Petru - Prima epistolă

Cercetarea istorico critică se îndoieşte în marea ei majoritate
că Petru ar fi autorul Primei Epistole „a lui Petru” şi anume din următoarele motive:

Mai întâi este imposibil ca Petru, după modelul lui "Pavel" să fi scris epistole către ... nişte biserici,
fără să fi scris vreo dată despre nemaipomenitele fapte şi … învăţături ale lui Isus, adică o evanghelie,
având în vedere că unii apologeţi creştini îl prezintă ca pe un as al limbii greceşti (koine) afirmând:
 • "Petru provenea din Bethsaida, (ca şi Târgul-Mureş) un oraş în care se vorbeau două limbi greaca şi aramaica (româna şi maghiara), aceasta s-ar demonstra prin faptul că însuşi fratele lui Petru ar fi avut un nume grec, Andreas, şi ca atare Petru probabil că a fost activ în diaspora greacă, şi astfel a stăpânit greaca la perfecţiune.
  Silvanus/Silas, pe care Petru îl aminteşte ca şi coautor, este un cetăţean roman care „trebuie” să fi vorbit greaca. (Sursa Wiki în limba germană)."
 
„Petrus stammte aus Bethsaida, einer zweisprachigen griechisch-jüdischen Stadt (das wird noch dadurch unterstrichen, dass sein Bruder Andreas einen griechischen Namen hatte), und er wirkte vermutlich jahrzehntelang in der griechisch sprechenden Diaspora.Silvanus/Silas, den er als Mitverfasser erwähnt, ist römischer Bürger und sicher griechischsprechend.“ (Quelle Wiki)

Contraargument:
 • Petru este descris în evanghelii ca un om „simplu”, sau într-un limbaj direct, un pescar analfabet, care nu poate fi descris ca un membru al diasporei greceşti în Bethsaid
 • Ideea că Petru ar fi avut un frate şi că acesta ar fi avut un nume grecesc nu este menţionată în nici o altă lucrare a „apostolilor” sau a „urmaşilor acestora” în afară de această „epistolă”, şi nu există nici un motiv pentru care o familie de oameni simpli evrei (români) să dea unui copil evreu (român) un nume grec (maghiar) (iar celuilalt să-i dea un nume evreiesc).
 •  
 • În plus trebuie să nu uităm că introducerea de nume greceşti în cărţile create de sectele catolice creştine, date unor personaje din apropierea protagoniştilor principali, generată de respingerea creştinismului de către evrei, era o tendinţă pe care autorul „Primei Epistole a lui Petru” a urmat-o, căci evrei erau prezentaţi ca fii ai inventatului Satan, vezi Satan în Iov.
   
 • De fapt pentru a da o mai mare plauzibilitate scrierii sale autorul acestei epistole care stăpânea o greacă literară impecabilă se declară ca doar scriitor al cuvintelor lui Petru (am putea presupune că s-ar înţeles în aramaică, dacă grecul Silas ar fi provenit ... din Palestina).
   
 • Autorul „Primei Epistole a lui Petru” este de totodată un învăţat al VT în varianta Septuaginta (care este o traducere târzie din secolele 2 – 3 (numărătoarea creştină)) ceea ce evidenţiază încă o dată provenienţa târzie a acestei lucrări, vezi
 •  
 • Epistola are o clară tentă impersonală, iar referinţele la Isus sunt făcute în limbaj „general” (1 Petru 2,22-25) fără nici un amănunt care să trădeze cunoaşterea personală ca martor ocular al presupuselor evenimente descrise în evanghelii.
 •  
 • 1 Petru 1,1 implică faptul că în Asia creştinismul deja luase amploare în diferite regiuni, ceea ce nu era cazul pe timpul lui Petru.
 • Există legături de conţinut între această epistolă şi aşa zisele epistole ale lui Pavel, care sunt lucrări târzii ale bisericismului catolic, evidenţiind de asemenea neautenticitatea acestei epistole, vezi Pavel.