Lokapala Sabha-khayana 5

Lokapala Sabhakhayana Parva 5 - I
Riși Narad sosește în sabha

"Vaisampayana spuse,--"În timp ce Pandavii stăteau în Sabha împreună cu principali Gandharvi, a sosit acolo celestul riși Narad, perfect cunoscător al Vedelor și Upanișadelor, venerat de către cei celești și familiarizat cu Itihasele și Puranele, bun cunoscător în tot ce se întâmplase în kalpele anterioare (zilele lui Brahmaa, care durează 1000 de cicluri de 4 ere universale), cunoscător al logicii Nyaya, a științei despre Adevăr și Morală, având cunoaștere completă despre cele șase Anga (pronunție, gramatică, prozodie, explicare a termenilor de bază, descriere a riturilor sacre și a astronomiei).

El era un maestru perfect în reconcilierea textelor contradictorii și în a diferenția în ceea ce privește aplicarea principiilor generale în cazurile particulare, precum și în interpretarea contradicțiilor prin relaționarea lor la situațiile diferite în care apar; era elocvent, hotărât, inteligent și poseda o memorie puternică. El era familiarizat cu științele morale și poilitice, un savant, un expert în diferențierea între lucrurile inferioare și cele superioare, priceput în a a trage concluzii din dovezile prezentate, competent în judecarea corectitudinii afirmațiilor silogiste, ce constau din cinci propoziții.

El este capabil să răspundă în cazul unei argumentări chiar și lui Vrihaspati (gurul zeilor Sura) în mod succesiv, cu concluzii definite, în mod adecvat formulate despre sacralitate, bunăstare, plăcere și salvare (din prizonieratul material), un mare suflet care privește acest întreg univers, în toate direcțiile, ca și cum ar fi prezent direct sub ochii lui. El este maestru al celor două sisteme filozofice Sankhya și Yoga, tot timpul dorindu-și să-i facă pe zeii Suri și Asuri să devină umili prin instigarea certurilor între aceștia, familiarizat cu ștințele războiului și al tratatelor, specialist în tragerea concluziilor prin judecarea lucrurilor ce nu pot fi direct cunoscute, precum și în cele șase științe ale tratatului, războiului, campaniilor militare, mentenanță a posturilor și a stratagemelor de abuscadă și retragere.

El este um maestru desăvârșit al tuturor ramurilor cunoașterii, pasionat de război și muzică, neavând repulsie față de nici o știință și fel de acțiune și posedând și alte nenumărate realizări. Rișiul, venind din călătoriile sale prin diferite lumi, a sosit în Sabha (sala de primire a palatului. ... El er însoțit de Parigeata și inteligenții Raivata, Saumya și Sumukha. Dotat cu viteza minții, rișiul sosind acolo, a fost plin de bucurie la vederea Pandavilor și și-a prezentat omagiile, rostind binecuvântări pentru Yudhishthir și dorindu-i victorie.

Acesta din urmă s-a ridicat imediat..., împreună cu frații săi mai tineri. Plecându-se adânc, cu umilință, monarhul l-a salutat cu bucurie pe riși și după ceremonialul de rigoare i-a acordat un loc de stat. Regele i-a făcut de asemenea cadou vite și i-a oferit, conform uzuanței ofrande de Arghya incluzând miere și alte ingrediente. Cunoscător al tuturor datoriilor monarhilor, acesta l-a venerat pe riși oferindu-i din toată inima pietre prețioase. Fiind astfel venerat de Yudhishthir, rișiul a fost gratificat. 
 
Lokapala Sabha-khayana Parva 5 - II
Riși Narad pune întrebări

Astfel venerat de Pandavi, marele riși Narada ...,
îi spuse lui Yudhishthir aceste cuvinte despre cele 4 scopuri ale vieții sociale:
1. Dharma (datoria prescrisă)
2. Artha (Bunăstare Materială, Bunăstărea pe care ai dobândit-o pentru a obține obiectele care se cade?
3. Găsești bucurie și plăcere (Kama) în practicarea virtuții? Te bucuri de plăcerile vieții?
Nu ți se duce mintea la fund, sub greutatea acestora?

O conducător al oamenilor, continui comportamentul nobil, conform Datoriei Prescrise
și a regulilor Bunăstării practicate de înaintașii tăi față de supușii lor?
Nu încalci niciodată regulile Datoriei Prescrise de dragul Bunăstării
Sau atât a Datoriei Prescrise cât și Bunăstării de dragul Bucuriei și a Plăcerii, care seduc ușor?

... O ... tu cel dotat cu cele șase atribute ale regilor
(agerimea vorbirii, promtitudiene de a pune la dizpoziție mijloacele necesare,
Inteligență în comportamentul față de dușmani, memorie și
Cunoașterea rugulilor moralei și a celor politice),
te servești de cele șapte mijloace
(semănarea disensiunilor, folosirea mustrării, concilierea, darurile, incantările, medicina și magia)
?

