Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 30

Înebunite după Krișna, gopiile încep să-L imite și în cele din urmă afirmă că sunt forma Lui 

śrī-śuka uvāca
antarhite bhagavati
sahasaiva vrajāṅganāḥ
atapyaṁs tam acakṣāṇāḥ
kariṇya iva yūthapam  1
gatyānurāga-smita-vibhramekṣitair
mano-ramālāpa-vihāra-vibhramaiḥ
ākṣipta-cittāḥ pramadā ramā-pates
tās tā viceṣṭā jagṛhus tad-ātmikāḥ 2

Șri Șuka spuse, „Când Domnul Transcendental a dispărut - śrī-śukaḥ uvāca bhagavati antarhite d
intr-o dată, femeile din Vraja au suferit - sahasā eva vraja-aṅganāḥ atapyan
Asemenea unor elefăntițe ce nu-l mai văd - iva kariṇyaḥ tam acakṣāṇāḥ
Pe Cel ce le conduce - yūthapam

Iar inimile le-au fost copleșite și intoxicate - cittāḥ ākṣipta pramadāḥ
De minunatele activități făcute de Bărbatul Zeiței Fericirii (Krișna) - viceṣṭāḥ jagṛhuḥ ramā-pateḥ
Fiecare din ele au fost absorbite în sufletul lor - tāḥ tāḥ tat-ātmikāḥ
De felul în care se mișca El, afecțiunea, zâmbetele - gatyā anurāga smita
Grația, privirile, vorbele, jocurile - vibhrama īkṣitaiḥ āIāpa vihāra
și gesturile sale amoroase ce le încântau mințile - vibhramaiḥ manaḥ-rama

gati-smita-prekṣaṇa-bhāṣaṇādiṣu
priyāḥ priyasya pratirūḍha-mūrtayaḥ
asāv ahaṁ tv ity abalās tad-ātmikā
nyavediṣuḥ kṛṣṇa-vihāra-vibhramāḥ  3

Iar cele dragi fiind încântate de jocurile lui Krișna - priyāḥ vibhramāḥ kṛṣṇa-vihāra
Au început să imite mersul, zâmbetul, privirea - pratirūḍha gati smita prekṣaṇa
Vorbirea ș.a.m.d ale Celui Drag. - bhāṣaṇā ādiṣu priyasya
Fetele identificându-se astfel cu acesta au anunțat - iti abalāḥ tat-ātmikāḥ asau nyavediṣuḥ
Eu sunt de fapt forma (sa) - aham tu mūrtayaḥ 

Căutarea nebună a gopiilor după Krișna

gāyantya uccair amum eva saṁhatā
vicikyur unmattaka-vad vanād vanam
papracchur ākāśa-vad antaraṁ bahir
bhūteṣu santaṁ puruṣaṁ vanaspatīn 4

Cântând tare despre El - gāyantyaḥ uccaiḥ amum eva
l-au căutat împreună asemenea unor femei nebune - vicikyuḥ saṁhatāḥ unmattaka-vat
dintr-o pădure într-alta - vanāt vanam
întrebând copacii despre persoana spiritual, - papracchuḥ vanaspatīn puruṣam santam
care ca spațiul este și înăuntru și înafara fințelor - ākāśa-vat antaram bahiḥ bhūteṣu

dṛṣṭo vaḥ kaccid aśvattha
plakṣa nyagrodha no manaḥ
nanda-sūnur gato hṛtvā
prema-hāsāvalokanaiḥ 5

O, smochin, copac plakșa și bananierule - aśvattha plakṣa nyagrodha
l-ați văzut pe fiul lui Nanda (Krișna) - dṛṣṭaḥ vaḥ kaccit nanda sūnuḥ
care a plecat după ce ne-a furat mințile - gataḥ hṛtvā naḥ manaḥ
cu zâmbetele și privirile (sale) iubitoare - hāsa avalokanaiḥ prema

kaccit kurabakāśoka-
nāga-punnāga-campakāḥ
rāmānujo māninīnām
ito darpa-hara-smitaḥ 6

kaccit tulasi kalyāṇi
govinda-caraṇa-priye
saha tvāli-kulair bibhrad
dṛṣṭas te ’ti-priyo ’cyutaḥ 7

mālaty adarśi vaḥ kaccin
mallike jāti-yūthike
prītiṁ vo janayan yātaḥ
kara-sparśena mādhavaḥ 8

