Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 49

Akrur este informat despre intențiile rele ale fiilor lui Dhṛtarāṣṭra

śrī-śuka uvāca
sa gatvā hāstinapuraṁ
 pauravendra-yaśo-’ṅkitam
dadarśa tatrāmbikeyaṁ
 sa-bhīṣmaṁ viduraṁ pṛthām
saha-putraṁ ca bāhlīkaṁ
 bhāradvājaṁ sa-gautamam
karnaṁ suyodhanaṁ drauṇiṁ
 pāṇḍavān suhṛdo ’parān  1-2
yathāvad upasaṅgamya
 bandhubhir gāndinī-sutaḥ
sampṛṣṭas taiḥ suhṛd-vārtāṁ
 svayaṁ cāpṛcchad avyayam  3
uvāsa katicin māsān
 rājño vṛtta-vivitsayā
duṣprajasyālpa-sārasya
 khala-cchandānuvartinaḥ  4
teja ojo balaṁ vīryaṁ
 praśrayādīṁś ca sad-guṇān
prajānurāgaṁ pārtheṣu
 na sahadbhiś cikīṛṣitam
kṛtaṁ ca dhārtarāṣṭrair yad
 gara-dānādy apeśalam
ācakhyau sarvam evāsmai
 pṛthā vidura eva ca  5-6

Șri Șuka spuse, „Acesta (Akrūr) se duse la Hastina-pur  - śrī-śukaḥ uvāca saḥ gatvā hāstina-
Orașul distinșilor și glorișilor conducători din dinastia lui Puru, - puram aṅkitam yaśaḥ paurava-indra
vezi MB1.68 Regele Puru, întemeietorul liniei Paurava
și l-a văzut acolo  pe fiul lui Ambikā (Dhṛtarāṣṭra) împreună cu -  dadarśa tatra āmbikeyam sa
Bhīṣma, Vidura, Pṛthā (Kunti - văduva lui Pandu) și fiii lor - bhīṣmam viduram pṛthām saha-putram
Și pe regele Bāhlīka, Bharadvagi (Drona) cu Gautama (Kripa) - ca bāhlīkam bhāradvājam sa gautamam
Karṇa (fiul lui Kunti făcut cu Zeul Soare), Suyodhan (Duryodhan) - karṇam suyodhanam
Fiul lui Drona (Aśvatthāmā), fiii lui Pandu (frații vitregi ai lui Karṇa) - drauṇim pāṇḍavān
Și alți prieteni - aparān suhṛdaḥ

Întâlnirea fiului lui Gāndinī  (Akrūr) cu rudele sale  - upasaṅgamya gāndinī-sutaḥ bandhubhiḥ
A decurs îm mod corespunzător, el întrebându-i pe cei dragi - yathā-vat  sampṛṣṭaḥ taiḥ suhṛt
Despre noutăți și fiind el însuși întrebat despre cum îi merge - vārtām svayam ca apṛcchat avyayam

El a stat (acolo) câteva luni, dorind să afle despre activitățile - uvāsa katicit māsān vivitsayā vṛtta
Regelui (Dhṛtarāṣṭra), ai cărui fii erau răi - rājñaḥ duṣprajasya
Și a cărui hotărâre era slabă, fiind înclinat să urmeze dorințelor acestor răi - sārasya alpa anuvartinaḥ chanda khala

Kuntī și Vidura i-au spus acestuia totul despre  - pṛthā viduraḥ eva ca ācakhyau asmai sarvam
Intențiile necuvenite ale fiilor lui Dhṛtarāṣṭra - cikīrṣitam apeśalam dhārtarāṣṭraiḥ
Care nu puteau tolera calitățile virtuoase ale fiilor Pṛthei - na sahadbhiḥ sat guṇān pārtheṣu
precum și despre pasiunea, dibăcia, puterea, bravura și modestia acestora, - tejaḥ ojaḥ balam vīryam praśraya ādīn
Cât și despre afecțiunea cetățenilor pentru aceștia – ca prajā anurāgam
și despre faptul că folosiseră otravă și altele (în încercarea de a-i omorî) -  kṛtam ca yat gara dāna ādi eva
 

