Tesaloniceni 5 - Sufletul și duhul

Ideea creștină că sufletul și duhul ar fi două lucruri diferite se bazează pe inventarea Scrisorii către Tesaloniceni 5

23. Dumnezeul pacii sa va sfinteasca El insusi pe deplin; si duhul vostru, sufletul vostru si trupul vostru sa fie pazite intregi,

1. Dacă iei interliniara vei vedea că în greacă, creștinii au tradus în mod greșit pneuma prin duh,
pentru că pneuma înseamnă suflare (de viață), și  nu reprezintă nici un element nou pe care oamenii l-ar avea iar animalele nu (care după unii creștini nu ar avea suflet).
Spre reamintire suflarea de viață (nishmat khaim) + forma de lut au dat naștere la ființa vie (nephesh khaya).

Autorii acestei așa zise epistole a lui Pavel în mod evident nu aveau cunoștiințe despre spiritualitate (Cunoaștere Transcendentală),
căci suflarea de viață include în ea sufletul,
care pătrunde în "forma de lut" și o însuflețește,.
suflarea de viață nu este în acest sens diferită de suflet.

2. Această așa zisă epistolă este un alt fals creștin:
Nu există nici un fel de originale ale aşa ziselor Epistole ale lui Pavel.
Însăși existența lui Pavel este pusă sub semnul întrebării și dovedită o înscenare creștină.

Nici o scriere a rabinilor din secolul 1 sau 2  nu menţionează un Saul
aşa cum este el prezentat în aşa zisele „Fapte ale Apostolilor”,
care să fi fost discipolul vestitului rabin Gamaliel,
şi care Saul să fi fost un mare păzitor al Iudaismului
şi care să-l fi părăsit pe Gamaliel pentru a predica creştinismul curentului catholic... care apare abia către a doua jumătate a secolului al doilea.

vezi Evangheliile.


Faptul că Saul alias Pavel este o invenţie a bisericismului catolic
este confirmat prin aceea că citatele biblice pe care acesta chipurile le dă,
sunt din Septuaginta, care este o traducere târzie a unor lucrări din Tanakul evreisc
între 180 şi 300 (num. Creş.),
după crearea „Noului Testament” conform unor celebri savanţi în VT ca Paul Kahle und Jack Moorman;
Mitul Septpuagintei bazându-se pe aşa zisa Scrisoare a lui Aristeas, care a fost dovedită o fraudă.
În realitate nu aşa zisele evanghelii citează din Septuaginta ci invers.
Iar așa zisele espistole citează din Septuaginta,

vezi Septuaginta și Aristeas