O copac kurabaka și aśoka, nāga, punnāga și campaka - kurabakāśoka-nāga-punnāga-campakāḥ
spuneți, (a trecut) pe aici fratele mai mic al lui Raam (Krișna) - kaccit itaḥ rāma anuja
Care distruge mândria fetelor cu zâmbete îngâmfate - hara darpa māninīnām smitaḥ

Auspicioasă și dragă plantă (zeiță) Tulsi, căreia îi sunt dragi - kalyāṇi tulasi priye ati-priyaḥ
picioarele lui Govinda (Krișna) (pe care) porți cu tine - caraṇa govinda tvā bibhrat
și care sunt înconjurate de roiuri de albine, - saha kulaiḥ ali
L-ai văzut pe Cel Infailibil - kaccit te dṛṣṭaḥ acyutaḥ

Plantă malati și malika, geati și yuthika - mālati mallike jāti yūthike
l-ați văzut pe Madhava (Krișna) - kaccit adarśi vaḥ mādhavaḥ
cel care vă dă plăcere, atingându-vă cu mâna (Sa) - vaḥ janayan prītim sparśena kara
plecând (din pădure) - yātaḥ

cūta-priyāla-panasāsana-kovidāra
jambv-arka-bilva-bakulāmra-kadamba-nīpāḥ
ye ’nye parārtha-bhavakā yamunopakūlāḥ
śaṁsantu kṛṣṇa-padavīṁ rahitātmanāṁ naḥ 9

Copac mango și priyala, copac de fructe geak, copac asana - cūta priyāla panasa āsana
Copac kovidara și geambu, arka, bilva, bakula, amra - kovidāra jambu arka bilva bakula āmra
Și kadamba, nipa și voi ceilalți - kadamba nīpāḥ ye anye para
Care vă dezvoltați existența pe malurile Yamunei - artha bhavakāḥ yamunā-upakūlāḥ
Vă rugăm să ne spunți calea pe care a apucat-o Krișna - śaṁsantu kṛṣṇa-padavīm
Căci ne-a furat sufletele-  rahita ātmanām naḥ

kiṁ te kṛtaṁ kṣiti tapo bata keśavāṅghri-
sparśotsavotpulakitāṅga-nahair vibhāsi
apy aṅghri-sambhava urukrama-vikramād vā
āho varāha-vapuṣaḥ parirambhaṇena 10

Ce austerități ai executat cu adevărat (zeiță) a pământului - kim tapaḥ te kṛtam bata  kṣiti
Pentru a fi atinsă de picioarele lui Keșava (Krișna) - sparśa aṅghri keśava
Bucuria a făcut ca perii corpului (tău) să se ridice - utsava aṅga-ruhaiḥ utpulakita
și ai devenit chiar strălucitoare - sambhavaḥ  api vibhāsi
Datorită picioarelor lui Urukram (formă a lui Krișna) ce-au traversat universul - aṅghri urukrama vikramāt
Sau a îmbrățișării corpului lui Varaha (formă de mistreț a lui Krișna, care a ridicat cu colții săi pământul din Oceanul Nașterii) - vā āha u parirambhaṇena vapuṣaḥ varāha

apy eṇa-patny upagataḥ priyayeha gātrais
tanvan dṛśāṁ sakhi su-nirvṛtim acyuto vaḥ
kāntāṅga-saṅga-kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ
kunda-srajaḥ kula-pater iha vāti gandhaḥ 11

Totuși, soție a cerbului l-ai întâlnit pe cel drag pe-aici? - api patni eṇa upagataḥ priyayā iha
O prietene, ați văzut corpul mlădios al Celui Infailibil - sakhi vaḥ dṛśām gātraiḥ tanvan acyutaḥ
Ce are grijă de familia (păstorițelor) - pateḥ kula
Mireasma ghirlandei Sale din flori kunda se află în aer - gandhaḥ srajaḥ kunda vāti
Prin asocierea corporală El dă mare plăcere iubitelor (Sale) - aṅga-saṅga su-nirvṛtim kāntā
Ale căror sâni sunt colorate cu cuncuma - kuca rañjitāyāḥ kuṅkuma

bāhuṁ priyāṁsa upadhāya gṛhīta-padmo
rāmānujas tulasikāli-kulair madāndhaiḥ
anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṁ
kiṁ vābhinandati caran praṇayāvalokaiḥ  12

