"Luca" - misionar și cu arma în mână

Dovadă: pilda din evanghelia "după" Luca 19:

11 Pe cînd ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentrucă era aproape de Ierusalim, şi ei credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată.
12 Deci a zis: ,,Un om de neam mare (aluzie la El Însuşi) s'a dus într'o ţară depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se întoarcă.
13 A chemat zece din robii săi, le -a dat zece poli (aluzie la învăţăturile sale), şi le -a zis: ,,Puneţi-i în negoţ pînă mă voi întoarce (aluzie la Venirea Sa pentru a-i răsplăti pe cei mai buni misionari).``

14 Dar cetăţenii lui îl urau (aluzie la evreii care chipurile îl urau pe Isus); şi au trimes după el o solie să -i spună: ,,Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi. (vezi Cauza respingerii lui Isus de către evrei - Profeția)
 
15 Cînd s'a întors înapoi, după ce îşi luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia, cărora le dăduse banii, ca să vadă cît cîştigase fiecare cu ei din negoţ (aluzie la munca de misionarism).
16 Cel dintîi a venit, şi i -a zis: ,,Doamne, polul tău a mai adus zece poli.``
17 El i -a zis: ,,Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri, primeşte cîrmuirea a zece cetăţi. (aluzie la recompensa eternă pentru munca de misionarism)
18 A venit al doilea, şi i -a zis: ,,Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.``

19 El i -a zis şi lui: ,,Primeşte şi tu cîrmuirea a cinci cetăţi.
 
20 A venit un altul, şi i -a zis: ,,Doamne, iată-ţi polul, pe care l-am păstrat învelit într'un ştergar;
21 căci m'am temut de tine (aluzie la frica de Isus), fiindcă eşti un om aspru (aluzie la duritatea lui Isus faţă de cei ce nu duc muncă de propagandă); iei ce n-ai pus, şi seceri ce n-ai sămănat (??).``
22 Stăpînul i -a zis: ,,Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sînt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am sămănat;

23 atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea, să -i fi luat înapoi cu dobîndă?
 
24 Apoi a zis celor ce erau de faţă: ,,Luaţi -i polul, şi daţi -l celui ce are zece poli.``
25,,Doamne``, i-au zis ei, ,,el are zece poli.``
26 Iar el le -a zis: ,,Vă spun că celui ce are, i se va da; dar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are (aluzie la răsplata pentru munca de propagandă). 

27 Cît despre vrăjmaşii mei (ai bisericii lui Isus), care n-au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi -i încoace, şi tăiaţi-i înaintea mea.`` 

În acest vers Isus este prezentat clar în postura celui susţine "munca" de misionarism, cât şi de masacrare a celor ce nu-l acceptă.
Aceste au fost cheile succesului creştinismului, vezi