3.5 Întrebări despre metoda Bhageanului

Bhajana-riti-niti-prashana
Întrebări despre metoda Bhajanului (Meditaţiei)

Discipolul trebuie să se informeze despre metodele pe care persoanele realizate le-au adoptat pentru a ajunge la Domnul Suprem, punând întrebări.
Sri Rupa Gosvami citează din Naradya Purana:

sad-dharma-pṛcchā yathā nāradīye
acirād eva sarvārthaḥ sidhyaty eṣām abhīpsitaḥ |
sad dharmasyāvabodhāya yeṣāṁ nirbandhinī matiḥ
||1.2.103||

Întrebări despre datoria spirituală aşa cum sunt relatate în Naradya Purana - pṛcchā sad-dharma yathā nāradīye
Cei ce sunt de nezdruncinat şi hotărâţi - yeṣāṁ nirbandhinī matiḥ
Să-şi însuşească cunoaşterea despre datoria spirituală - bodhāya sad dharmasyāva
Cu siguranţă că va realiza foarte repede ceea ce – eva acirād sarva eṣām
E de folos, auspicios şi de dorit - arthaḥ sidhyaty abhīpsitaḥ