Pavel - evreii nu mai sunt poporul ales Romani 9

Dovada prezentată de creștini:
 

Romani 9

6 Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel;
7 şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam; ci este scris: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele.”
8 Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă.


Această afirmație a autorului așa zisei scrisori către „Romani” este falsă, fiind creația creștinilor neevrei,
care reinventaseră un nou Isus bazat pe idei luate din credințele Egiptului, vezi
Nașterea Fiului lui „Dumnezeu” și „Apocalipsa”
Venerarea copilului divin - perioada greco-romană

Scopul acestora a fost de a schimba propaganda anterioară naționalistă evreiască,
redată în evanghelia „După“ Matei, unde Isus ar fi spus să nu se propovăduiască decât celor din neamul lui Israel,
unde nu se vorbește de nici un fel de "copii ai făgăduinței", Iehova nevorbind niciodată despre "copiii  făgăduinței".
Evreii nu l-au pus nicăieri pe Iehova să-i făgăduiască lui Avram că cei care se vor boteza pentru Christos vor face parte din neamul lui Avram, așa cum a inventat autorul lui Galateni” 3:29, vezi Pavel - Galateni 3:27-29:

Dovadă: „După Matei 10:5-7:
„Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare:
Să nu mergeţi în calea gentliilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor;
ci să mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel.


Cel mai probabil secta târzie, care a scris "după Luca" și "Faptele" l-a creat și pe "Pavel",
care urma să-l detroneze pe fostul personaj principal Petru prin inventarea unei noi doctrine - "Pavelinismul".
Iar cum noua doctrină trebuia să aibă un „update“ divin,
a fost introdus și un update „apostol“

care se întâlnește miraculos cu "Isus" sub forma unui fulger,
apariție care pe un evreu ca Saul nu poate să-l ducă cu gândul decât la Domnul evreilor Iehova, vezi Iehova alias Zeus
iar cel care l-au creat pe Pavel, nu ar fi trebuit să-i pună în gura unui evreu ca "Saul",
care nu-l recunoștea decât pe Iehova ca zeu și purtător al fulgerului,
o asemenea întrebare lipsită de sens: "Cine eşti, Doamne?"

Iehova care devine „Dumnezeu” trebuia să reinventeze un "update" pentru ceea ce tocmai îi învățase pe ceilalți 12, în „După“ Matei 10:5-7 și anume să se ducă și să propovăduiască peste tot.

Acesta a fost una dintre cele mai importante reinventări a doctrinei inițiale a creștinilor care inițial fuseseră evrei.

Astfel "Pavelinismul" urmărea îndepărtarea de doctrina inițială evreiască a Isusului prezentat ca
un urmaș al regelui David care venise pentru eliberarea neamului lui Israel,
vezi Christos - Solomon -  1.Cronici 17:11-14
și instaurarea unei dinastii ce va domnii veșnic peste neamul lui Izrael,
prin transformarea ulterioară într-un fiu al unui duh venit de la Iehova,
fiu
- care nu-i prea place pe evrei, catalogându-i ca fii ai inventatului Satan,
- și care de fapt venise pentru salvarea
... tuturor popoarelor (nu doar a evreilor cum era în varianta initială)
... și nu de sub ocupația străină ci de sub ... Satan, vezi Satan în Iov

Iar în acest sens "Pavel" încearcă să-i demonteze de tot pe evrei, vezi
Pavel redefinește "adevăratul" evreu
Pavel creat și ca atac împotriva evreilor