Lamentarea lui Kunti, mătușa lui Krișna


Kṛṣṇa, mare yoghin, suflet al universului, Controlor suprem,
Cel care acordă eliberare din ciclul migrației sufletelor celor ce se tem de moarte și migrația sufletului


Krișna, Absolutul Adevăr Pur
Suprasuflet, Controlor al Puterii de Asociere


Prin Yoga se obține adăpostul Său


pṛthā tu bhrātaraṁ prāptam
 akrūram upasṛtya tam
uvāca janma-nilayaṁ
 smaranty aśru-kalekṣaṇā  7
api smaranti naḥ saumya
 pitarau bhrātaraś ca me
bhaginyau bhrātṛ-putrāś ca
 jāmayaḥ sakhya eva ca  8
bhrātreyo bhagavān kṛṣṇaḥ
 śaraṇyo bhakta-vatsalaḥ
paitṛ-ṣvasreyān smarati
 rāmaś cāmburuhekṣaṇaḥ  9
sapatna-madhye śocantīṁ
 vṛkānāṁ hariṇīm iva
sāntvayiṣyati māṁ vākyaiḥ
 pitṛ-hīnāṁś ca bālakān  10
kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-yogin
 viśvātman viśva-bhāvana
prapannāṁ pāhi govinda
 śiśubhiś cāvasīdatīm  11
nānyat tava padāmbhojāt
 paśyāmi śaraṇaṁ nṛṇām
bibhyatāṁ mṛtyu-saṁsārād
 īsvarasyāpavargikāt  12
namaḥ kṛṣṇāya śuddhāya
 brahmaṇe paramātmane
yogeśvarāya yogāya
 tvām ahaṁ śaraṇaṁ gatā  13


Pritha (Kunti), avându-l astfel pe fratele ei Akrur alături -  pṛthā prāptam tu bhrātaram akrūram upasṛtya
Amintindu-și de locul natal al nașterii sale - smarantī nilayam janma
I se adresă acestuia cu urme de lacrimi în ochi, - uvāca tam kalā aśru īkṣaṇā

"Oh, tu cel tandru, își mai amintesc de noi părinții, frații  - saumya api smaranti naḥ pitarau bhrātaraḥ
Și suroriile mele, dar nepoții, ficele și prietenii? - ca me bhaginyau ca bhrātṛ-putrāḥ jāmayaḥ sakhyaḥ eva ca
Își mai amintește nepotul meu, Domnul Transcendental, Krișna, - smarati bhrātreyaḥ bhagavān kṛṣṇaḥ
Cel care acordă protecție devoților săi dragi, de fiii sorei tatălui său - śaraṇyaḥ bhakta vatsalaḥ paitṛ-svasreyān
Dar Raam, cel cu ochi asemenea petalelor de lotus? - rāmaḥ ca īkṣaṇaḥ amburuha

Lamentându-mă în mijlocul dușmanilor - śocantīm madhye sapatna
Ca o căprioară printre lupi - iva hariṇīm vṛkānām
Mă va liniști acesta pe mine și copiii mei lipsiți de tată, cu cuvintele Sale - sāntvayiṣyati mām vākyaiḥ ca bālakān hīnān pitṛ

Kṛṣṇa, Kṛṣṇa! Mare yoghin, suflet al universului - kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-yogin viśva-ātman
O Govind, Domn al universului, predându-mă Ție protejează-mă - govinda viśva-bhāvana prapannām pāhi
împreună cu copiii mei, căci mă cufund în suferință - śiśubhiḥ ca avasīdatīm

Controlor suprem, care acordă eliberarea (din ciclul migrației sufletelor) - īśvarasya āpavargikāt
celor ce se tem de moarte și migrația sufletului, – nṛṇām bibhyatām mṛtyu saṁsārāt
Nu văd alt adăpost în afara picioarelor tale asemenea lotușilor - na paśyāmi anyat śaraṇam tava pada-ambhojāt
Plecăciuni Ție Krișna, Absolutul Adevăr Pur - namaḥ kṛṣṇāya śuddhāya brahmaṇe
Suprasuflet, Controlor al Puterii de Asociere  - parama-ātmane yoga īśvarāya
Prin Yoga obțin adăpostul Tău -  yogāya aham gatā śaraṇam tvām
 

