Isus - Rege Evreilor după spirit - Fapte 10:34-35

Dumnezeu l-a făcut pe Isus rege al iudeilor după spirit, adică rege al tuturor popoarelor.

Fapte 10

34 Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor,
35 ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El...

 

 

1. Citatul prezentat nu arată că Iehova ar fi promis un rege al Iudeilor după spirit.
2. După spirit nu există naționalități, ca Isus să fie prezentat ca Rege al Iudeilor.

3. „Fapte” 10 începe cu un fals, prin prezentarea povestirii unui centurion roman, care ar fi fost temător de „Dumnezeu”.

Dovezi pentru fals:

3.1 Centurionul roman nu se putea teme de „Dumnezeu”, căci așa ceva încă nu se inventase pe vremea lui.
      De fapt termenul folosit de autorii greci ai „Faptelor” este theos, care înseamnă zeu,
      termen care arată încă o dată că autorii așa numitului Nou Testament nu au fost evrei;
      căci autorii neevrei încercau să se distanțeze de terminologia evreiască
      și ca atare nu foloseau termenul Iehova, cunoscut ca zeul evreilor,
      pentru că își doreau un zeu pentru neevrei, căci evreii știau că Isus nu era regele care l-ar fi promis Iehova,
      conform așa zisei profeții, vezi 1.Cronici 17:11-14
      vezi și Detalii Trădătoare

3.2 Centurionul roman nu era un practicant al religiei evreilor, pentru a se teme de zeul evreilor, Iehova,
      tradus de „creștinii” români cu „Dumnezeu”, căci povestea a fost inventată tocmai pentu a arăta faptul că
     străinii, ca în cazul centurionului roman ar fi acceptați de Iehova, zeul evreilor.

3.3 Concluzia: Centurionul roman nu putea fi temător de Iehova, ci de Jupiter/Zeus
      sau alt zeu la care acesta se ruga conform religiei sale,
      pentru că nefiind evreu, nu era un practicant al religiei evreilor,
      care-l acceptau doar pe Iehova ca zeul lor, vezi și
     El și Elohim conform istoriei evreilor
     Așera - El - Yahve