Sufletul 1 Tesaloniceni

1 Tesaloniceni 5:23


"Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru,
să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos."

1. Dacă iei interliniara vei vedea că în greacă, creștinii au tradus în mod greșit pneuma prin duh,
pentru că pneuma înseamnă suflare (de viață), și  nu reprezintă nici un element nou pe care oamenii l-ar avea iar animalele nu.
Spre reamintire suflarea de viață (nishmat khaim) + forma de lut au dat naștere la ființa vie (nephesh khaya)

Adică sufletul (spiritual) + corpul (material) - fără un alt treilea element "duh" = ființa vie (nephesh khaya)

Autorii acestei așa zise epistole a lui Pavel în mod evident nu aveau cunoștiințe despre spiritualitate (Cunoaștere Transcendentală),
căci suflarea de viață este sufletul,
care pătrunde în "forma de lut" și o însuflețește,.
suflarea de viață nu este în acest sens diferită de suflet.
 
2. Autorul necunoscut al așa epistolelor pe care le-ar fi scris Pavel nu are cunoaștere spirituală,
făcând o diferență între duh (Spirit) și suflet.

Primul manuscris cunoscut ale aşa ziselor Epistole ale lui Pavel îl reprezintă celebrul papyrus P46, a cărui cea mai probabilă dată a creaţiei sale este plassată între 175-225 (numărătoarea creştină), vezi
Papyrus P46
ca atare nu are de- face cu așa zisul Pavel, care este o altă invenție a lucrărilor catolicilor, vezi:
Pavel alias Saus

3. A spune că cineva își dă duhul sau își dă sufletul este același lucru.
Duhul sau sufletul (omului) sunt cuvinte sinonime în Limba română.