Examinezi tu de asemenea, în urma unor consultări, propria-ți puterea și slăbiciune, precum și cele 14 posesiuni ale dușmanilor tăi, țara, forturile, carele de luptă, elefanții, cavaleria, infanteria, principalii oficiali ai statului, zenana, aprovizionarea cu alimente, caculul armatei
și solda, tratatele încheiate, bugetul statului, veniturile și alți inamici secreți ca și cârciumile? 
Întreții cele opt ocupații, ai examinat capacitățile tale și ale inamicului și ai făcut pace cu inamicii tăi?

Sper ca cei șapte ofițeri de stat principali ai tăi (guveranatorul citadelei, comandantul forțelor armate, judecătorul șef, generalul forțelor de interne, înaltul preot, doctorul principal și șeful astrolog) nu au cedat influenței dușmanilor tăi și nici nu au devenit mai puțin activi, ca urmare a averii câștigate. Sper ca toți să ți se subordoneze. Sfaturile tale sper că nu sunt divulgate de spionii tăi de încredere sau de miniștrii tăi. Sper de asemenea că ești la curent cu ceea ce au de gând prietenii și dușmanii tăi.

Faci pace sau război la momentul potrivit? Respecți neutralitatea străinilor și a persoanelor ce au o atitudine neutră față de tine?
O eroule, ai numit persoane, care sunt asemenea ție, care sunt în vârstă, care au un comportament reținut, care sunt capabile
să înțeleagă ce trebuie făcut și ce nu, care au o genealogie și un sânge pur și îți sunt devotate, să fie proprii tăi consilieri?

O Bharata, victoriile regilor pot fi atribuite bunilor consilieri. O copile, regatul tău este protejat de miniștri cunocători ai Șastrelor (Cunoașterea Vedică) și care-și țin închise sfaturile. Sunt capabili dușmanii tăi să te vătămeze? 
Ai devenit sclavul somnului? Te scoli la momentul potrivit? Fiind cunoscătoral activităților ce aduc profit, te gândești la orele mici ale dimineții, la ceea ce ai de făcut în ziua următoare? 
 
Lokapala Sabha-khayana Parva 5 - III
Riși Narad pune întrebări II

Iei hotărâri de unul singur, sau iei sfaturi de la mulți? Sfaturile pe care le-ai acceptat, devin cunoscute în întregul regat? Începi imediat să duci la îndeplinire măsuri de mare utilitate, care sunt ușor de realizat? Au fost împiedicate astfel de măsuri vreo dată? Ai tot timpul grijă de cei ce practică agricultura? Le este teamă acestora să te abordeze? Sunt cei care implementează măsurile tale oameni de încredere, incoruptibili și care au experiență practică?

Sper că oamenii au cunoștință doar de măsurile pe care le-ai implementat, cele care sunt parțial realizate și cele care așteaptă să fie terminate, dar nu cele care sunt numai în fază de concepție și nu au fost începute. Au fost numiți profesori experimentați, care sunt capabili să explice cauzele lucrurilor și sunt învățați în ștința moralei și a tuturor ramurilor de învățat, pentru a-i instrui pe prinți și conducătorii armatei?

Cumperi un singur învățat, dând în schimb o mie de indivizi ignoranți? Cel învățat conferă un mare beneficiu în timpuri de suferință. Sunt forturile tale pline de bogății, mâncare, arme, apă, motoare și instrumente, precum și ingineri și arcași? Chiar și un singur ministru care este inteligent, viteaz, avându-și pasiunile complet sub control și având înțelepciune și judecată puternică, este capabil să confere cea mai înaltă prosperitate pentru un rege sau fiul unui rege.

De aceea te întreb, dacă ai vreun astfel de ministru. Cauți să ști totul despre cele 18 locuri (Tirtha) ale dușmanului și cele 15 locuri ale tale prin intermediul celor trei spioni și a celorlalți trei, care nu știu unul de altul? Îți supraveghezi inamicii cu grijă și atenție, fără ca aceștia să știe? Preotul tău cel mai onorat este umil, are un sânge pur, este renumit, fără invidie și liberal? Ai angajat un brahman neprihănit, cu un comportament bun, inteligent și bun cunoscător al riturilor, care să execute riturile zilnice în fața focului sacru și care să-ți reamintească la timpul cuvenit când trebuie să fie executată homa (venerarea zeilor în fața focului sacru)?

Astrologul pe care l-ai angajat este priceput în citirea fizionomiei, în interpretarea semnelor și în neutralizarea tulburărilor naturii? Ai angajat servitori respectabili pentru sarcini respectabile și servitori indiferenți pentru sarcini ce-ți sunt indiferente și pe cei de jos în cele joase? Ai angajat în oficii înalte miniștri neprihăniți, al căror comportament era bun de generații întregi, ce se află deasupra celor obișnuiți?

