3.10 Oferirea respectului Vaișnavilor, Brahmanilor, vacilor, plantei Tulasi

Aśvattha-tulasī-dhātrī-go-brāhmaṇa-vaiṣṇava-sammānam

Oferirea respectului copacilor Aśvattha, Myrobalan, plantei Tulasī, vacilor, Brāhmaṇilor și Vaiṣṇavilor

Aceasta este descrisă în Bhakti rasamrita sindhu (1.2.110) care citează din Skanda Puran:

aśvattha-tulasī-dhātrī-go-bhūmisura-vaiṣṇavāḥ |
pūjitāḥ praṇatāḥ dhyātāḥ kṣapayanti nṝṇām agham
||1.2.110||

Ființele umane își distrug păcatele prin venerare, arătării respectului și a meditație
asupra copacilor Aśvattha, āmalakī și a plantei Tulasī, vacilor, Brāhmaṇilor și Vaiṣṇavilor.

Cei ce sunt calificați să practice vaidhī-bhakti (conform scrierilor generale ale Vaișnavilor(,
sunt conștienți, că sunt îndatorați diferitelor ființe, care îi ajută pentru menținerea vieții.
Ei sunt îndatorați:
- copacilor ca Aśvattha saur Banyan, care le dau umbră sau
- copacilor care le dau fructe, ca Myrobalanul,
- plantei Tulasī, care poate fi venerată pentru că îi este dragă Domnului Suprem
- animalelor precum vacile, care datorită faptului că dau lapte, sunt private ca mame
- Brāhmaṇilor care dau sfaturi la principiile spirituale
- Vaiṣṇavilor, care sunt devotați Domnului Suprem.

Cei ce practică Bhakti trebuie să mediteze și să ofere acestor respectul lor.
Prin astfel de activități ei își purifică existența.

Importanța zeiței Tulasi

Cei devotați Domnului, când îi oferă Acestuia de mâncare, adaugă la aceasta frunze de Tulasi.

In Hari Bhakti Vilas 11.261 Gopal Bhatta, unul dintre cele șase personalități vestite (printre vaișnavi) din Vrindavan,
care au pus bazele Vaișnavismului Gaudiya (propovăduit de Domnul Cetanya) scrie:

gautamīya-tantre śrī-nāradasya
tulasī-dala-mātreṇajalasya culukena
ca vikrīṇīte svam ātmānaḿ bhaktebhyo bhakta-vatsalaḥ


In Gautamiya Tantra Narada este citat - gautamīya-tantre śrī-nāradasya
(Domnul) Cel ce are grijă de devoți - bhakta-vatsalaḥ
Se vinde pe sine însuși devoților - vikrīṇīte svam ātmānam bhaktebhyaḥ
Pur și simplu pentru câteva frunze de Tulasī și un pumn de apă - tulasī-dala-mātreṇa culukena jalasya

In Bhakti-rasamrita Sindhu 1.2.204-205, Rupa, care de asemenea face parte
dintre cele șase personalități vestite din Vrindavan, care au pus bazele Vaișnavismului Gaudiya (propovăduit de Domnul Cetanya) scrie:

tathā ca tatraiva —
dṛṣtā spṛṣṭā tathā dhyātā kīrtitā namitā stutā |
ropitā sevitā nityaṁ pūjitā tulasī śubhā
||1.2.204 ||
navadhā tulasīṁ devīṁ ye bhajanti dine dine |
yuga-koṭi-sahasrāṇi te vasanti harer gṛhe
||1.2.205||

De asemenea în Skanda Purāṇa:
“Cei care venerează auspicioasa plantă Tulasī zilnic, prin cele nouă procese —
contemplare, atingere, meditație, respectare, plecare în fața ei, laudă, plantarea ei, servirea și venerarea ei
vor trăi în casa Domnului (pe planetele spirituale ale opulenței) timp de mii de milioane de ere.”

