3.28 Să vizitezi locurile unde se află zeitatea Domnului

Sri-murti-sthane gamanam
Vizitarea locului unde este aplasată zeitatea


Templul și locurile jocurilor Domnului Suprem trebuiesc vizitate
și trebuie să li se ofere respect prin luarea darșanului (vizualizare)
oferirea plecăciunilor (pranam) și recitarea laudelor Domnului.
În Bhakti-rasamrita-sindhu (1.2.133), care citează din purane se spune:

samsara marukantaranistara-
karana-ksamau
slaghyau tav eva caranau
yau hares tirtha-gaminau

Cele două picioare care călătoresc în locurile spirituale ale
Domnului Suprem Sri Hari sund demne de a fi venerate,
pentru că făcând acestea, ele permit trecerea peste deșertul existenței materiale.