Îți oprimi oamenii prin pedepse crude și severe? Conduc miniștrii regatul urmând ordinele tale? Te desconsideră miniștrii, așa cum preoții sacrificiali îi desconsideră pe cei decăzuți sau așa cum femeile îi desconsideră pe bărbații care sunt mândri și  depravați? Are comandantul forțelor tale armate încredere suficientă, vitejie, inteligență, răbdare, bun comportament, naștere bună, devoțiune pentru tine și este competent?

Îi tratezi cu respect și stimă pe șefii armatei, care sunt cunoscători a tuturor tipurilor de război, înaintași, au un bun conducător și dotați cu bravură? Asiguri trupelor rațiile cuvenite și le plătești la timpul cuvenit? Nu le oprimi reținând aceste lucruri? Știi că mizeria cauzată de amânarea plății și iregularitatea în distribuirea rațiilor, face ca trupele să se răzvrătească iar cei învățați consideră această stare ca fiind una dintre cele mai mari nenorociri? 
 
Lokapala Sabha-khayana Parva 5 - IV
Riși Narad pune întrebări III

Sunt toți cei importanți, care au o naștere superioară, devotați ție și gata, cu bucurie, să-și dea viața în luptă pentru tine?
Sper că dintre cei care nu-și au pasiunile sub control, nici unul nu are permisiunea ta de a conduce după cum vrea un
număr de probleme simultan, cu privire la armată. Printre cei care te servesc există oameni care au îndeplinit cu bine o
sarcină, prin folosirea unei abilități speciale și care să fie dezamăgiți în obținerea a ceva mai multă stimă și o creșterea
a rațiilor și salariului?

Sper că recompensezi persoanele învățate, umile și pricepute în toate științele, făcându-le cadouri și dându-le onoruri
conform calificării lor. Întreții  soțiile și copiii celor care și-au dat viața pentru tine și au suferit datorită ție? Îi stimezi cu
afecțiune parentală pe dușmanii, care au devenit slabi, cât și pe cei care ți-au cătuat adăpostul, după ce au fost învinși
în luptă? O domn al pământului, îi privești pe toți în mod egal și ți se poate apropia oricine, fără a-i fi frică, ca și cum
le-ai fi mamă și tată?

Mărșăluiești fără pierdere de timp și reflectând bine asupra celor trei tipuri de forțe armate, împotriva dușmanului tău,
când auzi că se află în suferință? Îți începi marșul la timpul cuvenit, luând în considerație semnele pe care le-ai văzut?
Hotărârile pe care le-ai luat și victoria finală depind de cele 12 mandala (rezerve, ambuscate, asigurarea plății anticipate
a trupelor, etc.).

Le dai ofițerilor principali ai inamicului pietre prețioasee, după cum merită, fără știrea inamicului? O fiu al lui Pritha, cauți
să-ți învingi inamicii continui, care sunt sclavii propriilor pasiuni, după ce mai întâi ți-ai cucerit propria minte, având simțurile
sub control? Înainte de a porni împotriva inamicilor folosești mai întâi în mod corescpunzător cele patru arte ale reconcilierii,
daruri, intrigi, disensiuni și folosirea forței?

... O rege, sper ca servitorii tăi și agenții din propriul tău regat și din regatele dușmanilor tăi să continue urmarea datoriilor
prescrise și să se protejeze unul pe altul. O monarh, sper că ai angajat servitori de încredere, care au grijă de mâncarea, 
îmbrăcămintea și parfumurile pe care le folosești.

... Contabilii și funcționarii numți pentru a avea grijă de venituri și cheltuieli, te informează în fiecare zi, după amiază
despre acestea? ... O monarh, folosești în afacerile tale persoane care sunt dispuse să fure sau ușor de a fi mituiți sau
ostili sau minori? Este regatul tău persecutat cu ajutorul hoților, a oamenilor avari, a minorilor sau a femeilor? ...

Sunt femeile consolate și protejate în regatul tău? Sper că nu îți pui încrederea în ele și nici nu divulgi nici un secret în fața
lor. După ce ai dormit în cea de-a doua și cea de-a treia diviziune a nopții, te gândești la dharma și artha în cea de-a patra
diviziune, fiind treaz? 
 
Lokapala Sabha-khayana Parva 5 - V
Riși Narad pune întrebări IV


... O monarh! Te comporți asemenea Zeului Dreptății față de cei care merită să fie pedepsiți,
față de cei care merităsă fie onorați, față de cei care-ți sunt dragi și cei care nu-ți sunt pe plac?
Cauți să te vindeci de bolile corpului folosind plantele medicinale și post iar bolile mentale cu
ajutorul sfatului celor vârstnici? Sper ca medicii angajați în avea grijă de sănătatea ta, să fie
cunoscători ale celor opt tipuri de tratament și sunt atașați și devotați ție.

