Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 26

Locuitorii Vrindavanei îl abordează pe Nanada pentru a înțelege cine este Krișna
Aceștia enumerează faptele Sale extraordinare; de exemplu
Acesta a băut împreună cu laptele din pieptul Putanei și aerul ei vital
Așa cum o face timpul cu durata de viață a corpului

śrī-śuka uvāca
evaṁ-vidhāni karmāṇi
gopāḥ kṛṣṇasya vīkṣya te
atad-vīrya-vidaḥ procuḥ
samabhyetya su-vismitāḥ  1
bālakasya yad etāni
karmāṇy aty-adbhutāni vai
katham arhaty asau janma
grāmyeṣv ātma-jugupsitam 2

Śrī Śuka spuse, "Văzând astfel de activități -  śrī-śukaḥ uvāca vīkṣya evam-vidhāni karmāṇi
Ale lui Krișna, păstorii ne-înțelegând puterea sa - kṛṣṇasya gopāḥ atat vidaḥ te vīrya
s-au apropiat minunându-se (de Nanda Baba) și i-au spus, -  samabhyetya su-vismitāḥ procuḥ
"Datorită acestor activități mai multe decât extraordinare - yat etāni karmāṇi ati-adbhutāni
Ale băiatului (tău), cum este posibil ca să merite - bālakasya katham arhati
O naștere printre oameni - janma grāmyeṣu
care pentru sufletul său este desigur repingătoare"" - asau ātma vai jugupsitam.

yaḥ sapta-hāyano bālaḥ
kareṇaikena līlayā
kathaṁ bibhrad giri-varaṁ
puṣkaraṁ gaja-rāḍ iva 3

Cum poate ține un copil de șapte ani - katham bibhrat bālaḥ sapta-hāyanaḥ
În joacă, într-o singură mână pe cel mai de seamă dintre munți- līlayā ekena kareṇa giri-varam
așa cum un elefant puternic (ține) o floare de lotus - iva yaḥ gaja-rāṭ puṣkaram

tokenāmīlitākṣeṇa
pūtanāyā mahaujasaḥ
pītaḥ stanaḥ saha prāṇaiḥ
kāleneva vayas tanoḥ  4

Pe când era micuț, cu ochi aproape închiși - tokena akṣeṇa ā-mīlita
A băut cu mare putere împreună (cu laptele) - pītaḥ mahā-ojasaḥ saha
de la pieptul Putanei și aerul ei vital - stanaḥ pūtanāyāḥ prāṇaiḥ
Așa cum o face timpul cu durata de viață a corpului -  iva kālena vayaḥ

hinvato 'dhaḥ śayānasya
māsyasya caraṇāv udak
ano 'patad viparyastaṁ
rudataḥ prapadāhatam 5

Pe când avea doar o lună și se odihnea sub o căruță - māsyasya śayānasya adhaḥ anaḥ
Mișcându-și cele două picioare în sus - hinvataḥ caraṇau udak
A lovit-o cu vârfurile picioarelor - āhatam prapada
(Și a început) să plângă, când a căzut răsturnată - rudataḥ apatat viparyastam

eka-hāyana āsīno
hriyamāṇo vihāyasā
daityena yas tṛṇāvartam
ahan kaṇṭha-grahāturam  6

La vârsta de un an pe când fusese așezat jos (de mama Yașoda) - eka-hāyanaḥ āsīnaḥ
A fost purtat în cer de unul din neamul Daitya (fii ai lui Diti dușmani a zeilor care sunt fii ai lui Aditi) - hriyamāṇaḥ vihāyasā daityena
Pe nume Trinavarta pe care l-a ucis - tṛṇāvartam yaḥ ahan
Vrând să se țină de gâtul lui - āturam graha kaṇṭha

kvacid dhaiyaṅgava-stainye
mātrā baddha udūkhale
gacchann arjunayor madhye
bāhubhyāṁ tāv apātayat  7
vane sañcārayan vatsān
sa-rāmo bālakair vṛtaḥ
hantu-kāmaṁ bakaṁ dorbhyāṁ
mukhato 'rim apāṭayat 8

