Adi/Khandava-daha Parva 231-233

Khandava-daha Parva din Adi parva 231
Riși Mandapala și păsările Sarngaka

"Geanamejaya spuse, 'O Brahmana, spune-mi de ce, când a ars acea pădure în acel mod, Agni nu le-a consumat pe păsările Sarngaka? ...
"Vaisampayana spuse, '... O rege, un mare Riși pe nume Mandapala, cunoscător al tuturor lucrărilor spirituale, ale cărui jurămite erau strict respectate, devotat ascetismului și cel mai de seamă dintre toate persoanele virtuoase, urmând acelor riși care-și împingeau fluidul seminal în sus (spre ceakrele superioare), având simțurile sub control era devotat studiului și virtuții.

Atingând țărmul opus al ascetismului (degustarea plăcerilor paradisiace), el a părăsit forma sa umană, pentru a se duce pe planeta paradisiacă a strămoșilor (pitri). Ajungând acolo însă, el nu a putut obține rezultatele actelor sale și ca urmare i-a întrebat pe celeștii care în jurul Domnului ce-i judecă pe cei care-și părăsesc corpul (mor), Domnul Yama, despre cauzele pentru care este tratat astfel, spunând, 'Ce s-a întâmplat de nu sunt în stare să ajung în aceste regiuni celeste, regiuni pe care credeam că le-am obținut datorită devoțiunii mele ascetice? Oare nu am executat acele acte ale căror rezultate sunt obținerea acestor regiuni? ...'

"Cei celești spuseră, 'Ascultă, o brahmane, despre acele acte și lucruri pe baza cărora oamenii devin datornici. Fără îndoială ei sunt datori
să execute riturile sacrale,
să studieze conform Datoriei Prescrise și
să lase urmași.


Aceste datorii sunt acoperite de executarea actelor sacrificiale, ascetism, și lăsarea de urmași. Tu ești un ascet și ai executat de asemenea și sacrificii; dar nu ai nici un fel de urmași. Aceste regiuni îți sunt interzise tocmai datorită lipsei de urmași. Ca urmare, fă copii! Apoi te vei bucura de variate regiuni ale fericirii. Vedele declară că fiul își salvează părinții din iad (în sanscrită „put“ și de aceea fiul este numit “put-tra“ – cel ce eliberează din put – prin ceremonii de dăruire către strămoși). De aceea străduiește-te să obți urmași.'

"Vaisampayana continuă, 'Auzind aceste cuvinte, Mandapala reflectă asumpra modului în care să obțină cel mai mare număr de urmași în cea mai scurtă perioadă de timp și a înțeles că dintre toate creaturile, păsările sunt binecuvântate cu mare fecunditate. Luând forma unei păsări Sarngaka rișiul s-a unit cu o femelă din această specie pe nume Gearita și a făcut cu ea patru fii, care erau cu toții recitatori ai Vedelor.

Părăsindu-i pe acei fii cu mama lor în pădurea Kandhava, când încă se mai aflau în ouă, ascetul s-a dus (la o altă soție pe nume) Lapita. Și când înțeleptul a plecat pentru a obține compania Lapitei, fiind mișcată de afecțiunea pentru proprii ei copii, Gearita a devenit îngrijorată datorită faptului că fusese părăsită. ... La ceva timp după aceasta, în timp ce se plimba prin pădurea Khandava în compania Lapitei, rișiul a văzut că Agni se apropia de Khandava pentru a o arde.

Atunci brahmanul Mandapala, cunoscând intenția lui Agni și aducându-și aminte că copiii săi erau mici, fiindu-i frică, l-a gratificat cu laude pe Zeul ce domnește peste elementul foc ... dorind să pună un cuvânt pentru copiii săi, care nu aveau nimic de spus. Adresându-se lui Agni, rișiul spuse, 'O Agni, tu ești gura tuturor lumilor! Tu ești purtătorul untului sacrificial! O purificator (al tuturor păcatelor), tu te miști invizibil în toate creaturile!

Cei învățați au vorbit despre tine ca fiind unul, care în același timp are o natură triplă. Cei înțelepți își execută sacrificiile în prezența ta, considerând că tu consiști din opt (guri). Marii rișii declară că însuși universul a fost creat prin intermediul tău. O tu, cel care se hrănește cu untul sacrificial, fără tine universul ar fi distrus într-o singură zi. Plecându-se în fața ta, brahmanii, însoțiți de soțiile și copiii lor, merg în regiunile eterne, câștigate cu ajutorul propriilor fapte.

