3.4 Urmarea căii oamenilor spirituali (cei ce au atins iubirea divină)

4) Sadhu-marga-anusarah
Urmarea căii sfinților (cei ce au atins iubirea divină prin care Domnul Suprem li s-a dezvăluit)

Metoda prin care mintea este direcționată către picioarele asemenea lotușilor ale Domnului Suprem, se numște
sadhana-bhakti (practica serviciului divin). Calea nu este nou creată, ci este calea urmată de marile suflete, care au atins realizarea de a ajunge la Domnul Suprem.

Motivul pentru care se urmează această cale, este că ea este calea sfinților, al căror succes a fost sigur.
sa mrigyah shreyasam hetuh panthah sastapa-varjitah
anavapta-shramam purve yena santah pratasthire


Bhakti-rasamrita-sindhu(1.2.100), citează din Skanda Purana.

Nici o cale spirituală nu poate fi determinată doar de o singură persoană.
Toate marile suflete din trecut și până în prezent, urmând unul după altul într-o școală disciplică, au îngrijit calea bhakti-yoga, au păstrat-o curată și liberă de orice obstacole.
De aceea trebuie căutat sprijin de la calea specifică, pe care aceștia au urmat-o.

Chiar dacă ești preocupat în devoțiune exclusivă, dacă încalci regulile Scrierilor Spirituale ca Șruti și Smriti, nu vei obține nici un fel de efecte folositoare conform strădaniilor depuse.
Acest lucru este menționat în Bhakti Rasamrita Sindhu, care citează Brahma-Yamala:

brahma-yāmale ca —
śruti-smṛti-purāṇādi-pañcarātra-vidhiṁ vinā |
aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate
||1.2.101||

De asemenea, dovezi din Brahma-yāmala:
“Chiar dacă o persoană pare să fi atins stabilitate în Bhakti pentru Domnul Suprem, rezultatul (activității devoționale) îi va fi distrus, dacă refuză scrierile spirituale śruti, smṛti, purāṇe și pañcarātra.” 

Versul anterior arată că atunci când nu urmezi calea, care este urmată de sfinții ce practică Bhakti Yoga, așa cum este ea prezentată în scrierile spirituale, rezultatul practicii Bhakti nu va fi atingerea iubirii divine.
Rezultatul va fi un altul, ca de exemplu eliberarea din prizonieratul material, cunoscut totodată și ca eliberarea din ciclul nașterii și-al morții, sau atingerea domeniului spiritual impersonal – Brahman.
Excepția o reprezintă practicarea tipului special de Bhakti, cunoscut sub numele de Raganuga Bhakti, care a fost pentru prima dată predicat de către Șri Cetanya (născut pe 23 Phalguna 1407 numărătoarea Sakabda (18.02.1486 numărătoarea creștină)).

În general Raganuga Bhakti nu urmează regulile din śruti, smṛti, purāṇa și pañcarātra ci starea sufletească a asociaților eterni ai lui Krișna în Vrindavan, așa cum sunt prezentați în Bhagavat Puran și scrierile suplimentare ale asociaților lui Șri Cetanya.

Bhakti care urmează regulile scrierilor spirituale ca śruti, smṛti, purāṇa și pañcarātra se numește vidhi-bhakti (Bhakti după regulile scrierilor) și în această expunere despre bhakti sunt descrise tocmai aceste reguli și nu regulile pentru Raganuga Bhakti și totuși urmarea Căii sfinților este în Raganuga Bhakti deosebit de importantă.
Prin aceasta sunt acei sfinți amintiți care au atins acel domeniu al lumii spirituale cunoscut ca Goloka-Vrindavan.