Copacilor, a remarcat fratele mai mic al lui Raam (Krișna) - taravaḥ kim vā abhinandati rāma-anujaḥ
cu privirile Sale afectuoase plecăciunile voastre - avalokaiḥ praṇaya vaḥ praṇāmam
în timp ce se plimba pe aici - iha caran
Cel care-și pune mâna în care ține un lotus - upadhāya bāhum gṛhīta padmaḥ
pe umerii dragelor (Sale) - aṁse priyā
Și care datorită florilor de Tulasi - tulasikā
este urmat de familii de albine negre intoxicate – anvīyamānaḥ ali-kulaiḥ mada andhaiḥ

pṛcchatemā latā bāhūn
apy āśliṣṭā vanaspateḥ
nūnaṁ tat-karaja-spṛṣṭā
bibhraty utpulakāny aho 13

Hai să întrebăm aceste plante cățărătoare - pṛcchata imāḥ latāḥ
Care deși îmbrățișează ramurile copacilor - api āśliṣṭāḥ bāhūn vanaspateḥ
Cu siguranță au fost atinse de unghiile Acestuia (Krișna) - nūnam spṛṣṭāḥ kara-ja tat
Priviți manifestarea erupțiile (de pe pielea lor) - aho bibhrati utpulakāni 

Gopiile încep să imite jocuri din copilăria lui Krișna

ity unmatta-vaco gopyaḥ
kṛṣṇānveṣaṇa-kātarāḥ
līlā bhagavatas tās tā
hy anucakrus tad-ātmikāḥ  14
kasyācit pūtanāyantyāḥ
kṛṣṇāyanty apibat stanam
tokayitvā rudaty anyā
padāhan śakaṭāyatīm  15
daityāyitvā jahārānyām
eko kṛṣṇārbha-bhāvanām
riṅgayām āsa kāpy aṅghrī
karṣantī ghoṣa-niḥsvanaiḥ  16
kṛṣṇa-rāmāyite dve tu
gopāyantyaś ca kāścana
vatsāyatīṁ hanti cānyā
tatraikā tu bakāyatīm  17

Astfel înebunite, gopiile căutându-l pe Krișna - iti unmatta gopyaḥ kṛṣṇa-anveṣaṇa
Fiecare dintre ele acționând datorită absorbirii sufletești - tāḥ tāḥ hi anucakruḥ tat-ātmikāḥ
În jocurile Domnului Transcendental vorbeau confuz - līlāḥ bhagavataḥ vacaḥ kātarāḥ

Unele îi imitau pe Putana și pe Krișna  - kasyācit pūtana ayantyāḥ kṛṣṇa ayantī
Asemenea unui bebeluș care bea de la sânul (acesteia) - toka-yitvā apibat stanam
În timp ce o alta plângea, imitându-l (pe copilul Krișna) - anyā rudatī yatīm
Ce lovise cu picioarele (și distrusese) căruța (sub care fusese pus de mama sa) - ahan padā śakaṭā

Alta l-a imitat pe daitya (Zeu din neamul lui Danu) - anyām daitya ayitvā
Care l-a purtat pe copilul Krișna în aer- jahāra kṛṣṇa-arbha
Iar una (dintre ele) și-a asumat starea de a fi (a Acestuia) -  ekā bhāvanām
Mergând de-a bușilea - riṅgayām āsa
Și chiar târându-se clopoțeii de la picioarele (ei) răsunau - kā api karṣantī ghoṣa aṅghrī niḥsvanaiḥ

Două l-au imitat pe Krișna și Raam - dve kṛṣṇa-rāma ayite
Dar altele i-au imitat pe păstori - tu kāścana gopa ayantyaḥ
Iar o alta l-a imitat (pe zeul asura ce luase forma unui vițel) - ca anyā vatsa ayatīm
Dar alta l-a imitat pe zeul asura Baka care și el fusese ucis - tu ekā baka ayatīm ca tatra hanti

āhūya dūra-gā yadvat
kṛṣṇas tam anuvartatīm
veṇuṁ kvaṇantīṁ krīḍantīm
anyāḥ śaṁsanti sādhv iti 18

Când unele l-au imitat pe Krișna - yadvat anuvartatīm kṛṣṇaḥ
Chemând vacile care erau departe - āhūya gāḥ dūra
Cântând la flaut sau jucându-se - tam kvaṇantīm veṇum krīḍantīm
Celelalte le-au lăudat spunând “excellent“ - anyāḥ śaṁsanti sādhu iti 

