Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 6

Śrīmad Bhāgavatam 10.6.1-42

śrī-śuka uvāca
nandaḥ pathi vacaḥ śaurer
na mṛṣeti vicintayan
hariḿ jagāma śaraṇam
utpātāgama-śańkitaḥ


Śrī Śuka spuse:śrī-śukaḥ uvāca
Pe drum Nanda Baba se gândi la cuvintele lui Vasudev - pathi nandaḥ vicintayan vacaḥ śaureḥ
că nu sunt fără rost și de aceea luă adăpost la Domnul Suprem - na mṛṣā iti jagāma śaraṇam harim
Fiindu-i teamă de deranjamentele ce vor veni - śańkitaḥ utpāta āgama

kaḿsena prahitā ghorā
pūtanā bāla-ghātinī
śiśūḿś cacāra nighnantī
pura-grāma-vrajādiṣu


Teribila Putana era trimisă de Kamsa - ghorā pūtanā prahitā kaḿsena
Pentru a omorâ bebeluși - bāla-ghātinī śiśūn
Și hoinărea prin orașe și sate omorându-i -cacāra pura-grāma-vraja-ādiṣu; nighnantī

na yatra śravaṇādīni
rakṣo-ghnāni sva-karmasu
kurvanti sātvatāḿ bhartur
yātudhānyaś ca tatra hi


Dar cu siguranță nu s-a auzit vreodată - tatra hi na yatra śravaṇādīni
Ca cei ce protejează și urmeză propriile activități prescrise (conform instrucțiunilor Vedice – Dharma) - rakṣa ca kurvanti sva-karmasu
cei ce mențin virtutea - sātvatāḿ bhartur

sā khe-cary ekadotpatya
pūtanā nanda-gokulam
yoṣitvā māyayātmānaḿ
prāviśat kāma-cāriṇī


Odată aceasta Pūtanā, care zbura și se putea deplasa în spațiu după cum dorea - ekadā sā pūtanā utpatya cāriṇī khe-carī kāma
A intrat și în rezidența lui Nanda (tatăl lui Krișna in Vrindavan) - prāviśat nanda-gokulam
Transformându-se prin puterea iluziei într-o frumoasă tânără - ātmānam yoṣitvā māyayā

tāḿ keśa-bandha-vyatiṣakta-mallikāḿ
bṛhan-nitamba-stana-kṛcchra-madhyamām
suvāsasaḿ kalpita-karṇa-bhūṣaṇa-
tviṣollasat-kuntala-maṇḍitānanām

valgu-smitāpāńga-visarga-vīkṣitair
mano harantīḿ vanitāḿ vrajaukasām
amaḿsatāmbhoja-kareṇa rūpiṇīḿ
gopyaḥ śriyaḿ draṣṭum ivāgatāḿ patim


Părul acesteia era legat și împletit cu flori malika - keśa tām bandha-vyatiṣakta-mallikām whose iar mijlocelul subțire era împovărat de sânii și fundul ei mare - kṛcchra-madhyamām nitamba-stana bṛhat
Îmbrăcămitea ei era deosebit de frumoasă - su-vāsasam
Ornamentele urechilor erau splendide și strălucitoare - kalpita-karṇa-bhūṣaṇa tviṣā ullasat
Fața îi era împodobită de buclele părului - ānanām maṇḍita kuntala
Zâmbetul încântător și ocheadele aruncate erau fermecătoare - smita valgu vīkṣitaiḥ visarga apāńga
Furând mințile oricărei femei ce locuia în Vrindavan - harantīm manaḥ vanitām okasām vraja
Ca o curtezană nefăcută din carne (ci din spirit) - rūpiṇīm amaḿsata
Ce ținea în mână o floare de lotus - kareṇa ambhoja
păstorițele văzând-o asemenea Zeiței spirituale a Fericirii - gopyaḥ draṣṭum iva śriyam
ce a venit la bărbatul ei (Krișna care tocmai „se născuse“ în Vrindavan) - āgatām patim

bāla-grahas tatra vicinvatī śiśūn
yadṛcchayā nanda-gṛhe 'sad-antakam
bālaḿ praticchanna-nijoru-tejasaḿ
dadarśa talpe 'gnim ivāhitaḿ bhasi


