Iehova și Așera

Unii creștini susțin că nu evreii ci "neamurile" i-ar fi venerat pe Iehova și Așera, și prezintă următoarele dovezi:
 
2 împărați 17
29 Dar neamurile şi-au făcut fiecare dumnezeii săi ...
33 Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în acelaşi timp şi dumnezeilor lor
34 Până în ziua de astăzi îşi urmează ei obiceiurile de la început: nu se închină Domnului


Versul 33 se închinau lui Iehova este contrazis de versul 34 nu se închină lui Iehova
Falsul se află în ambele versete 33 și 34:  se închinau trebuie înlocuit cu "le era frică" (vezi originalul ebraic)
Și în loc de "Domnul" în original este vorba despre Iehova care îl înlocuise pe zeul El, vezi postarea #331
Vezi traducerea:

2 împărați 17
29 Dar neamurile şi-au făcut fiecare zeii săi ...
33 Astfel le era frică de Iehova, dar slujeau zeilor lor
34 Până în ziua de astăzi îşi urmează ei obiceiurile de la început: nu le e frică de Iehova
(vezi originalul ebraic)
 
În citatele ulterioare nu este vorba despre Iehova, zeul evreilor, nu zeii neamurilor, care conform cu vers 33 și 34 slujesc zeilor lor deci este vorba de timpul în care în Samaria și Teman trăiau evreii și îl venerau pe Iehova împreună cu Așera, un timp (850 / 750 î.n.cr.) în care evreilor încă nu le fusese interzisă venerarea zeilor preluați de la fenicienii din Canaan:
Vezi Wiki -Iehova și Așera

"Textele din Kuntillet ʿAdschrud [loc arheologic evreiesc din Peninsula Sinai]
Inscripțiile de pe vase de ceramică menționează:
 
1. Pe vasul A stă scris: ’brkt. ’tkm. lyhwh. šmrn. wl’šrth.[4]
Traducere:  Te binecuvântez la / înaintea lui YHWH (Iehova) din Samaria și Așera lui.

2. Pe vasul B există două inscripții:
 mr ’mryw ’mr l. ’dny hšlm. ’t brktk. lyhwh tmn wl’šrth. ybrk. wyšmrk wyhy ‘m. ’d[n]y [...]k[...]
Traducere: Amariav vorbește: Spune Domnului meu: Ești bine? Te binecuvântez la / înaintea lui YHWH (Iehova) din Teman și Așera lui. Fie ca el să vă binecuvânteze și să vă protejeze și să fie cu Domnul meu ...

[...] lyhwh htmn wl’šrth
[...] kl „šr yšll m’š m’ m’ m’ m’ [[...] wntn lh yhw klbbh


Traducere: ... înainte / înaintea lui YHWH de Teman și Așera lui ... orice îi cere cineva, îi acordă ... și YHWH îi dă în conformitate cu intenția sa".