Lecția 32 Substantive - Introducere

Un substantiv, ca și verbul, își are originea într-o rădăcină - dhātu;
Afixele la Dhatu formează trunchiul substantivului - prātipadika प्रातिपदिक,
care corespunde unui anumit gen gramatical liṅga लिंग

                          • masculin puṃ-liṅga पुंलिंग

                          • feminin strī-liṅga स्त्रीलिंग

                          • neutru napuṃsaka-liṅga नपुंमकलिंग

Terminația cazurilor - sup-vibhakti adăugate la trunchiul substantivului - prātipadika

 indică relația substantivului cu verbul. Există șapte astfel de relații gramaticale și la fel ca verbul, fiecare dintre aceste relații are o forme la singular ekavacana, dual dvivacana și plural bahuvacana.

 Primul caz prathamā este cazul nominativ și, de obicei, numește Subiectul unei propoziții simple sau declanșatorul sau instigatorul acțiunii verbului. Al doilea caz dvitīyā este acuzativul și indică în general scopul direct, care prin verb exprimă, adică obiectul direct al propoziției. Ca exemplu, substantivul naraḥ नरः - om

 

eka_vacana

dvi_vacana

bahu_vacana

prathamā

naraḥ नरः

narau नरौ

narāḥ नराः

dvitīyā

naram नरम

narau नरौ

narān नरान

narāḥ tiṣṭhanti - नरः तिष्ठन्ति - oamenii stau în picioare

Alte substantive care iau această formă de declinare sunt aśva अश्व cal și vṛkṣa वृक्ष copac.
La verbele care au un sens al mișcării, cum ar fi a merge și a alerga, scopul devine exprimat în dvitīyā.
Există unele verbe precum nī nayate – a conduce, care au atât un obiect direct, cât și un scop. În acest caz, ambele sunt exprimate în dvitya.

naraḥ aśvam vṛkṣam nayate - नरः अश्वम वृक्षम नयते
omul (nominativ) conduce calul (acuzativ - ce) la copac (acc. - unde) (ātmane-pada).

Exerciții:
aśvaḥ naram nayate (ātmane-pada)  - अश्वः नरम नयते - Calul conduce omul.

naraḥ aśvau ca tiṣṭhanti (parasmai) - नरः अश्वौ च तिष्ठनति - Omul și cei doi cai stau în picioare.
aśvau naram vṛkṣān nayete - अश्वौ नरम वृक्षान नयेते - Cei doi cai îl conduc pe om la copaci.
aśvaḥ tiṣṭhati ca naraḥ vadati ca - अश्वः तिष्ठति च नरः वदति च - Calul stă și omul vorbește.
naraḥ aśvaḥ ca nayete - नरः अश्वः च नयेते - Omul și calul conduc în pereche.
narau vṛkṣān nayāmahe - नरौ वृक्षैन नयामहे - Cei doi bărbați conduc către copaci.

Omul conduce calul. - naraḥ aśvam nayate - नरः अश्वम नयते
Cei doi cai îl conduc pe bărbat. - aśvau naram nayete - अश्वौ नरम नयेते
Bărbații vorbesc și conduc. - narāḥ vadanti nayante ca नराः वदन्ति नयन्ते च
Calul îl conduce pe om la copac. - aśvaḥ naram vṛkṣām nayati - अश्वः नरम वृक्षाम नयति
Copacul și calul stau (în picioare). - vṛkṣāḥ aśvaḥ tiṣṭhate - वृक्षाः अश्वः तिष्ठते
Bărbații conduc caii - narāḥ aśvān nayante नराः अश्वान नयन्ते