Vrăjitoarea copiiilor gândindu-se la bebeluși - grahaḥ bāla tatra vicinvatī śiśūn
Văzu deodată pe pat în casa lui Nanda - dadarśa yadṛcchayā talpe nanda-gṛhe
Pe Cel ce distruge Neadevărul (Minciuna) - asat-antakam
Un copil ale cărui puteri de neconceput erau ascunse - bālam nija-uru-tejasam praticchanna
Asemenea focului mocnit acoperit de cenușă - agnim iva āhitam bhasi

vibudhya tāḿ bālaka-mārikā-grahaḿ
carācarātmā sa nimīlitekṣaṇaḥ
anantam āropayad ańkam antakaḿ
yathoragaḿ suptam abuddhi-rajju-dhīḥ


Cel ce este Sufletul nelimitat ce se mișcă și nu se mișcă – saḥ ātmā anantam cara-acara
Înțelegând-o pe acea vrăjitoarea ce omoara copii - vibudhya tām graham bālaka-mārikā
Și-a închis ochii - nimīlita-īkṣaṇaḥ
Ea l-a luat în poală pe Cel urma să-i fie sfârșitul - āropayat ańkam antakam
Asemenea unei persoane lipsită de inteligență - yathā abuddhi
Ce consideră un șarpe adormit drept o frânghie - dhīḥ uragam suptam rajju

tāḿ tīkṣṇa-cittām ativāma-ceṣṭitāḿ
vīkṣyāntarā koṣa-paricchadāsivat
vara-striyaḿ tat-prabhayā ca dharṣite
nirīkṣyamāṇe jananī hy atiṣṭhatām


Mamele văzând-o în interiorul (camerei) - jananī vīkṣya antarā
Pe cea a cărei inimă era crudă și făcea un deosebit efort să fie agreabilă - tām tīkṣṇa-cittām ca ceṣṭitām ati-vāma
Asemenea unei săbii acoperită de o teacă - asi-vat koṣa-paricchada
Fiind copleșite de apariția ei de femeie deosebit de frumoasă - dharṣite tat-prabhayā vara-striyam
S-au uitat la ea fără să se miște - nirīkṣyamāṇe hi atiṣṭhatām

tasmin stanaḿ durjara-vīryam ulbaṇaḿ
ghorāńkam ādāya śiśor dadāv atha
gāḍhaḿ karābhyāḿ bhagavān prapīḍya tat-
prāṇaiḥ samaḿ roṣa-samanvito 'pibat


Astfel teribila vrăjitoare a pus în poală copilul - tasmin ulbaṇam ghorā ādāya ańkam śiśoḥ
și i-a dat (în gură) sânul (uns cu) otravă ce nu putea fi digerată - dadaustanam vīryam durjara
după care Domnul Suprem (Krișna) fiind posedat de furie - atha bhagavān samanvitaḥ roṣa
apucă puternic cu mâinile (sânul) făcând-o să sufere - atha bhagavān gāḍham karābhyām prapīḍya
și supse totodată aerele vitale ale acesteiea - apibat samam tat-prāṇaiḥ

Śrīmad Bhāgavatam 10.6.11-13

sā muñca muñcālam iti prabhāṣiṇī
niṣpīḍyamānākhila-jīva-marmaṇi
vivṛtya netre caraṇau bhujau muhuḥ
prasvinna-gātrā kṣipatī ruroda ha


