Betleem - Miheia 5:1-2

Profeții - Miheia 5:1-2
Betleem "Locul de naștere" al lui Isus


Miheia a „prevăzut“ raidurile de neoprit ale puterii asiriene, care au distrus Samaria în anul 722 și Ierusalimul în anul 701 (1:6-7; 3:12) iar "profeția" sa din Kapitolul 5 este îndreptată împotriva puterii asiriene (vezi Miheia 5:5-6) neavând legătura cu prezicerea lui Isus, care nu a avut nimic de-a face cu lupta împotriva asirienilor.

În al doilea rând în Miheia 5 este vorba despre un Conducător al Izraelului, nu despre „Domnul popoarelor” cum a fost prezenta Isus în final.
În al treilea rând acest Conducător al Izraelului care îl va preamări pe Zeul evreilor - Iehova, vezi  Deuteronom 32:1-9 nu pe „Zeul” (Popoarelor), inventat de creștini, va pustii țara asirienilor (vezi Miheia 5:5-6) și țara Nimrod. Nici aceasta nu este o referire la Isus, care ar trebui conform creștinilor să lupte cu Satan „înșelătorul“, vezi realitatea despre „Satan“ în Satan în Biblie,
Vezi Originalul în ebraică - Miheia 5:

1. Acum adună trupele, o fică a trupelor; aceasta (putera asiriană, vezi 5 și 6 mai jos) ne-a asediat; ei îl vor lovi cu scândura peste obraz pe Judecătorul Izraelului (Jehova) .
2. Dar din tine Bethlehem Ephratah, care ești mic printre miile din Iuda, va ieși un conducător peste Izrael (nu pentru toate națiunile), care vine din vremuri de mult uitate.
3. ...
4. El se va așeza și va păstori prin puterea dată de Iehova (Zeul evreilor), și va preamări Numele lui Iehova, dintre zeii lui vezi  Deuteronom 32:1-9 și va dăinui; pentru că acum el va deveni măreț până la marginile țării.
5. Iar acest [om] va face pace cu asirieni, iar când aceștia vor intra în țara noastră (Izrael) și în cetățile noastre, atunci se vor ridica împotriva lor păstorii și opt căpetenii.
6. Ia aceștia (acel om cu păstorii și căpeteniile) vor pustii țara Asiriei și țara Nimrod cu spada în mână la intrările lor; și el ne va salva (pe noi evreii) de Asirieni (nu de Satan), când vor intra în țara noastră (Izrael) ...