Devine acută și nu mai poate fi tratată - rūḍha-padaḥ na śakyate cikitsitum
iar muțimea simțurilor fiind neglijate (nu mai pot fi controlate) - yathā grāma indriya upekṣitaḥ
la fel un mare dușman (ca boala și simțurile), dacă devine puternic, nu poate fi controlat - tathā mahān ripuḥ baddha-balaḥ na cālyate

Tika:
Aici demonii fac aluzie la zei, conducătorul lor Indra și la Cel pe care-l venerează zeii, Domnul Suprem Șri Vișnu.

mūlaḿ hi viṣṇur devānāḿ
yatra dharmaḥ sanātanaḥ
tasya ca brahma-go-viprās
tapo yajñāḥ sa-dakṣiṇāḥ


Baza zeilor este Vișnu - hi mūlam devānām viṣṇuḥ
Și astfel aceasta este datoria prescrisă eternă - yatra dharmaḥ sanātanaḥ
A cărei (bază) de asemenea sunt cultura brahminică, vacile, cei învățați - tasya ca brahma go viprāḥ
Practicarea austerităților, activitățile sacrificiale, și actele caritabile - tapaḥ yajñāḥ sa-dakṣiṇāḥ

tasmāt sarvātmanā rājan
brāhmaṇān brahma-vādinaḥ
tapasvino yajña-śīlān
gāś ca hanmo havir-dughāḥ


De aceea, oh rege, brahmanii, cei ce întrețin cultura brahmanică - tasmāt rājan brāhmaṇān brahma-vādinaḥ
cei ce execută austerități, cei ce execută activități sacrificiale și cei ce au grijă de vaci - tapasvinaḥ yajña-śīlān gāḥ ca
(trebuiesc) în orice caz uciși - sarva-ātmanā hanmaḥ
Și ofrandele (pentru Vișnu) (care au la bază) produsele din lapte (în special untul pur care este pus în focul sacrificial) - haviḥ-dughāḥ

viprā gāvaś ca vedāś ca
tapaḥ satyaḿ damaḥ śamaḥ
śraddhā dayā titikṣā ca
kratavaś ca hares tanūḥ


Cei învățați, vacile, cunoașterea vedică, - viprāḥ gāvaḥ ca vedāḥ
Austeritatea, virtutea, controlul simțurilor, echilibrul mental, - ca tapaḥ satyam damaḥ śamaḥ
încrederea, milostenia, toleranța și sacrificiile - śraddhā dayā titikṣā ca kratavaḥ ca
sunt însuși Hari (Vișnu) (considerat de demoni ca dușmanul lor) - hareḥ tanūḥ

sa hi sarva-surādhyakṣo
hy asura-dviḍ guhā-śayaḥ
tan-mūlā devatāḥ sarvāḥ
seśvarāḥ sa-catur-mukhāḥ
ayaḿ vai tad-vadhopāyo
yad ṛṣīṇāḿ vihiḿsanam


Acesta (Hari) e cel ce are grijă de toți surii (zeii) - saḥ hi sarva-sura-adhyakṣaḥ
Și e desigur dușmanul asurilor (demonilor) hi — asura-dviṭ
Care se află într-un loc secret (necunoscut demonilor – lumea spirituală) - śayaḥ guhā
Acesta este rădăcina (din care își trag seva) toți zeii - tat-mūlāḥ sarvāḥ devatāḥ
Acesta este Controlorul Suprem - sa-īśvarāḥ
Acesta este Cel cu patru capete (Brahmaa) - sa-catuḥ-mukhāḥ
Iar modul de a-L distruge pe Acesta - upāyaḥ vadha tat
Este tocmai să le produce dureri celor ce sunt înțelepți (celor ce-L venerează) - ayam vai vihiḿsanam ṛṣīṇām

śrī-śuka uvāca
evaḿ durmantribhiḥ kaḿsaḥ
saha sammantrya durmatiḥ
brahma-hiḿsāḿ hitaḿ mene
kāla-pāśāvṛto 'suraḥ


Śrī Śuka spuse - śrī-śukaḥ uvāca
Astfel Kamsa împreună cu miniștrii săi răi - evam kaḿsaḥ saha durmantribhiḥ
fiind demoni lipsiți de o inteligență adecvată - asuraḥ durmatiḥ
legați și acoperiți de timpul lumii materiale - mene kāla-pāśa-āvṛtaḥ
au luat în considerare planul de persecutare a brahmanilor - sammantrya hitam hiḿsām brahma

sandiśya sādhu-lokasya kadane kadana-priyān
kāma-rūpa-dharān dikṣu dānavān gṛham āviśat


(Kaḿsa) i-a instruit pe demoni - sandiśya dānavān
Care puteau lua forme după cum doreau - rūpa-dharān kāma
Să se dedice persecuției și distrugerii -kadane kadana
Dragelor persoane desăvârșite - priyān lokasya sādhu
Și a intrat în palat - āviśat gṛham

te vai rajaḥ-prakṛtayas tamasā mūḍha-cetasaḥ
satāḿ vidveṣam ācerur ārād āgata-mṛtyavaḥ


Aceștia (demonii) fiind pătrunși de modurile pasional și ignorant ale naturii materiale - te vai rajaḥ tamasā prakṛtayaḥ
moartea amenințătoare atâtnând deasupra lor - ārāt āgata-mṛtya-vaḥ
Având conștiința celor stupizi - cetasaḥ mūḍha
au început să-i persecute pe cei aflați în modul de existență al virtuții - āceruḥ vidveṣam satām

āyuḥ śriyaḿ yaśo dharmaḿ lokān āśiṣa eva ca
hanti śreyāḿsi sarvāṇi puḿso mahad-atikramaḥ


Binecuvântările privind durata de viață, frumusețea, faima, relizarea datoriei prescrise - āśiṣaḥ āyuḥ śriyam yaśaḥ dharmam
promovarea pe planetele paradisiace (ce aparțin lumii materiale) și toate celelalte binecuvântări - lokān ca sarvāṇi śreyāḿsi
Sunt într-adevăr distruse în cazul celor ce ofensează marile personalități (spirituale) - eva hanti puḿsaḥ atikramaḥ mahat