Afecțiunea

În acest senst Șri Cetanya, care este o formă a lui Krișna, a spus:

sādhana-bhakti haite haya 'rati'ra udaya 
rati gāḍha haile tāra 'prema' nāma kaya

Prin Practica devoțiunii spirituale se dezvoltă Afecțiune (pentru Krișna) - haite sādhana-bhakti haya udaya ratira
iar (când) această Afecțiune se intensifică, se numește Iubire - gāḍha haile tāra rati kaya nāma prema

Prin asociere îndelungată cu persoana Atracției, atracția se transformă în Afecțiune.

Această asociere se realizează, în procesul Practicii Devoțiunii Spirituale, cel mai bine prin cele cinci procedee pe care Șri Cetanya (Cetanya Cearitamrita 2.22.128) le-a sugerat ca fiind cele mai importante:

1. Asocierea cu persoane care au atins Iubirea Spirituală sau care pe acest drum sunt cel puțin mai avansate ca tine. 
2. Incantarea Numelor Transcendentale ale lui Krișna.
3. Ascultarea despre jocurile lui Krișna, așa cum sunt prezentate în Bhagavat Puran și alte scrieri, ca cel ale asociaților lui Șri Cetanya.
4. Rezidența în locuri în care Șri Krișna și-a prezentat jocurile pe pământ ca Mathura, Vrindavan.
5. Venerarea cu încrederea a Zeității lui Krișna.


sādhu-saṅga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravaṇa
mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana

Asociază-te cu persoane spirituale, incantează numele spirituale, ascultă Șrimad Bhagavatam - sādhu-sańga nāma-kīrtana bhāgavata-śravaṇa
Rezidează în Mathura și servește cu încredere frumoasa zeitate a Domnului - mathurā-vāsa sevana śraddhāya śrī-mūrtira

Simptomul apariției afecțiunii pentru Şri Krișna este faptul că practicantul dorește să audă povestiri despre Acesta:

vāsudeva-kathā-praśnaḥ puruṣāḿs trīn punāti hi
vaktāraḿ pracchakaḿ śrotṝḿs tat-pāda-salilaḿ yathā (Bhāgavat Puran 10.01.16)

Şuka răspunse: Virtuosule rege înţelept - 
śrī-śuka uvāca sattama rāja-ṛṣi
Inteligenţa îţi este complet fixată asupra povestirilor despre Domnul Transcendental -
buddhiḥ tava samyak vyavasitā kathāyām vāsudeva
Pentru că ai dezvoltat continuu afecțiune (pentru Domnul Transcendental) - 
te yat jātā naiṣṭhikī ratiḥ