Pentru cel înțelept suferința sau bucuria acestei lumi este totuna


Orice ființă se naște de una singură, desigur moare de una singură,
și se bucură de reacțiunile bune sau rele, care-i aparțin ei


Cel lipsit de înțelepciune nu poate fi imparțial,
identificându-se cu cei apropiați lui, pentru că se identifică cu rolul pe care-l joacă într-o anumită viață


śrī-śuka uvāca
ity anusmṛtya sva-janaṁ
 kṛṣṇaṁ ca jagad-īśvaram
prārudad duḥkhitā rājan
 bhavatāṁ prapitāmahī  14
sama-duḥkha-sukho ’krūro
 viduraś ca mahā-yaśāḥ
sāntvayām āsatuḥ kuntīṁ
 tat-putrotpatti-hetubhiḥ  15

Șri Șuka spuse , „Astfel aducându-și aminte de Krișna - śrī-śukaḥ uvāca iti anusmṛtya kṛṣṇam
Controlorul Universului și de familia ei, - īśvaram jagat ca sva-janam
străbunica ta, în nefericirea ei - prapitāmahī bhavatām duḥkhitā
oh rege a început să plângă tare - rājan prārudat

Akrur și Vidur, a căror faimă era mare  - akrūraḥ ca viduraḥ mahā-yaśāḥ
căci suferința sau bucuria le era tot una - duḥkha sukhaḥ sama
au consolat-o împreună pe Kunti - āsatuḥ sāntvayām kuntīm
(amintindu-i) despre originea (zeifică) a nașterii fiilor ei - hetubhiḥ putra utpatti tat

yāsyan rājānam abhyetya
 viṣamaṁ putra-lālasam
avadat suhṛdāṁ madhye
 bandhubhiḥ sauhṛdoditam  16
akrūra uvāca
bho bho vaicitravīrya tvaṁ
 kurūṇāṁ kīrti-vardhana
bhrātary uparate pāṇḍāv
 adhunāsanam āsthitaḥ  17
dharmeṇa pālayann urvīṁ
 prajāḥ śīlena rañjayan
vartamānaḥ samaḥ sveṣu
 śreyaḥ kīrtim avāpsyasi  18
anyathā tv ācaraḻ loke
 garhito yāsyase tamaḥ
tasmāt samatve vartasva
 pāṇḍaveṣv ātmajeṣu ca  19
neha cātyanta-saṁvāsaḥ
 kasyacit kenacit saha
rājan svenāpi dehena
 kim u jāyātmajādibhiḥ  20
ekaḥ prasūyate jantur
 eka eva pralīyate
eko ’nubhuṅkte sukṛtam
 eka eva ca duṣkṛtam  21

Ducându-se la regele (Dhṛtarāṣṭra) care datorită parțialității - yāsyan rājānam abhyetya viṣamam
era de partea fiilor săi fiind atașat de vorbele (acestora) -  putra lālasam avadat
Și se afla în mijlocul celor dragi și al prietenilor - madhye suhṛdām  bandhubhiḥ
spuseră cu drag - uditam sauhṛda

Akrur spuse, „Dragule, drag fiu al lui Vicitravirya  - akrūraḥ uvāca bhoḥ bhoḥ vaicitravīrya
Tu faci să crească gloria Kauravilor - tvam vardhana kīrti kurūṇām
Stând acum pe tronul fratelui tău Pandu- āsthitaḥ adhunā āsanam bhrātari pāṇḍau
Care a trecut în nefință - uparate

Urmând Datoria Prescrisă, protejând pământul, - dharmeṇa pālayan urvīm
Încântând cetățenii prin bunul tău caracter – rañjayan prajāḥ śīlena
Și rămânând imparțial față de rurdele tale - vartamānaḥ samaḥ sveṣu
Vei avea parte de succes și glorie - avāpsyasi śreyaḥ kīrtim

Dacă însă vei acționa altfel oamenii te vor condamna - tu ācaran anyathā loke garhitaḥ
Și astfel vei ajunge în întuneric - tasmāt yāsyase tamaḥ
De aceea te rog să rămîi imparțial față de Pandavi și fiii tăi - vartasva samatve pāṇḍaveṣu ātma-jeṣu ca
Oh rege în această lume nimeni nu poate fi la nesfârșit - rājan iha na kasyacit ca atyanta
Împreună cu cei apropiați sau altcineva - saṁvāsaḥ svena kenacit saha
Nici chiar cu cei încorporați ca soție, copii ș.a.m.d. - api kim u dehena jāyā ātma-ja ādibhiḥ

