Lucifer - Iezechiel 28

Pentru o mai bună înțelegere trebuie prezentat întregul context.

Cele trei capitole care se ocupă cu Tirul, se termină cu un atac puternic împotriva regelui Tirului, care se îngâmfa, declarând că ar fi de origine divină. Istoricul Josephus afirmă că Ithobaal II trebuie să fi fost rege al Tirului pe timpul lui Iezechiel.
Atitudinea regelui a fost cea a oraşului şi viceversa.

Introducerea începe prin Pretinderea divinităţii – o înşelăciune:
28.2. "Fiul omului (muritorule), spune celui ce domneşte în Tir (pe care Josephus îl numeşte regele Ithobaal): Aşa zice Iehova: Inima ta s-a înălţat şi a zis: "Sunt un zeu şi stau pe scaunul zeilor, în inima mărilor, dar tu, deşi nu eşti zeu, ci om (muritor) și îţi închipui în inima ta că eşti la fel ca zeii (elohim);
vezi ultimul cuvânt din snapshot mai jos – linkul https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/eze28.pdf
Aici Iehova spune că prinţul Tirului nu este un înger de lumină (Lucifer) ci un om, iar noţiunea de om nu fost niciodată folosită metaforic în Tanakh.
Megalomania şi aroganţa nemăsurată a unei naţiuni bogate ca cea Tirului erau păcatele marcante ale celui ce o conducea – regele Tirului făcându-l trufaş - "Inima ta s-a înălţat."

Pentru o înțelegere mai bună ar trebui amintit Iezechiel 26:1-3
1. În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii, a fost cuvântul lui Iehova către mine:
2. "Fiul omului (muritorule), pentru că Tirul a vorbit împotriva Ierusalimului (Iar Iehova era zeul evreilor, vezi Credo Nicene și Deuteronom 32:1-9):

Aha! Este dărâmată cea care a fost poarta popoarelor (Ierusalimul); acum s-a întors la mine; eu mă umplu, iar el se pustieşte”
(luare în derâdere a Ierusalimul, care căzuse în mâna împăratului Babilonului este motivul pentru care Iehova, zeul lui Israel zice):
3....Iată sunt împotriva ta, Tirule, şi voi ridica împotriva ta popoare multe, cum îşi ridică marea valurile sale.


Motivul lui Iezechil nu este lupta împotriva unui Lucifer sau Satan, ci se află în
Proverbe 17:5 "Cel ce îşi bate joc de cel năpăstuit (Ierusalimul căzut în mâna Babilonului) defaimă pe Ziditorul lui; cel ce se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit."

Regele Tirului se proclamase în trufia sa, ca fiind el însuşi un zeu şi îşi privea palatul în care se afla pe insula stâncoasă din faţa Tirului ca fiind lăcaşul său divin. Splendoarea şi bogăţia palatului combinate cu izolarea garantată de insula pe care se afla, dădea impresia unei grădini paradisiace (Edenul).

Iată răspunsul lui Iezchiel continuând în capitolul 28:
"3. Iată, tu eşti mai înţelept decât Daniel (acest lucru este spus în derâdere) şi nu sunt taine ascunse pentru tine; (a avut sagacitatea de a pătrunde în consiliile regilor din vecinătate şi a descoperit toate intrigile împotirva sa)
4. Prin înţelepciunea ta şi cu mintea ta ţi-ai agonisit bogăţie şi ai adunat în vistieriile tale argint şi aur;
5. Prin înţelepciunea ta cea mare, prin ajutorul negoţului tău, ţi-ai sporit bogăţia şi mintea ta s-a îngâmfat cu bogăţia ta;"


Regii Tirului erau faimoşi pentru cunoaşterea lor în artele navigaţiei şi ale comerţului aparţinând vestitutului popor fenician, iar în al doilea rând megalomania şi aroganţa nemăsurată a unei naţiuni bogate ca cea Tirului erau păcatele marcante ale celui ce o conducea – regele Tirului.

De aceea Iezechiel face prorocirea falsă că regele Tirului va fi omorât:

6. "De aceea, aşa zice Domnul Iehova: Pentru că tu te-ai asemănat cu zeii (elohim) (deci nu este vorba de inventatul Lucifer),

vezi ultimul cuvânt din snapshot mai jos – linkul https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/eze28.pdf


7. Iată, Eu voi aduce împotriva ta pe străinii cei mai răi din toate popoarele, şi aceia îşi vor scoate sabia împotriva frumoasei tale înţelepciuni şi vor întina strălucirea ta;  (Nici und străin din orice neam nu l-ar fi putut omorî pe aşa zisul Lucifer al creştinilor, căruia îi sunt atribuite puteri magice, nefiind din lumea fiilor omului (muritorilor).
8. În mormânt te voi coborî şi vei muri în inima mărilor de moartea celor ucişi."


