Isus a fost spânzurat

În prorocirea evreiască nu se spune că un urmaș al lui David va veni și
că va fi condamnat și omorât de evrei înșiși, 
că se va urca la ceruri,
că țelul lui este să elibereze lumea de Satana,
și așa mai departe, ... conform invențiilor târzii creștine de la mijlocul secolului al doilea, după numărătoarea creștină,
ci că la venirea sa se va urca pe tronul Israelului (adică va fi un rege uns - Messias), 
și va elibera Israelul (nu lumea) de cotropitori, (nu de duhuri rele).

Isusul prezent in scrieri evreiești, ca de exemplu în Tractatul Sanhedrin 43a al școlilor de rabini (mișna)
regăsit în așa numitul Talmud Babilonian, multe lucruri nu se potrivesc
cu relatările așa ziselor evanghelii:

„33…„Chiar înainte de Paște (care originar este o sărbătoare evreiască) Isus a fost spânzurat.

34 Timp de 40 de zile înainte ca execuția să aibă loc, un herald a fost trimis să anunțe:
„Va urma să fie bătut cu pietre pentru că a practicat vrăjitoria, și a ademenit Israelul la apostazie.
Oricine poate mărturisi în favoarea sa, se poate prezenta, pentru a pleda cauza sa.“
Dar pentru că nu a fost prezentat nimic în favoarea sa, a fost spânzurat în seara de Paște.

35 – Ulla a replicat: „Crezi că a fost unul dintre aceia, pentru care ar fi putut să fie construită o apărare (în instanță)?
Nu a fost un Mesith (șarlatan), în ceea ce privesc afirmațiile scripturii, ...?

36 Cu Isus a fost totuși altfel, pentru că avea legături cu guvernul (sau palatul, adică era influent)“
Rabinii noștri s-au gândit: „Isus a avut cinci discipoli: Matthai, Nakai, Nezer, Buni și Todah. ..."

Matthai a fost probabil prototipul lui Matei.
Această relatare istorică descrie un Isus care este foarte asemănător, cu cel prezentat mai târziu de creștini,
și care probabil a stat la baza narațiunilor creștine ulterioare din cele patru evangheliile agnostice. 

Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 43a:

…"On the eve of the Passover Yeshu was hanged. For forty days before the execution took place, a herald went forth and cried,
'He is going forth to be stoned because he has practised sorcery and enticed Israel to apostacy.
Any one who can say anything in his favour, let him come forward and plead on his behalf.'
But since nothing was brought forward in his favour he was hanged on the eve of the Passover!
35 — Ulla retorted: 'Do you suppose that he was one for whom a defence could be made?
Was he not a Mesith [enticer], concerning whom Scripture says, Neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him?
36 With Yeshu however it was different, for he was connected with the government [or royalty, i.e., influential].' Our Rabbis taught:
Yeshu had five disciples, Matthai, Nakai, Nezer, Buni and Todah. "
When Matthai was brought [before the court] he said to them [the judges], Shall Matthai be executed? Is it not written, Matthai [when] shall I come and appear before God?...”