Gopiile continuă să imite jocuri din copilăria lui Krișna 

kasyāñcit sva-bhujaṁ nyasya
calanty āhāparā nanu
kṛṣṇo ’haṁ paśyata gatiṁ
lalitām iti tan-manāḥ  19

Una dintre ele gânditoare - kasyāñcit manāḥ
și-a pus brațul pe umărul alteia și - sva-bhujam nyasya aparā
Se mișcă spunând, „Eu sunt Krișna“ - calantī āha aham kṛṣṇaḥ
Priviți mersul său grațions - nanu paśyata gatim tat lalitām

mā bhaiṣṭa vāta-varṣābhyāṁ
tat-trāṇaṁ vihitaṁ maya
ity uktvaikena hastena
yatanty unnidadhe ’mbaram  20

„Nu vă temeți de vânt și ploaie - mā bhaiṣṭa vāta varṣābhyām
Eu vă voi proteja de toate acestea” - tat trāṇam vihitam mayā
Astfel a vorbit una dintre ele - iti uktvā ekena
Și cu mâna și-a dat silința să-și ridice bluza - hastena yatantī unnidadhe ambaram

Tika:
Aceasta este o indicare a jocului lui Krișna de a ridica dealul Govardhan pentru a-i proteja pe locuitorii din Vraja

āruhyaikā padākramya
śirasy āhāparāṁ nṛpa
duṣṭāhe gaccha jāto ’haṁ 
khalānām nanu daṇḍa-kṛt 21

O, rege una (dintre ele) s-a suit (pe umerii) alteia - nṛpa ekā āruhya aparām
Și punându-și piciorul pe capul ei, spuse - padā ākramya; śirasi āha
„Șarpe, pleacă de aici, căci m-am născut “ ahe gaccha nanu jātaḥ aham
pentru a-i pedepsi pe cei răi și invidioși - kṛt daṇḍa duṣṭa khalānām

Tika:
Aceasta este o indicare a jocului lui Krișna în care a dansat pe capetele șarpelui mistic Kaliya și l-a gonit din râul Yamuna.

tatraikovāca he gopā
dāvāgniṁ paśyatolbaṇam
cakṣūṁṣy āśv apidadhvaṁ vo
vidhāsye kṣemam añjasā  22

O alta spuse, „Hei, păstori“ - tatra ekā uvāca he gopāḥ
Priviți puternicul foc al pădurii - paśyata ulbaṇam dāva-agnim
Închideți repede ochii - apidadhvam āśu cakṣūṁṣi
Eu voi aranja pentru protejarea voastră imediată - vidhāsye kṣemam vaḥ añjasā

Tika:
Aceasta este o indicare a jocului lui Krișna în care a sorbit focul pădurii.

baddhānyayā srajā kācit
tanvī tatra ulūkhale
badhnāmi bhāṇḍa-bhettāraṁ
haiyaṅgava-muṣaṁ tv iti
bhītā su-dṛk pidhāyāsyaṁ
bheje bhīti-viḍambanam  23

Una dintre ele o legă pe o alta mai micuță - kācit baddhā anyayā tanvī
cu o ghirlandă de flori (și spuse), „Te leg de putinei“ - srajā badhnāmi ulūkhale
spărgător de oale și hoț de unt de vacă - tatra bhettāram bhāṇḍa muṣam tu haiyam-gava
Și astfel (cea mica) pretinse că îi este frică - iti viḍambanam bhītā
Acoperindu-și fața și ochii frumoși manifestând frică - pidhāya āsyam su-dṛk bheje bhīti

Tika:
Aceasta este o indicare a jocului lui Krișna în care a spart putineiul și a furat unt. 

