3.52 Sarvatha șaranapattiḥ

Predarea totală

Predarea totală (șaranagati or șaranapatti) este realizată urmând cele șase căi prezentate în Bhakti-sandarbha (Anuccheda 236), a lui Giva Gosvami care citează din Vaișnava-tantra:

ānukūlyasya saṅkalpaḥ prātikūlya-vivarjanaṁ
rakṣiṣyatiti viśvāso goptṛtve varaṇaṁ tathā
ātma-nikṣepa-kārpaṇye ṣaḍ-vidhā śaraṇāgatiḥ

Cele șase căi ale predării de sine sunt:
1) Anukulyasya saṅkalpa
Jurământul că accepți ceea ce este favorabil atingerii iubirii spirituale ca
    3.1 Luarea ca adăpost a gurului
    3.2 Acceptarea inițierii spirituale
    3.3 Servirea cu iubire a maestrului spiritual
    3.4 Urmarea căii oamenilor spirituali (cei ce au atins iubirea divină)
    3.5 Întrebări despre metoda Bhajanului
    3.6 Renunțarea la plăcerile materiale de dragul lui Krișna
    3.7 Să trăiești într-un loc spiritual și să asculți despre gloriile acestuia
    3.8 Să accepți numai ceea ce este necesar pentru Bhakti-Yoga
    3.9 Luarea jurământului de a posti în zilele de Eka-dași
    3.10 Oferirea respectului Vaișnavilor, Brahmanilor, vacilor, plantei Tulasi...

2) Pratikulya vivargeana
Jurământul că respingi ceea ce este detrimental atingerii iubirii spiritual ca 
    3.11 Renunțarea la asocierea cu cei lipsiți de spiritualitate
    3.12 Renunțarea la a face mulți discipoli
    3.13 Renunțarea la mari întreprinderi
    3.14 Renunțarea la studiul multor scrieri spirituale
    3.15 Renunțarea la atitudinea zgârcitului
    3.16 Renunțarea la a te plânge sau înfuria
    3.17 Renunțarea la desconsiderarea semizeilor
    3.18 Renunțarea la a provoca suferință altora
    3.19 Renunțarea la a face ofense către Numele Spirituale / Serviciul Devoțional
    3.20 Renunțarea la toleranță față de blasfemierea Gurului,  Krișna, vaișnavilor

3) Rakșișyatiti vișvasa 
Încrederea că Domnul Transcendental te întreține
4) Goptritve varaṇaṁ
Încrederea că Domnul Transcendental te ocrotește

5) Atma-nikșepa
 Abandonarea de sine
6) Karpanya
  Renunțarea la a avea și "a fi cineva".