Cele trei forme

În singura carte despre Tattva vicear (adevăruri filozofice) cunoscută sub numele de Laghu Bhagavat-amrita, Rupa Gosvami scrie:
“1.7-8 Pentru că revelaţia Vedică e cea mai bună dintre toate evidenţele, îmi voi baza argumentaţia pe aceasta şi nu pe logica materialistă.
Cei mai buni dintre înţelepti acceptă revelaţia Vedică drept cea mai bună evindenţă, pentru că în Vedant-sutra 1.1.3 se spune:
"Cel Suprem poate fi înţeles prin intermediul revelaţiei Vedice".
1.9 Prin cuvintele "Cel Suprem nu poate fi înţeles cu ajutorul logicii materialiste" Vedanta-sutra 2.1.11 a criticat direct logica materialistă.

1.10
athopāsyeṣu mukhyatvaḿ
vaktum utkarṣa-bhūmataḥ
kṛṣṇasya tat-svarūpāṇi
nirūpyante kramād iha

Pentru a dovedi că Supremul Domn, Şri Krişna, e cel mai bun dintre cei ce sunt demni de a fi veneraţi, voi descrie aici formele Sale, una după alta.

Aici voi vorbi despre cea mai importantă personă de a fi venerată - atha iha vaktum mukhyatvaḿ upasyesu
despre superioritatea lui Sri Krișna proprietarul pământului - utkarṣa kṛṣṇasya bhūmataḥ
și una după alta vor fi descrise formele Sale - kramat tat nirupyante rupani sva

1.11
svayaḿ rūpas tad-ekātmarūpa
rūpa āveṣa-nāmakaḥ
ity asau tri-vidhaḿ bhāti
prapañcātīta-dhāmasu

În lăcaşul Său dincolo de lumile materiale, Domul Supremu se manifestă în trei feluri de forme (rupa) :
1. svayam 2. tad-ekatma 3. aveş.

Astfel în lăcașul Său, dincolo de lumea materială – iti dhāmasu atīta prapañca
El se manifestă în trei forme numite - asau tri-vidham bhati namaka
1) Propria Sa formă - svayam-rupa 
2) Expansiuni – forme una în suflet - eka-atma-rupa
3) forme împuternicite - aveș-rupa


1.12
ananyāpekṣi yad rūpaḿ
svayaḿ-rūpaḥ sa ucyate

Svayam-rupa este forma originală, nemanifestată dintr-o altă formă.
Acea formă care este independentă - yad rūpaḿ ananyāpekṣi
Este numită forma originală - svayaḿ-rūpaḥ sa ucyate

1.13
īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam (aus Brahma-samhita (5.1))

Supremul controlor este Krișna - paramaḥ īśvaraḥ kṛṣṇaḥ
forma Sa este eternă, plină de cunoaștere și extaz divin - vigrahaḥ sac-cid-ānanda
El este fără de început, originarul Govinda (așa cum est numit în Vrindavan)
Cauza tuturor cazelor - kāraṇa sarva-kāraṇam