Gopiile descoperă urmele picioarelor lui Krișna și ale Radhei

evaṁ kṛṣṇaṁ pṛcchamānā
vrṇdāvana-latās tarūn
vyacakṣata vanoddeśe
padāni paramātmanaḥ  24

Și astfel întrebănd plantele și copacii din Vrindavan - evam pṛcchamānāḥ latāḥ tarūn vṛndāvana
Despre Krișna, au văzut într-un loc din pădure - kṛṣṇam vyacakṣata uddeśe vana
Urmele picioarelor Sufletului Suprem (Krișna) - padāni parama-ātmanaḥ

padāni vyaktam etāni
nanda-sūnor mahātmanaḥ
lakṣyante hi dhvajāmbhoja-
vajrāṅkuśa-yavādibhiḥ  25

Aceste urme de picioare sunt evident ale Marelui suflet - etāni padāni vyaktam mahā-ātmanaḥ
fiului lui Nanda, fiind marcate cu semnul unui steag - nanda-sūnoḥ lakṣyante hi dhvaja
Lotusul, tunetul, bățul pentru elefant, bobul de orz  - ambhoja vajra aṅkuśa yava-ādibhiḥ

tais taiḥ padais tat-padavīm
anvicchantyo ’grato ’balāḥ
vadhvāḥ padaiḥ su-pṛktāni
vilokyārtāḥ samabruvan 26

(Radha este indicată aici indirect ca cea care l-a însoțit pe Krișna)
Căutând indicii - anvicchantyaḥ dhvāḥ
În fața (lor) au remarcat urmele de picioare ale unei fete - agrataḥ vilokya padaiḥ abalāḥ
foarte amestecate cu urmele picioarelor Sale - taiḥ taiḥ va supṛktāni padavīm tat
și fiind deranjate de acele urme ale picioarelor au spus - ārtāḥ padaiḥ samabruvan.

kasyāḥ padāni caitāni
yātāyā nanda-sūnunā
aṁsa-nyasta-prakoṣṭhāyāḥ
kareṇoḥ kariṇā yathā 27

Acestea sunt urmele picioarelor uneia (dintre gopi) - etāni padāni kasyāḥ
Care merge cu fiul lui Nanada (Krișna) - ca yātāyāḥ nanda-sūnunā
Care și pus  antebrațul pe umărul ei - nyasta prakoṣṭhā aṁsa yāḥ
Asemenea unui elefant și elefăntițe - yathā kareṇoḥ kariṇā

anayārādhito nūnaṁ
bhagavān harir īśvaraḥ
yan no vihāya govindaḥ
prīto yām anayad rahaḥ  28

Cu siguranță că aceasta l-a venerat - nūnam anayā ārādhitaḥ
pe Domnul Transcendental Hari, Controlorul Suprem - bhagavan hariḥ īśvaraḥ
pentru ca Govinda (Krisna) să ne părăsească - yat govindaḥ naḥ vihāya
și fiindu-i dragă a dus-o într-un loc retras - prītaḥ yām; anayat rahaḥ 

Gopiile despre auspiciunea prafului de pe picioarele asemenea lotusului ale lui Govinda

Gopiile sunt agitate, pentru că, dintre toate, una (Radha) a fost aleasă de Krișna și dusă într-un loc secret,
Că a dus-o în brațe, că a cules flori pentru ea, i le-a pus în păr și i-a făcut o coroniță
Datorită geloziei Îl acuză că este lasciv și pe acea gopi că este o stricată.

dhanyā aho amī ālyo
govindāṅghry-abja-reṇavaḥ
yān brahmeśau ramā devī
dadhur mūrdhny agha-nuttaye 29

O, fetelor, praful de pe picioarele asemenea lotusului - aho ālyaḥ reṇavaḥ aṅghri-abja
Ale lui Govinda sunt atât de auspicioasee - govinda amī dhanyāḥ
Că Brahmaa, Șiva și Ramaa Devi (soția lui Vișnu) - brahmā īśau ramā devī
Îl iau pe capul lor pentru a înlătura durerea -  yān dadhuḥ mūrdhni nuttaye agha

tasyā amūni naḥ kṣobhaṁ
kurvanty uccaiḥ padāni yat
yaikāpahṛtya gopīnām
raho bhunkte ’cyutādharam 30
na lakṣyante padāny atra
tasyā nūnaṁ tṛṇāṅkuraiḥ
khidyat-sujātāṅghri-talām
unninye preyasīṁ priyaḥ 31

Aceste urme ale picioarelor ei ne creează - amūni padāni tasyāḥ naḥ kurvanti
O stare de agitație deosebită pentru că dintre (toate) gopiile - kṣobham uccaiḥ yat gopīnām
Ea a fost singura care a fost luată într-un loc secret - yā ekā — alone; apahṛtya rahaḥ
Degustând buzele Celui Infailibil (Krișna) - bhuṅkte adharam acyuta
Iată că nu mai vedem urmele picioarelor acesteia - atrana lakṣyante padāni tasyāḥ
Cu siguranță că iarba și vlăstarii i-au rănit - nūnam tṛṇa aṅkuraiḥ khidyat
Tălpile tandre ale picioarelor - talām aṅghri sujāta
Și Cel Drag și-a ridicat iubita - priyaḥ unninye preyasīm

imāny adhika-magnāni
padāni vahato vadhūm
gopyaḥ paśyata kṛṣṇasya
bhārākrāntasya kāminaḥ
atrāvaropitā kāntā
puṣpa-hetor mahātmanā  32