... Îi venerezi pe brahmani și cei înțelepți, conform meritelor lor în ceea ce privesc diferitele ramuri
ale științei (Veda)? Îți spun, că o astfel de venerare este fără de îndoială foarte benefică. Ai încredere
în Dharma (Datoria Prescrisă) care se bazează pe cele trei Vede și care a fost practicată de oameni
care au trăit înaintea ta? Ai urmat cu atenție practicile care au fost urmate de aceștia?

Sunt întreținuți în casa ta brahmani și sunt ei hrăniți cu hrană excelentă în prezența ta și obțin de asemenea
și beneficii financiare la terminarea acelor ospețe? Te străduiești să execuți ceremoniile sacrificiale Vajapeya
și Pundarika urmând riturile în totalitatea lor, având pasiunile sub control și având mintea perfect concentrată?

Te pleci în fața rudelor și a superiorilor, a celor în vârstă, a zeilor, asceților, brahmanilor, și a înalților copaci
(banian) în sate, care sunt atât de benefici pentru oameni? O cel fără de păcat, ești cauza suferinței sau furiei
altora? Ai alături de tine preoți care sunt în stare să furnizeze rezultate auspicioase? ...

Te ții departe de cele 14 vicii ale regilor, adică ateism, neadevăr, furie, lipsa de precauție, amânări, 
nevizitarea celor înțelepți, inactivitate, neliniștea minții, primirea de sfaturi doar de la o singură 
persoană, consultarea cu persoane care nu sunt cunoscătoare ale științei profitului, abandonarea
unui plan stabilit, divulgarea sfaturilor, nerealizarea proiectelor benefice și a întreprindrii de lucruri, fără 
a reflecta înainte? ...
Studiul Vedelor, averea, cunoașterea ta a Șastrelor (lucrări spirituale) și căsătoria au fost fructuoase? 
 
Lokapala Sabha-khayana Parva 5 - VI
Riși Narad pune întrebări V

Șase rele: somnul, vanitatea, frica, furia, slăbiciunea minții și amânarea

"Vaisampayana continuă, „După ce a terminat rișiul, Yudhishthir l-a întrebat”,"Care sunt fructele pe care le aduc
Vedele, bunăstarea, soția și cunoașterea despre Șastre (scrierile spirituale)?"
"Rișiul spuse, "S-a spus că Vedele dau rezultate, când cel care le-a studiat, execută Agnihotra și alte sacrificii.
Bunăstarea dă rezultate, când după ce te-ai bucurat de ea, o faci cadou.
O soție se spune că dă fructe, când face copii.
Cunoasterea despre Șastre (scrierile revelate) dă fructe, dacă vei deveni umil și virtuos."

"Vaisampayana continuă, „Marele ascet Narad, după ce i-a răspuns lui Yudhishthir, l-a întrebat din nou pe acest
conducător,"... 
Faci daruri de miere și ghii bramanilor, pentru a crește producția agricolă, de fructe și flori, precum și de dragul virtuții?
O rege, dai tot timpul artizanilor și artiștilor, pe care i-ai angajat, materialele necesare și salariile pentru perioade care
nu depășesc patru luni? ... O zimbru al dinastie Bharata, sunt studiate la curtea ta știința armelor, precum și cele legate
de practica motoarelor în arta războiului, care sunt atât de utile orașelor și forturilor?

Îți protejezi regatul de foc, șerpi și alte animale care pun în pericol viața, de boli și de Rakshasi? Cunoscând toate datoriile,
ai grijă asemenea unui tată de orbi, muți, schilozi, deformați, cei fără de prieteni și asceții care nu au nici un cămin.
Ai scăpat de aceste șase rele: somnul, vanitatea, frica, furia, slăbiciunea minții și amânarea?'

"Vaisampayana continuă, "Ilustrul zimbru printre Kauravi, auzind acele cuvinte ale celui mai de seamă dintre brahmani, s-a
plecat și i-a venerat picioarele. Fiind mulțumit de ceea ce auzise, monarhul i se adresă lui Narad, a cărui formă era celestă,
"Voi face exact cum ai spus, căci cunoașterea mea a crescut datorită întrebărilor pe care le-ai pus!'
Spunând acestea, regele a și acționat conform acelui sfat, și cu timpul a cucerit întreg pământul legat de centura lui de mări.

Narada i s-a adresat astfel, "Acel rege care este angajat în protejarea celor patru clase sociale: Brahmanii, Kshatriya, Vaishya
și șudra, își petrece zilele aici în fericire iar după aceea atinge regiunea lui Sakra (Domnul „Cerurilor“).'"