Astfel (Krișna) sugând otrava și orice viață den centrele vitale - iti niṣpīḍyamānā (niṣpa damana) akhila-jīva-marmaṇi
ea (Pūtanā) a strigat "Dă-mi drumul, nu-mi mai suge sânul." - sā muñca muñca alam
deschizând larg ochii și aruncând din picioare și (dând) din mâini - vivṛtya netre kṣipatī caraṇau bhujau
trupul transpirându-i și plângând într-una - prasvinna-gātrā muhuḥ ruroda ha

tasyāḥ svanenātigabhīra-raḿhasā
sādrir mahī dyauś ca cacāla sa-grahā
rasā diśaś ca pratinedire janāḥ
petuḥ kṣitau vajra-nipāta-śańkayā


Urletele foarte adânci și puternice ale acesteia - svanena ati gabhīra raḿhasā tasyāḥ
făcând să vibreze munții și întreaga atmosferă - cacāla sa-adriḥ mahī dyauḥ ca
reverberându-se pe toate planetele până în lumile inferioare în toate direcțiile - pratinedire sa-grahā rasā diśaḥ
și oamenii se aruncară la pământ suspectând un mare cataclism - ca janāḥ petuḥ kṣitau vajra-nipāta-śańkayā

niśā-carītthaḿ vyathita-stanā vyasur
vyādāya keśāḿś caraṇau bhujāv api
prasārya goṣṭhe nija-rūpam āsthitā
vajrāhato vṛtra ivāpatan nṛpa


O rege, în acest fel femeii dușmănoase ce suferea în piept - nṛpa ittham niśā-carī vyathita-stanā
i s-a răsfirat părul iar mâinile și picioarele i s-au desfăcut larg - keśān vyasuḥ caraṇau bhujau vyādāya
apoi a început să crească în mărime luând propria-i formă - api prasārya nija-rūpam
pe pășunea unde căzuse - goṣṭhe āsthitā
asemenea (unui alt asura) Vrita ce a fost doborât și ucis de trăsnetul (lui Indra) - iva vṛtraḥ apatat vajra-āhataḥ

Corpul mort al Putanei

patamāno 'pi tad-dehas
tri-gavyūty-antara-drumān
cūrṇayām āsa rājendra
mahad āsīt tad adbhutam


O rege, și deși era fără de suflare - rājendra patamānaḥ api
Acel corp care care era uriașm - tat-dehaḥ tat mahat āsīt
și doborâse copacii pe o lungime de 12 mile, era minunat- cūrṇayām āsa drumān tri-gavyūti-antara adbhutam

īṣā-mātrogra-daḿṣṭrāsyaḿ
giri-kandara-nāsikam
gaṇḍa-śaila-stanaḿ raudraḿ
prakīrṇāruṇa-mūrdhajam

andha-kūpa-gabhīrākṣaḿ
pulināroha-bhīṣaṇam
baddha-setu-bhujorv-ańghri
śūnya-toya-hradodaram

santatrasuḥ sma tad vīkṣya
gopā gopyaḥ kalevaram
pūrvaḿ tu tan-niḥsvanita-
bhinna-hṛt-karṇa-mastakāḥ


Dinții acesteia erau groaznici, având mărimea unor stâlpi ascuțiți - daḿṣṭra āsyam ugra mātra īṣā
nările îi erau asemneea grotelor munților - nāsikam giri-kandara
sânii îi erau formidabili, ca două blocuri de piatră - stanam raudram gaṇḍa-śaila
părul capului, de [CENSORED] are arămie, îi era împrăștiat - aruṇa-mūrdha-jam prakīrṇa
ochii îi erau adânci asemenea unor fântâni - akṣam gabhīra andha-kūpa
bazinul înspăimântător îi era asemenea unui banc de nisip - āroha-bhīṣaṇam pulina
marile-i brațe și picioare erau asemenea unor poduri suspendate - uru bhuja ańghri setu baddha
abdomenul era asemena unui lac lipsit de apă - udaram hrada śūnya-toya
Deși inimile, urechile și mințile păstorilor și păstorițelor fuseseră mai înainte agresate de urletele acesteia - tu hṛt karṇa mastakāḥ gopāḥ gopyaḥ pūrvam bhinna tat-niḥsvanita
văzând acel corp s-au înspăimântat - vīkṣya tat kalevaram santatrasuḥ sma 

bālaḿ ca tasyā urasi
krīḍantam akutobhayam
gopyas tūrṇaḿ samabhyetya
jagṛhur jāta-sambhramāḥ