In Hari Bhakti Vilas 11.261 Gopal Bhatta, scrie:

praṇāma-vākyam
avantī-khaṇḍe
yā dṛṣṭā nikhilāgha-saṅgha-śamanī spṛṣṭā vapuḥ-pāvanī
rogāṇām abhivanditā nirasinī siktāntaka-trāsinī
pratyāsatti-vidhāyinī bhagavataḥ kṛṣṇasya samropitā
nyastā tac-caraṇe vimukti-phaladā tasyai tulasyai namaḥ


In Avantī-khaṇḍa există cuvinte de venerare - avantī-khaṇḍe vākyam praṇāma
Eu mă plec în fața zeiței Tulasi - tasyai tulasyai namaḥ
Dacă o vezi, durerile se liniștesc - yā dṛṣṭā nikhila agha saṅgha-śamanī
Dacă o atingi, corpul va fi protejat de boli - spṛṣṭā vapuḥ rogāṇām pāvanī
Dacă te pleci în fața ei și o uzi - abhivanditā sikta
Moartea îngrozitoare este alungată - trāsinī antaka nirasinī
Să o plantezi înseamnă că vei avea contact confidențial cu Domnul Suprem - samropitā vidhāyinī pratyāsatti bhagavataḥ
Dacă o așezi la picioarele lui Krișna, acordă eliberarea (din lumea materială) - caraṇe tac kṛṣṇasya nyastā.

Venerarea zeiței Tulasi

În scrierile spirituale există diferite mantre pentru
(1) Stropirea plantei Tulasi,
(2) Culegerea frunzelor acesteia
(3) Înconjurarea acesteia (în semn de respect),
(4) Venerarea ei.

(1) Sri-tulasi-snana-mantra
(se rostește atunci când Tulasi este udată )

govinda-vallabhāṁ deviṁ bhakti-caitanya-kāriṇīm
snāpayāmi jagad-dhātrīṁ viṣṇu-bhakti-pradāyinām


O zeiță, iubită a lui Govinda, tu trezești conștiința pentru Bhakti (devoțiunea divină)
Eu te îmbăiez, o susținătoare a universului și cea care acordă Viṣṇu-bhakti.

(2) Sri-tulasi-cayana-mantra
(mantra pentru culegere frunzelor de Tulasi, care sunt oferite Domnului)

tulasy amṛta janmāsi sadā tvaṁ keśava-priyā
keśavārthe vicinvāmi varadā bhava śobhane


Hari-bhakti-vilasa (7.347), citează din Skanda Puraṇa
O Tulasi, născută din nectar în timp ce oceanul de lapte a fost bătut.
Tu ești tot timpul dragă Domnului Keșava.
Îți culeg frunzele numai pentru a-l venera pe Șri Krișna.
Binecuvântează-mă, ca venerarea mea să fie încununată de succes.

(3) Șri-tulasi-pradakșina-mantra
(mantra pentru înconjurarea plantei tulasi)

yani kani ca papani brahma-hatyadikani ca
tat sarva vilayaṁ yati tulasi tvat pradaksiṇat


Hari-bhakti-vilasa (12.19)
O Tulasi-devi, prin înconjurarea ta, tot felul de păcate sunt înlăturare
Incluzând-o pe cea a omorâri unui brahmana.
Această mantra trebuie recitată de patru ori consecutiv.

(4) Șri-tulasi-pranam-mantra
(mantra pentru venerarea lui Tulasi)

vṛndayai tulasi-devyai priyayai keśavasya ca
kṛṣṇa-bhakti-prade devi satyavatyai namo namaḥ


O Vrinda-devi, O Tulasi-devi! Tu ești dragă Domnului Keșava.
O Devi Satyavati, tu acorzi Krișna-bhakti. Eu îți ofer repetat plecăciunile mele. 

Respectarea vacii

În Gautamiya-tantra se spun următoarele despre gloria vacuțelor:

gavam kaṇḍuyanam kuryad
gograsam gau pradaksiṇam
gosu nityam prasannasu
gopalo ’pi prasidati


Venerarea văcuței se face prin scărpinarea ușoară a picioarelor acesteia,
prin oferirea unei guri de iarbă verde și prin înconjurarea ei.
Prin mulțumirea văcuței Șri Gopal (Krișna) este de asemenea mulțumit.

