3.7 Să trăiești într-un loc spiritual

Tirtha-vasa˙ tirtha-mahatmya-shravanam ca
Să trăieşti într-un loc sfânt şi să auzi despre gloriile acelui loc

Faptul că trăieşti într-un loc sfânt, ca de exemplu pe malul Gangelui sau al Yamunei, unde au avut loc jocurile Domnului în această lume, duce la trezirea Încrederii ferme – niştha. În acest sens citează Sri Rupa Gosvami în cartea sa Bhakti ras-amrita Sindhu (1.2.105-7), din mai multe Purane, versuri despre gloriile diferitelor locuri sfinte:

dvārakādi-nivāso, yathā skānde —
saṁvatsaraṁ vā ṣaṇmāsān māsaṁ māsārdham eva vā |
dvārakā-vāsinaḥ sarve narā nāryaś caturbhujāḥ
||1.2.105||

Să trăieşti în Dvārkā (oraşul în care a domnit Krişna) sau în alte locuri sfinte; din Skanda Purāṇa:
“Oricine trăieşte în Dvārakā timp de un an, şase luni, o lună sau chiar şi numai o jumătate de lună, fie bărbat sau femeie, va obţine o formă cu patru braţe (asemenea Domnului Suprem) în (acea) lume spirituală (numită Vaikuntha).”

ādi-padena puruṣottama-vāsaś ca, yathā brāhme —
aho kṣetrasya māhātmyaṁ samantād daśa-yojanam |
diviṣṭhā yatra paśyanti sarvān eva caturbhujān
||1.2.106||

Cuvântul ādi indică Jaganath Purī, aşa cum e redat în Brahmā Purāṇ:
“Gloriile lui Purī şi a împrejurimilor aflate într-un perimetru de 80 de mile pătrate sunt de neînchipuit. Zeii îi văd pe cei ce locuiesc aici ca având (o formă spirituală cu) patru braţe.”

gaṅgādi-vāso, yathā prathame (1.19.6) —
yā vai lasac-chrī-tulasī-vimiśra-
kṛṣṇāṅghri-reṇv-abhyadhikāmbu-netrī |
punāti seśān ubhayatra lokān
kas tāṁ na seveta mariṣyamāṇaḥ
||1.2.107||

Să trăieşti pe malul Gangelui, din Cantoul 4 (Bhāgavat Puran) [1.19.6]:
“Fluviul Gange, unde sta regele pentru a posti poartă cea mai auspicioasă apă, care este amestecată cu praful picioarelor asemenea lotuşilor ale Domnului şi frunze de Tulasī. De aceea această apă sfinţeşte cele trei sisteme planetare materiale în interior şi în exterior şi Îl sfinţeşte chiar şi pe Domnul Śiva şi pe ceilalţi semizei. Astfel că orice muritor ar trebui să ia ca adăpost acest fluviu.

În cartea sa “Jaiva-dharma” BhaktivinodaThakura afirmă că,
a locui în interiorul celor 32 de mile pătrate ale orașului Navadvip
este identic cu a locui în Șri Vrindavan.

Deoarece Șri Caitanya s-a născut în Mayapur,
unde a fost manifestat lăcașul etern Svetadwip,
acest district din Nava-dwip este considerat de urmașii vaișnavilor Gaudiya,
ca principalul loc spiritual din întregul unvivers.

Dacă trăiești în acel loc, orice fel de ofense pe care le-ai făcut
vor fi iertate și vei atinge devoțiunea pură bazată pe iubirea divină
pentru Domnul Suprem.

Cei ce nu sunt în stare să trăiască într-un loc spiritual,
trebuie să audă despre faima unui astfel de loc
și în felul acesta poate să apară o dorință puternică da a trăi acolo.
Când timpul se va împlini vor avea norocul
de a trăi într-un loc cu încărcătură spirituală.

Ştiri

Website lansat

Noul nostru website a fost lansat astăzi. Spuneţi vizitatorilor dumneavoastră de ce aţi început o nouă prezentare şi cum aceasta vine în beneficiul lor. Menţionaţi-vă obiectivele şi avantajele proiectului. Încercaţi să oferiţi vizitatorilor motive de ce ar trebui să se reîntoarcă pe paginile...
Citeşte mai mult