Gopii, priviți cum aceste urme ale picioarelor - gopyaḥ paśyata imāni padāni
Lui Krișna au devenit foarte adânci - kṛṣṇasya adhika magnāni
Fiind presate datorită greutății consoartei Sale - ākrāntasya bhāra vadhūm vahataḥ
Aici Marele Suflet amorezat, pentru (a culege) flori - atra mahā-ātmanā kāminaḥ hetoḥ puṣpa
A pus-o jos pe iubita (Lui) - avaropitā kāntā

atra prasūnāvacayaḥ
priyārthe preyasā kṛtaḥ
prapadākramaṇa ete
paśyatāsakale pade  33
keśa-prasādhanaṁ tv atra
kāminyāḥ kāminā kṛtam
tāni cūḍayatā kāntām
upaviṣṭam iha dhruvam  34
reme tayā cātma-rata
ātmārāmo ’py akhaṇḍitaḥ
kāmināṁ darśayan dainyaṁ
strīṇāṁ caiva durātmatām 35

Aici Dragul (Krișna) a cules flori pentru iubita Sa (Radha) - atra preyasā vacayaḥ prasūna priyā-arthe
Priviți aceste urme ale picioarelor Sale care sunt incomplete - paśyata ete pade asakale
Pentru că desigur îndrăgostitul (Krișna) s-a ridicat pe vârful picioarelor - dhruvam kāminā kṛtaḥ ākramaṇe prapada
Pentru a le pune aici ca ornament în părul iubitei lui (Radha) -  kṛtam tāni iha prasādhanam keśa kāminyāḥ

Iar aici chiar Iubitul s-a așezat și i-a făcut o coroniță - tu atra kāntām upaviṣṭam cūḍayatā
S-a bucurat cu ea desi El e mulțumit în sine însuși- reme tayā api ātma-ārāmaḥ
Complet și în sufletul Lui găsind plăcere - akhaṇḍitaḥ ca ātma-rataḥ
Arată starea decăzută a celor lascivi - darśayan dainyam kāminām
Și a femeilor a căror natură e stricată - strīṇām ca eva durātmatām 

Radha devine mândră și-i spune că nu mai poate merge, pentru a fi purtată de Krișna
Dar după ce îi spune să se urce pe umerii Săi, Acesta dispare și Radha începe să se lamenteze

Mândria nu e bună, căci ea te împinge să întinzi coarda mai mult decât ține

ity evaṁ darśayantyas tāś
cerur gopyo vicetasaḥ
yāṁ gopīm anayat kṛṣṇo
vihāyānyāḥ striyo vane 36
sā ca mene tadātmānaṁ
variṣṭhaṁ sarva-yoṣitām
hitvā gopīḥ kāma-yānā
mām asau bhajate priyaḥ 37
tato gatvā vanoddeśaṁ
dṛptā keśavam abravīt
na pāraye ’haṁ calituṁ
naya māṁ yatra te manaḥ  38
evam uktaḥ priyām āha
skandha āruhyatām iti
tataś cāntardadhe kṛṣṇaḥ
sā vadhūr anvatapyata  39
hā nātha ramaṇa preṣṭha
kvāsi kvāsi mahā-bhuja
dāsyās te kṛpaṇāyā me
sakhe darśaya sannidhim  40

Astfel în timp ce hoinăreau complet confuse - iti evam ceruḥ vicetasaḥ
Gopiile au văzut că o altă gopi - gopīm darśayantyaḥ tāḥ gopyaḥ
a fost luată de Krișna, care - yām anayat kṛṣṇaḥ
abandonase celelalte femei în pădure - vihāya anyāḥ striyaḥ vane

Ea a început să gândească: - sā ca mene tadā
"Sunt cel mai de seamă suflet dintre toate femeile - variṣṭham ātmānam sarva yoṣitām
Pentru că El le-a respins pe celelalte gopi - hitvā asau gopīḥ
Ce erau împinse de dorința erotica - kāma-yānāḥ
Și mă venerează pe mine ca iubia Lui" - mām bhajate priyaḥ

