Tipuri de avataruri

2.4-5

puruṣākhyā guṇātmāno
lilātmānaś ca te tridhā
prāyaḥ svāḿśas tathāveśā
avatārā bhavanty ami
atra yaḥ syāt svayaḿ-rūpaḥ
sa 'gre vyakti-bhaviṣyati

De asemenea există trei tipuri de avatarui ale Domnului Suprem:
1. puruşa-avatar 2. guna-avatar, şi 3. lila-avatar.
Aceste avataruri sunt în general forme de tipul svamşa şi aveşa-rupa.
Printre acestea, Domnul Suprem poate apare chiar şi în forma sa originară - svayam-rupa.

În general există trei feluri de Avataruri – prāyaḥ tridhā
La început sunt manifestați - sa 'gre vyakti-bhaviṣyati
1. Cei ce se desfată - akhyā te puruṣa
2. Cei ce controlează (cele trei) Moduri ale Naturii Materiale (Virtute, Pasiune și Ignoranță) –  guṇātmāno lilātmānaś
3. Formele jocurilor (Sale) - lila-atmānaś
Aceste avataruri sunt –ami avatārā bhavanti
Propriile Sale expansiuni precum și intrări (în Formele devoților săi) – sva aḿśas tatha aveśā
Aici (în lumea materială) este de asemenea manifestată și forma originară a Domnului Suprem - atra yaḥ syāt svayaḿ-rūpaḥ