Bhava – începutul iubirii spirituale

Începutul iubirii spirituale - BHAVA apare atunci

când în "inimă" (citta) se revelează bunatatea pură, şuddha-sattva,
împreună cu vişeş atma (o forma specifică de atracţie divină),
şi atunci razele soarelui iubirii divine îşi fac apariţia la orizontul inimii,
şi inima este topită de un potpuriu de gusturi. 

Această definiţie este dată de către Rupa Gosvami, în cartea sa Oceanul de nectar al relaţiilor iubirii divine - Bhakti Rasa-amrita Sindhu (1.3.1):
śuddha-sattva-viśeṣātmā / prema-suryāḿśu-sāmyabhāk
rucibhiś citta-māsṛṇya kṛd asau bhāva ucyate

Aceste gusturi ale iubirii sunt legate de adevăratul Obiect al Iubirii, Cel Atoate Atrăgător, care în sanscrită înseamna Krişna. Aceste gusturi se amestecă producând o extaordinară savoare extatică direct în suflet cunoscută sub numele de bhakti rasa

Bhakti Rasa - Definiţie

Gustul intern ale sentimentelor dominante / permanente ale iubirii divine(stayi-bhava) amestecat cu
Gustul pe care îl au iubiţii şi ingredientele care stimulează sentimentul dominant al iubirii – vibhavas amestecate cu
Gustul pe care-l au acţiunile vizibile, care ilustrează emoţiile spirituale –anubhavas amestecate cu
Gustul extazului spiritual care apare din vişudha sattva (bunătatea pură a unor sentimente spirituale specifice) – sattvika-bhavas, amestecate cu
Gustul emoţiilor tranzitorii care apar în oceanul emoţiilor iubirii dominante – vyabhicari-bhavas
produc o extaordinară savoare extatică direct în suflet
cunoscută sub numele de bhakti rasa.