1.11 Calificări pentru kāmānuga bhakti

Calificări pentru kāmānuga bhakti

Candidatul care este calificat pentru practicarea devotamentului transcendental conform pasiunii erotice a primei tinereți eterne (kiśora kamānuga bhakti) este descris în continuare în Bhakti-rasāmṛta-sindhu de către Rūpa Bābājī:

śrī-mūrter mādhurīṁ prekñya tat-tal-lilāṁ niśamya ca |
tad-bhāvākāṅkñiṇo ye syus teu sādhanatānayoḥ || BRS 1.2.300.

Cei care au văzut frumusețea imaginii lui Krișna sau
care au auzit despre jocurile sale alături de iubitele sale,
de la „îndrăgostirea” lor (purva-raga) până la extazul dansului în cerc,
și care au devenit dornici de sentimente
fie ca ale eroinelor iubirii, având o relație directă cu Krișna, fie ale prietenelor lor
sunt calificate pentru practicarea unuia dintre cele două tipuri ale acestei forme de devotament.

Comentariul lui Jīva asupra acestui verset este după cum urmează:

tasyās tad-bhāvādi-mādhurya niśamyeti śrutvā, kevala śravaa yat purvam ukta tatra tu tasyā prekñae’pi tasya śravaasya sāhāyyam avaśya mgyata ity abhipretam, yad vin

Anterior [în versetul 1.2.292], a fost menționat doar procesul auzirii. Acum se pare că este necesar să se vadă și forma lui Kṛṣṇa. Vederea imaginilor lui Kṛṣṇa, cu siguranță, depinde și de auz, deoarece fără auz, nu există nicio posibilitate ca frumusețea sau activitățile lui Krișna să se transforme în realitate. Mai mult, chiar și fără a vedea imaginea Domnului, auzirea jocurilor sale va fi eficientă.

Cine nu este calificat?

Extinzând versetul din Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.5.2), care a fost citat mai sus, Viṣṇu Dāsa scrie în comentariul său la Ujjvala-nīlamaṇi (1.2):

1) Această discuție spirituală nu este edificatoare pentru cei care, deși sunt devoții lui Kṛṣṇa,
nu au nici o înclinație spre extazul iubirii erotice spirituale
și pentru cei care, considerând că iubirea eternă a primei tineriți eterne este la fel ca sexualitatea mondenă, o dezaprobă sau nu au gust pentru ea.

2) Deși există mulți devotați adepți ai iubirii spirituale a primei tineriți eterne, totuși, pentru că nu au fost instruiți sau purificați în mod corespunzător, nu toți sunt pricepuți în degustarea extazului. Pentru ei, această discuție este greu de înțeles.

3) Este necorespunzător să se discute acest subiect în fața celor ale căror minți sunt profund absorbite în urmarea căii ordinelor scripturale anterioare, care, datorită tendințelor variate, sunt, prin natura lor, inconștienți de calea pasiunii spirituale a primei tineriți eterne. Superioritatea căii pasiunii spirituale înseamnă, la urma urmei, că există naturi mai neînsemnate nelimitate nepotrivite pentru acest tip de iubire spirituală.

Concluzie

Această concepție despre mañjarī este la fel de dificil de înțeles pe cât de rară. Cu toate acestea, deoarece este extrem de important, nu avem alt recurs decât acela de a ne familiariza cu ea. Deși o astfel de sarcină depășește capacitățile unei persoane necultivate, prostești și acum necalificate, ca mine, totuși, din cauza influenței de nestăpânit a acestui pământ sfânt și a binecuvântărilor Vaiṣṇavilor, care sunt cu toții întruchipări ale compasiunii Śrīmateī Rādhārāṇī, am fost inspirat să preiau această sarcină cu entuziasm.