O Agni, cei învățați te reprezintă ca norii din ceruri, ce sunt încărcați de fulgere. O Agni, flăcările trimise de tine consumă orice creatură. O tu, a cărei splendoare este măreață, acest univers a fost creat de tine. Vedele sunt cuvântul tău. Toate creaturile, mobile și imobile, depind de tine. Apa depinde în principal de tine și de asemenea acest întreg univers. Toate ofrandele de unt pur (ghii) și oblațiile de mâncare pentru strămoși au fost stabilite te tine.

O zeule, tu ești un distrugător și tu ești un creator. Tu ești însuși Vrihaspati (inteligența). Tu ești cei doi zei Așwini; tu ești Surya; tu ești Soma; tu ești Vayu.
"Vaisampayana continuă, 'O monarh, fiind astfel lăudat de Mandapala, Agni a fost gratificat de acel riși a cărui energie era fără de măsură. Astfel Agni replică, 'Ce bine îți pot face?'
Atunci Mandapala cu mâinile lipite în fața pieptului îi spuse purtătorului untului pur (ghii), 'Când vei arde pădurea Khandava, te rog să-i menajezi pe copiii mei.' Agni replică, 'Așa să fie.' De aceea au fost salvați copiii lui Mandapala.'" 
 
Khandava-daha Parva din Adi parva 232
Discuția dintre Gearita și fiii ei

"Vaisampayana spuse, 'În vreme ce pădurea Khandava continua să ardă, păsările ce erau doar niște copii au devenit tot mai afectate și  îngrozite, căci nu mai vedeau nici o cale de scăpare. Mama lor, neajutorata Gearita, știind că erau prea mici pentru a putea scăpa, era amarnic de supărată și plângând tare, spuse, 'O, teribilă conflagrație, ce iluminezi întregul univers și arzi pădurea,apropiindu-te de noi ... acești infanți a căror înțelegere este imatură, care nu au pene și picioare, sunt singurul refugiu al strămoșilor noștri și această mă doare tare. ...

Pe care dintre fiii mei, să-l las în urmă ...? Cum să acționez pentru a fi în concordanță cu Datroria Prescrisă (Dharma)? Fiii mei, voi ce credeți (că ar trebui să fac)? Reflectând, nu am găsit nici o cale de scăpare pentru voi. Vă voi acoperi cu aripile mele și voi muri cu voi. Crudul vostru tată m-a părăsit cu ceva timp în urmă, spunând, 'De acea de acest Gearitari, pentru că este fiul meu mai mare, v-a depinde neamul meu.
Cel de-al doile, Sarisrikka, va procrea pentru a mări neamul strămoșilor mei. Cel de-al treilea, Stamvamitra, va fi devotat ascetismului, iar prâslea, Drona, va fi cel mai de seamă dintre cunoscătorii Vedei.'

Cum de ne-a lovit această calamitate! Pe cine să iau cu mine? Nu știu ce să fac, pentru a fi în conformitate cu Datoria Prescrisă? ...'
"Vaisampayana spuse, 'Auzind lamentările mamei sale, unul dintre infanți spuse. 'O mamă, lasă deoparte afecțiunea ta pentru noi și pleacă într-un loc fără foc. Dacă vom arde aici, cel puțin tu vei rămâne și vei putea face alți copii. Dacă vei fi ucisă, nu vor mai exista urmași în neamul nostru. Reflectând asupra acestei calamități, a sosit timpul să faci ceea ce este benefic pentru neamul nostru.

Nu te lăsa influențată de afecțiunea ta pentru proprii tăi copii, care ne va duce la pieire atât pe noi cât și pe tine. Dacă te vei salva, tatăl nostru, care își dorește să aibă parte de regiunile fericirii, își va putea realiza dorințele.'
"După ce și-a ascultat copilul, Gearita replică, 'Există o gaură aici în pământ, în apropiere de acest copac, ce aparține unui șoarece. Intrați imediat în această gaură. Acolo nu aveți de ce să vă temeți de foc. După ce veți intra acolo am s-o acopăr cu praf ... După ce focul se va stinge, mă voi întoarce și voi da praful la o parte. Urmați-mi sfatul și veți scăpa de conflagrație.'