Și-apoi mergând printr-o anumită zonă din pădure - tataḥ gatvā uddeśam vana
Devenind mândră i-a spus lui Keșava (Krișna) - dṛptā abravīt keśavam
„Nu mai pot merge - aham na pāraye calitum
Ia-mă unde te duce mintea“ - naya mām yatra te manaḥ

Fiind astfel adresat iubitul Krișna spuse - evam uktaḥ priyām kṛṣṇaḥ āha
„Urcă-te pe umerii mei” - āruhyatām skandhe
Și apoi dispăru - iti tataḥ antardadhe
Iar consoarta sa a avut remușcări - ca sā vadhūḥ anvatapyata

"O domnul meu iubit și drag - hā nātha ramaṇa preṣṭha
O Cel cu brațe puternice, unde ești, unde ești - mahā-bhuja kva asi kva asi
Arată-te servitoarei Tale amărâte - darśaya dāsyāḥ te kṛpaṇāyāḥ
Prietene, vreau să fiu cu Tine" - sakhe sannidhim 

Gopiile o văd pe Radha răvășită și nefericită

Ele încetează căutarea lui Krișna, datorită întunericului
și începând să cânte despre El, s-au reîntors pe malurile Yamunei

śrī-śuka uvāca
anvicchantyo bhagavato
mārgaṁ gopyo ’vidūritaḥ
dadṛśuḥ priya-viśleṣān
mohitāṁ duḥkhitāṁ sakhīm  41
tayā kathitam ākarṇya
māna-prāptiṁ ca mādhavāt
avamānaṁ ca daurātmyād
vismayaṁ paramaṁ yayuḥ 42

Śrī Śuka spuse, „În timp ce gopiile“ - śrī-śukaḥ uvāca gopyaḥ
Erau pe drum căutându-l pe Domnul Transcendental - mārgam anvicchantyaḥ bhagavataḥ
Au văzut-o nu departe pe prietena lor - dadṛśuḥ avidūritaḥ sakhīm
Care era răvășită și nefericită datorită despărțirii de Cel Drag - mohitām duḥkhitām viśleṣāt priya
și au ascultat cum aceasta le-a relatat - ākarṇya tayā kathitam
despre onoarea primită de a fi cu Madhava (Krișna) - prāptim māna ca mādhavāt
și a fost desconsiderată datorită greșelii ei - avamānam ca daurātmyāt
ceea ce a răvășit-o în cea mai mare măsură - vismayam paramam yayuḥ

tato ’viśan vanaṁ candra
jyotsnā yāvad vibhāvyate
tamaḥ praviṣṭam ālakṣya
tato nivavṛtuḥ striyaḥ 43

Apoi au intrat în pădure atât cât pătrundea - tataḥ aviśan vanam yāvat
lumina lunii - jyotsnā candra
remarcând că sunt înconjurate de un întuneric cuprinzător - ālakṣya praviṣṭam tamaḥ vibhāvyate
și ca urmare femeile au încetat (căutarea lui Krișna) - tataḥ nivavṛtuḥ striyaḥ

tan-manaskās tad-alāpās
tad-viceṣṭās tad-ātmikāḥ
tad-guṇān eva gāyantyo
nātmagārāṇi sasmaruḥ 44

Dar cântau continuu - gāyantyaḥ eva
Despre gândurile Sale, vorbele Sale - tat-manaskāḥ tat-ālāpāḥ
Faptele Sale, Sufletul Său și calitățile Sale - tat-viceṣṭāḥ tat-ātmikāḥ tat-guṇān
Nemaiamintindu-și de propriile lor case -  na sasmaruḥ ātma āgārāṇi

punaḥ pulinam āgatya
kālindyāḥ kṛṣṇa-bhāvanāḥ
samavetā jaguḥ kṛṣṇaṁ
tad-āgamana-kāṅkṣitāḥ  45

Ele au venit din nou pe malul Yamunei - āgatya punaḥ pulinam kālindyāḥ
Și îndrăgostite de Krișna, - kṛṣṇa-bhāvanāḥ
Dorindu-și ca El să vină - kāṅkṣitāḥ tat-āgamana
cântau împreună despre Krișna - jaguḥ samavetāḥ kṛṣṇam