Pavel redefinește "adevăratul" evreu

Următoarele citate ale autorilor catolici ale aşa zisei epistole a lui "Pavel" către Romani 2
atacă însuşi cuvântul "Dumnezeului" bibliei israelite (Zeul El / Iehova) (așa zisul zeu numai al lui Israel):

28. Pentru că nu cel ce se arată pe din afară e iudeu (adică din așa zisul „popor ales de "Dumnezeu“ adică de Iehova),
nici cea arătată pe dinafară în trup, este tăiere împrejur;
29. Ci este iudeu (adică din „poporul ales de Dumnezeu“) cel întru ascuns,
iar tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, (aluzie la creştini) nu în literă (aluzie la evrei care ascultă de Lege“); …

1. În aceste verste autorii catolici încearcă să redifinească noţiunea de evreu, încă de la începutul epistolei.
Evreul” adevărat –- creştinul, şi evreul neadevărat, cel ce urmează legea  lui lui Israel.
2. Totodată este atacată legea mozaică (Cuvântul așa zisului Dumnezeu al lui Israel)
pe care chipurile Isus nu venise să o schimbe,
dar autorii catolici ai srisorilor lui "Pavel" nu se jenează să o facă