"Copilul replică, '... Dacă von intra în gaură, fără îndoială că șoarecele carnivor ne va mânca și de aceea nu cred că este bine să intrăm. O vai, nu cred că există vreo șansă să scăpăm de foc  sau de șoarece. Nu văd cum actul de procreare al tatălui nostru poate fi încă salvat și nici cum mama se va salva. ... Moartea care ne așteaptă în gaură, de a fi mâncați de șoarece, nu este nobilă, pe când moartea prin ardere a fost aprobată de înțelepți.'" 
 
Khandava-daha Parva din Adi parva 233

Orice face o persoană, 
a cărei rațiune este deranjată (de exemplu datorită unei griji, frici sau a unui atașment), 
cu greu se poate spune că este un act deliberat al acelei persoane.

"Vaisampayana spuse, 'Auzind acele cuvinte ale fiului ei, Gearita continuă, 'Micul șoarece a ieșit afară din gaură și a fost prins de un uliu și dus de aici. Așa că acum puteți intra fără teamă în acea gaură.' Cel tânăr spuse, 'Nu putem fi siguri că șoarecele a fost luat de uliu. Se poate ca un alt șoarece să locuiască acolo. Noi ne temem de ei, în timp ce nu este sigur, că focul se va apropia de noi.

Deja vedem cum un vânt advers suflă împotriva flăcărilor. Dacă intrăm în gaură, suntem în mâinile locuitorilor din gaură, dar dacă rămânem unde suntem, mortea nu va fi sigură. ... De aceea este de datoria ta să de salvezi, căci numai dacă vei trăi, vei mai putea să faci copii din nou.'
"Mama acestora spuse, 'Hei, copii, eu însumi am văzut uliul, care a coborât, a luat șoarecele din gaură și a zburat cu el. În timp ce zbura cu repeziciune, l-am urmat și l-am binecuvântat pentru că luase cu el șoarecele din gaură, 'O rege al uliilor, pentru că ai zburat cu inamicul nostru, șoarecele, în ghearele tale, fie ca să trăiești în ceruri, fără dușmani, într-un corp de aur.'

După ce uliul a devorat șoarecle, am plecat, luându-mi la revedere. De aceea, copii, intrați cu încredere în această gaură. Nu aveți de ce vă teme.' Cel tânăr spuse din nou, 'O mamă, nu suntem de loc siguri că șoarecele a fost dus de uliu. Nu putem intra în gaura asta din pământ fără a fi siguri de acest fapt.'
Mama le spuse din nou, 'Eu știu cu siguranță, că șoarecele a fost luat de uliu. De aceea nu aveți de ce să vă temeți; faceți ce v-am spus.' Cel tânăr spuse, 'Mamă, noi nu spunem că vrei să ne îndepărtezi frica, spunându-ne o poveste falsă. Dar orice face o persoană, a cărei rațiune este deranjată (de exemplu datorită unei griji, frici sau a unui atașmenti), cu greu se poate spune că este un act deliberat al acelei persoane.

Tu nu ai avut nici un beneficiu din partea noastră și nici nu știi cine suntem (referitor la viața anterioară). Atunci de ce te străduiești atât de tare să ne protejezi? Cine suntem noi pentru tine? Tu ești tânără și chipeșă, capabilă să-și caute singură bărbatul. Du-te la bărbatul tău. Vei obține din nou copii buni. Lasă-ne ca, intrănd în foc, să obținem astfel regiuni ale fericirii. Iar dacă totuși focul nu ne va consuma, vei putea să vii și să ne găsești aici.'

"Vaisampayana spuse, 'Astfel pasărea părinte i-a părăsit pe fiii ei, părăsind pădurea Khandava și repede a ajuns într-un loc în care nu era foc, fiind astfel în siguranță. Atunci Agni repede și cu flăcări îngrozitoarea s-a apropiat de locul unde se aflau fiii lui Mandapala. Tinerele păsări au văzut focul învăpăiat, ce se apropia de ei și-atunci Gearitari, cel mai în vârstă dintre cei patru, a început să vorbească, fiind auzit de Agni.'"