Și fără să-i fie teamă, copilul (Krișna) se juca - akutobhayam bālam ca krīḍantam
Pe partea de sus a pieptului acesteia - urasi tasyāḥ (a Pūtanei)
Păstorițele se apropiară repede - gopyaḥ sam-abhyetya tūrṇam
Și l-au luat cu afecțiune fiind perplexe - jagṛhuḥ jāta-sam-bhramāḥ

yaśodā-rohiṇībhyāḿ tāḥ
samaḿ bālasya sarvataḥ
rakṣāḿ vidadhire samyag
go-puccha-bhramaṇādibhiḥ

go-mūtreṇa snāpayitvā
punar go-rajasārbhakam
rakṣāḿ cakruś ca śakṛtā
dvādaśāńgeṣu nāmabhiḥ


Yașoda și Rohini împreună cu celelalte - yaśodā-rohiṇī bhyām tāḥ samam
Pentru a proteja copilul de orice - rakṣām bālasya sarvataḥ
Au început cu executarea rotirii complete (a acestuia) în jurul cozii unei vaci- ādibhiḥ vidadhire bhramaṇa samyak go-puccha
Apoi l-au spălat cu urină de vacă - snāpayitvā go-mūtreṇa
Și din nou l-au dat cu praful de pe picioarele vacilor - punaḥ go-rajasā
Pentru protecția copilului au executat de asemenea - rakṣām arbhakam cakruḥ ca
Punerea de balegă de vacă în 12 locuri ale corpului prin rostirea numelor spirituale ale Domnului - śakṛtā dvādaśa-ańgeṣu nāmabhīḥ

Tika:
Vaișnavii obișnuiesc să pună tilaka (însemne specifice școlii spirituale cărora îi aparțin) din luturi speciale pe 12 părți ale corpului.
dvādaśa-tilaka-mantra ei dvādaśa nāma
ācamane ei nāme sparśi tat-tat-sthāna

(Când punem) de 12 ori Tilak (pe corp) mantrele sunt aceste 12 nume - dvādaśa-tilaka mantra ei dvādaśa nāma
Când ne purificăm gura sorbind apă (rostind) aceste nume - ācamane ei nāme —
Atingem locuri conrespunzătoare (ale corpului) - sparśi tat-tat-sthāna

Tika:
Următoarea mantră se spune când preparăm tilak petru corp

lalāṭe keśavaḿ dhyāyen nārāyaṇam athodare
vakṣaḥ-sthale mādhavaḿ tu govindaḿ kaṇṭha-kūpake
viṣṇuḿ ca dakṣiṇe kukṣau bāhau ca madhusūdanam
trivikramaḿ kandhare tu vāmanaḿ vāma-pārśvake
śrīdharaḿ vāma-bāhau tu hṛṣīkeśaḿ tu kandhare
pṛṣṭhe ca padmanābhaḿ ca kaṭyāḿ dāmodaraḿ nyaset


Când punem tilak spunem următoarele mantre
1. pentru frunte – om Keșavaya namaha (ne amintim Keșava)
2. pentru abdomen – om Narayanya namaha (ne amintim Naryan)
3. pentru piept – om Madhavaya namaha (ne amintim ...)
4. pentru baza gântului – om Govindaya namaha (ne amintim ...)
5. pentru partea dreaptă a abdomenului – om Vaișnave namaha (ne amintim ...)
6. pentru brațul drept – om Madhusunaya namaha (ne amintim ...)
7. pentru umărul drept – om Trivikramaya namaha (ne amintim ...)
8. pentru partea stângă a abdomenului - om Vamanaya namaha (ne amintim ...)
9. pentru brațul stâng - om Șridaraya namaha (ne amintim ...)
10. pentru umărul stâng - om Hrișikeșaya namaha (ne amintim ...)
11. pentru coloană în partea inferioară - om padmanābhaya namaha (ne amintim ...)
12. pentru coloană în zona superioară - om dāmodaraya namaha (ne amintim ...) 

