Isus urmașul lui Isaac Geneza 49:10

O traducere tendențioasă ortodoxă sună:
"Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale,
până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele."

Traducerile din limbile engleză/ gremană spun altceva:

The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come;
and unto him shall the gathering of the people be.

Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen,
bis daß der
Held komme; und demselben werden die Leute anhangen.
Vezi Deutsche Bibel

Nu i se va lua sceptrul lui Iuda, nici toiagul de cârmuitor de la picioarele sale,
până ce va veni eroul (shiloh), și el va aduna oamenii

1. Nu este vorba despre un împăciuitor, ci despre un erou.
2. Nu se spune că eroul ca  supune ci va aduna
3. Nu se spune ca va aduna popoare ci oameni 
 
4. Pentru a înțelege ce vrea să spună Iacov aici trebuie să citim citatul în contextul întregului discurs al acestuia,
căci apologeții creștini prezintă dovezi pentru așa zisele profeții despre Isus rupte din contextul inițial:
 
Chiar la început în 49:1 el se adresează fiilor săi pentru a le spune ce-i va aștepta pe ei în viitor,
nu le spune că va vorbi despre întâmplări care vor avea loc peste mii de ani într-un viitor necunoscut,
ca și cum i-ar interesa pe ei așa ceva.

"Și Iacov îi chemă pe fii săi și spuse: Aduna-ți-vă
Că vreau să vă anunț ce vi se va întâmpla (vouă) în timpurile ce vor urma."


Und Jakob berief seine Söhne und sprach: Versammelt euch,
daß ich euch verkündige, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten

Vezi Deutsche Bibel
 
Concluzia este că în Geneza 49:10 nu este vorba despre un Isus dintr-un viitor despre care acest verset nu vorbește.