Deşi în timpul "prezicerii" se părea că Tirul va fi complet cucerit de celebrul Nabucodonosor, împăratul Babilonului, acesta nu a reuşit să ia şi cel de-al doilea port, ce se afla pe insula stâncoasă din faţa Tirului unde se erau palatul, Templul şi grădinile somptuase, ce dădeau impresia unei grădini paradisiace ("Edenul").
Nabucodonosor a hotărât asediul insulei Tirul care a durat timp de 13 ani (587-574 î.n.c.), dar nu a reuşit să o cucerească şi nici să-l omoare pe Prinţul Tirului.

13.Tu te aflai în Eden, în grădina zeilor; hainele tale erau împodobite cu tot felul de pietre scumpe: cu rubine, topaze şi diamante, cu crisolit, onix şi iaspis, cu safir, smarald, carbuncul şi aur; toate erau pregătite şi aşezate cu iscusinţă în cuibuleţe şi puse pe tine în ziua în care ai fost făcut.

Creștinii interpretează versul 28:13 ca pe o referire la "Fiara din vechime", Șarpele, Înșelătorul și Mincinosul,din grădina Edenului, dintre Tigru și Eufrat,
Aceasta însă nu este o descriere a Șarpelui din Geneză ci a bogăției și splendorii Tirului și a Prințului din Tir.

În plus Șarpele din Geneză nu are caracterul malefic, ce îi este atribuit acestuia de creștini.
Versurile din cea de-a doua Variantă a Genezei, în care șarpele este copiat de la Babilonieni,
vedem că cele care minte este Iehova, care le spune lui adam și evei că vor muri dacă vor mânca din Pomii din mijocul Grădinii Eden,
care de fapt erau șansa lor de a nu muri, pentru detalii vezi
Satan - șarpele din Geneză
Iehova și minciuna din Eden

Totodată șarpele din Geneză nu are nici o legătură cu istoriile din Iov, unde apare Satan sau cu Cântarea asupra Împăratului Babilonului din Isaia 14 în care regele Babilonului este comparat cu Luceafărul - Steaua Dimineții.
Aceste lucruri devin evidente și din articolele
Lucifer - Isaia 14.12-15
Satan în Iov

14 Tu erai heruvimul pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel sfânt al zeilor şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de foc.
15 Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea (datorită negoțului, vezi versul 16).

Aici creștini vor să spună că ar fi vorba de Lucifer, făcând trimitere la Isaia 14, în care este vorba de fapt de Cântarea asupra Împăratului Babilonului, în care regele Babilonului este comparat cu Luceafărul - Steaua Dimineți.
În acest vers este de fapt o mustrare la adresa Prințului Tirului, care în ciuda bogăției sale (care umbla prin mijlocul pietrelor celor de foc - nestemate) și avea "funcția de a ocroti", nu ajutase Ierusalimul.

Iar în versetul următor este evident că nu este vorba despre Lucifer (Luceafărul) inventat de creștini în Isaia 14, ci despre Regele Tirului

16. Din pricina întinderii negoţului tău, lăuntrul tău s-a umplut de nedreptate şi ai păcătuit, şi de aceea te voi izgoni, heruvim ocrotitor, din pietrele cele scânteietoare şi te voi arunca din muntele zeilor (elohim în originalul ebraic), ca pe un necurat.

Aici creștinii pun verbele la trecut , pentru a insinua că ar fi vorba despre Lucifer, dar în Isaia 14 nu este vorba despre Lucifer, ci despre compararea Împăratului Babilonului cu Luceafărul (latină - Lucifer).

Ezechiel admite în următoarea "prezicere" că Împăratul Babilonului, Nabucodonosor, nu va lua Tirul, și nu-l va ucide pe regele Tirului, așa cum "prezisese" în versetele 8 şi 16, și după 16 ani de la "prorocirea împotriva Tirului" spune:

17." În ziua întâi a lunii întâi din anul al douăzeci şi şaptelea de la robirea lui Ioiachim, a fost cuvântul lui Iehova către mine şi mi-a zis:
18. "Fiul omului (muritorul), Nabucodonosor, Împăratul Babilonului, şi-a obosit oştirile sale printr-o muncă grea împotriva Tirului; ... dar nici pentru el, nici pentru oştirile lui nu este nici o răsplată de la Tir pentru lucrarea pe care a făcut-o împotriva lui.
19. De aceea, aşa zice Iehova: Iată, Eu dau lui Nabucodonosor, regele Babilonului, ţara Egiptului, ca să prade bogăţia lui şi să facă jaf în el; aceasta va fi răsplata oştirilor lui.
20. Ca răsplată pentru lucrarea pe care a făcut-o Tirului, Eu îi dau ţara Egiptului, pentru că acest lucru l-a făcut el pentru Mine, zice Domnul Iehova."