Krișna nu este un suflet condiționat

Șri Krișna nu are nevoie să se culce cu nimeni pentru a fi fericit, El fiind însăși Fericirea.
El a făcut jocurile lumilor materiale și legile acestor jocuri.
Iar moralitate legată de activitatea sexuală din lumea materială, ce implică restricționarea acestei activități are un scop mult mai profund, care se referă la faptul că plăcerea sexuală nu face decât să te lege de lumea materială, căci acolo unde-ți sunt gândurile acolo de duci.

Cu alte cuvinte rămâi legat prin propriile gânduri, viață după viață, de sexualitatea acestei lumi,
neputând ajunge la stabilirea unei legături cu Șri Krișna.

Șri Krișna nu este un suflet condiționat de Modurile Naturii Materiale ca noi.
El nu este forțat ca noi, sufletele conditionate, să accepte un corp material, o familie și relații
ce ne sunt impuse datorită activităților noastre din viețile anterioare.
Nașterea și corpul lui Krișna sunt transcendentale, adică spirituale, nu materiale ca ale noastre, vezi
Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 2

Iar unul dintre motivele Sale pentru care coboară din lumile Transcendentale ... și pe pământ
este și acela de a le da satisfacție Celor ce-i sunt devotați (devoților).
Cazul activităților amoroase cu păstorițele, este povestit mai amănunțit începând cu capitolul 29 până la capitolul 33 din Șrimad Bhagavatam, vezi
Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 29
Gopiile fug la Krișna pe înserate; Krișna le spune să se ducă acasă; Gopiile sunt devastate; Krișna le face fericite; Krișna dispare; Cei care se gândesc tot timpul la Krișna se duc la Acesta
Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 30
Căutarea nebună a gopiilor după Krișna; Ele încep să imite jocurile lui Krișna
Gopiile descoperă urmele Radhei și ale lui Krișna; Radha răvășită și nefericită
Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 31
Gopiile aduc laude lui Krișna; Picioarele lui Krișna pe pieptul lor tare
Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 32
Krișna apare din nou; Patru feluri de persoane care nu servesc
Krișna nu se simte în stare să răsplătească iubirea gopiilor
Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 33
Dansul Rasa, Cântecul, Sărutul, Îmbăierea în Yamuna

Către sfârșitul Capitolului 33 din Cantoul 10, după ce a prezentat Întâlnirea din timpul nopții a păstorițelor cu Krișna, povestitorul explică auditorului:

anugrahāya bhaktānāṁ
mānuṣaṁ deham āsthitaḥ
bhajate tādṛśīḥ krīḍa
yāḥ śrutvā tat-paro bhavet
  (SB.10.33.36)

Pentru a le arăta milă celor devotați Lui - anugrahāya bhaktānām
El acceptă un corp asemenea celui uman- āsthitaḥ deham mānuṣam
Și servește în astfel de jocuri - bhajate tādṛśīḥ kriḍāḥ
Ca să se ducă vestea despre Cel care este Transcendental - yāḥ śrutvā tat-paraḥ bhavet

În acest caz este vorba despre primul tip de relație transcendentală – relația amoroasă - pe care cei care-I sunt devotați o pot avea cu Personalitatea Transcendentală în forma sa eternă de Krișna în lumea spirituală intimă Goloka.
În acest sens trebuie reamintit că există 5 tipuri de relații principale pe care sufletele le pot avea cu Personlitatea Transcendentală,
așa cum auf fost prezentate de Șri Cetanya și înregistrate în Cetanya Cearit-amrit 2.19.185

śānta, dāsya, sakhya, vātsalya, madhura-rasa nāma
kṛṣṇa-bhakti-rasa-madhye e pañca pradhāna


Dintre (toate) gusturile devoțiunii transcendentale pentru Krișna - madhye rasa bhakti kṛṣṇa
Cinci sunt principale - pañca e pradhāna
Cel al neutralității, servitudinii, prieteniei, paternității și erotismului — śānta, dāsya, sakhya, vātsalya madhura.