3.33 Sankirtanam Incantarea împreună a numelui spiritual al Domnului

Sankirtanam
Incantarea împreună a numelui spiritual al Domnului


Când mai mulți devoți ce au șrada – încredere transcendentală
incantează numele spiritual al Domnului Suprem Șri Bhagavan
împreună, aceasta se numește sankirtan.
Acest lucru a fost exprimat de Șri Jiva Gosvami în Krama-sandarbha

sankirtanam bahubhir militva tadgana-sukham șri-krisna-ganam.

In Șri Cetanya-caritamrita (Antya-lila 4.70–1) nama-sankirtan a
fost declarant ca fiind cel mai de seamă dintre cele 64 de membre
ale practicii bhakti:

bhajanera madhye șreștha nava-vidha bhakti
krisna-prema krișna dite dhare maha-șakti
tara madhye sarva-șreș†ha nama-sankirtan
niraparadhe nama laile paya prema-dhana


Dintre diferitele procese de sadhana, cele nouă practici bhakti
(șravana – ascultarea istoriilor despre Șri Krișna, kirtana – incantarea
acestora a calităților și numelor spiritual ale Domnului, smarana –
meditația asupra acestora, etc) sunt cele mai de seamnă, pentru
că ele au o putere atât de mare câ dau iubirea pentru Șri Krișna
și pe Șri Krișna însuși.

Dintre aceste nouă practici, bhagavan-nama-sankirtana
(incantarea împreună a numelor sfinte) este cea mai bună. Dacă exexuți
nama-sankirtana fără ofense, vei atinge cu siguranță valoroasa
comoară a iubirii divine pentru Șri Krișna - Krișna -prema.

Special în actuala eră Kali-yuga, vezi Ciclurile Universale  nama-sankirtan este recomandat
în mod deosebit. Șrila Giva Gosvami a afirmat că în Kali-yuga,
chiar dacă execuți celelalte practici devoționale, acestea trebuiesc însoție de
Șri nama-sankirtan (ataeva yady anyapi bhakti˙ kalau kartavya,
tada tat-samyoge naivety uktam). 

kṛte yad dhyāyato viṣṇuṁ
tretāyāṁ yajato makhaiḥ
dvāpare paricaryāyāṁ
kalau tad dhari-kīrtanāt (Șrimad Bhagavatam 12.3.52)

Ceea ce se obține în Krita-Yuga prin mediație asupra Domnului Transcendental Vișnu - yat kṛte dhyāyataḥ viṣṇum
În Treta-Yuga prin venerarea în ceremonii sacrificiale -tretāyām yajataḥ makhaiḥ
În Dvapara-Yuga prin venerarea reprezentărilor Domnului Transcendental în templu - dvāpare paricaryāyām
Se obține și în Kali-Yuga prin incantarea numelor Domnului Transcendental - tat kalau hari-kīrtanāt

dhyāyan kṛte yajan yajñais
tretāyāṁ dvāpare ’rcayan
yad āpnoti tad āpnoti
kalau saṅkīrtya keśavam (Viṣṇu Purāṇa 6.2.17),

“Ceea ce se obține prin meditație în Krita-Yuga - yad āpnoti dhyāyan kṛte
prin executarea cermoniilor sacrificiale în Treta -Yuga - yajan yajñais tretāyāṁ
Prin venerarea (reprezentărilor Domnului Transcencental) în Dvapara-Yuga - dvāpare arcayan
La fel se obține în Kali-Yuga prin incantarea Numelor (Domnului Transcendental) Keșava - tad āpnoti saṅkīrtya keśavam

Versuri similare se găsesc și în Padma Purāṇ (Uttara-khaṇḍa 72.25) și Bṛhan-nāradīya Purāṇ (38.97)