Odată, pentru că a furat unt mama lui l-a legat - kvacit stainye haiyaṅgava mātrā baddhaḥ
De o piuă mare, cu care s-a deplasat - udūkhale gacchan
Între doi copaci Argiuna - madhye arjunayoḥ
Și cu brațele sale i-a făcut să cadă - bāhubhyām tau apātayat
Pe când se afla în pădure la păscut vițeii - vane sañcārayan vatsān
Cu Raam și înconjurat de băieții - sa rāmaḥ vṛtaḥ bālakaiḥ
dorind să omoare cocorul uriaș, dușman Baka - hantu-kāmam arim bakam
la sfâșiat în două cu mâinille (desfăcându-i) ciocul - apāṭayat dorbhyām mukhataḥ

vatseṣu vatsa-rūpeṇa
praviśantaṁ jighāṁsayā
hatvā nyapātayat tena
kapitthāni ca līlayā  9

Cel care a luat forma unui vițel printre viței - vatsa-rūpeṇa vatseṣu
Dorind să-l consume (pe Krișna) - jighāṁsayā
A fost distrus de Acesta, fiind ucis în joacă - praviśantam tena hatvā līlayā
făcând să cadă fructele kapitthā din copaci (când a fost aruncat în copaci) - nyapātayat kapitthāni

hatvā rāsabha-daiteyaṁ
tad-bandhūṁś ca balānvitaḥ
cakre tāla-vanaṁ kṣemaṁ
paripakva-phalānvitam 10

Însoțit de Bal, El (Krișna) l-a ucis - bala-anvitaḥ hatvā
Pe descendentul lui Diti (asura) (ce avea forma unui) măgar - rāsabha daiteyam
Și pe cei ce aveau legătură cu acesta - ca tat-bandhūn
(Aruncându-i) ca niște discuri în pădurea Tala - cakre tāla-vanam
Care era plină de fructe coapte gustoase - anvitam phala paripakva kṣemam

pralambaṁ ghātayitvograṁ
balena bala-śālinā
amocayad vraja-paśūn
gopāṁś cāraṇya-vahnitaḥ  11

El a aranjat ca teribilul Pralamba să fie ucis - ghāyayitvā ugram  pralambam
De Bal, a cărui forță este extraordinară - balena bala-śālinā
Și a salvat animalele și păstorașii din Vraja - amocayat vraja-paśūn gopān ca
De focul bădurii - āraṇya vahnitaḥ

āśī-viṣatamāhīndraṁ
damitvā vimadaṁ hradāt
prasahyodvāsya yamunāṁ
cakre 'sau nirviṣodakām  12

El a distrus mândria coducatorului șerpilor ai cărui colți - asau damitvā vimadam indram ahi āśī
Erau în cel mai înalt grad veninoși - viṣa-tama
Și l-a trimis cu forța din apele adânci ale Yamunei  - udvāsya prasahya hradāt yamunām
Îndepărtând complet fierberea apei (datorată veninului) - nirviṣa cakre udakām     

Afecțiunea locuitorilor din Vraja pentru Krișna este naturală în ei,
un fapt la care nu se poate renunța, fiind însăși natura lor intrinsecă
Garga Muni afirmă că Krișna își asumă conform erelor universale patru culorri,
iar formele pe care le ia sunt fără de limită


dustyajaś cānurāgo 'smin
sarveṣāṁ no vrajaukasām
nanda te tanaye 'smāsu
tasyāpy autpattikaḥ katham 13

