Adi / Vidura-gamana Parva 202-204

Mahabharata Cartea 1.
Vidura-gamana Parva din Adi parva 202


Vestea căsătoriei lui Draupadi cu Pandavii se răspândește
Discuția celor doi frați Vidura și Dhritaraștra


"Vaisampayana spuse, 'Știrile au fost transmise tuturor monarhilor (care veniseră să obțină mână lui Draupadi) de spionii lor de încredere, că minunata Draupadi s-a căsătorit cu fiii lui Pandu. Ei au fost de asemenea informați că ilustrul erou care încordase arcul și doborâse ținta, nu era nimeni altul decât Argiuna ... . De asemenea a devenit cunoscut că puternicul luptător care-l doborâse pe Salya, regele din Madra, și care în furia sa i-a îngrozit pe monarhii adunați acolo cu copacul (ce-l scosese din rădăcină), ... nu era altul decât Bhima, ..., a cărui atingere era suficientă pentru a lua viața dușmanilor.

Monarhii, fiind informați că Pandavii se deghizaseră în brahmani liniștiți, s-au minunat tare. Inițial auziseră că Kunti, împreună cu fiii ei fuseseră arși în conflagrația casei de rășină, astfel că îi priveau pe Pandavi ca și cum s-ar fi întors din morți. Și amintindu-și de schema crudă, concepută de Puroceana, au început să spună, 'O, rușine să-i fie lui Bhishma, lui Dhritarashtra și dinastiei Kauravilor!'

"Când Duryodhana a aflat că Draupadi l-a ales pe cel ce posedă armăsarii albi (Arjuna) ca domn al ei, a fost foarte deprimat. Însoțit de frații săi, Aswatthaman, unchiul său (Șakuni), Karna și Kripa, prințul a plecat cu inima grea spre capitala sa. Atunci Duhșasan, înroșind de rușine, se adresă fratelui său spunând, 'Dacă Arjuna nu s-ar fi deghizat ca brahman, nu ar fi fost niciodată în stare să o obțină pe Draupadi. ... .

Mă gândesc că soarta este întotdeauna supremă. Strădaniile nu dau rezultate; la naiba cu strădaniile noastre, frate! Pandavii sunt încă în viață!' Vorbind astfel și dând vina pe Puroceana (pentru neglijența sa), au intrat în Hastinapura, cu inimi triste. Văzând că puternicii fii ai lui Pritha scăpaseră din casa ce arsese și se aliaseră cu Drupada și gândindu-se că Dhrishtadyumna și Sikhandin, precum  și ceilalți fii ai lui Drupada erau desăvârșiți în luptă, li s-a făcut frică și au fost copleșiți de disperare.

"Atunci Vidura, auzind că Draupadi a fost câștigată de Pandavi și că fiii lui Dhritarashtra se întorseseră (în Hastinapur) rușinați și umiliți, s-a bucurat mult. Atunci, abordându-l pe Dhritarashtra, Kshattri (Vidura) spuse, 'Kauravii prosperă datorită norocului!' Auzind acele cuvinte ale lui Vidura, fiul Vicitravirya (Dhritarashtra), minunându-se, spuse cu mare bucurie, 'Care noroc, Vidura! Care noroc!'

În neștiința sa, monarhul orb a înțeles că fiul său cel mare, Duryodhan, fusese ales de fica lui Drupada ca domn al ei, și a comandat imediat ornamente care să fie făcute pentru Draupadi. Apoi a ordonat ca Draupadi și fiul său Duryodhan să fie aduși cu fală în Hastinapura. Atunci Vidura i-a spus că Draupadi îi alesese pe Pandavi ca domni ai ei și că acei eroi erau vii și în pace, fiind primiți cu mare respect de regele Drupada. El l-a informat de asemenea pe Dhritarashtra că Pandavii se uniseră cu multele rude și prieteni ai lui Drupada, fiecare deținând mari armate, și cu mulți alții care veniseră la ceremonia alegerii lui Drapadi.

"Auzind aceste cuvinte ale lui Vidura, Dhritarashtra spuse , 'Acei copii îmi sunt la fel de dragi cum îi erau lui Pandu. Nu, mai mult. O ascultă de ce afecțiunea mea pentru ei este acum chiar mai mare! Eroicii fii ai lui Pandu sunt bine și au liniște. Ei și-au făcut mulți prieteni. Rudele lor și ceilalți, pe care i-au câștigat ca aliați, sunt cu toții dotați cu mare putere. Care dintre monarhii în prosperitate sau în necaz nu și l-ar dori pe Drupada ca rudă sau aliat?'