Orice ființă se naște de una singură - ekaḥ jantuḥ prasūyate ekaḥ
desigur moare de una singură (nu împreună cu alții) - eva pralīyate ekaḥ
și se bucură de reacțiunile bune sau rele, care-i aparțin ei - eva ca anubhuṅkte sukṛtam duṣkṛtam ekaḥ

Cel ce nu are Cunoaștere Transcendentală îi întreține prin mijloace neonești
pe cei care crede că sunt „ai lui”, precum copiii ș.a.m.d ... iar aceștia în cele din urmă îl părăsesc

Abandonat de aceștia, împovărat de propriile acte păcatoase

Necunoscând scopul vieții (vezi linkurile de mai jos)

Fiind orb și indiferent față de propria sa Datorie Prescrisă și
neatingând astfel perfecțiunea scopului vieții, el intră în întuneric


Privind această lume ca un vis, o iluzie ce învârte roata minții
adu prin inteligență mintea sub control
Devenind astfel imparțial și având pace interioară


adharmopacitaṁ vittaṁ
 haranty anye ’lpa-medhasaḥ
sambhojanīyāpadeśair
 jalānīva jalaukasaḥ  22
puṣṇāti yān adharmeṇa
 sva-buddhyā tam apaṇḍitam
te ’kṛtārthaṁ prahiṇvanti
 prāṇā rāyaḥ sutādayaḥ  23
svayaṁ kilbiṣam ādāya
 tais tyakto nārtha-kovidaḥ
asiddhārtho viśaty andhaṁ
 sva-dharma-vimukhas tamaḥ  24
tasmāl lokam imaṁ rājan
 svapna-māyā-manoratham
vīkṣyāyamyātmanātmānaṁ
 samaḥ śānto bhava prabho  25

Averea unei persoane puțin inteligente,  - vittam anye alpa-medhasaḥ
ce nu urmează Datoria Prescrisă, este luată de cei apropiați - adharma haranti upacitam
Asemenea celor care pretind că sunt locuitori ai apelor – iva apadeśaiḥ jala-okasaḥ
dar se hrănesc cu apa (acestora) - sambhojanīya jalāni

Cel ce nu are Cunoaștere Transcendentală îi întreține prin mijloace neonești - yān apaṇḍitam puṣṇāti adharmeṇa
pe cei care crede că sunt „ai lui”, precum copiii ș.a.m.d - sva-buddhyā suta-ādayaḥ
iar aceștia îl părăsesc când nu mai face avere - te tam prahiṇvanti akṛta-artham
care le dă suflul vieții - rāyaḥ prāṇāḥ

Abandonat de aceștia, împovărat de propriile acte păcatoase - tyaktaḥ taiḥ svayam kilbiṣam
Necunoscând scopul vieții - na kovidaḥ artha
Fiind orb și indiferent față de propria sa Datorie Prescrisă - andham vimukhaḥ sva dharma
neatingând astfel perfecțiunea scopului vieții - asiddha arthaḥ
el intră în întuneric -  viśati tamaḥ

De aceea, oh rege, privind această lume ca un vis - tasmāt rājan vīkṣya imam lokam svapna
O iluzie ce învârte roata minții - māyā manaḥ-ratham
adu prin inteligență mintea sub control - āyamya ātmanā ātmānam
Devenind (astfel) imparțial și obținând pace interioară, domnule - samaḥ śāntaḥ bhava prabho

1. Dharma
2. Karma-Yoga
3. Dharma-Tyaga și Șaranagati (bhagavan așraya)
4. Ghiana Mișra Bhakti
5. Ghiana Șunya Bhakti
6. Prema Bhakti
    6.1 Prema Bhakti - Uttam bhakti
    6.2 Simptome ale lui Prema Bhakti - Lăcomia divină
    6.3 Două tipuri de Prema Bhakti
7. Prema Bhakti în Vaikuntha - Servitudinea divină
8. Prema Bhakti în Vrindavan - Prietenia divină
9. Prema Bhakti în Vrindavan - Relația parentală diviină
10. Prema Kanta -Iubirea erotică spirituală