Nanda, cum este posibil că nouă, locuitorilor din Vraja ne este - nanda katham naḥ vraja-okasām
imposibil să renunțăm la afecțiunea (noastră) pentru fiul tău - dustyajaḥ anurāgaḥ te tanaye
Iar (afecțiunea) Sa pentru noit toți - ca asmin tasya asmāsu sarveṣām
Este de asemenea naturală - apiautpattikaḥ

kva sapta-hāyano bālaḥ
kva mahādri-vidhāraṇam
tato no jāyate śaṅkā
vraja-nātha tavātmaje 14

Domn al Vrajei cum este posibil ca un băiat - vraja-nātha kva bālaḥ
de doar șapte ani - sapta-hāyanaḥ
să ridice astfel tocmai un mare munte - vidhāraṇam tataḥ kva mahā-adri
În noi s-a născut o îndoială cu privire la fiul tău - naḥ jāyate śaṅkā tava ātmaje

śrī-nanda uvāca
śrūyatāṁ me vaco gopā
vyetu śaṅkā ca vo 'rbhake
enam kumāram uddiśya
gargo me yad uvāca ha  15

varṇās trayaḥ kilāsyāsan
gṛhṇato 'nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ  16

Śrī Nanda spuse, Păstori ascultați-mi - śrī-nandaḥ uvāca gopāḥ śrūyatām me
Cuvintele căci nelămurirea voastră care învăluie - vacaḥ ca śaṅkā vaḥ yat vyetu
Acest copil, mi-a fost explicată de vizionarul Garga - arbhake enam me uddiśya gargaḥ
spunându-mi în trecut (la ceremonia de dare a numelui) despre copil - uvāca ha kumāram
Acesta își asumă întradevăr (alte( trei culori - asya āsan kila varṇāḥ trayaḥ
Urmând erele universale, el acceptă un corp - anu-yugam gṛhṇataḥ tanūḥ
Deschis la culoare (în Satya-yuga), roșu (în Treta-yuga) - śuklaḥ raktaḥ
Precum și galben (în Kali-Yuga ca Șri Cetanya) - tathā pītaḥ
Iar acum (la sfârșitul lui Dvapara-Yuga) și-a asumat o culoarea închisă -idānīm gataḥ kṛṣṇatām

prāgayaṁ vasudevasya
kvacij jātas tavātmajaḥ
vāsudeva iti śrīmān
abhijñāḥ sampracakṣate 17

Înainte uneori acesta s-a născut ca fiul lui Vasudev - prāk kvacit ayam jātaḥ ātmajaḥ vasudevasya a
stfel Frumosul tău Domn a fost numit Vasudev - iti śrīmān tava sampracakṣate abhijñāḥ vāsudevaḥ

bahūni santi nāmāni
rūpāṇi ca sutasya te
guṇa-karmānurūpāṇi
tāny ahaṁ veda no janāḥ 18

Pentru fiul tău există nenumărate forme și nume - sutasya te santi bahūni ca rūpāṇi
Conform calităților și activităților pe care le urmează - guṇa-karma-anurūpāṇi
Eu le cunosc dar nu și oamenii obișnuiți - aham tāni veda na u janāḥ

eṣa vaḥ śreya ādhāsyad
gopa-gokula-nandanaḥ
anena sarva-durgāṇi
yūyam añjas tariṣyatha 19

Ca fiu al unui păstor din comunitatea văcarilor - nandanaḥ gopa-gokula
Acesta va acționa auspicios pentru voi - eṣaḥ ādhāsyat vaḥ śreyaḥ
Cu ajutorul Lui veți depăși ușor toate greutățile - anena yūyam tariṣyatha añjaḥ sarva-durgāṇi

purānena vraja-pate
sādhavo dasyu-pīḍitāḥ
arājake rakṣyamāṇā
jigyur dasyūn samedhitāḥ 20