"Vaisampayana continuă, 'Auzind cuvintele monarhului, Vidura spuse, 'O rege, fie ca înțelegerea ta să dureze o sută de ani!' Spunând acestea, Vidura se reîntoarse în lăcașul său. Apoi au sosit acolo Duryodhan și fiul Radhei, Karna. Adresându-se monarhului ei spuseră, 'O rege, noi nu putem vorbi de folosirea mijloacelor necinstite în prezența lui Vidura! Acum te-am găsit singur, așa că putem să spunem ce ne place! Ce ai dorit să faci?

Privești prosperitatea dușmanului tău, ca și cum ar fi a ta și i-ai aplaudat pe Pandavi în prezența lui Vidura? O cel fără de păcat, tu acționezi așa cum ar trebui să o faci! O tată, noi trebuie să acționăm în fiecare zi, în așa fel încât să-i slăbim pe Pandavi. O tată, a venit timpul să ne sfătuim, ca Pandavii să nu ne înghită cu tot cu copiii, prietenii și rudele noastre.'" 
 
Vidura-gamana Parva din Adi parva 203
Planurile lui Duryodhan pentru biruirea Pandavilor

"Vaisampayana spuse, 'Dhritarashtra replică, doresc să fac exact ceea ce recomanzi. Dar nu doresc să-l informez (pe fratele meu) Vidura nici despre schimbarea unui mușchi. Fiule, de aceea i-am lăudat pe Pandavi în prezența lui Vidura, ca să nu aibă nici cea mai mică idee despre ce este în mintea mea. Acum, că Vidura a plecat, este timpul, O Suyodhan (Duryodhan), să-mi spui ce idee ți-a venit iar tu Radheya (Karna) ce idei ai?'

"Duryodhan spuse. 'Tată, hai să căutăm să producem disensiuni între fiii lui Kunti și cei ai lui Madri, cu ajutorul unor brahmani de încredere și pricepuți. Sau hai să-l copleșim pe regele Drupada, pe fiii săi și pe toți miniștrii săi cu cadouri bogate, astfel încât să abandoneze cauza lui Yudhișthir. Sau, hai să-i punem pe spionii noștri să-i facă pe Pandavi să se stabilească în regatul lui Drupada, descriindu-le separt inconveniențele de a locui în Hastinapur, astfel încât în cele din urmă să se stabilească în Panceala.

Sau să punem niște spioni deștepți plini de resurse, să semene disensiuni între Pandavi încât să devină invidioși unii pe alții. Sau să o incite pe Krishnaa împotriva bărbaților ei. Ea are mulți domni, așa că nu va fi așa de dificil. Sau să-i punem pe alții să-i facă pe Pandavi să devină nemulțumiți de Krishnaa, în care caz și Krishnaa va fi nemulțumită de ei.

Sau să punem niște spioni deștepți, care să aranjeze în secret moartea lui Bhima-sena. Bhima este cel mai puternic dintre ei. Bazându-se pe Bhima, Pandavii ne-au desconsiderat. Bhima este feroce, viteaz și sprijinul Pandavilor. Dacă poate fi ucis, ceilalți vor fi lipsiți de putere și energie. Fiind lipsiți de Bhima, care este singurul lor refugiu, nu se vor mai strădui să-și recâștige imperiul.

Arjuna este invincibil în luptă dacă Bhima îi ține spatele. Fără Bhima, Arjuna nu este nici un sfert din Radheya. Și-atunci Pandavii, conștienți de propria lor slăbiciune, fiind lipsiți de Bhima, și conștienți de puterea noastră, nu vor mai căuta să-și recâștige imperiul. Sau dacă venind aici se dovedesc a fi docili și ascultători, vom căuta să-i reprimăm, conform dictatelor științei politice (cum le explicase Kanika).

Sau putem să-i tenteăm cu fete frumoase, la care prințesa din Panceala se va supăra pe ei. Sau, Radheya, dă ordin să fie trimiși mesageri, ca să fie aduși aici; și când vor sosi, vom aranja ca prin intermediul unor agenți de încredere, printr-una dintre metodele enunțate, să-i ucidem. Tată străduiește-te să folosești orice metodă, care ți se pare fără de greșeală. Timpul trece.

Înainte ca încrederea lor în regele Drupada să prindă rădăcini, noi trebuie să reușim să prevenim ca acest lucru să se întâmple, căci după ce încrederea lor în Drupada a devenit de nezdruncinat, cu siguranță că vom avea parte de eșec. Tată, acestea sunt opiniile mele pentru a-i putea birui pe Pandavi. Judecă dacă sunt bune sau rele. Karna, tu ce părere ai?'" 
 