gopyaḥ saḿspṛṣṭa-salilā
ańgeṣu karayoḥ pṛthak
nyasyātmany atha bālasya
bīja-nyāsam akurvata


Gopiile au atins apă (pentru purificare) - gopyaḥ saḿspṛṣṭa-salilāḥ
și au pus-o în mod distinct cu mâinile pe corp - nyasya pṛthak karayoḥ ańgeṣu
și apoi au executat propria purificare a copilului - akurvata bīja-nyāsam atha bālasya

Tika:
Au atins apoi cu acea apă anumite părți ale corpului copilului rostind în același timp anumite nume ale Domnului Suprem pentru a proteja acele părți ale corpului.

avyād ajo 'ńghri maṇimāḿs tava jānv athorū
yajño 'cyutaḥ kaṭi-taṭaḿ jaṭharaḿ hayāsyaḥ
hṛt keśavas tvad-ura īśa inas tu kaṇṭhaḿ
viṣṇur bhujaḿ mukham urukrama īśvaraḥ kam

cakry agrataḥ saha-gado harir astu paścāt
tvat-pārśvayor dhanur-asī madhu-hājanaś ca
koṇeṣu śańkha urugāya upary upendras
tārkṣyaḥ kṣitau haladharaḥ puruṣaḥ samantāt


Fie ca Domnul Agea să-ți protejeze picioarele, Domnul Maniman genuchii- ajaḥ avyāt tava ańghri maṇimān jānu după aceea Domnul Yaghia coapsele - atha yajñaḥ urū
Domnul Acyata fesele bucălate iar abdomenul Domunl Hayagriva - acyutaḥ kaṭi-taṭam jaṭharam hayāsyaḥ
inima Domnul Keșava -hṛt keśavaḥ
pieptul tău Controlorul Suprem (Ișa) - tvat uraḥ īśaḥ
iar Zeul Soarelui gîtul, Domnul Vișnu brațele - tu inaḥ kaṇṭham viṣṇuḥ bhujam
gura Domnul Urukrama iar Domnul Ișvara capul - mukham urukramaḥ īśvaraḥ kam
Cel ce poartă Discul de Foc (să te protejeze) din față - cakrī agrataḥ
Cel ce poartă buzduganul, Domnul Hari să stea în spate (pentru a te proteja) - saha-gadaḥ hariḥ astu paścāt
de ambele părți (să te apere) Cel ce l-a omorât pe asura Madhu, Cel ce poarte arcul - tvat-pārśvayoḥ dhanuḥ-asī madhu-hā
Domnul Ageana (să te protejeze la colțuri) - ajanaḥ ca koṇeṣu
Cel ce poartă cochilia ce sună și este foarte mult venerat, Domnul Upendra să te protejeze de sus śańkhaḥ urugāyaḥ upari upendraḥ
Garuḍa pe sol iar Domnul Suprem Haladhara-din toate părțiele - tārkṣyaḥ kṣitau haladharaḥ puruṣaḥ samantāt

indriyāṇi hṛṣīkeśaḥ
prāṇān nārāyaṇo 'vatu
śvetadvīpa-patiś cittaḿ
mano yogeśvaro 'vatu


Domnul Simțurilor (Hṛṣīkeśa) să-ți protejeze simțurile - hṛṣīkeśaḥ avatu indriyāṇi
Nārāyaṇ suflurile vitale - nārāyaṇaḥ prāṇān
Domnul de pe Isula Albă (Kșir-udaka Vișnu) conștiința - śvetadvīpa-patiḥ cittam
Domnul yoghinilor să-ți protejeze mintea - yogeśvaraḥ avatu manaḥ

pṛśnigarbhas tu te buddhim
ātmānaḿ bhagavān paraḥ
krīḍantaḿ pātu govindaḥ
śayānaḿ pātu mādhavaḥ

vrajantam avyād vaikuṇṭha
āsīnaḿ tvāḿ śriyaḥ patiḥ
bhuñjānaḿ yajñabhuk pātu
sarva-graha-bhayańkaraḥ