 

Mintea este deosbit de greu de a fi controlată
Ca urmare nu ești imparțial, atunci când te gândești la tine și „ai tăi“
fiind iluzionat de rolul cu care te identifici în actuala viață


dhṛtarāṣṭra u6vāca
yathā vadati kalyāṇīṁ
 vācaṁ dāna-pate bhavān
tathānayā na tṛpyāmi
 martyaḥ prāpya yathāmṛtam  26
tathāpi sūnṛtā saumya
 hṛdi na sthīyate cale
putrānurāga-viṣame
 vidyut saudāmanī yathā  27
īśvarasya vidhiṁ ko nu
 vidhunoty anyathā pumān
bhūmer bhārāvatārāya
 yo ’vatīrṇo yadoḥ kule  28
yo durvimarśa-pathayā nija-māyayedaṁ
 sṛṣṭvā guṇān vibhajate tad-anupraviṣṭaḥ
tasmai namo duravabodha-vihāra-tantra-
 saṁsāra-cakra-gataye parameśvarāya
  29

Dhṛtarāṣṭra spuse: „Oh, maestru al milosteniei - dhṛtarāṣṭraḥ uvāca pate dāna
Nu mă mai satur de cuvintele auspicioase - na tṛpyāmi vācam kalyāṇīm
Pe care le vorbește domnia ta - yathā anayā vadati bhavān
Și sunt asemenea unui muritoar ce a obținut nectarul (nemuririi) - tathā martyaḥ prāpya; yathā amṛtam

Și totuși, oh virtuosule, cuvintele tale plăcute nu pot rămâne în inima mea - tathā api saumya sūnṛtā na sthīyate hṛdi
Care nu este statornică ci asemenea unui fulger în nori - cale yathā vidyut saudāmanī
nefiind imparțială datorită afecțiunii pentru fiii mei - viṣame putra anurāga

Cine poate respinge oare instrucțiunile Controlorului  Suprem - kaḥ vidhunoti nu vidhim īśvarasya
Care de altminteri a coborât pe pământ - yaḥ anyathā avatīrṇaḥ bhūmeḥ
pentru a micșora povara acestuia - avatārāya bhāra
Luând o formă umană în dinastia Yadu – pumān yadoḥ kule

Eu ofer plecăciunile mele Controlorului Suprem - namaḥ parama-īśvarāya
ale cărui jocuri sunt de nepătruns și - tasmai vihāra duravabodha
Care a creat acest univers - yaḥ sṛṣṭvā idam
pe calea propriei energii iluzorii de neconceput - pathayā nija māyayā durvimarśa
și apoi intrând în acesta a distribuit Modurile Naturii Materiale (Virtute, Pasiune și Ignoranță)  - anupraviṣṭaḥ tat vibhajate guṇān
dar și acordă eliberarea din roata vrajei rolurilor temporare - gataye tantra cakra saṁsāra

śrī-śuka uvāca
ity abhipretya nṛpater
 abhiprāyaṁ sa yādavaḥ
suhṛdbhiḥ samanujñātaḥ
 punar yadu-purīm agāt  30
śaśaṁsa rāma-kṛṣṇābhyāṁ
 dhṛtarāṣṭra-viceṣṭitam
pāṇdavān prati kauravya
 yad-arthaṁ preṣitaḥ svayam 31

Șri Șuka spuse, „Înțelegând astfel mentalitatea regelui -  śrī-śukaḥ uvāca abhipretya iti abhiprāyam nṛpateḥ
Cel din dinastia Yadavilor (Akrur) a cerut permisiunea să plece - saḥ yādavaḥ samanujñātaḥ
Către cei dragi și se îndreptă astfel spre capitala Yadavilor - suhṛdbhiḥ punaḥ agāt yadu-purīm
El a raportat lui Raam și Krișna despre comportamentul lu Dhritaraștra - śaśaṁsa rāma-kṛṣṇābhyām dhṛtarāṣṭra-viceṣṭitam
Față de fiii lui Pandu - pāṇḍavān prati
Și astfel, oh descendent al Kauravilor (Parīkṣit) el a îndeplinit misiunea pentru care fusese trimis - kauravya yat artham preṣitaḥ svayam