Mulțumirea Domnului Suprem Șri Gopal este singurul scop al devotului.
De aceea creșterea vacilor, oferirea respectului acestora și onorarea
acestora sunt considerrate activități care fac parte din sadhna bhakti.
În Bhagavat Puran este descris cum însuși Șri Krișna și prietenii Săi eterni
fac mereu servicii vacilor.

Datorită activităților pe care Șri Krișna le petrece la păstorit
este demonstrat că vacile merită venerația devoților.

Vacile asigură hrănirea și întreținerea tuturor prin oferirea laptelui lor
din care sunt produse o mare varietate de produse derivate.
Datorită serviciilor pe care vaca le oferă ea este considerată de vaișnavi
ca fiind una dintre mamele omenirii.

Respectarea Brahmanilor

Brahmanii sunt foarte dragi Domnului Suprem.
Măreţul (Şiva) spuse, „Statutul unui brahman, oh zeiţă, este deosebit de greu de atins.
Oh, auspicioasă Doamnă, Brahman devii prin naştere (când te-ai calificat să te naşti într-o astfel de familie);
şi la fel devii un kşatriya, vaişya sau şudra. Aceasta este părerea Mea.

Cel care deşi s-a născut într-o familie de brahmani, urmează activităţi rele, cade de pe treapta pe care se află, pierzându-şi statutul.
De aceea cel ce a atins acest statut al primei clase sociale, trebuie să-l urmeze cu mare grijă (prin activităţile corespunzătoare).
Brahmanul care nu urmează activităţile clasei sale sociale, ci pe cele ale unui kşatria
(ocupându-se cu probleme de conducere şi organizare sau chiar luptă) e privit ca unul care şi-a pierdut statutul şi devine un kşatiya.

Brahmanul care are puţină cunoaştere transcendentală şi astfel devine lacom şi impulsionat de prostie
urmează activităţile unui (comerciant şi crescător de vite) vaişya, uitându-şi statutul de Brahman,
care este foarte dificil de a fi atins, va fi privit ca vaişya.

Într-adevăr brahmanul care nu urmează datoriile prescrise pentru statutul său,
poate cădea atingând până şi statutul unu şudra (servitor).
Un astfel de Brahman care cade de pe poziţia pe care s-a născut,
îndepărtându-se de calităţile brahmanice, se cufundă în iad (unde o lungă perioadă de timp va fi pedepsit),
iar în viaţa următoare va atinge pe pământ statutul unui şudra.

Iar (cel ce s-a născut ca) kştriya sau vaişya), care practică datoriile prescrise ale unui brahman,
dezvoltând calităţile acestuia, va deveni un brahman.

Mâncarea care este pregătită de o persoană crudă și pasională este dezaprobată (de autorități).
La fel este dezaprobată mâncarea pregătită pentru un mare număr de persoane.
Același lucru se spune despre mâncarea este pregătită pentru primă ceremonie funerară.
La fel și mâncarea pregătită de un șudra (servitor) este dezaprobată, datorită greșelilor inerente pe care o astfel de persoană le face în timpul pregătirii.
Dezaprobată înseamnă că un brahman nu are voie să mănânce aceste feluri de mâncare (deoarece calitățile acestor mâncăruri îl vor influența negativ, ducând la pierderea statului său).
Dacă un brahman, care a aprins focul sacru, moare cu o parte din mâncarea pregătită de un șudra nedigerată în stomacul său, va deveni în viața următoare un șudra (datorită acestei impurități). În acest sens nu există nici o îndoială.
(În general) un brahman atinge în viața următoare statutul clasei sociale a cărei mâncare a mâncat-o, dar acest statut este condiționat în mod significant de partea nedigerată de mâncare pe care o are în stomac în momentul morții.

