Damodar Aștakam

Damodarāṣṭakam

Opt rugăciuni – aṣṭakam
(adresate Celui al cărui) abdomen – udara
(a fost legat cu) o funie –dama

(Mama Yaşoda l-a legat pe Krişna de o piuă cu o funie)

namāmīśvaraḿ saccidānanda-rūpaḿ
lasat-kuṇḍalaḿ gokule bhrāja-mānam
yaśodā-bhiyolūkhalād-dhāvamānaḿ
parāmṛṣṭam atyaḿ tato drutya gopyā


Plecăciuni Controlorului Suprem – namāmi-iśvaraḿ
A cărui formă este eternitate, cunoaştere şi extaz – rūpaḿ sac-cid-ānanda
Ai cărui cercei se leagănă strălucind - kuṇḍalaḿ lasat bhrāja
În casa din Gokula – mānam gokule
În timp ce fuge de la piua mare – dhāvamānaḿ ulūkhalād
De frica mamei Yaşoda – bhiya yaśodā
Şi e prins repede – parāmṛṣṭam atyaḿ
De gopi ce aleargă după Acesta – gopyā drutya tato

rudantaḿ muhur netra-yugmaḿ mṛjantaḿ
karāmbhoja-yugmena sātańka-netram
muhuḥ śvāsa-kampa-tri-rekhāńka-kaṇṭa
sthita graiva-dāmodaraḿ bhakti-baddham


Plângând continu - rudantaḿ muhur
îşi freacă cei doi ochi - mṛjantaḿ yugmaḿ netra
cu cele două mâini asemenea lotuşilor - yugmena karāmbhoja
(şi) cu ochi înfricoşaţi respiră repede - netram sātańka śvāsa
Lanţul (de perle) se leagănă continu - graiva kampa muhuḥ
la gâtul celui a cărui burtă este legată - kaṇṭa udaraḿ baddham
cu laţul devoţiunii - dāma bhakti
(gât) care e marcat cu trei linii - tri-rekhāńka

dāma + udara = dāmodara (care este un nume pentru Krişna, care înseamnă
Cel a cărui burtă este legată, referindu-se la istoria legată de pedepsirea sa de către mama Yaşoda)

itīdṛk sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe
sva-ghoṣḿ nimajjantam ākhyāpayantam
tadīyeśita-jñeṣu bhaktair jitatvaḿ
punaḥ prematas taḿ śatāvṛtti vande


Expunând astfel propriile sale jocuri - iti idṛk sva-līla abhir
cufundă propria familie într-un lac de extaz – nimajjantam sva-ghoṣḿ kuṇḍe ānanda
făcând cunoscut celor ce vor să ştie despre măreţia sa– ākhyāpayantam tadīya jñeṣu iśita
că poate fi cucerit prin bhakti – jitatvaḿ bhaktair
din nou îl venerez cu iubire pe acesta de sute de ori – punaḥ vande prematas taḿ śatāvṛtti

varaḿ deva moksaḿ na moksāvadhiḿ vā
na cānyaḿ vṛṇe ’ha ḿ vareśād apīha
idaḿ te vapur nātha gopāla-bālaḿ
sadā me manasy āvirāstāḿ kim anyaiḥ


O Doamne care acorzi binecuvântarea mântuirii – deva varaḿ moksaḿ
Nu măr rog pentru lăcaşul mântuirii – na ahaḿ vṛṇe avadhiḿ moksa
Şi de asemenea aici nici pentru o alta (binecuvântare), o Domn al binecuvântărilor – ca apīha vā anyaḿ vara-iśād
O Doamne fie ca acest corp al tău de tânăr păstor – nātha idaḿ vapur te bālaḿ gopāla
Să se manifeste tot timpul în mintea mea – āvirāstāḿ sadā manasy me
Ce altceva (mi-aş putea dori)? - kim anyaiḥ

idaḿ te mukhāmbhojam avyakta-nīlair
vṛtaḿ kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā
muhuś cumbitaḿ bimba-raktādharaḿ me
manasy āvirāstām alaḿ lakṣa-lābhaiḥ


(Fie ca) această faţă a ta asemenea lotusului – idaḿ mukha te ambhojam
înconjurată de un păr cârlionţat de un albastru închis- vṛtaḿ kuntalaiḥ nīlair
şi buzele (tale) roşii asemenea fructelor bimba – ca adharaḿ raktā bimba
sărutate de (buzele) moi şi roşii ale gopiilor - cumbitaḿ snigdha-raktaiś gopyā
(fie ca acestea) să se manifeste mereu în mintea mea – āvirāstām muhuś manasy me
Sute de mii de (alte) binecuvântări sunt fără folos – lakṣa lābhaiḥ alaḿ 

namo deva dāmodarānanta viṣṇo
prasīda prabho duḥkha-jālābdhi-magnam
kṛpā dṛṣṭi vṛṣṭyāti dīnaḿ batānu
gṛhāṇeśa mām ajñam edhy akṣi-dṛśyaḥ


Plecăciunile mele oh Doamne dāmodar, ananta, viṣṇu - namo deva dāmodara ananta viṣṇo
Mulţumeşte oh Doamne acest suflet căzut- prasīda prabho ati dīnaḿ
Cufundat într-un ocean de suferinţă – magnam jālābdhi duḥkha
(şi) fă să plouă privirea ta miloasă asupra mea - vṛṣṭya dṛṣṭi kṛpā mām
Oh Işa acceptă să te arăţi ochilor (acestui) ignorant – batānu iśa gṛhāṇa dṛśyaḥ akṣi ajñam

kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat
tvayā mocitau bhakti-bhājau kṛtau ca
tathā prema-bhaktiḿ  svakāḿ  me prayaccha
na mokṣe graho me 'sti dāmodareha namo deva 


Aşa cum cei doi fii ai lui Kuvera au fost eliberaţi – yadvat kuvera atmajau mocitau
De forma ta legată (de piuă) – mūrtyaiva tvayā baddha
(Pentru că te)-au servit şi venerat cu devoţiune – kṛtau bhājau bhakti
La fel dă-mi şi mie propriul tău serviciu devoţional al iubirii- tathā prayaccha me svakāḿ bhaktiḿ prema
Aceasta este dorinţa mea oh Damodar, nu mântuierea (eliberarea)– asti graho me dāmodareha na mokṣe

namas te ’stu dāmne sphurad dīpti-dhāmne
tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne
namo rādhikāyai tvadīya priyāyai
namo ’nanta-līlāya devāya tubhyam


Fie plecăciuni sforii strălucitoare – astu namas te dāmne sphurad
astfel abdomenului tău, lăcaşul luminilor lăcaşul universului, – yātha udarā tvadīya dhāmne dīpti dhāmne viśvasya
Plecăciuni dragei tale Radha – namo priyāyai tvadīya rādhikāyai
Plecăciuni nesfârşitelor tale jocuri oh doamne – namo ananta tubhyam līlāya devāya