Fie ca Domnul Pṛśnigarbha să-ți protejeze inteligența - pṛśnigarbhaḥ tu te pātu buddhim — intelligence; iar Domnul Suprem, sufletul - bhagavān ātmānam
Transcendentalul Govinda în timp ce te joci - paraḥ govindaḥ krīḍantam
Domnul Mādhava să te protejeze în timp ce dormi - mādhavaḥ pātu śayānam
Domnul lumii spirituale Vaikuṇṭha să te protejeze în timp ce mergi - vaikuṇṭhaḥ avyāt vrajantam
În timp ce stai (să te protejeze) Soțul Zeiței Fericirii - āsīnam tvām śriyaḥ patiḥ
și în timp ce te bucuri de plăceri să te protejeze Domnul Yajñabhuk de care se tem toate planetele - bhuñjānam pātu yajñabhuk protect; sarva-graha-bhayam-karaḥ

ḍākinyo yātudhānyaś ca
kuṣmāṇḍā ye 'rbhaka-grahāḥ
bhūta-preta-piśācāś ca
yakṣa-rakṣo-vināyakāḥ

koṭarā revatī jyeṣṭhā
pūtanā mātṛkādayaḥ
unmādā ye hy apasmārā
deha-prāṇendriya-druhaḥ

svapna-dṛṣṭā mahotpātā
vṛddhā bāla-grahāś ca ye
sarve naśyantu te viṣṇor
nāma-grahaṇa-bhīravaḥ


Toate acele ființe mistice rele ca Ḍākinīs, Yātudhānīs și Kuṣmāṇḍas - ye sarve ḍākinyaḥ yātudhānyaḥ ca kuṣmāṇḍāḥ
vânează copii - ye arbhaka-grahāḥ
Persoanele subtile rele ca Bhūtas, Pretas, Piśācas, Yakṣas, Rākṣasas și Vināyakas — bhūta-preta-piśācāś ca yakṣa-rakṣo-vināyakāḥ
și vrăjitoarele Koṭarā, Revatī, Jyeṣṭhā, Pūtanā și Mātṛkā - koṭarā revatī jyeṣṭhā pūtanā mātṛkā
ce aduc nebunie, pierderea memoriei - ye hi unmādāḥ apasmārāḥ
și fac necazuri corpului, aerului vital, și simțurilor - druhaḥ deha-prāṇa-indriya
dau visuri rele, produc mari deranjamente - svapna-dṛṣṭāḥ mahā-utpātāḥ
și experimentate în atacarea copiilor - vṛddhāḥ bāla-grahāḥ ca
sunt învinse și le este frică de cei ce incantează numele (Domnului Suprem) Vișnu - naśyantu bhīravaḥ te nāma-grahaṇa viṣṇoḥ

Tika:
Știind acestea gopiile au incantat diferite nume ale difertelor forme ale Domnului Suprem așa cum a fost redat în versurile anterioare.

śrī-śuka uvāca
iti praṇaya-baddhābhir
gopībhiḥ kṛta-rakṣaṇam
pāyayitvā stanaḿ mātā
sannyaveśayad ātmajam


Śrī Śuka spuse: În acest fel păstorițele fiind legate pe viață (de Krișna) - śrī-śukaḥ uvāca iti gopībhiḥ praṇaya-baddhābhiḥ
au luat măsuri de protecție (ale copilului Krișna) - kṛta-rakṣaṇam
și după ce și-a alăptat fiul, mama Sa l-a pus pe pat- pāyayitvā stanam ātmajam mātā sannyaveśayat

tāvan nandādayo gopā
mathurāyā vrajaḿ gatāḥ
vilokya pūtanā-dehaḿ
babhūvur ativismitāḥ