Acea persoană care a atins statutul unui brahman, care este foarte greu de atins, ignoră regulile privind alimentația (care implică de asemenea, nici un fel de carne, pește, ouă, usturoi, ceapă, respectarea postului de ekadași) cade de pe statutul său înalt.

Brahmanul care
- Bea acool
- Omoară un alt Brahman
- Are un comportament neplăcut
- Fură
- Nu respectă jurămintele făcute
- Nu este curat
- Neglijeză studiul literaturii vedice
- Devine lacom
- Devine meschin
- Nu urmează jurămintele necesare
- Se căsătorește cu o femeie șudra
- Vinde planta Soma
- Devine un slujitor (platit) al celorlalte clase sociale (părăsindu-și propriile datorii ocupaționale)
cade de pe platforma de brahman.

Acel brahman, care are o aventură cu soția propriului învățător,
și este ostil acestuia sau îi place să vorbească rău despre acesta
cade de pe platforma de brahman, chiar dacă a experimentat energia spirituală brahman."

Respectarea Vaișnavilor

Vaișnavii sunt cei care-l venerează pe Domnul Suprem sub forma sa de Vișnu în principal sau alte avataruri (forme care coboară în lumea materială). Când o ființă reușește să trăiască în asocierea vaișnavilor, se spune că voajul ei în lumea materială se aproprie de sfârșit.

În principal există trei tipuri de vaișnavi:
1. cei a căror calificare (adhikari) are la bază încrederea transcedentală instabilă (ka-nișta) și care în urma unor circumstanțe nefericite pot părăsi calea spirituală;
Cunoașterea și practica lor transcedentală nu au o bază solidă.
2. cei a căror calificare (adhikari) are la bază încrederea transcedentală stabilă.
Aceștia au studiat nu numai lucrări spirituale fundamentale ca Bhagavad-gita Bhagavat-Puran (Șrimad Bhagavatam), Cetanya Cearitamrita și Bhakti rasamrita sindu ( în cazul Vaișnavismului Gaudya inființat de Șri Cetanya) sub îndrumarea gurului ci și alte lucrări privind natura iubirii divine cât și practica specială - Sadhana Bhakti necesară pentru a o atinge; scopul practicii fiind atingerea iubirii divine, fără de care bhakti (devoțiunea divină) nu este posibilă.
Acești vaișnavi se spune că au atins calificare mijlocie - madhyam adhikari
3. cei a căror calificare (adhikari) este superioară - uttam este adevăratul vaișnav, pentru că atingând iubirea divină este singurul eligibil să execute bhakti impulsionat tocmai de năvalnica iubire atinsă.

Șri Cetanya fiind întrebat în fiecare an când era vizitat de vaișnavii din Navadvip în Geagant-puri, cine este un vaișnava,
1. În primul an a spus că oricine a rostit unul dintre nenumărate nume sfinte ale Domnului este un vaișnav.
2. Deoarece vaișnavii din Navadvip nu au fost pe deplin satisfăcuți de răspunsul dat, aceștia i-au mai pus o dată aceeași întrebare în anul următor. Șri Cetanya înțelegând nemulțumire lor le-a spus că un vaișnav are tot timpul pe limbă numele Domnului Suprem (nemaisăturându-se de dulceața acestuia).
3. Totuși în anul următor vaișnavii din Navadvip i-au mai pus o dată aceeași întrebare, la care Șri Cetanya le-a răspuns descriindu-l pe vaișnavul superior:
Cel prin a cărui vedere îți apare pe limbă numele lui Krișna este cel mai exaltat vaișnava.

Calitatea respectului arătat vaișnavilor depinde de calitatea acestora,
care poate fi determinată cu adevărat doar printr-o lungă perioadă de asociere intimă cu aceștia.
Din păcate în zilele noastre respectul se căștigă prin munca de propagandă a discipolilor diferiților guru,
care nici măcar nu au trăit o lungă perioadă de timp în asocierea intimă a gurului.