O, cel ce menține Vraja, înainte - vraja-pate purā
Când datorită lipsei unui rege hoții și bandiții prosperau - arājake dasyūn samedhitāḥ
Acesta (a apărut) pentru a-i birui pe ticăloși și tâlhari - anena jigyuḥ dasyu-pīḍitāḥ
Și a-i proteja pe cei virtuoși - rakṣyamāṇāḥ sādhavaḥ

ya etasmin mahā-bhāge
prītiṁ kurvanti mānavāḥ
nārayo 'bhibhavanty etān
viṣṇu-pakṣān ivāsurāḥ 21

Așa cum Asurii sunt biruiți de cei ce sunt - iva asurāḥ abhibhavanti etān
Din grupul lui Vișnu - viṣṇu-pakṣān
Acei oameni ce acționează cu afecțiune - ye mānavāḥ kurvanti prītim
pentru acest (Domn Transcendental) Narayan, nu au dușmani - etasmin na arayaḥ
(și obțin) cea mai mare auspiciune - mahā-bhāgena

tasmān nanda kumāro 'yaṁ
nārāyaṇa-samo guṇaiḥ
śriyā kīrtyānubhāvena
tat-karmasu na vismayaḥ  22

De aceea, Nanda, activitățile acestui copil - tasmāt nanda karmasu ayam kumāraḥ
Ce are aceleași calități, opulențe, faimă - tat samaḥ guṇaiḥ śriyā kīrtyā
Și autoritate ca cea a lui Narayan - anubhāvena nārāyaṇa
Nu trebuie să te uimească - na vismayaḥ

ity addhā māṁ samādiśya
garge ca sva-gṛhaṁ gate
manye nārāyaṇasyāṁśaṁ
kṛṣṇam akliṣṭa-kāriṇam 23

Astfel mi-a vorbit Garga muni - iti addhā mām samādiśya garge
Și a plecat spre lăcașul său - ca sva-gṛham gate
Iar eu m-am gândit că Krișna este o expansiune - manye kṛṣṇam aṁśam
A domnului transcendental Narayan - nārāyaṇasya
Prin a cărui milă suntem păziți de necazuri - akliṣṭa-kāriṇam

iti nanda-vacaḥ śrutvā
garga-gītaṁ taṁ vrajaukasaḥ
muditā nandam ānarcuḥ
kṛṣṇaṁ ca gata-vismayāḥ 24

Așa le vorbi Nanda despre ce auzise - iti nanda-vacaḥ śrutvā
Din ceea ce vorbise Garga muni. - garga-gītam
Locuitorii din Vraja s-au bucurat mult, - vraja-okasaḥ muditāḥ
i-au venerat pe Nanda și Krișna, - ānarcuḥ nandam ca kṛṣṇam
Și au plecat pur și simplu uluiți - gata vismayāḥ

deve varṣati yajña-viplava-ruṣā vajrāsma-varṣānilaiḥ
sīdat-pāla-paśu-striy ātma-śaraṇaṁ dṛṣṭvānukampy utsmayan
utpāṭyaika-kareṇa śailam abalo līlocchilīndhraṁ yathā
bibhrad goṣṭham apān mahendra-mada-bhit prīyān na indro gavām 25

Datorită întreruperii ceremoniei sacrificiale - viplava yajña
Zeul (Indra) furios a dat cu ploaie, fulgere, grindină - deve ruṣā varṣati vajra aśma-varṣa
Și vânturi pentru a-i face să sufere pe păstori, - anilaiḥ sīdat pāla
Animalele și femeile (acestora). - paśu stri
Văzând acestea, Cel ce este adăpostul sufletelor (Krișna) - dṛṣṭvā śaraṇam ātma
Fiind compasionat, zâmbi larg și - anukampī utsmayan
Ridică într-o singură mână dealul - utpāṭya eka-kareṇa śailam
Așa cum un copil ține în joacă o ciupercă. - yathā abalaḥ bibhrat līlā ucchilīndhram
Protejându-i pe păstori, Cel ce ne este drag - apāt goṣṭham prīyāt naḥ
Domnul vacilor a distrus și mândria marelui Indra (alias Iehova) - indraḥ gavām bhit mada mahā-indra