Între timp păstorii conduși de Nanda (tatăl lui Krișna) - tāvat gopāḥ nanda-ādayaḥ
s-au întors din Mathura în Vrindavan - gatāḥ mathurāyāḥ vrajam
și când au văzut trupul lui Putana s-au minunat tare- vilokya pūtanā-deham babhūvuḥ ati vismitāḥ

nūnaḿ batarṣiḥ sañjāto
yogeśo vā samāsa saḥ
sa eva dṛṣṭo hy utpāto
yad āhānakadundubhiḥ


O, cu siguranță Ānakadundubhi (Vasudev, care-i avertizase pe locuitorii din Vrindavan) a devenit un clarvăzător - bata nūnam saḥ ānakadundubhiḥ sañjātaḥ ṛṣiḥ
și un maestru al puterilor mistice yoga - samāsa yoga-īśaḥ
altminteri, cum ar fi putut să prezică calamitatea ce urma să vină - vā yat āha dṛṣṭaḥ saḥ utpātaḥ eva hi

kalevaraḿ paraśubhiś
chittvā tat te vrajaukasaḥ
dūre kṣiptvāvayavaśo
nyadahan kāṣṭha-veṣṭitam


Locuitorii din Vrindavan după ce au tăiat în bucăți corpul (Putanei) cu topoarele - vraja-okasaḥ chittvā tat kalevaram paraśubhiḥ
le-au aruncat departe, le-au acoperit cu lemne și le-au ars - te kṣiptvā dūre avayavaśaḥ kāṣṭha-veṣṭitam nyadahan

dahyamānasya dehasya
dhūmaś cāguru-saurabhaḥ
utthitaḥ kṛṣṇa-nirbhukta-
sapady āhata-pāpmanaḥ


Deoarece Krișna a mâncat (a supt din sânul Putanei) - kṛṣṇa-nirbhukta
păcatele acesteia au fost imediat distruse - pāpmanaḥ sapadi āhata
și astfel fumul rezultat în urma arderii corpului acesteia - dhūmaḥ utthitaḥ dahyamānasya dehasya
era plăcut mirositor, asemenea lemnului de aguru - ca aguru-saurabhaḥ

pūtanā loka-bāla-ghnī
rākṣasī rudhirāśanā
jighāḿsayāpi haraye
stanaḿ dattvāpa sad-gatim
kiḿ punaḥ śraddhayā bhaktyā
kṛṣṇāya paramātmane
yacchan priyatamaḿ kiḿ nu
raktās tan-mātaro yathā


Pūtanā, care era o Rākṣasī obișnuia să omoare copii, - pūtanā rākṣasī loka-bāla-ghnī
Și fiind înseată de sânge, dorea să omoare - rudhira-aśanā jighāḿsayā
Dar pentru că și-a oferit pieptul Domnului Suprem (Hari) - api dattvā stanam haraye
A obținut destinația transcendentală - āpa sat-gatim
Atunci ce să mai spunem despre cei ce au încredere, devoțiune pentru Krișna, care este Supra-sufletul (din inima fiecărei ființe vii) - kim punaḥ śraddhayā bhaktyā kṛṣṇāya paramātmane
Și ce să mai spunem de cele ce ca niște mame îl protejeză și se oferă celui drag (Krișna) - kim yathā tat-mātaraḥ raktāḥ yacchan priya-tamam

padbhyāḿ bhakta-hṛdi-sthābhyāḿ
vandyābhyāḿ loka-vanditaiḥ
ańgaḿ yasyāḥ samākramya
bhagavān api tat-stanam
yātudhāny api sā svargam
avāpa jananī-gatim
kṛṣṇa-bhukta-stana-kṣīrāḥ
kim u gāvo 'numātaraḥ