Vidura-gamana Parva din Adi parva 204

Planurile lui Karna (Radheya) pentru biruirea Pandavilor

"Vaisampayana spuse, 'Fiind astfel adresat de Duryodhan, Karna spuse, 'O Duryodhana, mie mi se pare că modul în care vezi problema, nu este bine fondat. O perpetuator al dinastiei Kuru, nici una dintre metodele prezentate nu au succes împotriva Pandavilor. O brave prinț, mai înainte te-ai străduit prin diferite metode subtile, să-ți îndeplinești dorințele și niciodată nu ai dat greș să-ți omori dușmanii.

O rege Pandavii au trăit alături de tine! Pe atunci erau imaturi, având o vârstă fragedă și nu ai putut să le faci nici un rău. Acum ei trăiesc departe, au crescut, și sunt pe deplin maturi. Fiii lui Kunti nu pot fi răniți acum de nici una dintre metodele pomenite de tine. De vreme ce sunt ajutați de Destin și pentru că își doresc să recâștige imperiul ancestral, nu vom fi în stare să-i rănim prin nici un mijloc care ne stă în putere. Este imposibil să se creeze disensiune între ei.

Cei care au acceptat acceași nevastă nu pot fi dezbinați; și nici înstrăinarea soției lor Krishnaa de ei, de către spionii noștrii nu va avea succes. Ea i-a ales ca domni ai ei, când o duceau greu. Cum să-i abandoneze, acum când sunt prosperi? În afară de asta femeilor le place să aibă întotdeauna mai mulți bărbați, iar Krishnaa și-a îndeplinit dorința. Niciodată nu va putea fi înstrăinată de Pandavi. 
 
Regele din Panceala este onest și virtuos; el nu este avar. Nici dacă i-am oferi întregul nostru imperiu, nu-i va abandona pe Pandavi. De asemenea fiul lui Drupada posedă toate realizările și este atașat de Pandavi. De aceea nu cred că Pandavii ar putea fi vătămați prin vreun mijloc subtil, care-ți stă în putere. Dar ceea ce este bun și de urmat pentru noi, este de a-i ataca și zdrobi, până când îi vom extermina. Fie ca acest curs să se recomande el însuși. Atâta timp cât grupul nostru este puternic și cel al regelui Panceala este slab, atacă-i fără nici un fel de scrupule.

O fiu al lui Gandhari (Dhuryodan), atâta timp cât nenumăratele vehicole și animale, prieteni și dinastii prietenoase, nu sunt împreună, continuă, o rege, să-ți manifești puterea. Atâta timp cât regele din Panceala împreună cu fiii săi nu s-au pregătit să lupte cu noi, o rege, manifestă-ți puterea; și fă-o înainte ca Cel din dinastia Vrișni (Krishna) să meargă cu armata Yadavilor în orașul lui Drupada, luând cu El tot ceea ce este nevoie, pentru a-i restaura pe Pandavi în imperiul patern.

Avere, orice obiect al plăcerii și regatul, orice ar fi în stare să sacrifice Krișna de dragul Pandavilor. Ilustrul Bharata a cucerit întregul pământ, doar prin propria-i putere. Indra a câștigat suveranitate asupra celor trei lumi prin propria sa putere. O rege, puterea și măiestria sunt întotdeauna aplaudate de războinici (Kshatriya). Puterea și măiestria sunt calitățile cardinale ale celui viteaz. De aceea hai să-l distrugem imediat pe Drupada cu ajutorul marei noastre armate ce constă din patru tipuri de forțe armate și să-i aducem pe Pandavi aici.
Pandavii nu pot fi învinși prin nici o politică de conciliere, dare de cadouri, averi, mituire sau dezbinare. De aceea buruie-i prin forță. Prin aceasta vei avea conducerea întregului pământ. Eu nu văd nici o altă șansă prin care să ne atingem țelul propus.'

"Vaisampayana continuă, 'Auzind aceste cuvinte ale lui Radheya, Dhritarashtra, l-a lăudat mult și apoi i s-a adresat spunând, 'Fiu al unui Suta, care ești binecuvântat cu mare înțelepciune și brațe puternice, discursul tău care favorizează folosirea forței ți se potrivește. Dar hai să adoptăm cea mai bună propunere pentru beneficiul nostru într-un consiliu în care să fie și Bhishma, Drona și Vidura.'
Vaisampayana continuă, "'Apoi regele Dhritarashtra i-a chemat la el pe toți acei consilieri celebri pentru a primi sfatul lor.'"