Picioarele (Sale) se află (cu drag) în inima devoților Săi - padbhyāḿ bhakta-hṛdi-sthābhyāḿ
Și este venerat pe toate planetele respectabile - vandyābhyām loka-vanditaiḥ
Corpul acesteia (al Putanei) a fost îmbrățișat de Domnul Suprem (Krișna) - ańgam yasyāḥ samākramya bhagavān
Deși fusese o vrăjitoare, datorită sânilor săi - yātudhānī api api tat-stanam
Ea a atins lumea paradisiacă Svarga-loka unde a ajuns o mamă - sā avāpa svargam jananī-gatim
ea mulțumindu-l pe Krișna cu laptele sânului ei - kṛṣṇa-bhukta-stana-kṣīrāḥ
Ce să mai spunem de vacile care au fost asemenea unor mame (pentru Krișna) - kim u gāvaḥ anu-mātaraḥ

payāḿsi yāsām apibat
putra-sneha-snutāny alam
bhagavān devakī-putraḥ
kaivalyādy-akhila-pradaḥ

tāsām avirataḿ kṛṣṇe
kurvatīnāḿ sutekṣaṇam
na punaḥ kalpate rājan
saḿsāro 'jñāna-sambhavaḥ


O, rege, Domnul Suprem, Kișna, fiul lui Devaki - rājan kṛṣṇe devakī-putraḥ
Care a băut laptele ce curge din belșug și cu afecțiune pentru un fiu - yāsām apibat payāḿsi snutāni alam sneha putra
Și dă toate (tipurile de eliberare din lumea materială) începând cu perfecta detașare (de lumea materială) - akhila-pradaḥ kaivalya-ādi
Le-a făcut pe acestea (pe păstorițe, de la al căror sân a băut) - kurvatīnām tāsām
Să se uite mereu (la El) ca la un fiu - īkṣaṇam aviratam suta
Făcând imposibil ca să se reîntoarcă în lumea migrației sufletelor - na kalpate punaḥ saḿsāraḥ a celor ce au asociere cu ignoranța - sambhavaḥ ajñāna

kaṭa-dhūmasya saurabhyam
avaghrāya vrajaukasaḥ
kim idaḿ kuta eveti
vadanto vrajam āyayuḥ

te tatra varṇitaḿ gopaiḥ
pūtanāgamanādikam
śrutvā tan-nidhanaḿ svasti
śiśoś cāsan suvismitāḥ


Mirosind fumul înmiresmat al ierbi (pe care fusese corpul Putanei) - avaghrāya dhūmasya saurabhyam kaṭa
Locuitorii din Vraja s-au întrebat ce este aceasta, de unde vine - vraja-okasaḥ kim idam kutaḥ Întradevăr astfel vorbeau locuitorii Vrajei în timp ce se îndreptau (spre acel loc) - eva iti vadantaḥ vrajamā yayuḥ


Când au ajuns acolo păstorii le-au povestit - te tatra gopaiḥ varṇitam
Cum a ajuns Putana (acolo) și ce a făcut - pūtanā-āgamana-ādikam
După ce au ascultat cum a murit Putana - śrutvā tat-nidhanam
Au oferit tot ceea ce era auspicios pentru copil, fiind foarte uimiți - ca āsan svasti śiśoḥ su-vismitāḥ

nandaḥ sva-putram ādāya
pretyāgatam udāra-dhīḥ
mūrdhny upāghrāya paramāḿ
mudaḿ lebhe kurūdvaha


O urmaș al dinastiei Kuru, Nanda luându-și copilul (Krișna) - kuru-udvaha nandaḥ ādāya sva-putram
De parcă s-ar fi întors din morți - pretya-āgatam
Fiind exaltat mirosi capul - udāra-dhīḥ upāghrāya mūrdhni
Și atinse bucuria supremă - lebhe paramām mudam

ya etat pūtanā-mokṣaḿ
kṛṣṇasyārbhakam adbhutam
śṛṇuyāc chraddhayā martyo
govinde labhate ratim


Acea persoană muritoare care aude cu convingere - yaḥ martyaḥ śṛṇuyāt śraddhayā
despre această minunată eliberare a Putanei de către copilul Krișna - etat adbhutam pūtanā-mokṣam ārbhakam kṛṣṇasya
Va atinge afecțiune pentru (Domnul Suprem) Govinda -— labhate ratim govinde